ပထမရာစုတမန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာပြန်လည်ထူထောင်ရေး
ပညတ်နှင့်ဥပုသ်နေ့သည်ပဋိညာဉ်တရားသစ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်
ပညတ်နှင့်ဥပုသ်နေ့သည်ပဋိညာဉ်တရားသစ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်

ပညတ်နှင့်ဥပုသ်နေ့သည်ပဋိညာဉ်တရားသစ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်

ပညတ်တော်ဆယ်ပါးနှင့်မောရှေပညတ်

တရားဟောရာကျမ်း ၅ း ၂၂ ပါဂျူးဘာသာပြန်ချက်ကိုမှတ်သားရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ (Soncino Chumash, A. Cohen, ed ။ , Soncino Press, 5, p ။ 22) ။ ဆိုင်းနိုင်းမှအမိန့်တော်များကိုတိုက်ရိုက်ကြေငြာခြင်းသည်“ ဆက်မသွားတော့ပါ” ။ (အခြားမူကွဲများကဲ့သို့) ဘုရားသခင်သည်စကားလုံးများထပ်မံမထည့်သွင်းခဲ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်ပညတ်တော်ဆယ်ပါးသည်အခြားဥပဒေများနှင့်မတူဘဲထူးခြားသောဥပဒေများဖြစ်စေသည်၊ သို့သော်ပုံပြင်သည်ဆက်လက်ပြောသည် (Deut) ။ ၅: ၂၂-၂၈) ဘုရားသခင့်အသံတော်ကိုမခံနိုင်ပါ။ တုံ့ပြန်မှုအားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်မောရှေအားဖြင့်ပညတ်တရားကိုကြေငြာခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်ဘုရားသခင်သည်လူများအားအလွန်အမင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်နှောင့်ယှက်သောကြောင့်ပညတ်တော်ဆယ်ပါးနှင့်အခြားဥပဒေများနှင့်ကွဲလွဲသည်။ ဥပုသ်ပညတ်အပါအ ၀ င်ဥပုသ်ပညတ်အပါအ ၀ င်ဆယ်ခုစလုံးသည်လူသားအားလုံးကိုအချိန်တိုင်းတွင်ချည်နှောင်ထားသည်ဟုဘယ်နေရာမှာမှမပြောပါ။ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးသည်အစ္စရေးအားပေးအပ်ထားသောတရားရေးစနစ်တစ်ခုလုံး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂ ကောရိန္သု ၃ တွင်ရှင်ပေါလုသည်ပညတ်တော်ဆယ်ပါး၏ယာယီသဘောသဘာဝကိုဥပဒေစနစ်တစ်ခုအဖြစ်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းကိုဖော်ပြသောပညတ်သစ်၏သဘောကိုဆန့်ကျင်သည်။ စနစ်ဟောင်းသည်“ ဘုန်းအသရေနှင့်လာသည်” (း ၇)၊ သို့သော်ထိုဘုန်းအသရေသည်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်ထက်သာလွန်သည်။ ဆိုင်းနိုင်းတွင်ပေးထားသောဥပဒေကိုကျောက်ပြားများပေါ်တွင် (Ex ။ 1968:1019, 5 ၌ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကိုရည်ညွှန်းသည်)၊ သို့သော်နှလုံးသား၌ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်ရေးသော "စာ" သည်ပိုသာလွန်သည် (v ။ 22) မရ။ မောရှေအားဖြင့်ပေးသောဥပဒေသည်“ ဘုရားသခင်၏ထာဝရပညတ်” ဖြစ်သည်ဟုပေါလုမပြောခဲ့ပါ။

တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၅ တွင်ဂျူးခရစ်ယာန်အချို့က“ သင်တို့သည်မောရှေ၏ထုံးစံအတိုင်းအရေဖျားလှီးခြင်းကိုမခံလျှင်ညီအစ်ကိုတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ “ သူတို့ကိုအရေဖျားလှီးဖြတ်ရန်နှင့်မောရှေ၏ပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သူတို့ကိုတာဝန်ခံရန်လိုအပ်သည်” ဟုဆိုသည်။ (တမန်တော် ၁၅: ၁၊ ၅) ပေတရု၏တုံ့ပြန်မှုသည်နိုင်ငံတကာခရစ်ယာန်များအတွက်ဘုရားသခင်နှင့်မေရှိယတို့၏ ဦး တည်သောမူဝါဒအပြောင်းအလဲကြီးကိုညွှန်ပြသည် -“ ယခုငါတို့အဘတို့ငါတို့မစွမ်းနိုင်သောတပည့်များ၏လည်ပင်းကိုထမ်းပိုးတင်လျက်ဘုရားသခင်ကိုအဘယ်ကြောင့်စုံစမ်းသနည်း။ ထမ်း? သို့သော်ငါတို့သည်သခင်ယေရှု၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုငါတို့ယုံကြည်သည်” (တမန်တော် ၁၅ း ၁၀-၁၁) ။ Torah သည်၎င်း၏ Mosaic ပုံစံ၌ Torah သည်forသရေလများအတွက်မရောစပ်နိုင်သောကောင်းချီးတစ်ခုဟုဆိုခြင်းမှာသမ္မာကျမ်းစာနှင့်တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြင်းထန်သောစည်းကမ်းတစ်ခုအဖြစ်ရည်ရွယ်ခဲ့သည့်ရည်ရွယ်ချက်များစွာရှိခဲ့ပြီး၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအစ္စရေးနှင့်လူမျိုးများအကြားအတားအဆီးတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ပဋိညာဉ်တရားသစ်အောက်တွင်၊ ဘုရားသခင်သည်သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်ကိုတစ်ပါးအမျိုးသားများနှင့်ဂျူးများအားပေးတော်မူသည်။ “ သူသည်ငါတို့နှင့်သူတို့အကြားမကွဲပြားဘဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏စိတ်ကိုသန့်ရှင်းစေတော်မူ၏” (တမန်တော် ၁၅: ၉) ။ ၎င်းသည်ယေရှုဟောကြားသည့်အတိုင်းဧဝံဂေလိတရားကိုယုံကြည်သူတိုင်း၏စိတ်နှလုံးကိုသန့်စင်စေသောဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုအသိဥာဏ်ရှိသောဧည့်ခံပွဲဖြစ်သည် (မာကု ၁: ၁၄-၁၅၊ မာကု ၄: ၁၁-၁၂; မဿဲ ၁၃:၁၉; လုကာ ၈) ၁၁-၁၂၊ ယော ၁၅: ၃; တမန်တော် ၂၆:၁၈၊ ရောမ ၁၀:၁၇၊ ၁ ယောဟန် ၅:၂၀၊ ဟေရှာယ ၅၃:၁၁)

ပေါလုသည်ဆိုင်းနိုင်းပဋိညာဉ်ကိုရည်ညွှန်းသည်၊ ထိုအချိန်၌ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကိုကျွန်ခံရခြင်းသို့ပို့ဆောင်သည်။ အခြားကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုတွင်ပေါလုသည်ပညတ်တော်ဆယ်ပါးဖြစ်နိုင်သောကျောက်ပြားနှစ်ပြားကို“ အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်သေခြင်းဓမ္မ” (၂ ကော ၃: ၇-၉) ဟုဖော်ပြထားသည်။ ပညတ်တော်ဆယ်ပါးသည်လူသားအားဘုရားသခင်အတွက်နောက်ဆုံးစကားမဟုတ်သည်မှာသေချာသည်။ ၎င်းတို့သည်ယနေ့ခေတ်တွင်ယေရှုနှင့်တမန်တော်များ၏စကားများကိုဗဟိုပြုသောပိုမိုမြင့်မားသောအမိန့်များဖြင့်အစားထိုးမည့်ယာယီဥပဒေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်“ သန့်ရှင်းသောပရောဖက်တို့ရှေ့မှာပြောသောစကားများနှင့်သင်တို့၏အမိန့်ကိုငါတို့သတိပြုရမည်။ သခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်ခန့်အပ်ထားသောတမန်တော်များ” (၂ ပေ ၃ း ၂) ။ ဤပဋိညာဉ်သစ်စကားများသည်မောရှေ၏စကားအတိုင်းသာမဟုတ်သည်မှာသေချာသည်။

ဥပုသ်စောင့်ခြင်း၏မူလအစ

ကမ္ဘာ ဦး ၂: ၂၊ ၃ နှင့်ထွက်မြောက်ရာ ၂၀: ၈-၁၁ တို့ကို အခြေခံ၍ ဥပုသ်နေ့ကိုအာဒံ မှစ၍ လူသားအားလုံးအတွက်အပတ်စဉ်အနားယူချိန်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခြင်းတွင်စတင်ခဲ့သည်ဟုမကြာခဏငြင်းခုံလေ့ရှိသည်။ အပတ်စဉ်ဥပုသ်စောင့်ခြင်း၏မူလအစဖြစ်သောဤမှတ်တမ်းသည်အောက်ပါသမ္မာကျမ်းစာဆိုင်ရာအချက်များကိုလျစ်လျူရှုသည်။

