ပထမရာစုတမန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာပြန်လည်ထူထောင်ရေး
ဖျန်ဖြေသူတစ်ယောက်
ဖျန်ဖြေသူတစ်ယောက်

ဖျန်ဖြေသူတစ်ယောက်

မာတိကာ

ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်:

ခရစ်တော်၏လူသားဖြစ်ခြင်းသည်ဧဝံဂေလိတရားအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်လူမဟုတ်သော်လည်းပရောဖက်ပြုချက်၏မေရှိယသည်ဘုရားသခင်၏လူသားကျွန်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည် - ယေရှုသည်မေရှိယပရောဖက်ပြုချက်များမှလူသား၏သားအဖြစ်ဘိသိက်ခံသည်။ အာဒံသည်လာရမည့်သူအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးယေရှုသည်နောက်ဆုံးအာဒံဖြစ်သည်။ အပြစ်ဖြေခြင်းသည်လူသားမေရှိယ (ခရစ်တော်) ၏အသွေးအသားအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ငါတို့ရဲ့ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းယေရှုကသူ့အသွေးနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ပဋိညာဉ်ကိုဖျန်ဖြေပေးတယ်။ ယေရှုသည်ငါတို့အတွက်စေ့စပ်ပေးသောဘုရားသခင်၏ကျေးကျွန်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ တစ်ဆူတည်းသောဘုရားသခင်နှင့်အဖသည်ယေရှု၏ဘုရားသခင်နှင့်အဖဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုအားသူ၏လက်ယာဘက်၌ခေါင်းဆောင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ချီးမြှောက်ခဲ့သည်။ လူသားသည်လောကကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ 

OneMediator.faith

ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့အကြားဖျန်ဖြေသူတစ်ယောက်ရှိသည်

၁ တိမောသေ ၂: ၅-၆ တွင်စာကြောင်းတစ်ကြောင်း၌ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်၊ “ အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်း ရှိ၍ ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့အကြားဖျန်ဖြေသူတစ် ဦး တည်းရှိသည်၊ သက်သေခံချက်ဖြစ်သည့်အရာအားလုံးကိုသူ့ကိုယ်သူစွန့်လွှတ်သူဖြစ်သည်။ အချိန်နှင့်တပြေးညီပေးအပ်သည်။ ” ဤအရာသည်ပေါလုရည်ညွှန်းသောအပိုဒ် ၄ ၌“ အမှန်တရားကိုသိခြင်း” ဟုဘုရားသခင်ကလူအားလုံးကို လာ၍ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေလိုသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အပိုဒ် ၇ ၌ပေါလုသည်ယုံကြည်သူနှင့်အမှန်တရားအတွက်တပါးအမျိုးသားများအားဆရာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။

၁ တိမောသေ ၂: ၅-၆ (ESV)

3 ဤအရာသည်ကောင်း၏၊ ၎င်းကိုနှစ်သက်သည် ဘုရားသခ ငါတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်, 4 လူအားလုံးကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်၍ သမ္မာတရားကိုသိစေခြင်းငှါအလိုရှိသောသူဖြစ်သည်. 5 အကြောင်းမှာဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်း၊ ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့အကြားဖျန်ဖြေသူတစ် ဦး ရှိသည်, 6 သင့်လျော်သောအချိန်၌ပေးသောသက်သေဖြစ်သတည်း. 7 ဤအတွက်ကျွန်ုပ်သည်တရားဟောဆရာနှင့်တမန်တော်အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည် (ငါအမှန်အတိုင်းပြောနေတာ၊ ငါမလိမ်ပါဘူး)၊ တပါးအမျိုးသားများအားယုံကြည်ခြင်းနှင့်အမှန်တရားအတွက်ဆရာ

၁ တိ ၂: ၅-၆ ကိုဧဝံဂေလိတရား၏အမှန်တရားအဖြစ်ဘောင်ခတ်ထားသည်။ ဒီအမာခံအမှန်တရားကဘာလဲ။ ၎င်းကိုအောက်ပါအတိုင်းအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။