 1. ထွက်မြောက်ရာ ၁၆:၂၃ - ဥပုသ်နေ့ကိုဘုရားသခင်ကIsraelသရေလလူမျိုးအားထုတ်ဖော်ပြသသည်။ သခင်က "မနက်ဖြန်သည်ဥပုသ်စောင့်ခြင်း၊ ထာဝရဘုရားအတွက်သန့်ရှင်းသောဥပုသ်နေ့" ဟုဆိုသည်။ သတ္တမနေ့အနားယူခြင်းသည်ဖန်ဆင်းခြင်းမှစတင်အသက်ဝင်သည်ဟူသောဤအရိပ်အယောင်မရှိပါ။ ဘုရားသခင်က“ မနက်ဖြန်သည်ဖန်ဆင်းခြင်းမှလူမျိုးအားလုံးအားဥပုသ်နေ့ဖြစ်သည်” ဟုမပြောခဲ့ပါ။ မောရှေကဤသို့ဆက်ပြောသည် -“ ထာဝရဘုရားသခင်သည်သင်တို့အားဥပုသ်နေ့ကိုပေးတော်မူပြီ။ ထို့ကြောင့်သူသည်ဆဌမနေ့၌နှစ်ရက်အတွက်မုန့်ပေးသည်။ လူတိုင်းမိမိနေရာ၌နေကြလော့။ သတ္တမနေ့ရက်၌အဘယ်သူမျှမိမိနေရာမှမထွက်စေနှင့်” (ထွ ၁၆ း ၂၉) ။ အကယ်၍ ဘုရားသခင်သည်ထွက်မြောက်ရာ ၁၆ ၌Israelသရေလတို့အားဥပုသ်နေ့ကိုပေးခဲ့လျှင်၎င်းအားလူသားများအားယေဘူယျအားဖြင့်ဖယ်ရှားတော်မူခဲ့သလား။ ဥပုသ်စောင့်ခြင်းသည်လူမျိုးတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင့်ပညတ်တော်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့လျှင်ဘုရားသခင်သည်ဥပုသ်စောင့်ရမည့်လူမျိုးကိုspecifyသရေလလူမျိုးအဖြစ်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။
 2. နေဟမိ ၉:၁၃၊ ၁၄: အပတ်စဉ်ဥပုသ်စောင့်ခြင်း၏မူလအစသည်ဖန်ဆင်းခြင်းမဟုတ်၊ ဆိုင်းနိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။ မင်းသူတို့ကိုတရားဓမ္မတွေ၊ စစ်မှန်တဲ့ဥပဒေတွေ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ဥပဒေတွေ၊ အမိန့်တွေပေးခဲ့တယ်။ သို့ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်သည်သန့်ရှင်းသောဥပုသ်နေ့ကိုကိုယ်တော်အားသိစေ။ ၊ ကိုယ်တော်၏ကျွန်မောရှေမှတဆင့်အမိန့်၊ ဥပဒေများနှင့်ဥပဒေတို့ကိုချမှတ်တော်မူပြီ။ ”
 3. နေဟမိ ၁၀: ၂၉-၃၃: အပတ်စဉ်ဥပုသ်နေ့သည်မောရှေအားဖြင့်ပေးသောဘုရားသခင့်တရားတော်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဆိုင်းနိုင်းတွင်ဖွင့်ပြထားသောဥပုသ်စောင့်ခြင်းစနစ်တစ်ခုလုံး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင့်ကျေးကျွန်မောရှေမှတဆင့်ပေးသောပညတ်တော်၊ ဥပုသ်နေ့၌ဆန်စပါးကိုဆောင်ခဲ့သောပြည်သူပြည်သားတို့၌၊ ဥပုသ်နေ့၊ သန့်ရှင်းသောနေ့၌သူတို့၌ငါတို့သည်မရောင်း၊ သတ္တမနှစ်တွင်ကောက်ပဲသီးနှံများကိုကျွန်ုပ်တို့ကျော်ဖြတ်ရလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်လည်းငါတို့ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်အမှုတော်အတွက်နှစ်စဉ်သုံးကျပ်တစ်ကျပ်စီလှူဒါန်းရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဥပုသ်နေ့၊ လဆန်း၊ ချိန်းထားသောအချိန်များ၊ သန့်ရှင်းသောအရာများနှင့်အပြစ်ဖြေရာယဇ်များနှင့်Godသရေလအမျိုးအတွက်အပြစ်ဖြေရာယဇ်များနှင့်ငါတို့ဘုရားသခင်အိမ်တော်ရှိသမျှအလုပ်များ Israelသရေလလူမျိုးများသည်ဥပုသ်နေ့များနှင့်အခါကြီးရက်ကြီးစနစ်တစ်ခုလုံးနှင့်ချည်နှောင်ထားသည်ကိုသတိပြုပါ။
 4. ဥပုသ်နေ့၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ဖန်ဆင်းခြင်း၌ဘုရားသခင်အနားယူခြင်းကိုထင်ဟပ်စေသော်လည်းအထူးသဖြင့်အီဂျစ်ပြည်မှtheသရေလလူမျိုး၏ထွက်မြောက်ရာနေ့ကိုအထိမ်းအမှတ်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စတုတ္ထပညတ်တော်ကိုပေးအပ်ခဲ့သည် -“ သင်သည်အဲဂုတ္တုပြည်၌ကျွန်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းကို၎င်း၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်အားကြီးသောလက်နှင့်ဆန့်သောလက်ဖြင့်၎င်းသင်တို့ကိုနှုတ်ဆောင်ခဲ့သည်ကိုသင်တို့အောက်မေ့ရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ဥပုသ်နေ့ကိုစောင့်ထိန်းရန် (ဖန်ဆင်းခြင်းမှမဟုတ်ဘဲလူသားတို့အား) မှာထားခဲ့သည်” (တရား ၅ း ၁၅) ။
 5. ဟောရပ်မြို့၌Israelသရေလနှင့်ဖွဲ့သောပဋိညာဉ်သည်ဘိုးဘေးများ (အာဗြဟံ၊ Isa ဇာက်၊ ယာကုပ်) တို့နှင့်မဖွဲ့ခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့်ပညတ်တော်ဆယ်ပါးသည်လူသားအားလုံးအတွက်ပေးအပ်ထားသော universal law အချို့ကိုမကိုယ်စားပြုနိုင်ပါ။ တရားဟောရာကျမ်း ၅: ၃ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အချက်မှာ“ ထာဝရဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဘိုးဘေးများနှင့်ဤပဋိညာဉ်ကိုမဖွဲ့ခဲ့ပေ။ ” ဥပုသ်နေ့ကိုIsraelသရေလလူမျိုးများအားဘုရားသခင်ကသန့်ရှင်းစေတော်မူကြောင်းကိုသူတို့သိစေခြင်းငှါနိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်givenသရေလတို့အားပေးတော်မူသည်။ (ယေဇ၊ ၂၀ း ၁၂) ဥပုသ်နေ့သည်လူမျိုးအားလုံးအတွက်လိုအပ်လျှင်ဤအချက်သည်မရှိနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်လူမျိုးတစ်မျိုး၊ withသရေလလူမျိုးများနှင့်ဘုရားသခင်ဆက်ဆံပုံကိုအထူးအမှတ်အသားဖြစ်သည်။
 6. ဂျူးလူမျိုးများသည်သူတို့၏အမျိုးသားဥပုသ်နေ့၏မူလအစကိုနားလည်မှုအချို့ဖြင့်အသိအမှတ်ပြုသင့်သည်။ Jubilees 2: 19-21, 31 တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ အရာခပ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်သည်ဥပုသ်နေ့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်လူမျိုးနှင့်လူမျိုးအားလုံးကိုသန့်ရှင်းစေတော်မမူ။ ”

အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုးကားထားသောသမ္မာကျမ်းစာများအတည်ပြုချက်သည်ရဗ္ဗိစာပေမှလာသည်။ ကမ္ဘာ ဦး Rabbah ကဖန်ဆင်းခြင်းခုနှစ်ခုမြောက်နေ့သည်ဘုရားသခင့်ဥပုသ်နေ့ဖြစ်သော်လည်းလူသားများ၏နေ့မဟုတ်ဟုဆိုသည်။ Shabbata အောက်ရှိ Mishnah တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်မှာ“ တစ်ပါးအမျိုးသားတစ် ဦး သည်မီးကိုငြိမ်းသတ်မည်ဆိုလျှင်သူတို့သည် (“ အစ္စရေးနိုင်ငံ) မှဥပုသ်စောင့်ခြင်းအားမဖြေသောကြောင့်” ဟုမပြောရပေ။ ဤအကြောင်းပြချက်သည်“ ဥပုသ်နေ့သည်ငါနှင့်theသရေလအမျိုးသားများအကြားထာဝရပဋိညာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ငါနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူမျိုးများအကြား၌မရှိ” (Melkita, Shabbata, 1)

ဤကျမ်းပိုဒ်များမှအပတ်စဉ်ဥပုသ်နေ့၊ သတ္တမနေ့ (ဥပုသ်နေ့)၊ ဥပုသ်နေ့ (ဥပုသ်နေ့)၊ သတ္တမလ၏သန့်ရှင်းသောဥပုသ်နေ့၊ လသစ်များနှင့်အခြားအခါကြီးရက်ကြီးများအပါအ ၀ င်ဥပဒေစနစ်များအားလုံးသည်ရှင်းပါတယ်။ လေးဆယ့်ကိုးနှစ်အကြာသတ္တမနှစ်ဥပုသ်နေ့နှင့်ဂျူဗလီနှစ်တို့အားလုံးသည်မောရှေအားဖြင့်အစ္စရေးအားပေးသောဥပုသ်နေ့စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပတ်စဉ်အနားယူခြင်းသည်အစ္စရေးလူမျိုး၏ထွက်မြောက်ရာအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည် (တရား ၅ း ၁၅) ။ ထို့ကြောင့်ယေဇကျေလကဘုရားသခင်သည်“ [Israelသရေလအမျိုး] ကိုအဲဂုတ္တုပြည်မှနှုတ်ဆောင်။ တောသို့ပို့ဆောင်တော်မူသည်” ဟုဆိုသည်။ ငါသည်ငါ၏ထုံးတမ်းစဉ်လာများကိုငါပေးခဲ့ပြီးငါ၏စီရင်ထုံးများကိုအသိပေးခဲ့သည်၊ သို့ဖြစ်လျှင်ထိုသူသည်Israelသရေလအမျိုးသားတစ် ဦး ကိုစောင့်ကြည့်လျှင်ထိုသူသည်အသက်ချမ်းသာရလိမ့်မည်။ ငါသူတို့ကိုဥပုသ်နေ့များ (ငါtheသရေလများ) အကြားနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ရန်ငါသူတို့ကိုဥပုသ်နေ့များငါပေးခဲ့၏။ ငါဥပုသ်နေ့များကိုသန့်ရှင်းစေ။ သူတို့သည်ငါနှင့်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်သိစေခြင်းငှါ၎င်းသူတို့သည်ငါနှင့်နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မည်။ ” (ယေဇကျေလ ၂၀: ၁၀-၁၂၊ ၂၀)

ဤအချက်အလက်မှဥပုသ်နေ့ကိုလူသားများဖန်ဆင်းခြင်း မှစ၍ ဖန်ဆင်းခြင်းမှစတင်စေခဲ့သည်ဟုကောက်ချက်ချရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အခြားဂျူးတို့၏ရေးသားချက်များဖြင့်အတည်ပြုထားသောဤကျမ်းပိုဒ်အားလုံးသည်ဥပုသ်နေ့ကိုရွေးချယ်ထားသောလူမျိုးတစ်မျိုးနှင့်ဘုရားသခင့်ဆက်ဆံရေး၏အထူးလက္ခဏာအဖြစ်ညွှန်ပြသည်။ တရားဟောရာကျမ်း ၅:၁၅ မှစ၍ ဥပုသ်နေ့၏မူလအစသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထွက်သည်ကိုခြေရာခံမိသောကြောင့်ထွက်မြောက်ရာ ၂၀:၁၁ သည်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဆက်စပ်သနည်း။ အဖြေမှာဘုရားသခင်သည်သတ္တမမြောက်နေ့၌ဖန်ဆင်းခြင်း၌အမှန်ပင်အနားယူခဲ့သည်။ သို့သော် (Gen 5: 15) သည်နောက်ဆက်တွဲသတ္တမနေ့တိုင်းသူအားအာဒံနှင့်လူသားတို့အားအမိန့်ပေးခဲ့သည်ဟုမဆိုလိုပေ။ အကယ်၍ သူသာဤသို့ပြောခဲ့ပါကဥပုသ်နေ့သည်အစ္စရေးပြည်မှထွက်မြောက်ရာအထိမ်းအမှတ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ (တရားဟောရာ ၅ း ၁၅) အမှန်မှာကမ္ဘာ ဦး ၂: ၃ ၌စာသားမှားဖတ်ခြင်းသည်သတ္တမနေ့တွင်ဘုရားသခင်အနားယူပြီးသတ္တမနေ့တိုင်းကိုကောင်းချီးပေးခဲ့သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာထို နေ့မှစ၍ လူသားတို့အားအနားယူရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ အမှန်မှာဘုရားသခင်သည်ဖန်ဆင်းခြင်းတွင်အနားယူခဲ့သောသတ္တမမြောက်နေ့၌သာဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်။ နောင်နှစ်ပေါင်းထောင်ချီသည်အထိownသရေလတို့အားပေးထားသောသတ္တမနေ့တိုင်းဥပုသ်နေ့ကိုမိတ်ဆက်ရန်သူ၏ကိုယ်ပိုင်သတ္တမနေ့အနားယူခြင်းကိုစံနမူနာအဖြစ်သုံးတော်မူသည်။ ပထမသတ္တမနေ့တွင်ဘုရားသခင်တစ် ဦး တည်းသာအနားယူပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ခုနစ်ရက်မြောက်နေ့ကိုထာဝရဥပုသ်စောင့် (Ex ထွ ၁၆) အဖြစ်revealedသရေလအားထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ အပတ်စဉ်ဥပုသ်နေ့သည်Mosesသရေလတို့အားမောရှေအားဖြင့်ပေးသောဥပဒေကိုအကျဉ်းချုပ်ထားသောပညတ်တော်ဆယ်ပါးတွင်ပေါ်လာသည်၊ ၎င်းအားtoသရေလအားပေးသောဥပုသ်နေ့၏အနားယူမှုစနစ်တစ်ခုလုံး၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်၊ နှစ်စဉ်၊ ခုနစ်နှစ်နှင့်ဂျူဗလီ၌ မရ။

Claus Westermann သည်ကမ္ဘာ ဦး ၁-၁၁ တွင်သူ၏ဝေဖန်ချက်တွင်ဥပုသ်နေ့၏မူလအစနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏တွေ့ရှိချက်များကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြသည်-“ အကယ်စင်စစ်ဥပုသ်နေ့အတွက်ပြင်ဆင်မှုကိုမတွေ့နိုင်ပါ၊ သို့သော်နောက်ပိုင်းဥပုသ်နေ့၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုထင်ဟပ်သည်။ ဤစာကြောင်းများ (စာမျက်နှာ ၂၃၇)