  1. ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းရှိသည် (ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပြီးလူအားလုံးကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်၍ သမ္မာတရားကိုသိစေခြင်းငှါအလိုရှိတော်မူ၏)
  2. ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့အကြားဖျန်ဖြေသူတစ် ဦး ရှိသည်
  3. ဖျန်ဖြေသူသည်လူတယောက်ဖြစ်သည်
  4. ဖျန်ဖြေသူသည်ခရစ်တော် (မေရှိယ) ယေရှုဖြစ်သည်
  5. ဖျန်ဖြေသူသည်အားလုံးအတွက်ရွေးနုတ်ဖိုးအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူစွန့်ခဲ့သည်
  6. မေရှိယ၏သက်သေခံချက်ကိုသင့်တော်သောအချိန်၌ပေးခဲ့သည်။ (ဆိုလိုသည်မှာဘုရားသခင်သတ်မှတ်ထားသောအစီအစဉ်အတိုင်း)

အထက်ပါအချက်များအားလုံးသည်ဘုရားသခင်နှင့်ယေရှု၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုနားလည်ရန်နှင့်၎င်းတို့နှစ် ဦး ၏ခြားနားချက်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဤတွင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်အားနည်းလမ်းလေးမျိုးဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။

 1. ယေရှုသည်ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့အကြားဖျန်ဖြေသူဖြစ်သည်
 2. ယေရှုသည်လူသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်
 3. ယေရှုသည်သူ့ကိုယ်သူအားလုံးအတွက်ရွေးနုတ်ဖိုးအဖြစ်ပေးခဲ့သည်
 4. ယေရှုသည်ဘုရားသခင့်အစီအစဉ်၏မေရှိယဖြစ်သည်

သခင်ယေရှု၏ဤရှုထောင့်လေးရပ်သည်ယေရှု၏လူသားဖြစ်ခြင်းသည်ဧဝံဂေလိတရားဒေသနာတော်၌အဓိကကျကြောင်းအတည်ပြုသည်။ ဤစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီယေရှုသည်ပကတိသဘောတရားအရဘုရားသခင်မဖြစ်နိုင်ပါ။

၁။ ဘုရားသခင်နှင့်လူကြားဝင်ဖျန်ဖြေသူသည်ဘုရားသခင်နှင့်သူကြားဖျန်ဖြေပေးသောသီးခြားပါတီဖြစ်သည်။ အဲဒါကတော့ဖျန်ဖြေသူကတတိယပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းသာရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကြားဖျန်ဖြေသူသည်ဘုရားသခင်နှင့်သီးခြားသီအိုရီခွဲခြားမှုရှိရမည်။ 

၂။ ဖျန်ဖြေသူသည်လူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်လူမဟုတ်သလိုလူလည်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်သည်အဆုံးမရှိ၊ လူသည်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ အဆုံးမရှိသောအကန့်အသတ်မရှိနှင့်အဆုံးမရှိနိုင်ပေ။ လူသည်အောက်ဆီဂျင်၊ အစာနှင့်ရေကိုမှီခိုသည်။ ဘုရားသခင်သည်ဘာကိုမှမမှီခိုပါ။ ဘုရားသခင်သည်မသေနိုင်သောလူသည်သေသည်။ မသေနိုင်သောဘုရားသခင်သည်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်မသေနိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်နှင့်လူသား၏ ontological ခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်များသည်မကျော်လွှားနိုင်သောအမျိုးအစားခွဲခြားမှုများဖြစ်သည်။

၃။ ကြားဝင်ဖျန်ဖြေသူသည်လူတိုင်းအတွက်ရွေးနုတ်ဖိုးအဖြစ်ပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည်မပြောင်းလဲနိုင်၊ မသေနိုင်သောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုယ်သူရွေးနုတ်ဖိုးမပေးနိုင်ပါ။ ယင်းအစားလူသား၏အပြစ်ကိုဖြေဖျောက်ရန်အာဒံ၏အမျိုးအစားဖြစ်သဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးအာဒံ၏ပုံသဏ္န်နှင့်အညီဖန်ဆင်းခံရသောသူသည်အပြစ်မပါဘဲဘုရားသခင်တိုက်ရိုက်ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်သည်။ 