ယေရှုနှင့်သူ၏တပည့်များသည်သတ္တမနေ့ဥပုသ်နေ့မှကင်းလွတ်ခွင့်ရကြသည်

မဿဲကဗိမာန်တော်၌အလုပ်လုပ်သောယဇ်ပုရောဟိတ်များသည်သတ္တမနေ့ဥပုသ်ပညတ်နှင့်မကိုက်ညီကြောင်း (မဿဲ ၁၂: ၅) ထိုယဇ်ပုရောဟိတ်များသည်ဥပုသ်နေ့ကိုချိုးဖျက်ခြင်းသည်အပြစ်မဟုတ်ပါ။ ယေရှုထောက်ပြသည့်အတိုင်းသူနှင့်သူ၏နောက်လိုက်များသည်ဝိညာဉ်ရေးယဇ်ပုရောဟိတ်သစ် (မဿဲ ၁၂: ၄-၅) ကိုကိုယ်စားပြုပြီးသူသည်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအသစ်ဖြစ်သည်။ သတ္တမနေ့ဥပုသ်စောင့်ခြင်းသည်အမိန့်ဟောင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ဥပုသ်ပညတ်တော်ကိုယဇ်ပုရောဟိတ်များအားဗိမာန်တော်၌ဥပုသ်ပညတ်တော်မှကင်းလွတ်ခြင်းအားဖြင့်ပညတ်တရားသည်ယနေ့ဘုရားသခင့်အမှုတော်ကိုနေ့တိုင်းထမ်းဆောင်နေစဉ်ဥပုသ်ပညတ်တရားမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆိုကောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ဓမ္မပွဲတော် (သို့) လဆန်း (သို့) ဥပုသ်နေ့နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူ့ကိုမျှမဆုံးဖြတ်ပါစေနှင့်။ (Col 12:5) ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည်ခရစ်တော်၏အရိပ်ကဲ့သို့ဥပုသ်နေ့ဖြစ်သည် (Col 12:4) မရ။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များဥပုသ်စောင့်ခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်သည်ဘုရားသခင်အားနာခံသောသူတို့သည်ဘိုးဘေးများအားဘုရားသခင်ပေးခဲ့သောပဋိညာဉ်သစ်နှင့်မကိုက်ညီဘဲစုံလင်သောပဋိညာဉ်တရားသစ်ကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်လုပ်ဆောင်မည့်အချိန်ကိုညွှန်ပြသည်။ (ဟေဗြဲ ၈: ၇-၁၃) ကျောက်များကိုသန့်ရှင်းသောယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်စေရန်၊ ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်နှစ်သက်လက်ခံသောဝိညာဉ်ရေးယဇ်များကိုပူဇော်ရန်ကျောက်များကိုတည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။ (၁ ပေ ၂: ၅) ခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးကောက်တော်မူခြင်းခံရသောလူမျိုးများ၊ တော်ဝင်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၊ သန့်ရှင်းသောလူမျိုး၊ သူ့အပိုင်အတွက်လူမျိုးများဖြစ်သည်။ (၁ ပေ ၂ း ၉) ယေရှုသည်ငါတို့ကို ချစ်၍ သူ၏အသွေးအားဖြင့်ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်။ ငါတို့ကိုဘုရားသခင်နှင့်အဘတို့အားယဇ်ပုရောဟိတ်အရာဖြစ်စေတော်မူပြီ။ (ဗျာဒိတ် ၁: ၅-၆၊ ဗျာ ၅ း ၁၀၊ မရ။ တော်ဝင်ယဇ်ပုရောဟိတ်အနေနှင့်ခရစ်တော်နှင့်ခရစ်တော်၌ရှိနေသူများသည်ဥပုသ်နေ့ကိုရှုတ်ချရာတွင်အပြစ်မရှိပါ။ (မဿဲ ၁၂: ၅) ခရစ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပုသ်နေ့ဖြစ်သည် (မဿဲ ၁၁: ၂၈-၂၉) ။ သူကငါ့ဆီလာ၊ ဥပုသ်နေ့ကိုချိုးဖောက်တယ်လို့စွပ်စွဲခံရတဲ့အခြေအနေမှာမင်းကိုအနားယူပေးမယ်။ (မဿဲ ၁၁: ၂၈-၃၀ နှင့်မဿဲ ၁၂: ၁-၈ တို့နောက်တွင်) ယနေ့သည်ဘုရားသခင်၏ငြိမ်ဝပ်ရာထဲသို့ ၀ င်ရောက်မည့်နေ့ဖြစ်သည်-ယနေ့သူ၏အသံကိုကြားလျှင်သင်၏စိတ်နှလုံးကိုမခိုင်မာစေပါနှင့်။ (ဟေဗြဲ ၄: ၇) ယောရှုကသူတို့ကိုအနားယူပေးခဲ့ရင်ဘုရားသခင်ကနောက်နေ့တွေအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ (ဟေဗြဲ ၄: ၈) နေ့ရောက်လာပြီ။ ဘုရားသခင့်လူမျိုးအတွက်အနားယူစရာတစ်ခုကျန်သေးတယ်။ (ဟေဗြဲ ၄: ၉-၁၀) ထို့ကြောင့်မည်သူ့ကိုမျှမနာခံသောစိတ်နှလုံး၏မာကျောသောစိတ်နှလုံးနှင့်တူသောအရာထဲသို့ ၀ င်ရန်ကြိုးစားပါ။ (ဟေဗြဲ ၄:၁၁)  ဘုရားသခင့်အနားယူခြင်းသို့ ၀ င်ရောက်မည်ဟူသောကတိသည်တည်သည်၊ ငါတို့ယုံကြည်သောငါတို့သည်ထိုချမ်းသာထဲသို့ဝင်ကြလော့။ (ဟေဗြဲ ၄: ၁-၃)

မဿဲ ၁၉: ၁၆-၂၁ (ESV)၊ ဗိမာန်တော်၌ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်ဥပုသ်နေ့ကိုရှုတ်ချ။ အပြစ်မရှိ

1 ထိုအချိန်မှာ ဥပုသ်နေ့၌ယေရှုသည်ကောက်ခင်းများကို ဖြတ်၍ သွားတော်မူသည်။ တပည့်တော်တို့သည်ဆာလောင်မွတ်သိပ်။ စပါးစေ့များကိုဆွတ်။ စားကြ၏2 ဖာရိရှဲတို့သည်မြင်လျှင်၊ဥပုသ်နေ့၌သင်၏တပည့်တို့သည်တရားမ ၀ င်သောအမှုကိုပြုကြသည်ကိုကြည့်ရှုလော့။ " 3 သူက“ သူတို့ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်လုပ်ခဲ့တာတွေ၊ သူနဲ့အတူပါတဲ့သူတွေဘာတွေဖတ်ဖူးလဲ4 သူသည်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သို့ ၀ င် ရောက်၍ မုန့်ကိုမည်သို့စားခဲ့သနည်း၊ သူနှင့်အတူပါ ၀ င်သူများအတွက်စားရန်မသင့်တော်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များအတွက်သာတရား ၀ င်သည်။5 သို့မဟုတ်ဥပုသ်နေ့၌ဗိမာန်တော်၌ရှိသောယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်ဥပုသ်ကိုရှုတ်ချ။ အပြစ်မရှိကြောင်းပညတ်တရား၌သင်တို့မဖတ်ဘူးသလော။6 ငါပြောမယ်၊ ဗိမာန်တော်ထက်ကြီးမြတ်တဲ့အရာတစ်ခုဒီမှာရှိတယ်။ 7 ငါဆိုလိုသည်မှာ 'ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမဟုတ်၊ ကရုဏာအလိုရှိသည်' ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ်ကိုသင်သိလျှင်အပြစ်မဲ့သူကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။.

ကောလောသဲ ၂: ၁၆-၁၇ (ESV)၊ ပွဲတော်၊ လဆန်း၊ ဥပုသ်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူ့ကိုမျှတရားစီရင်ခွင့်မပေးပါနှင့်။

16 ထိုကွောငျ့ ပွဲတော်နှင့်လ၊ လဆန်း (သို့) ဥပုသ်နေ့တို့နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားအဘယ်သူမျှမဆုံးဖြတ်စေနှင့်။. 17 ဤအရာသည်လာလတ္တံ့သောအရာများဖြစ်သော်လည်းအရာ ၀ တ္ထုသည်ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သည်.

ဟေဗြဲ ၈: ၆-၁၃ (ပဋိညာဉ်တရားသစ်) ငါတည်မည်။ ဘိုးဘေးတို့နှင့်ငါဖွဲ့သောပဋိညာဉ်ကဲ့သို့မဟုတ်

6 သို့သော်၎င်းသည်၊ ခရစ်တော်သည်သူပေးခဲ့သောပဋိညာဉ်သည် သာ၍ ကောင်းသောကတိတော်များကိုပြဌာန်းသောကြောင့်၎င်းထက်ဟောင်းနွမ်းထက်မြတ်သောဓမ္မအမှုကိုရရှိခဲ့သည်။. 7 အကြောင်းမူကား၊ ပထမပဋိညာဉ်တရားသည်အပြစ်မကင်းလျှင်ဒုတိယအကြိမ်ရှာရန်အခွင့်အလမ်းမရှိပေ. 8 ဘို့ သူတို့ကိုလည်းအပြစ်ရှာသည် သူပြောသောအခါ“ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ နေ့ရက်တို့သည် လာ၍၊ ငါပဋိညာဉ်တရားသစ်တည်လိမ့်မယ် theသရေလအမျိုးနှင့်ယုဒအမျိုး၊ 9 ဘိုးဘေးတို့နှင့်ငါဖွဲ့သောပဋိညာဉ်ကဲ့သို့မဟုတ် သူတို့ကိုအဲဂုတ္တုပြည်မှငါနှုတ်ဆောင်ခြင်းငှါသူတို့ကိုငါလက်ဖြင့်ယူသောအခါ၊မရ။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည်ငါ၏ပဋိညာဉ်၌မတည်ဘူး၊ ထို့ကြောင့်ငါသူတို့အတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်းထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ 10 အကြောင်းမူကား၊ ထိုကာလပြီးမှIသရေလအမျိုးနှင့်ငါငါဖွဲ့သောပဋိညာဉ်ဖြစ်၏။ ငါ၏ပညတ်တို့ကိုသူတို့၏စိတ်ထဲသို့ငါသွင်းမည်။ ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရေးမှတ်ပါ။ ငါသည်လည်းသူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်မည်။ သူတို့သည်ငါ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်. 11 သူတို့သည်အိမ်နီးချင်းတစ်ယောက်ချင်းစီ၊ ညီအစ်ကိုတစ်ယောက်ချင်းစီအား၊ သခင်ကိုသိကြလော့ဟုဆုံးမသွန်သင်တော်မမူ။ ထိုသူတို့သည်အငယ်ဆုံး မှစ၍ အကြီးတိုင်အောင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုသိကြလိမ့်မည်။ 12 အကြောင်းမူကား၊ သူတို့၏အပြစ်များကိုငါကရုဏာ ထား၍ သူတို့၏အပြစ်ကိုငါအောက်မေ့မည်မဟုတ်။ 13 ပဋိညာဉ်တရားသစ်အကြောင်းပြောရာတွင်သူသည်ပထမတစ်ခုကိုအသုံးမပြုတော့ပေ။ အသုံးမပြုတော့သော၊ အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှပျောက်ကွယ်သွားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ.

၁ ပေတရု ၂: ၄-၅ (သန့်ရှင်းသောယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်ရန်) ကိုဝိညာဉ်ရေးအိမ်အဖြစ်တည်ဆောက်သည်

4 မင်းသူ့ဆီကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူကငြင်းပယ်ထားတဲ့အသက်ရှင်တဲ့ကျောက်တုံးဟာဘုရားသခင်ရွေးချယ်တဲ့အဖိုးတန်၊ 5 ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်နှစ်သက်လက်ခံသောဝိညာဉ်ရေးယဇ်များကိုပူဇော်ရန်အသက်ရှင်သောကျောက်များကိုဝိညာဉ်ရေးအိမ်အဖြစ်တည်ဆောက်နေသည်နှင့်တူသည်။.