၄။ ဖျန်ဖြေသူသည်ပရောဖက်များကကြိုဟောထားသောဘုရားသခင့်အစီအစဉ်၏မေရှိယ (ခရစ်တော်) ဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ပြုချက်၏မေရှိယသည်ဘုရားသခင်၏လူသားကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည် -“ လူသား”

OneMediator.faith

ဘုရားသခင်သည်လူသားမဟုတ်ပါ

ဘုရားသခင်သည်လူမဟုတ်သလိုလူသားတစ် ဦး ၏ကန့်သတ်ချက်များကိုလည်းသူမခံစားခဲ့ရပါ။ ကောင်းကင်မှာဘုရားသခင်မရှိသလို၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိနိုင်ဘူး။ လူတို့သည်သေသည်၊ ဘုရားသခင်သည်မသေနိုင်သောဖြစ်သည်။ 

သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များမှာ ESV (အင်္ဂလိပ်စံပုံစံ)

တောလည်ရာ ၂၃: ၁၉-၂၀၊ ဘုရားသခင်သည်လူသားမဟုတ်၊ လူသားမဟုတ်

19 ဘုရားသခင်သည်လူမဟုတ်၊ သူသည်စိတ်ပြောင်းရန်အလို့ငှာသို့မဟုတ်လူသား၏သားဖြစ်ရန်၊ လူသားမဟုတ်မရ။ သူပြောပြီလား၊ သူမလုပ်ဘူးလား။ သို့မဟုတ်သူစကားပြောပြီးသည်နှင့်သူဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မည်မဟုတ်လော။ 20 ကြည့်ပါ၊ ငါကောင်းချီးပေးဖို့အမိန့်တစ်ခုရခဲ့တယ်၊ သူကကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်၊ ငါအဲဒါကိုပြန်ရုပ်သိမ်းလို့မရဘူး။

၁ ဓမ္မရာဇဝင် ၁၅: ၂၈-၂၉၊ သူ (YHWH) သည်လူမဟုတ်

28 ရှမွေလက၊ဘုရားသခင် ယနေ့Israelသရေလနိုင်ငံကိုသင်တို့လက်မှနှုတ်။ မင်းထက်သာသောသင်၏အိမ်နီးချင်းတို့အား၎င်းပေးတော်မူပြီ။ 29 ထို့ပြင်ofသရေလ၏ဂုဏ်ကျက်သရေသည်လိမ်ညာခြင်း၊ နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်။ အကြောင်းမူကား၊ သူသည်လူမဟုတ်သူနောင်တရသင့်တယ်။ ”

ဟောရှေ ၁၁: ၉၊ “ ငါသည်ဘုရားသခင်မဟုတ်၊ လူမဟုတ်”

9 ငါ့အမျက်ထွက်ခြင်းကိုငါမစီရင်။ ဧဖရိမ်ကိုငါမဖျက်ဆီး။ ငါသည်ဘုရားသခင်မဟုတ်၊ လူမဟုတ်သင်၏အလယ်၌သန့်ရှင်းသောဘုရား၊ ငါအမျက်မထွက်။

ဆာလံကျမ်း ၁၁၈: ၈-၉၊ လူကိုကိုးစားခြင်းထက်ထာဝရဘုရား၌ခိုလှုံခြင်းသည် သာ၍ ကောင်း၏

8 လူကိုကိုးစားခြင်းထက်ထာဝရဘုရား၌ခိုလှုံခြင်းသည် သာ၍ ကောင်း၏. 9 မှူးမတ်တို့ကိုကိုးစားခြင်းထက်ထာဝရဘုရား၌ခိုလှုံခြင်းသည် သာ၍ ကောင်း၏။

၁ ဓမ္မရာဇဝင် ၈:၂၇၊ ကောင်းကင်နှင့်အမြင့်ဆုံးသောကောင်းကင်သည်သင်တို့ကိုမဆံ့မခံနိုင်

27 "သို့သော်ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးပေါ်တွင်အမှန်ကျိန်းဝပ်တော်မူမည်လော? ကြည့်လော့၊ ကောင်းကင်နှင့်အမြင့်ဆုံးသောကောင်းကင်သည်သင့်ကိုမဆံ့မခံနိုင်; ဒီအိမ်ကိုငါဆောက်တာဘယ်လောက်နည်းလဲ!