၁ ပေတရု ၂: ၉၊ တော်ဝင်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၊ သန့်ရှင်းသောလူမျိုး၊ သူ့အပိုင်အတွက်လူမျိုး

9 ဒါပေမယ့်မင်းကရွေးချယ်တဲ့လူမျိုး၊ တော်ဝင်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း၊ သန့်ရှင်းသောလူမျိုး၊ သူ့အပိုင်အတွက်လူမျိုးသင်တို့ကိုမှောင်မိုက်မှခေါ်။ သူ၏အံ့ဘွယ်သောအလင်းထဲသို့သင်ခေါ်ဆောင်တော်မူသောသူ၏ဘုန်းအသရေကိုကြေငြာစေခြင်းငှါ၎င်း၊

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁: ၄-၆ (ESV)၊ ငါတို့အားသူ၏နိုင်ငံနှင့်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်အားယဇ်ပုရောဟိတ်များဖြစ်စေသည်

5 သစ္စာရှိသောသက်သေယေရှုခရစ် မှစ၍ သေသောသူတို့၏အ ဦး၊ မြေကြီးပေါ်မှာရှင်ဘုရင်တို့ကိုအုပ်စိုးသောမင်း၊
Tငါတို့ကို ချစ်၍ သူ၏အသွေးအားဖြင့်ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ပေးသောသူ 6 သူ၏ဘုရားသခင်နှင့်ခမည်းတော်ကိုယဇ်ပုရောဟိတ်အရာဖြစ်စေခြင်းငှါငါတို့ကိုနိုင်ငံဖြစ်စေသည်ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်သည်အစဉ်အမြဲရှိပါစေသော။ အာမင်။

ဗျာဒိတ် ၁: ၁၇-၁၈ (ESV)၊ သူတို့ကိုမင်းကိုငါတို့ရဲ့ဘုရားသခင်အတွက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့ယဇ်ပုရောဟိတ်တွေဖြစ်စေခဲ့တယ်

9 ပြီးတော့သူတို့ကသီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ်သီဆိုတယ်၊ “ မင်းစာလိပ်ကိုယူ၊ မင်းဖျံကိုဖွင့်ဖို့ထိုက်တန်တယ်၊ သင်၏အသွေးအားဖြင့်သင်တို့သည်လူများအတွက်ဘုရားသခင်ကိုရွေးကြပြီ လူမျိုး၊ ဘာသာစကား၊ လူမျိုး၊ လူမျိုးတိုင်းမှ, 10 သူတို့ကိုငါတို့နိုင်ငံအတွက်ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ သူတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံလိမ့်မည်။ "

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁: ၅၊ သူတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်ခရစ်တော်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်များဖြစ်လိမ့်မည်

6 ပထမထမြောက်ခြင်း၌ပါ ၀ င်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိပြီးသန့်ရှင်းသည်။ ဤကဲ့သို့ဒုတိယသေခြင်း၌တန်ခိုးမရှိပေ သူတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်ခရစ်တော်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်များဖြစ်ကြလိမ့်မည်သူတို့သည်သူနှင့်အတူအနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးလိမ့်မည်။

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၁၁: ၂၈-၃၀၊ ဝန်လေး။ ထမ်းရွက်သောသူအပေါင်းတို့၊ ငါ့ထံသို့လာကြလော့၊ ငါချမ်းသာပေးမည်။

28 ဝန်လေး။ ပင်ပန်းသောသူအပေါင်းတို့၊ ငါ့ထံသို့လာကြလော့၊ ငါချမ်းသာပေးမည်. 29 ငါ့ထမ်းပိုးကို ယူ၍ ငါ့ထံမှသင်ယူလော့၊ ငါနူးညံ့သိမ်မွေ့။ စိတ်နှိမ့်ချသောစိတ်ရှိသည် ဖြစ်၍၊ သင်၏စိတ်နှလုံး၌ငြိမ်ဝပ်ခြင်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်. 30 ငါ့ထမ်းပိုးသည်လွယ်ကူ။ ငါ့ဝန်လည်းပေါ့၏။ "

ဟေဗြဲ ၂: ၅-၁၃ (ESV)၊ ငါယောရှုသည်သူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူပြီ။ ဘုရားသခင်ကနောက်နေ့တွေအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူး

7 တဖန်သူသည်နေ့တစ်နေ့ကိုချိန်းဆို၏။ယနေ့တွင်“ ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကိုပြောနေတာကြာပြီကိုးကားပြီးသားစကားတွေထဲမှာ“ယနေ့သူ၏အသံကိုကြားလျှင်၊ သင်၏စိတ်နှလုံးကိုမခိုင်မာစေနှင့်။ " 8 ဘို့ ယောရှုသည်သူတို့ကိုချမ်းသာပေးလျှင်၊ ဘုရားသခင်ကနောက်နေ့တွေအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူး. 9 ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင့်လူမျိုးအတွက်ဥပုသ်အနားယူဖို့ကျန်သေးတယ်, 10 ဘုရားသခင့်ချမ်းသာထဲသို့ဝင်သောသူသည်ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသည်နည်းတူ၊ သူ၏အကျင့်တို့မှငြိမ်ဝပ်စွာနေ၏။ 11 ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သူ့ကိုမျှမနာခံမှုတစ်မျိုးတည်းဖြင့်မကျရောက်စေဘဲထိုချမ်းသာထဲသို့ ၀ င်ရောက်ကြစို့.

ဟေဗြဲ ၂: ၅-၆ (ESV)၊ ယုံကြည်သောငါတို့သည်ထိုချမ်းသာထဲသို့ ၀ င်ကြ၏

1 ထို့ကြောင့်နေစဉ် အနားယူခြင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း၏ကတိသည်တည်နေဆဲဖြစ်သည်မင်းတစ်ယောက်ယောက်ကအဲဒါကိုရောက်ဖို့မအောင်မြင်ဘူးလို့ထင်ရင်ငါတို့ကိုကြောက်ရအောင်။ 2 အကြောင်းမူကား၊ သူတို့ကဲ့သို့ငါတို့အတွက်သတင်းကောင်းသည် ဒါပေမယ့်သူတို့ကြားလိုက်ရတဲ့သတင်းကသူတို့အတွက်အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကနားထောင်တဲ့သူတွေနဲ့ယုံကြည်ချက်မညီညွတ်လို့ပဲ. 3 ယုံကြည်သောငါတို့သည်ထိုချမ်းသာထဲသို့ဝင်ကြလော့သူကပြောခဲ့သည်မှာ“ ငါအမျက် ထွက်၍ ငါကျိန်ဆိုသည်အတိုင်း၊ သူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာထဲသို့မ ၀ င်ရ” ဟုအမိန့်ရှိသော်လည်းသူ၏အကျင့်များသည်ကမ္ဘာ ဦး မှစ၍ ပြီးစီးသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပုသ်နေ့သည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်

ခရစ်တော်နှင့်သူ၏ပညတ်တော်များယခုရေတွက်သည်။ သူနှင့်သူ၏ဥပဒေသစ်သည်ထိုအရိပ်၏ပြည့်စုံမှုဖြစ်သည်။ သူ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ရက်သတ္တပတ်၏နေ့တိုင်း“ ဥပုသ်” တည်ရန်အားထုတ်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့်မဿဲသည်ဥပုသ်နေ့၌စပါးနှံများဆွတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တူညီသောအခြေအနေတွင်အနားယူရန်သူ့ထံသို့လာရန်ယေရှု၏ကျော်ကြားသောစကားပါ ၀ င်သည်ကိုမအံ့သြပါနှင့် (Matt 11: 28-12: 8) ။ 

မဿဲကဥပုသ်နေ့ကို ၀ ိညာဉ်ရေးရာမှာအရိပ်အမြွက်ပြပြီးသူကယဇ်ပုရောဟိတ်များသည်ဥပုသ်နေ့ကိုချိုး ဖျက်၍ အပြစ်ကင်းစင်နိုင်သည်ဟုဆိုသည် (မဿဲ ၁၂: ၅-၆) ။ ဥပုသ်နေ့ကိုရိုးသားစွာချိုးဖောက်သောယဇ်ပုရောဟိတ်များ၊ သူတို့သည်တဲတော်သို့မဟုတ်ဗိမာန်တော်၌အလုပ်လုပ်သောအခါဥပုသ်နေ့ကိုမချည်နှောင်ဘဲ၊ ယုံကြည်သူအားလုံး၏ယဇ်ပုရောဟိတ်သစ်၏အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဒေးဗစ်နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် showbread ကိုစားခြင်းဖြင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူတို့၏အပြုအမူသည်ပညတ်တော်မှပဋိညာဉ်တရားသစ်မှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော“ အမျိုးအစား” ဖြစ်သည် (မ။ ၁၂: ၄) ။ ခရစ်တော်သည်သူ့ထံသို့လာသူများကို“ အနားယူရန်” ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် (မ။ ၁၁: ၂၈-၃၀) ။ ဤအရာသည်အပတ်စဉ်ဥပုသ်နေ့ထက်အမြဲမပြတ်အနားယူရမည်မဟုတ်လော။ စတုတ္ထပညတ်တော်ကိုလိုက်နာခြင်းထက်ခရစ်တော်၌ဥပုသ်နေ့ကိုငြိမ်ဝပ်စွာနေခြင်းသည်နေ့တိုင်းကောင်းသည်မဟုတ်လော။

ကျွန်ုပ်တို့၏ပသခါသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်

ယေရှုသည်သူ၏နောက်ဆုံးပသခါပွဲကိုသူ၏တပည့်များနှင့်ကျင်းပခဲ့သည်။ သူက“ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်မတည်မချင်းငါစပျစ်သီးကိုငါသောက်မယ်။ ” (လုကာ ၂၂:၁၈ ။ မုန့်ကို ယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန့်ကိုဖဲ့။ “ ဤသူကားသင်တို့အဘို့ငါပေးသောငါ၏ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်သည်။ လုကာ ၂၂:၁၉) ထိုနည်းတူသူတို့စားပြီးပြီးသောခွက်က“ သင်တို့အတွက်သွန်းသောဤခွက်သည်ငါ၏အသွေး၌တည်သောပဋိညာဉ်တရားသစ်ဖြစ်၏။ သခင်ကြွလာတော်မမူမှီငါတို့သည်သေခြင်းတရားကိုကြေငြာသည် (၁ ကော ၁၁ း ၂၃-၂၆) ခရစ်တော်သည်ငါတို့၏ပသခါယဇ်ကိုယဇ်ပူဇော်ပြီးပြီ။ မုန့်စားရန် (သို့) မထိုက်တန်သည့်ပုံစံဖြင့်သခင်၏ခွက်ကိုသောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ဦး စွာဆန်းစစ်ပါ။ (၁ ကော ၁၁ း ၂၇-၂၉) ငါတို့အလယ်မှသုတ်သင်ရမည့်အရာသည်လိင်အကျင့်ယိုယွင်းခြင်း၊ လောဘ၊ လိမ်လည်ခြင်း၊ ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်း၊ မူးခြင်း (၁ ကော ၅: ၉-၁၁) ဤသည်မှာရေးထားသောကုဒ်ဟောင်းကိုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်သုတ်သင်ရမည့်မကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။ 

၁ ကောရိန္သု ၅: ၇-၈ တွင်ပေါလုသည်နှစ်စဉ်ပသခါနှင့်ဥပုသ်နေ့ကဲ့သို့ဥပုသ်ပြုခြင်းဆိုင်ရာနိယာမကိုကျင့်သုံးသည်။ “ ခရစ်တော်သည်ငါတို့၏ပသခါကိုယဇ်ပူဇော်ပြီးပြီ။ ” ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်ယာန်ပသခါပွဲသည်နှစ်စဉ်သိုးသငယ်မဟုတ်တော့ဘဲကယ်တင်ရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားနေ့စဉ်ကယ်လွှတ်နိုင်သောတန်ခိုးဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းခံရသည်။ “ ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်တဆေးဟောင်း၊ မကောင်းသောတဆေးနှင့်မတည့်၊ ရိုးသား။ သစ္စာရှိသောတဆေးမဲ့မုန့်နှင့်အတူပွဲတော်ကိုကျင်းပကြကုန်အံ့” (၁ ကော ၅ း ၈) ။

တဆေးမဲ့မုန့်ကိုအစားထိုးထားသော“ တဆေးမဲ့မုန့်” သည်“ ရိုးသား။ သစ္စာရှိသောတဆေးမဲ့မုန့်” ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုပါ။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကားများနှင့်အိမ်များမှတနှစ်အတွင်းတဆေးကိုသန့်ရှင်းရေးကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ခရစ်ယာန်များသည်“ ပွဲတော်ကျင်းပခြင်း” ကိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်ရမည်ဟုပေါလုကဆိုသည်။ KJV ၌ဘာသာပြန်ဆိုမှုသည်အထင်မှားစေပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်“ ပွဲကျင်းပရန်” ဖြစ်သည်ဟူသောအထင်အမြင်ကိုပေးသည်။ ကျောင်းများနှင့်ကောလိပ်များအတွက် Cambridge သမ္မာကျမ်းစာ၏မှတ်ချက်သည်သင့်လျော်သည် -“ ပွဲတော်ကို [ငါတို့ဂရိဘာသာဖြင့်တိုးတက်သောတင်းမာနေသောအချိန်] ကိုဆက်ကြစို့၊ KJV ကဲ့သို့အချို့သောပွဲများကိုဆိုလိုသည်။ အထူးပွဲတော် " (Rev. JJ Lias, I Corinthians, Commentary, Cambridge University Press, 1899, p ။ 61) အိမ်နီးချင်းများကိုငါတို့ကဲ့သို့ချစ်ရန် (ဂလာ ၅ း ၁၄)

လုကာ ၆: ၄၇-၄၈ (ESV)၊ သင်တို့အတွက်သွန်းလောင်းသောဤခွက်သည်ငါ၏အသွေး၌ပဋိညာဉ်တရားသစ်ဖြစ်သည်