တမန်တော် ၇: ၄၈-၅၀၊ အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသည်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအိမ်များ၌မနေပါ

48 သို့သော်လည်းအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသည်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအိမ်များ၌မနေပါပရောဖက်ပြောတဲ့အတိုင်း 49 “ ကောင်းကင်သည်ငါ့ပလ္လင် ဖြစ်၍ မြေကြီးသည်ငါ့ခြေတင်ရာဖြစ်၏။ အရှင်ငါမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါ့အဘို့အဘယ်သို့သောအိမ်ကို၎င်း၊ ငါ့အဘို့ငြိမ်ဝပ်ရာအရပ်ကားအဘယ်သို့နည်း။50 ငါ့လက်ကဒီအရာတွေအားလုံးကိုလုပ်တာမဟုတ်လား။ '

ရောမ ၁: ၂၂-၂၃၊ မသေနိုင်သောဘုရားသခင်-သေတတ်သောလူသား

22 ပညာရှိယောင်ဆောင်သူတို့သည်လူမိုက်များဖြစ်လာကြသည်၊ 23 ဘုန်းတော်ကိုလဲလှယ်။ ၊ မသေနိုင်သောဘုရားသခင် ပုံများနှင့်ဆင်တူသည် သေတတ်သောလူသား ငှက်များ၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့်တွားသွားသတ္တဝါများ။

၁ တိမောသေ ၁:၁၇၊ မသေနိုင်သောဘုရားသခင်သာလျှင်ဖြစ်သည်

17 ခေတ်အဆက်ဆက်ဘုရင်အတွက် မသေနိုင်သော၊ မမြင်နိုင်သောတစ်ဆူတည်းသောဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ထာဝရဘုန်းအသရေရှိပါစေ။ အာမင်။

၁ တိမောသေ ၆:၁၆၊ တစ်ယောက်တည်းမဖောက်ပြန်သောအရာရှိ၏

16 တစ်ယောက်တည်းမသေနိုင်သောသူမည်သူမျှမမြင်နိုင်၊ မမြင်နိုင်သောမရောက်နိုင်သောအလင်း၌နေတော်မူသည်။ သူ့အတွက်ဂုဏ်အသရေနှင့်ထာဝရစိုးမိုးမှုရှိပါစေ။ အာမင်။

OneMediator.faith

ပရောဖက်ပြုချက်၏မေရှိယသည်ဘုရားသခင်၏ဘိသိက်ခံလူသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်

ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏မေရှိယပရောဖက်ပြုချက်များ (Tanakh) သည်လာမယ့်လူသားသည်ဘုရားသခင်အားထာဝရယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းနှင့်နိုင်ငံကိုတည်စေတော်မူသောအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဖော်ပြသည်။ 

တရားဟောရာ ၁၈: ၁၅-၁၉ (ESV)“ ဘုရားသခင်သည်သင့်အားပရောဖက်တစ်ပါးကိုပေါ်ထွန်းစေတော်မူမည်။ ငါ့စကားကိုသူ၏နှုတ်၌ငါထည့်မည်”

15 "သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ငါနှင့်တူသောပရောဖက်တပါးကိုသင်တို့အဘို့ပေါ်ထွန်းစေတော်မူမည်။- 16 စည်းဝေးသောနေ့၌သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုသင်အလိုရှိသည်အတိုင်း၊ ငါ၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏အသံတော်ကိုငါထပ်မကြားပါရစေနှင့်၊ ငါမသေစေခြင်းငှါဤကြီးစွာသောမီးကိုနောက်တဖန်မမြင်ရတော့စေနှင့်။ 17 ထာဝရဘုရားကလည်းငါ့အား၊ 'သူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကမှန်တယ်။ 18 သူတို့ညီအစ်ကိုတွေထဲကမင်းလိုပရောဖက်တစ်ယောက်ကိုငါပေါ်ထွန်းစေမယ်။ ငါ၏စကားတို့ကိုသူ၏ပါးစပ်၌ငါထည့်မည်။ ငါမှာထားသမျှကိုသူအားပြောလိမ့်မည်။ 19 ငါ့နာမကိုအမှီ ပြု၍ ငါ့စကားကိုပြောသောသူမည်သည်ကားငါ့စကားကိုနားမထောင်သောသူ ဖြစ်၍ ငါအလိုရှိလိမ့်မည်။

ဆာလံကျမ်း ၂ (KJV)၊ မြေကြီးရှင်ဘုရင်တို့သည်ထာဝရဘုရားကို၎င်း၊ ဘိသိက်ခံသောသူတို့ကို၎င်းဆန့်ကျင်ဘက်ပြုကြ၏

1 တပါးအမျိုးသားတို့သည်အဘယ်ကြောင့်အမျက်ထွက်တော်မူကြသနည်း။ 2 မြေကြီးရှင်ဘုရင်တို့သည်မိမိတို့အလိုသို့လိုက်ကြ၏။ မင်းများတို့သည်လည်းထာဝရဘုရားကို၎င်း၊သညျကား, 3 ချည်နှောင်သောကြိုးတို့ကိုဖယ်ကြကုန်အံ့သင်းဖွဲ့ကြ၏။ 4 ကောင်းကင်၌ထိုင်တော်မူသောသူသည်ရယ်လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုကဲ့ရဲ့လိမ့်မည်။ 5 ထိုအခါသူသည်ဒေါသအမျက် ထွက်၍ သူတို့အားပြောလိမ့်မည်။ 6 သို့သော်လည်းငါမင်းကြီးကိုငါခန့်ထားပြီ ငါ၏သန့်ရှင်းသောဇိအုန်တောင်ပေါ်မှာ. 7 အမိန့်ကိုငါကြေညာမည်။ ထာဝရဘုရားက၊ သင်သည်ငါ့သားဖြစ်၏။ ဒီနေ့ငါမင်းကိုမွေးပြီ. 8 ငါ့ကိုတောင်းလော့။ လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုသင်၏အမွေဥစ္စာဘို့ငါပေးမည်။ 9 သင်သည်သူတို့ကိုသံလှံတံနှင့်အုပ်စိုး။ ၊ မြေအိုးကိုခွဲဖျက်သကဲ့သို့ခွဲဖျက်လိမ့်မည်ဟုငါ့အားမိန့်တော်မူပြီ။ 10 သို့ဖြစ်၍ ရှင်ဘုရင်တို့၊ ယခုပညာရှိဖြစ်ကြလော့။ 11 ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်ထာဝရဘုရားကိုဝတ်ပြုကြလော့။ တုန်လှုပ်လျက်ဝမ်းမြောက်ကြလော့။ 12 သားတော်ကိုမနမ်းပါနှင့်၊ သူဒေါသမထွက်လျှင်သင်တို့လမ်းပျောက်ကြလိမ့်မည်။ ကိုယ်တော်ကိုကိုးစားသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏.

ဆာလံကျမ်း ၈: ၄-၆ (ESV)၊ “ ကိုယ်တော်သည်သင်တို့၏လက်ရာများကိုအုပ်စိုးတော်မူပြီ”

4 လူသည်အဘယ်အရာကိုသင်သူ့ကိုသတိရသနည်း လူသား မင်းသူ့ကိုဂရုစိုက်တယ် 5 သို့သော်လည်းသင်သည်သူ့ကိုကောင်းကင်သတ္တဝါများထက်အနည်းငယ်နိမ့ ်၍ ဘုန်းအသရေနှင့်သရဖူဆောင်းတော်မူပြီ။ 6 ကိုယ်တော်သည်သင်၏လက်ရာများကိုအုပ်စိုးတော်မူပြီ။ ကိုယ်တော်သည်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသူ၏ခြေအောက်၌ချထားတော်မူပြီ,