15 သူက“ ငါမဆင်းရဲခင်ဒီပသခါပွဲကိုမင်းနဲ့အတူစားချင်စိတ်ပြင်းပြခဲ့တယ်။ 16 အကြောင်းမူကားငါဆိုသည်ကားဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌မပြည့်စုံမှီငါမစားရဟုမိန့်တော်မူ၏။ 17 သူသည်ခွက်ကို ယူ၍ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသောအခါသူက“ ဤခွက်ကို ယူ၍ အချင်းချင်းခွဲကြလော့။ 18 အကြောင်းမူကားငါဆိုသည်ကားယခု မှစ၍ စပျစ်နွယ်ပင်၏အသီးကိုဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်မတည်မှီငါမသောက်။" 19 မုန့်ကို ယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန့်ကိုဖဲ့။ သူတို့အားဤသူကားဤသူကားသင်တို့အဘို့ပေးသောငါ၏ကိုယ်ဖြစ်၏။ ငါ့ကိုအောက်မေ့ရန်ဤအရာကိုလုပ်ပါ။ " 20 သူတို့သည်လည်းစားပြီးသောခွက်နှင့်လည်းတူလျက်၊ သင်တို့အတွက်သွန်းသောဤခွက်ကားငါ၏အသွေး၌တည်သောပဋိညာဉ်တရားသစ်ဖြစ်၏။

၁ ကောရိန္သု ၂: ၆-၉ (ESV)၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပသခါသိုးသငယ်ကိုခရစ်တော်အတွက်ယဇ်ပူဇော်ပြီးပြီ

6 သင်ဝါကြွားခြင်းသည်မကောင်းပါ။ တဆေးအနည်းငယ်သည်အလုံးကိုအလုံးဖြစ်စေသည်ကိုသင်တို့မသိကြသလော။ 7 သင်ဟာတဆေးမဲ့ဖြစ်သကဲ့သို့၊ တဆေးမဲ့အဟောင်းကိုသန့်စင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပသခါသိုးသငယ်ကိုခရစ်တော်အတွက်ယဇ်ပူဇော်ပြီးပြီ. 8 သို့ဖြစ်၍ ပွဲတော်ဟောင်းကိုမကောင်းမှုနှင့်မကောင်းမှု၏တဆေး၊ ရိုးသားမှုနှင့်အမှန်တရား၏တဆေးမဲ့မုန့်တို့ဖြင့်ပွဲတော်ကိုကျင်းပကြစို့။

၁ ကောရိန္သု ၂: ၆-၉ (ESV)၊  ငါ့ကိုအောက်မေ့ဘို့ရာသောက်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏

23 အကြောင်းမူကား၊ သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ခံရသောည၌သခင်ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူခဲ့သည်ကိုငါသင်တို့အားငါပေးသောအရာကိုလည်းငါလက်ခံခဲ့သည်။ 24 ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှကျိုးပဲ့။ ၊ ဤသူကားငါအဘို့ဖြစ်၏။ ငါ့ကိုအောက်မေ့ဖို့ဒီလိုလုပ်ပါ။ ” 25 ထိုနည်းတူညစာစားပြီးမှခွက်ကို ယူ၍၊ ဤခွက်သည်ငါ၏အသွေး၌တည်သောပဋိညာဉ်တရားသစ်ဖြစ်၏။ ငါ့ကိုအောက်မေ့ဘို့ရာသောက်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ " 26 အကြောင်းမူကား၊ သင်သည်ဤပေါင်မုန့်ကိုစားပြီးခွက်ကိုသောက်သည်နှင့်သူကြွလာသည်အထိသခင်သေခြင်းအကြောင်းကိုကြွေးကြော်သည်.
27 ထို့ကြောင့်အကြင်သူသည်မုန့်ကိုစားသည်ဖြစ်စေ၊ မထိုက်တန်သည့်နည်းဖြင့်ဖြစ်စေသခင်ဘုရား၏ခွက်နှင့်အပြစ်ကိုခံရလိမ့်မည်။ 28 လူတစ် ဦး သည်မိမိကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်မုန့်ကို စား၍ ခွက်ကိုသောက်ပါစေ။ 29 ကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုင်းခြား။ မသိဘဲစားသောက်ခြင်းသည်မည်သူ့ကိုမျှမသောက်ဘဲမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သည်။

ပွဲတော်တစ်ခု၊ လဆန်း (သို့) ဥပုသ်နေ့ - လာမယ့်အရာတွေကိုအရိပ်ပြပါ

သူ၏အရေးအသားတစ်ခုလုံးတွင်ပေါလု၏“ ဥပုသ်နေ့” နှင့်“ အခါကြီးရက်ကြီးများ” ဟူသောစကားများကိုသာကျွန်ုပ်တို့အရေးယူသင့်သည်။ ဤအရာကိုကောလောသဲ ၂:၁၆ တွင်တွေ့ရသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်ပေါလုသည်အခါကြီးရက်ကြီးများ (နှစ်စဉ်ကျင်းပသောလ)၊ လသစ်များ (လစဉ်စောင့်ထိန်းခြင်း) နှင့်ဥပုသ်နေ့ (အပတ်စဉ်စောင့်ထိန်းခြင်း) တို့ကို“ အရိပ်” အဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ဤသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်ဤအရေးကြီးကိစ္စ၌တမန်တော်စိတ်ကိုဖော်ပြသည်။

16 ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်အစာစားသောက်ခြင်း၊ ပွဲတော်၊ လဆန်း (သို့) ဥပုသ်နေ့နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သူ့ကိုမျှမဆုံးဖြတ်ပါစေနှင့်။ 17 ဤအရာသည်လာလတ္တံ့သောအရာများဖြစ်သော်လည်းအရာ ၀ တ္ထုသည်ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သည်။ (ကောလောသဲ ၂: ၁၆-၁၇)

 

ဥပုသ်စောင့်ခြင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်အကြွင်းမဲ့လိုအပ်ချက်ဟုပေါလုခံစားလျှင်သူသည်အပတ်စဉ်ဥပုသ်နေ့များနှင့်အခါကြီးရက်များကိုအရိပ်တစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောနားလည်မှုလွဲခြင်းကို ဦး တည်စေနိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသံသယသည်အားလုံးထက် ကျော်လွန်၍ အမှန်ဖြစ်သည်။ ပေါလုသည်ဥပုသ်နေ့များ၊ အခါကြီးရက်ကြီးများနှင့်လသစ်များကိုအရိပ်ဟုခေါ်ဆိုသည်။ အမှန်တရားပေါ်လာသောအခါအရိပ်သည်သိသိသာသာရပ်သွားသည်။ ပေါလုသည်ဟေဗြဲ ၁၀: ၁ ၌ကျွန်ုပ်တို့တွေ့သောအရိပ်နှင့်လက်တွေ့ဘဝကိုခရစ်တော်၏ "ကိုယ်ခန္ဓာ" ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်အသုံးမပြုတော့ချေ (ဟေဗြဲ ၁၀ း ၁၀)၊ လာမယ့်ကောင်းကျိုးတွေကိုအရိပ်ပေးပါ။ ” (ဟေဗြဲ ၁၀: ၁)

ဤတွင်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေသည်ခရစ်တော်၏အသွင်အပြင်အားဖြင့်မလိုအပ်ဘဲပြန်ဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်ပေါလုသည်ကောလောသဲ ၂: ၁၆-၁၇ တွင်အထူးနေ့များကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်အတိအကျတူသည်ဟုပေါလုပြောခဲ့သည်။ အခါကြီးရက်ကြီးများ၊ ဥပုသ်လသစ်များနှင့်ဥပုသ်နေ့များကိုစောင့်ထိန်းခြင်းဆိုင်ရာပြဌာန်းထားသောဥပဒေသည်ခရစ်တော်နှင့်သူ၏ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာမည့်ကောင်းမြတ်သောအရာများဖြစ်သည်။ ဥပုသ်နေ့အရိပ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအချက်သည်အလွန်အရေးကြီးသဖြင့်ငါတို့သည်ကောလောသဲ ၂: ၁၆-၁၇ ကိုပြန်ကြည့်သင့်သည်-“ [ခရစ်တော်သည်ငါတို့အားဆန့်ကျင်သည့်အမိန့်လက်မှတ်များကိုပယ်ဖျက်တော်မူသည်။ ပွဲတော်နှင့်လ၊ လဆန်း (သို့) ဥပုသ်နေ့နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏တရားသူကြီးကလာမယ့်အရိပ်၏အရာများဖြစ်သော်လည်းအရာကိုခရစ်တော်ပိုင်သည်။

၎င်းတွင်အဖြူအမည်းရှိသည်။ ဤသည်မှာဥပုသ်စောင့်ခြင်းအကြောင်းနောက်ဆုံးဓမ္မသစ်ကျမ်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များအတွက်ဥပုသ်နေ့၏အရေးပါပုံ၊ အခါကြီးရက်ကြီးများနှင့်လသစ်များသည်အရိပ်တစ်ခုနှင့်ယှဉ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်မည်သည့်အရာမှမရှိတော့သဖြင့်ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ရန်အကျိုးရှိမည်မဟုတ်ပေ။

Dean Alford သည်သူ၏ဂရိဓမ္မသတ်မှတ်တမ်းတွင်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်၌ဤသို့ဆိုသည် -“ ဥပုသ်နေ့၏ထုံးစံသည်ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအတွက်ရေရှည်တာဝန်ဝတ္တရားဖြစ်လျှင်မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆိုတမန်တော်သည်ဤသို့ပြောရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ ကော ၂: ၁၆-၁၇] သတ္တမနေ့ (သို့) ပထမနေ့သည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သောအနားယူမှု၏အချက်သည်ဤနေရာတွင်သူ၏ပြောဆိုချက်များ၌တိုက်ရိုက်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်၊ ထိုကဲ့သို့သောအရာများသည်ငါတို့ပိုင်ဆိုင်သည့်အရိပ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်လိမ့်မည်။ ”

အကယ်၍ လူမျိုးခြားခရစ်ယာန်များသည်ဥပုသ်နေ့၌အနားယူရန်လိုအပ်ခဲ့လျှင်၊ လူမျိုးခြားယုံကြည်သူတစ် ဦး သည်ဂျူးဘာသာ၏ဓလေ့ထုံးတမ်းများကိုလိုက်နာရန်မည်မျှအထိဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ တမန်တော်များ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရဥပုသ်စောင့်ခြင်းသည်လူမျိုးခြားယုံကြည်သူများအတွက်လိုအပ်ချက်မဟုတ်ပါ။ ဂျူးတွေရဲ့တရားဇရပ်တွေမှာလူမျိုးခြားတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်ပြုထားတာကိုသတိရသင့်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကဥပုသ်စောင့်သူတွေဖြစ်လာအောင်မညွှန်ကြားခဲ့ဘူး။ ဂျူးဘာသာသို့ဘာသာပြောင်းဘာသာကူးပြောင်းသူများသာဖြစ်လာသောသူများသာဥပုသ်စောင့်သည်။ ဘုရားသခင်သည်သူတို့အားဥပုသ်နေ့ကိုပေးထားပြီးအခြားလူမျိုးများအားဥပုသ်စောင့်ခြင်းကိုမမျှော်လင့်ကြောင်းဂျူးများကိုယ်တိုင်သိသည်။ ထို့ကြောင့်ခရစ်ယာန်များအနေနှင့်သူတို့အတွက်ဥပုသ်စောင့်ရန်လိုအပ်လျှင်လူမျိုးခြားများအတွက်အထူးအမိန့်တစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်ပွဲတော်များကိုဂျူးလူမျိုးများဟုဖော်ပြကြသည် - ယောဟန် ၇: ၂ (တဲတော်များ)၊ ယောဟန် ၆: ၄ (ပသခါပွဲ)၊ ယောဟန် ၅: ၁ (ပသခါပွဲ) ။ ဥပုသ်နေ့အတွက်ပြင်ဆင်မှုကို“ ဂျူးတို့၏ပြင်ဆင်မှုနေ့” ဟုခေါ်သည် (ယော ၁၉ း ၄၂) ။ ဂျွန်ကဥပုသ်နေ့ကိုဂျူးကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့နေ့မှာဂျူးလို့ယူဆတယ်။ ဤအသုံးအနှုန်းများသည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှယခုခရစ်ယာန်အသိုင်းအ ၀ န်းတွင်စည်းနှောင်ထားသည်ဟူသောယုံကြည်ချက်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ပေါလုနှင့်အတူ John သည်နေ့ရက်များကိုခရစ်တော်၏ သာ၍ ကြီးမြတ်သောအမှန်တရား၏အရိပ်တစ်ခုအဖြစ်မြင်သည်။ 

ခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်မှု

ခရစ်တော်၌လွတ်လပ်မှုရှိသည်၊ ခရစ်ယာန်များသည်အခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းခံစားနိုင်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပွဲတော်များကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်ခြင်းသည်ခရစ်တော်၏ဧဝံဂေလိတရားနှင့်ဧဝံဂေလိတရားကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ ငါတို့သည်ပညတ်တရားအောက်၌မရှိတော့။ (ရောမ ၆ း ၁၄) ကျွန်ုပ်တို့သည်“ တရားဥပဒေမှလွတ်မြောက်သည်” (ရောမ ၇: ၆) ။ ငါတို့သည်ဘုရားသခင်အဘို့အသီးကိုသီးစေခြင်းငှာ၊ ငါတို့သည်ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့်ပညတ်တရား၌အသေခံပါပြီ။ (ရောမ ၇: ၄) “ ပညတ်တရားအောက်၌နေလိုသောသူတို့အား” (ဂလ ၄:၂၁) ဂလာတိ ၄: ၂၁-၃၁ ၌ပေါလု၏အရေးကြီးသောစကားများကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်-သိနာတောင်ပေါ်ပဋိညာဉ်သည်ကျွန်ဘဝသို့ ဦး တည်စေသည်။ ကတိတော်ကလေးများအတွက်ခရစ်တော်၌အသစ်သောဘုန်းအသရေနှင့်ပြည့်စုံသောလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်။ ဝိညာဉ်၌ပဋိညာဉ်သစ်ရှိသည်။ ၎င်း၏တရား ၀ င်ဥပဒေပါပဋိညာဉ်ဟောင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်။ (ဟေဗြဲ ၈ း ၁၃) ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ဥပဒေတစ်ရပ်လုံးကိုစောင့်ထိန်းရန်တာဝန်ရှိသည်” (ဂလ ၅: ၃) မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဤသို့ကြိုးစားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ကျေးဇူးတော်မှလွတ်သွားပြီ” (ဂလ ၅: ၄) ။ ယခုယုံကြည်ခြင်းရှိလာပါပြီ၊ ငါတို့သည်ပညတ်တရား၊ ဥပုသ်နေ့နှင့်ပဋိညာဉ်တရားသစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရား၏အုပ်ထိန်းမှုအောက်တွင်မရှိတော့ပါ (ဂလ ၃ း ၂၄၊ ၂၅) ။ ဆိုင်းနိုင်းတောင်ပေါ်မှပဋိညာဉ်တရားဟောင်းနှင့်ဆိုင်သောအန္တရာယ်ကိုတရား ၀ င်တောင်းဆိုသူများသည် (ဂလာ ၄ း ၂၄) ။ ပညတ်ပဋိညာဉ်တရားကိုကျင့်သောသားသမီးတို့သည်လွတ်သောမိန်းမ၏သားတို့နှင့်အမွေခံမရနိုင်။ (ဂလာတိ ၄ း ၃၀) ဆိုင်းနိုင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုတွယ်ကပ်နေသူတို့သည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမဟုတ်ပေ။

ပဋိညာဉ်ဟောင်းကျန်ရက်များအားလုံးသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များမှရပ်စဲ။ ခရစ်တော်၌အနားယူရန်ရှာသောသူတို့အားအကန့်အသတ်မရှိတော့ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသေချာသည်။ ဆယ့်ခြောက်ရာစုဓမ္မပညာရှင်တစ် ဦး ၏စကား၌ဥပုသ်ဟူသည်မှာ“ ငါ့တစ်သက်တာလုံးငါ့ရဲ့မကောင်းမှုမှန်သမျှကိုငါရပ်ပစ်တယ်၊ သခင်ဘုရားကငါ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုပါ၊ ထို့ကြောင့်ဤနိစ္စဥပုသ်ကိုဤဘ ၀ တွင်စတင်ပါ။ ” (Heidelberg Catechism ၌ ၁၅၆၆) Zacharias Ursinus

တရား ၀ င်ဝါဒ၏အန္တရာယ်များ

ဘာသာရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သောမောရှေပညတ်၏ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့်အညီခရစ်ယာန်များသည် Torah ကိုလိုက်နာသင့်ကြောင်းထောက်ခံသောဂိုဏ်းခွဲများနှင့်ဆရာများနှင့်ပတ်သက်သောပြင်းထန်သောအန္တရာယ်များရှိသည်။

 1. တရား ၀ င်ဝါဒ၏အန္တရာယ်မှာ၎င်းသည်ပဋိညာဉ်တရားဟောင်းကိုတင်းကျပ်သောလိုက်နာမှုအပေါ် အခြေခံ၍ မိမိကိုယ်ကိုဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်မှားယွင်းသောခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်သည်။
 2. အသိဥာဏ်သည်တိုးပွားစေသော်လည်းမေတ္တာသည်တည်ဆောက်ပေးသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်သူတစ်ခုခုသိနေသည်ဟုထင်လျှင်သူသိသင့်သလောက်မသိသေးပေ။ သို့သော်မည်သူမဆိုဘုရားသခင်ကိုချစ်လျှင်ထိုသူကိုဘုရားသခင်ကသိသည်။ (၁ ကော ၈ း ၁-၃) ဥပဒေပညာကိုကောင်းစွာလေ့လာသော“ ရှေ့နေများ” သည်နှိမ့်ချခြင်း၌လမ်းလျှောက်ခြင်းထက်မောက်မာခြင်းသို့ရောက်တတ်သည်။ ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေသည်အဟန့်အတားဖြစ်သည်။ မောရှေပညတ်ကိုသိခြင်းသည်မျက်မှောက်ခေတ်ဖာရိရှဲများစွာအတွက်ဂုဏ်ယူစရာအချက်ဖြစ်လာသည်။
 3. မောရှေပညတ်ကိုအလေးအနက်ထားခြင်းသည်ယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုပျက်ပြားစေသည်။ ခရစ်ယာန်များကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းသည်ခရစ်တော်၏တိကျသောသွန်သင်ချက်များအထက်နှင့်အထက်ကိုရေးထားလေ့ရှိသည်။ သူတို့သည်နောင်တရခြင်း၊ ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံပေးခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံယူခြင်းအပါအ ၀ င်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၏အဓိကသတင်းစကားကိုသွန်သင်လေ့ရှိကြသည်။ (တမန်တော် ၂:၃၈) ဘုရားသခင်၏လက်ယာဘက်၌ချီးမြှောက်ခြင်းခံရသောယေရှုသည်ဘုရားသခင်နှင့်လူသားအကြားဖျန်ဖြေပေးသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အာဏာဖြစ်သည်။ (၁ တိမောသေ ၂: ၅-၆) ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏သွန်သင်ချက်များကိုလိုက်နာပြီးသူနှင့်သူ၏တမန်တော်များအားအလေးအနက်ထားသည့်အရာများကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ရမည်။
 4. ရေးထားသောကုဒ်ဟောင်းများကိုအလေးအနက်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ ိညာဉ်လမ်းသစ်၌ ၀ င်ရောက်ရမည့်အချက်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဥပဒေမှလွတ်မြောက်လာပြီး၊ ရေးထားသောကုဒ်၏နည်းလမ်းဟောင်း၌ ၀ င်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မရှိတော့ပါ။ (ရောမ ၇: ၆) ၎င်းသည်အသက်ကိုပေးသော ၀ ိညာဉ်ဖြစ်သည်။ အသားသည်အကူအညီလုံးဝမရှိပါ။ ယေရှုပြောခဲ့သောစကားများသည်ဝိညာဉ်နှင့်အသက်ဖြစ်သည်။ (ယောဟန် ၆:၆၃) ကျွန်ုပ်တို့သည်ပညတ်တရား၏အကျင့်မဟုတ်ဘဲယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကြားနာခြင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိကြသည်။ (ဂလ ၃: ၂-၆) ဘုရားသခင်၏ ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်တစ်ဖန်မွေးဖွားခြင်းသည်သာလျှင်ထာဝရအသက်ကိုအမွေခံရမည် (ယော ၃: ၃-၈)
 5. တရား ၀ င်ဝါဒသည်သူတို့၏တရားမျှတမှုကိုသေချာစေမည့်အစား၎င်းတို့အားအမှန်တကယ်ရှုံ့ချမည့်ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဇာတိပကတိအကျင့်အားဖြင့်ငါတို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ညစ်ညူးစုတ်ပဲ့ခြင်းနှင့်တရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်၏။ (ဂလ ၂:၁၆၊ ဂလာတိ ၃:၁၀) ဓမ္မဟောင်းပဋိညာဉ်၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုလက်ခံရရှိသူသည်“ ပညတ်တရားအလုံးစုံကိုစောင့်ထိန်းရန်တာဝန်ရှိသည်” (ဂလ ၅: ၃) ။ ဓမ္မဟောင်းသဘောအရစည်းမျဉ်းဥပဒေများအရဥပဒေကိုတောင်းဆိုသူများသည်“ ခရစ်တော်နှင့်ကွဲကွာပြီ…ကျေးဇူးတော်မှလွတ်သွားပြီ” (ဂလာ ၅: ၄) ။ ဤအရာသည်ယေရှု၏နောက်လိုက်များမတောင်းဆိုသောယုံကြည်သူများအားဥပဒေအရပေးအပ်ထားသောမည်သူကိုမဆိုပေါလု၏ပြင်းထန်သောသတိပေးချက်များဖြစ်သည်။

ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဖာရိရှဲနှင့်ဇဒ္ဒုကဲတို့၏တဆေးကိုသတိပြုကြလော့။ ” (မဿဲ ၁၆: ၆) ဤအရာ၌မုန့်၏တဆေးကိုသတိပြုကြဟုဖာရိရှဲနှင့်ဇဒ္ဒုကဲတို့၏သွန်သင်ချက်ကိုမပြောဘဲ (မဿဲ ၁၆:၁၂) အသွင်အပြင်အားဖြင့်မစီရင်ပါနှင့်၊ မှန်စွာဆုံးဖြတ်ပါ။ (ယောဟန် ၇:၂၄)

၁ ကောရိန္သု ၂: ၆-၉ (ESV)၊ ခရစ်တော်ယေရှု - ဘုရားသခင်ထံတော်မှပညာ၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းစေခြင်းနှင့်ရွေးနှုတ်ခြင်း

27 ဘုရားသခင်သည်ပညာရှိတို့ကိုအရှက်ခွဲရန်လောက၌မိုက်မဲသောအရာကိုဘုရားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသည်။ ဘုရားသခင်သည်အားကြီးသူအားအရှက်ခွဲရန်လောကတွင်အားနည်းသောအရာကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ 28 ဘုရားသခင်သည်လောက၌အနိမ့်ဆုံးနှင့်မထီမဲ့မြင်ပြုသောအရာများထဲမှအရာများအားအချည်းနှီးဖြစ်စေရန်၊ မရှိသောအရာများကိုပင်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ 29 so ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တွင်မည်သည့်လူသားမှဝါကြွားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ. 30 ဘုရားသခင်ကြောင့်ငါတို့သည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်း၊, 31 ထို့ကြောင့်“ ဝါကြွားသောသူသည်သခင်၌ဝါကြွားပါစေ” ဟုကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အညီ၊

ဘုရားသခင်သည်အနစ်နာခံခြင်းထက်ကရုဏာကိုပိုအလိုရှိသည်

ဟောရှေ ၆: ၆ (ESV)

6 အကြောင်းမူကား၊ မီးရှို့ရာယဇ်များထက်ဘုရားသခင်ကိုသိသောယဇ်ကိုမပူဇော်ဘဲတည်ကြည်သောမေတ္တာကိုငါတောင့်တသည်.

မိက္ခာ ၆: ၆-၈ (ESV)

6 “ ငါထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌အဘယ်သို့လာရမည်နည်း။
ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကိုယ်ကို ဦး ညွှတ်လျက်၊
မီးရှို့ရာယဇ်များနှင့်ငါအထံတော်သို့လာရမလား။
တစ်နှစ်သားငယ်နှင့်နွားလား။
7 ထောင်ပေါင်းများစွာသောသိုးတို့ကိုထာဝရဘုရားနှစ်သက်တော်မူမည်လော။
ရေနံမြစ်တစ်သောင်းနှင့်လား။
ငါ့လွန်ကျူးမှုအတွက်ငါ့ရဲ့သား ဦး ကိုငါပေးရမလား။
ငါ့ဝိညာဉ်၏အပြစ်ကြောင့်ငါ့ကိုယ်မှအသီးကိုရသလော။ ”
8 အချင်းလူ၊ ကောင်းသောအရာကိုသူသည်သင့်အားပြောပြီ။
ထာဝရဘုရားသည်သင့်အားအဘယ်အရာတောင်းသနည်း
ဒါပေမယ့်တရားမျှတမှုရှိဖို့၊ ကြင်နာမှုကိုချစ်ဖို့
သင်၏ဘုရားသခင်နှင့်နှိမ့်ချစွာကျင့်ခြင်းငှါ၎င်း၊?