ဆာလံကျမ်း ၁၁၀: ၁-၆ (ESV)“ ထာဝရဘုရားသခင်သည်ငါ့သခင်ကိုမိန့်တော်မူသည်”

1 ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏သခင်အားမိန့်တော်မူသည်။ ငါ့လက်ျာဘက်၌ထိုင်နေလော့၊ သင်၏ရန်သူတို့ကိုသင်၏ခြေတင်ရာငါမချမှီတိုင်အောင်။ " 2 ထာဝရဘုရားသည်သင်၏တန်ခိုးကြီးလှသောရာဇလှံတံကိုလွှတ်တော်မူ၏။ သင်၏ရန်သူများအလယ်၌အုပ်စိုးလော့။ 3 မင်းအာဏာစက်နေ့မှာမင်းရဲ့လူမျိုးတွေဟာသန့်ရှင်းတဲ့အဝတ်တွေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပူဇော်ကြလိမ့်မယ်။ နံနက်ဝမ်းထဲက၊ သင်၏ငယ်နှင်းရည်သည်သင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ 4 ထာဝရဘုရားသည်ကျိန်ဆိုတော်မူသည်အတိုင်းစိတ်ပြောင်းတော်မမူ။မင်းဟာထာဝရပုရောဟိတ်တစ်ယောက်ပါ မေလခိဇေဒက်အမိန့်အတိုင်း” 5 ထာဝရဘုရားသည်သင့်လက်ျာဘက်၌ရှိသည်။ အမျက်တော်နေ့၌ရှင်ဘုရင်တို့ကိုဖြိုဖျက်တော်မူမည်။ 6 သူတို့၌လူသေတို့ကိုဖြည့ ်၍၊ လူမျိုးတို့တွင်တရားစီရင်တော်မူလိမ့်မည်။ သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာအုပ်စိုးလိမ့်မည်။

ဆာလံကျမ်း ၁၁၀: ၁၊ LSH

ဒါဝိဒ်၏ဆာလံကျမ်း ၏ကြေငြာချက် YHWH ငါ့သခင်"ငါ့ညာလက်မှာထိုင်ပါ၊ || သင်၏ရန်သူတို့ကိုသင်၏ခြေတင်ရာငါမချမှီတိုင်အောင်

ဟေရှာယ ၉: ၆-၇ (ESV) "ငါတို့အတွက်ကလေးတစ်ယောက်မွေးပြီးသားတစ်ယောက်ကိုငါတို့ကိုပေးတယ်"

6 ငါတို့အတွက်ကလေးတစ်ယောက်မွေးပြီးသားတစ်ယောက်ကိုငါတို့အတွက်ပေးတယ်; အစိုးရသည်သူ၏ပခုံးပေါ်၌ရှိလိမ့်မည်၊ သူ၏နာမည်ကိုအံ့သြဖွယ်အတိုင်ပင်ခံ၊ တန်ခိုးကြီးဘုရား၊ ထာဝရအဘ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးမင်းသားဟုခေါ်လိမ့်မည်။ 7 သူ၏အစိုးရနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းတိုးပွားခြင်းမှ၎င်းကိုတည် ထောင်၍ တရားမျှတခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့်ယခု မှစ၍ ထာဝစဉ်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်ထောက်ပံံ့ပေးလိမ့်မည်။ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရား၏စိတ်ထက်သန်မှုသည်ဤသို့ပြုလိမ့်မည်.