မဿဲ ၁: ၂၂-၂၃ (ESV) 

1 ဖာရိရှဲတို့သည်မြင်လျှင်၊ တပည့်တော်တို့အား၊ "သင်၏ဆရာသည်အခွန်ခံများနှင့်အပြစ်သားများနှင့်အဘယ်ကြောင့်စားသနည်း။ " 12 ဒါပေမယ့်သူကြားလိုက်တာနဲ့သူက“ နေကောင်းတဲ့သူတွေကဆရာဝန်မလိုဘူး၊ ဖျားနေတဲ့သူတွေဘဲ။ 13 ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမဟုတ်၊ ကရုဏာကိုငါအလိုရှိ၏။ ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းငှါငါလာသည်မဟုတ်။ "

မဿဲ ၁: ၂၂-၂၃ (ESV)

1 ထိုအချိန်တွင်ဥပုသ်နေ့၌ယေရှုသည်ကောက်ခင်းများကို ဖြတ်၍ သွားတော်မူသည်။ တပည့်တော်တို့သည်ဆာလောင်မွတ်သိပ်။ စပါးစေ့များကိုဆွတ်။ စားကြ၏။ 2 ဖာရိရှဲတို့သည်မြင်လျှင်၊ ကိုယ်တော်က၊ ဥပုသ်နေ့၌သင်၏တပည့်တို့သည်တရားမ ၀ င်သောအမှုကိုပြုကြသည်ဟုဆိုကြ၏။ 3 သူက“ သူတို့ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေချိန်ဒါဝိဒ်နဲ့သူနဲ့အတူရှိသူတွေဘာတွေလုပ်နေတာကိုမင်းမဖတ်ဖူးဘူးလား။ 4 သူသည်ဘုရားသခင့်အိမ်တော်သို့မည်သို့ ၀ င် ရောက်၍ မုန့်ကိုစားခဲ့သနည်း၊ သူနှင့်အတူပါ ၀ င်သောသူများအတွက်စားရန်၊ တရားမ ၀ င်ဘဲ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသာဖြစ်သည်။ 5 ဥပုသ်နေ့၌ဗိမာန်တော်၌ရှိသောယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်ဥပုသ်ကိုရှုတ်ချ။ အပြစ်မရှိကြောင်းပညတ်တရား၌သင်တို့သည်မဘတ်ဘူးသလော။ 6 ငါပြောမယ်၊ ဗိမာန်တော်ထက်ကြီးမြတ်တဲ့အရာတစ်ခုဒီမှာရှိတယ်။ 7 ငါဆိုလိုသည်မှာ 'ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမဟုတ်၊ ကရုဏာအလိုရှိသည်' ဟူသည့်အဓိပ္ပါယ်ကိုသင်သိလျှင်အပြစ်မဲ့သူကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။.

ဟေရှာယ ၇: ၁၃-၁၆ (ESV)

10 ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ပါ။
သောဒုံမြို့သားတို့၊
ငါတို့ဘုရားသခင်၏ဆုံးမဝါဒကိုနာယူကြလော့။
ဂေါမောရမြို့သားတို့၊
11 "မင်းရဲ့အနစ်နာခံမှုအများကြီးကငါ့အတွက်ဘာလဲ။
ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏
;
ငါ့မှာမီးရှို့ရာသိုးထီးတွေအလုံအလောက်ရှိခဲ့တယ်
ကောင်းစွာကျွေးမွေးသောသားရဲ၏အဆီ၊
;
နွားအသွေးကိုငါမနှစ်သက်ဘူး၊
သိုးသငယ်ဖြစ်စေ၊ ဆိတ်ဖြစ်စေ
.
12 "မင်းငါ့ရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါ
မင်းကိုဘယ်သူတောင်းဆိုခဲ့လဲ
ငါ့ရဲ့တရားရုံးတွေကိုနင်းခြေသလား။
13 အချည်းနှီးသောယဇ်တို့ကိုမယူဆောင်နှင့်;
နံ့သာပေါင်းသည်ငါ့စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဖြစ်၏.
လဆန်းနှင့်ဥပုသ်နေ့များနှင့်စုဝေးခေါ်ဆိုခြင်း -
မတရားမှုနှင့်ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကိုငါမခံနိုင်ပါ
.
14 မင်းရဲ့လသစ်တွေနဲ့မင်းခန့်ထားတဲ့ပွဲတွေ
ငါ့ဝိညာဉ်ကိုမုန်းသည်
;
သူတို့သည်ငါ့အတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်လာသည်;
ငါသူတို့ကိုထမ်းရတာပင်ပန်းတယ်.
15 မင်းလက်တွေကိုဖြန့်လိုက်တဲ့အခါ
ငါသည်သင့်မျက်စိကိုကွယ်မည်။
သင်ဆုတောင်းတွေအများကြီးလုပ်ပေမယ့်
ငါနားမထောင်၊
မင်းရဲ့လက်တွေမှာသွေးတွေပြည့်နေတယ်။
16 ကိုယ်ကိုကိုယ်ဆေးကြောကြလော့။ ကိုယ်ကိုကိုယ်သန့်ရှင်းစေကြလော့။
သင်၏အကျင့်ဆိုးများကိုငါ့မျက်မှောက်မှဖယ်ရှားပါ။
မကောင်းမှုကိုမပြုလုပ်ပါနှင့်
,
17 ကောင်းတာလုပ်ဖို့သင်ယူပါ။
တရားမျှတမှုကိုရှာ၊
မှန်ကန်သောဖိနှိပ်မှု;
မိဘမဲ့ကလေးများအားတရားမျှတမှုပေးပါ
မုဆိုးမရဲ့အမှုကိုတောင်းပန်ပါ

ယေရှုသည်ပညတ်တရားကိုမျက်ကွယ်ပြုခဲ့သည်

ယေရှုနှင့်သူ၏တပည့်များသည်ဥပုသ်နေ့တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်

မာကု ၂: ၂၃-၂၈ (ဥပုသ်နေ့) ဥပုသ်နေ့၌သူသည်စပါးခင်းများကို ဖြတ်၍ သွားနေစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့သည်စပါးခေါင်းများကိုစတင်ဆွတ်ကြသည်။ ဖာရိရှဲတို့ကလည်း၊ ကြည့်ပါ၊ သူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်မလုပ်သောအမှုကိုပြုကြသနည်း ဥပုသ်နေ့တွင်တရား ၀ င်သည်? " သူက“ ဒါဝိဒ်မင်းလုပ်တဲ့အခါမှာသူနဲ့သူနဲ့အတူရှိနေတဲ့သူတွေ၊ ဒါဝိဒ်လုပ်ခဲ့တာတွေကိုမင်းတစ်ခါမှမဖတ်ဖူးဘူးလား၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအဗျာသာလက်ထက်မှာသူဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ရောက်ရှိနေသည့်မုန့်ကိုစားပြီး w၎င်းသည်ယဇ်ပုရောဟိတ်များ မှလွဲ၍ မည်သူမျှစားရန်ဥပဒေနှင့်မညီပါပြီးတော့သူနဲ့အတူရှိသူတွေကိုရောပေးခဲ့လား။ ” သူက“ သူတို့က၊ဥပုသ်နေ့သည်လူအတွက်မဟုတ်ဘဲဥပုသ်နေ့အတွက်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူသားသည်ဥပုသ်နေ့၏အရှင်သခင်ဖြစ်သည်။ "

မဿဲ ၁၂: ၁-၈ (ထိုအချိန်) ဥပုသ်နေ့၌ယေရှုသည်ကောက်နှံခင်းများကို ဖြတ်၍ သွားတော်မူသည်။ တပည့်တော်တို့သည်ဆာလောင်မွတ်သိပ်။ စပါးစေ့များကိုဆွတ်။ စားကြ၏။ ဖာရိရှဲတို့သည်မြင်လျှင်၊ဥပုသ်နေ့၌သင်၏တပည့်တို့သည်တရားမ ၀ င်သောအမှုကိုပြုကြသည်ကိုကြည့်ရှုလော့။ ” သူက“ သူဆာလောင်မွတ်သိပ်နေချိန်ဒါဝိဒ်နဲ့သူနဲ့အတူရှိသူတွေဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ၊ မင်းကဘုရားသခင့်အိမ်တော်ကိုဘယ်လို ၀ င်ရောက်ခဲ့သလဲ၊ သူ့အတွက်စားဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဥပဒေနဲ့မညီဘူး။ သူနှင့်အတူရှိသူများ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသာဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ဥပုသ်နေ့၌မည်သို့ပညတ်တရားကိုသင်မဖတ်ဖူးပါသနည်း ဗိမာန်တော်၌ရှိသောယဇ်ပုရောဟိတ်တို့သည်ဥပုသ်နေ့ကိုရှုတ်ချ။ အပြစ်မရှိ? မင်းကိုပြောမယ်, ဒီနေရာမှာဗိမာန်တော်ထက်ကြီးတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်မရ။ ဤအရာ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုသင်သိလျှင်၊ အနစ်နာခံတာမဟုတ်ဘဲကရုဏာလိုချင်တယ်'မင်းအပြစ်မဲ့သူကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချမှာမဟုတ်ဘူး။ အကြောင်းမူကားလူသားသည်ဥပုသ်နေ့၏အရှင်သခင်ဖြစ်သည်”

လုကာ ၆: ၁-၅ (ဥပုသ်နေ့) တွင်ဥပုသ်နေ့၌သူသည်စပါးခင်းများကိုဖြတ်ကာသွားနေစဉ်တပည့်တော်များသည်ဆွတ်ပြီးစပါးစေ့အချို့ကို စား၍ သူတို့လက်များကိုပွတ်တိုက်ကြသည်။ သို့သော်ဖာရိရှဲအချို့က“ဥပုသ်နေ့မှာတရားမ ၀ င်တဲ့အရာတွေကိုမင်းဘာလို့လုပ်နေသလဲ? " ယေရှုကလည်း၊ သူနှင့်သူနှင့်အတူရှိစဉ်ဒါဝိဒ်သည်အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုသင်တို့မဖတ်ဖူးသလော။ ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သို့အဘယ်သို့ဝင်တော်မူသနည်း။ တရားမ ၀ င်ဘူး ယဇ်ပုရောဟိတ်များ မှလွဲ၍ မည်သူနှင့်အတူရှိသူအားပေးသနည်း။ ” သူက“ သူတို့က၊လူသားသည်ဥပုသ်နေ့၏အရှင်သခင်ဖြစ်သည်။ "

ယောဟန် ၅: ၁၆-၁၇ (ESV)-ဤအရာတို့သည်ဂျူးများအားယေရှုကိုညှင်းဆဲသောကြောင့်ဖြစ်သည် ဥပုသ်နေ့၌ဤအမှုကိုပြု၏မရ။ သို့ရာတွင်ယေရှုက“ ငါ့ခမည်းတော်သည်ယခုတိုင်အောင်အလုပ်လုပ်လျက်နေ၏ ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတယ်။ "

ယောဟန် ၉:၁၆ (ဖာရိရှဲအချို့) က“ ဒီလူဟာဘုရားသခင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူး ဥပုသ်မစောင့်။ ” သို့သော်အခြားသူများက“ အပြစ်ရှိသောသူသည်ဤနိမိတ်လက္ခဏာများကိုမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။ သူတို့၌ကွဲပြားခြင်းရှိခဲ့သည်။

ယေရှုသည်အစားအစာအားလုံးသန့်ရှင်းကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်

မာကု ၇: ၁၅-၂၃ (ESV)- လူတစ် ဦး ၏အပြင်ဘက်သို့ဝင်ခြင်းဖြင့်သူ့ကိုညစ်ညူးစေနိုင်သည်သို့သော်လူတစ် ဦး ထံမှထွက်လာသောအရာတို့သည်သူ့ကိုညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်သည်။ အိမ်ထဲသို့ ဝင်၍ လူများတို့ကိုထားတော်မူသောအခါတပည့်တော်တို့သည်ပုံပမာအကြောင်းကိုမေးကြ၏။ ကိုယ်တော်က၊ သို့ဖြစ်လျှင်သင်တို့သည်နားမလည်ဘဲနေကြသလော။ ပြင်ပမှလူတစ် ဦး ဝင်သောအရာသည်သူ့ကိုညစ်ညူးစေနိုင်သည်ကိုသင်မမြင်ပါသလော၎င်းသည်သူ၏နှလုံးမှမဟုတ်ဘဲသူ၏အစာအိမ်ထဲသို့ ၀ င် ရောက်၍ နှင်ထုတ်ခံရပြီလော။ ” (ထို့ကြောင့်သူသည်အစားအစာအားလုံးကိုသန့်ရှင်းကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။) သူက“ လူတစ် ဦး မှထွက်လာသောအရာသည်သူ့ကိုညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်သည်။ အကြောင်းမူကား၊ လူ၏စိတ်နှလုံးအတွင်းမှ၊ မကောင်းသောအကြံအစည်များ၊ လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှု၊ ခိုးမှု၊ လူသတ်မှု၊ အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှု၊ တပ်မက်ခြင်း၊ ဤမကောင်းသောအရာအလုံးစုံတို့သည်အတွင်းမှ လာ၍ လူကိုညစ်ညူးစေကြ၏။ ”

လုကာ ၁၁: ၃၇-၄၁ (ESV)-ယေရှုမိန့်တော်မူစဉ်တွင်ဖာရိရှဲတစ် ဦး သည်သူနှင့်အတူညစာစားရန်တောင်းဆိုသဖြင့်သူ ဝင်၍ စားပွဲ၌လျောင်းတော်မူသည်။ ဖာရိရှဲသည်သူသည်ညစာမစားမီပထမဆုံးလက်ဆေးခြင်းမခံရသည်ကိုအံ့သည်။ သခင်က၊ “ ယခုဖာရိရှဲတို့သင်တို့သည်ခွက်နှင့်ပန်းကန်၏အပြင်ဘက်ကိုသန့်ရှင်းစေသော်လည်း၊ မင်းရဲ့အတွင်းထဲမှာလောဘနဲ့မတရားမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်မရ။ မင်းလူမိုက်! အပြင်ဘက်ကိုလုပ်သောသူသည်အတွင်းအပြင်ကိုလည်းဖန်ဆင်းသည်မဟုတ်လော။ ဒါပေမယ့် အတွင်း၌ရှိသောအရာတို့ကိုစွန့်ကြဲလော့၊ သင်၏အရာခပ်သိမ်းသည်စင်ကြယ်၏.

ယေရှုကအကြမ်းဖက်မှုကိုဆန့်ကျင်တယ်

မဿဲ ၅: ၃၈-၃၉ (ESV)-“ မျက်စိတစ်လုံးအတွက်မျက်စိတစ်လုံး၊ သွားတစ်ချောင်းအတွက်သွားတစ်ချောင်း” ဟူသောစကားကြားဖူးသည်။ ဒါပေမယ့်ငါမင်းကိုပြောမယ်၊ မကောင်းသောသူကိုမဆီးတားနှင့်မရ။ ဒါပေမယ့်တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းရဲ့ညာဘက်ပါးကိုပါးရိုက်ရင်အခြားတစ်ယောက်ကိုလည်းသူ့ဆီလှည့်ပါ။

မဿဲ ၁: ၂၂-၂၃ (ESV) 43 “ မင်းကအိမ်နီးချင်းကိုချစ်သလိုရန်သူကိုမုန်းရမယ်” ​​ဆိုတဲ့စကားလည်းကြားဖူးတယ်။ 44 ငါဆိုသည်ကား၊ သင်၏ရန်သူတို့ကိုချစ်။ သင်တို့ကိုညှဉ်းဆဲသောသူတို့အဘို့ဆုတောင်းကြလော့။ 45 သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘ၏သားဖြစ်လိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ သူသည်မကောင်းသောသူအပေါ်၌ကောင်းမှုကိုပြုစေ။ ၊

မဿဲ ၂၆:၅၂ - ထိုအခါယေရှုက“ သင်၏ထားကိုသူ့နေရာ၌ပြန်ထားလော့။ အကြောင်းမူကား၊ ဓားကိုကိုင်သောသူရှိသမျှသည်ထားဖြင့်ဆုံးကြလိမ့်မည်.

လုကာ ၆: ၂၇-၃၁၊ ၃၆ (ESV)-“ ငါကြားသည်ကားငါဆိုသည်ကား ရန်သူတွေကိုချစ်ပါမင်းကိုမုန်းတဲ့သူတွေကိုကောင်းမှုပြုပါ၊ သင့်ကိုကျိန်ဆဲသူတွေကိုကောင်းချီးပေးပါ၊ သင့်ကိုစော်ကားတဲ့သူတွေအတွက်ဆုတောင်းပါမရ။ သင့်ပါးကိုရိုက်သောသူအားအခြားသူကိုဝေငှပါ၊ သင်၏အင်္ကျီကိုယူသောသူသည်သင်၏အင်္ကျီကိုမချုပ်မထားပါနှင့်။ မင်းဆီကတောင်းတဲ့သူတိုင်းကိုပေးပါ၊ မင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလုယူတဲ့သူဆီကသူတို့ကိုပြန်မတောင်းပါနဲ့။ ပြီးတော့သူတစ်ပါးကမင်းကိုလုပ်စေချင်တဲ့အတိုင်းသူတို့လည်းဒီလိုလုပ်စေချင်တယ်။ သင်၏ခမည်းတော်သည်သနားတတ်သောနည်းတူသနားကြင်နာပါ.

ယေရှုသည်ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုဖျက်သည်

မာကု ၁၀: ၂-၁၂ (ESV)-ဖာရိရှဲများ လာ၍ သူ့ကိုစုံစမ်းရန်“ ယောက်ျားသည်မိမိမယားကိုကွာရှင်းခွင့်ရှိသလား” ဟုမေးသည်။ သူကသူတို့ကိုပြန်ပြောတယ် "မောရှေမင်းကိုဘာအမိန့်ပေးခဲ့လဲ? " သူတို့ကဆိုပါတယ်, "မောရှေသည်လူတစ်ယောက်အားကွာရှင်းလက်မှတ်ရေးရန်နှင့်သူမအားလွှတ်ပေးရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ” ယေရှုကလည်း၊ သင်တို့၏စိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းကြောင့်ဤပညတ်ကိုသင်တို့အားရေးထား၏။ သို့သော်ဖန်ဆင်းခြင်းအစ မှစ၍ ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ယောက်ျားသည်မိဘကိုစွန့ ်၍ မယား၌မှီဝဲသဖြင့်ထိုသူနှစ် ဦး တို့သည်တသားတကိုယ်တည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်နှစ်ခုမဟုတ်တော့ဘဲအသားတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်လူနှင့်မခွဲမခွာဘဲအတူတကွပေါင်းစည်းတော်မူသည်။ ” အိမ်၌တပည့်တော်တို့သည်ဤအမှုကိုတဖန်မေးမြန်းကြပြန်၏။ သူက“ သူတို့က၊မိမိမယားကိုကွာရှင်း။ အခြားသူကိုထိမ်းမြားသောသူသည်သူမနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၏နှင့်လျှင် သူသည်သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်ကွာရှင်းပြီးအခြားတစ် ဦး ကိုလက်ထပ်သည်၊ သူသည်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်သည်။ "

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၅: ၃၁-၃၂ (ESV)-“ အကြင်သူသည်မိမိမယားနှင့်ကွာရှင်းလျှင်ထိုသူအားကွာရှင်းကြောင်းလက်မှတ်ကိုပေးစေ။ သို့သော်ငါဆိုသည်ကားလိင်အကျင့်ယိုယွင်းခြင်း မှလွဲ၍ မိမိမယားနှင့်ကွာရှင်းသောသူတိုင်းသည်သူ့မယားကိုပြစ်မှား၏။.

မဿဲ ၁၉: ၃-၉ (ESV)-ဖာရိရှဲတို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်း ကပ်၍၊ “ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဇနီးတစ် ဦး ဦး အားကွာရှင်းခွင့်ရှိသနည်း” ဟုမေးမြန်းခြင်းအားဖြင့်စုံစမ်းတော်မူသည်။ သူက“ သူတို့ကိုအစကတည်းကဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူကသူတို့ကိုအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ယောက်ျားကမိဘကိုစွန့်ပြီးတော့ဇနီးကိုမှီဝဲရင်နှစ်ယောက်စလုံးတစ်သားထဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ '? ဒါကြောင့်သူတို့ကနှစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘဲအသားတစ်ခုပဲ။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်လူနှင့်မခွဲမခွာဘဲအတူတကွပေါင်းစည်းတော်မူသည်။ ” သူတို့က“ ဒါဆိုမောရှေကတစ်ယောက်ကကွာရှင်းပြတ်စဲရေးလက်မှတ်ထုတ်ပေးပြီးသူမကိုလွှတ်ပေးဖို့တစ်ယောက်ကိုဘာကြောင့်အမိန့်ပေးခဲ့တာလဲ။ ” သူကသူတို့အား“မင်းရဲ့မာကျောတဲ့စိတ်ကြောင့်မောရှေကမင်းရဲ့ဇနီးတွေကိုကွာရှင်းခွင့်ပေးခဲ့ပေမယ့်အစကတည်းကမလုပ်ခဲ့ဘူးမရ။ ငါငါဆိုသည်ကား၊ လိင်အကျင့်ယိုယွင်းခြင်းမှတပါးအခြားသောမယားနှင့်ကွာရှင်းသောသူသည်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်သည်။ "

လုကာ ၁၆:၁၈ (ESV)မိမိမယားနှင့်ကွာရှင်း။ အခြားသူကိုလက်ထပ်သောသူတိုင်းသည်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်သည်လင်နှင့်ကွာရှင်းသောမိန်းမနှင့်လက်ထပ်သောသူသည်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်သည်။

ယေရှုသည်တရားမစီရင်ရန်သွန်သင်ခဲ့သည်

မဿဲ ၇: ၁-၅ (ESV)တရားမစီရင်ပါနှင့်အကြောင်းမူကား၊ သင်စီရင်ချက်နှင့်တကွစီရင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်သင်သုံးသောအတိုင်းအတာနှင့်၎င်းသည်သင့်အားတိုင်းတာလိမ့်မည်။ သင်၏မျက်စိ၌ရှိသောအမှုန်ကိုသင်မြင်သော်လည်းသင်၏မျက်စိ၌ရှိသောသစ်တုံးကိုအဘယ်ကြောင့်သတိမပြုသနည်း။ သို့တည်းမဟုတ်သင်၏မျက်စိ၌သစ်တုံးရှိလျှင်သင်၏မျက်စိ၌ရှိသောအမှုန်ကိုငါယူပါရစေဟုသင်၏အစ်ကိုအားမည်သို့ပြောနိုင်မည်နည်း။ ကြောင်သူတော်၊ သင်၏မျက်စိမှမှတ်တမ်းကို ဦး စွာထုတ်ယူပါ၊ ထို့နောက်သင်၏အစ်ကိုမျက်စိမှအမှုန်ကိုထုတ်ပစ်ရန်ရှင်းလင်းစွာမြင်ရလိမ့်မည်။

လုကာ ၆: ၃၇-၃၈ (ESV)တရားမစီရင်ပါနှင့်။ မစီရင်ပါနှင့်၊ သင်တို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရကြ; ခွင့်လွှတ်ပါ၊ သင်ခွင့်လွှတ်လိမ့်မည်; ပေးပါ၊ သင့်အားပေးလိမ့်မည်။ ကောင်းမွန်သောအတိုင်းအတာ၊ အောက်သို့ဖိခြင်း၊ အတူတကွယိမ်းယိုင်ခြင်း၊ ပြေးခြင်းတို့သည်သင်၏ပေါင်ပေါ်သို့တင်လိမ့်မည်။ သင်သုံးသောအတိုင်းအတာနှင့်၎င်းအားသင့်အားပြန်လည်တိုင်းတာလိမ့်မည်။ "

ယေရှု၏နောက်ထပ်ပညတ်များ

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး ၅-၇ တွင်ဖော်ပြထားသည့်ယေရှု၏ပညတ်တော်များသည်ဖြူစင်သောနှလုံးသားနှင့်ဖြောင့်မတ်သောအကျင့်ရှိခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒေါသ (မဂ် ၅: ၂၁-၂၆)၊ တပ်မက်ခြင်း (မဂ် ၅: ၂၇-၃၀)၊ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း (မဂ် ၅: ၃၁-၃၂)၊ ကျမ်းကျိန်ခြင်း (မတ္တ ၅: ၃၃-၃၇)၊ လက်စားချေခြင်း (Mt 5) ၃၈-၄၂) မေတ္တာရှင်ရန်သူများ (မ ၅: ၄၃-၄၈)၊ ငတ်မွတ်သောသူတို့ကို (Mt 7: 5-21)၊ ဆုတောင်းခြင်း (Mt 26: 5-27)၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း (Mt 30:5)၊ အစာရှောင်ခြင်း (Mt) ၆: ၁၆-၁၈)၊ စိုးရိမ်စိတ် (မဿဲ ၆: ၂၅-၃၄)၊ အခြားသူများကိုအကဲဖြတ်ခြင်း (Mt 31: 32-5)၊ ရွှေစည်းမျဉ်း (Mt 33: 37-5) နှင့်အသီး (Mt 38: 42-5) )

အထက်ပါစာပိုဒ်အချို့သည် ebook၊ ဥပဒေ၊ ဥပုသ်နေ့နှင့်ပဋိညာဉ်တရားသစ်ခရစ်ယာန်သာသနာမှကောက်နုတ်ချက်များဖြစ်သည်။ Anthony Buzzard ကိုခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သုံးသည်

PDF ဖိုင်ဒေါင်းလုပ်: https://focusonthekingdom.org/articles_/sabbathbook.pdf?x49874