 • ဟေရှာယ ၉: ၆ တွင်မှတ်စုများ
  • ငါတို့အတွက်ကလေးတစ်ယောက်မွေးပြီးသားတစ်ယောက်ကိုပေးထားတယ်၊ ဒီသားကိုအနာဂတ်မှာမွေးဖွားပေးလိမ့်မယ်။
  • အစိုးရသည်သူ့ပခုံးပေါ်မကျသေးပါ
  • ဤခေါင်းစဉ်များ / အမည်များသည်သူခေါ်ရမည့်အရာဖြစ်သည် (သူသည်ယခင်ကဤအရာများမဟုတ်ပါ)
  • “ တန်ခိုးကြီးဘုရား” ဟူသည်သူတည်ထောင်ထားသော၊ ထောက်ခံသောဤနိုင်ငံ၌သူရရှိမည့်တန်ခိုးနှင့်အမြင့်ဆုံးသောအခွင့်အာဏာကိုရည်ညွှန်းသည်။ မေရှိယသည်လောကကိုဖြောင့်မတ်စွာအုပ်ချုပ်ရန်ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ထားသောကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မြတ်သောအခွင့်အာဏာရှိသည်။ အေဂျင်စီ၏သဘောတရားအပေါ် အခြေခံ၍ ဘုရားသခင်ကိုကိုယ်စားလှယ်များဟုခေါ်နိုင်သည်။ ကြည့်ပါ https://biblicalagency.com
  • “ ထာဝရအဘ” သည်ဤနိုင်ငံတော် (တည်ထောင်သူဖခင်) ကိုတည်ထောင်ခြင်းနှင့်သူထောက်မမည့်နိုင်ငံ၏အုပ်စိုးရှင် (ဘိုးဘေး) ဖြစ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
  • ဤသူသည်ဒါဝိဒ်၏ရာဇပလ္လင်ပေါ်တွင်ထိုင်မည့်လူသားမေရှိယဖြစ်သည်
  • ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရား၏စိတ်ထက်သန်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသားတစ် ဦး ကိုပေးကမ်းခြင်းနှင့်အစိုးရကိုသူ၏ပခုံးပေါ်တင်ခြင်းသည်အောင်မြင်လိမ့်မည်။ ဤနေရာတွင်ပေးအပ်ခံရသောသားနှင့်သူ၏မွေးဖွားခြင်းနှင့်ကံကြမ္မာကိုထောက်ပံ့ပေးသောကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ထာဝရဘုရားထံမှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ရှိပါသည်။

ဟေရှာယ ၁၁: ၁-၅ (ESV)၊ ယေရှဲငုတ်တိုမှပစ်သောအရာသည်၊ ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်မှာသက်ရောက်လိမ့်မည်။

1 ယေရှဲငုတ်တိုမှအစို့ထွက်လိမ့်မည်။ သူ၏အမြစ်မှသစ်ကိုင်းသည်အသီးကိုသီးလိမ့်မည်. 2 ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်မှာသက်ရောက်လိမ့်မည်,
ပညာနှင့်ဥာဏ်၊ ၀ ိညာဉ်တော်၊ အကြံဥာဏ်နှင့်တန်ခိုး၊ ဝိညာဉ်တော်အားသိသောဥာဏ်နှင့်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း။ 3 ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၌မွေ့လျော်ခြင်းရှိလိမ့်မည်မရ။ သူသည်မိမိမျက်စိမြင်သောအရာအားဖြင့်မဆုံးဖြတ်ရ၊ သို့မဟုတ်နားဖြင့်ကြားရသောအငြင်းပွားမှုကိုမဆုံးဖြတ်ရ။ 4 ဆင်းရဲသောသူတို့ကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်။ မြေကြီးသိမ်မွေ့သူများအတွက်တရားမျှတမှုဖြင့်ဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။ သူသည်မြေကြီးကိုခံတွင်းလှံတံနှင့်ရိုက်လိမ့်မည်။ သူ၏နှုတ်ခမ်းကိုမှုတ်သောအားဖြင့်လူဆိုးတို့ကိုသတ်လိမ့်မည်။ 5 ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်သူ၏ခါးပတ်၊ သစ္စာတော်သည်သူ၏ခါးပန်းခါးပတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။

Isaiah 42: 1-4 (ESV)၊ ငါရွေးကောက်သောငါ၏ကျွန်ကိုကြည့်ရှုလော့

1 ငါထောက်မသောငါ့ကျွန်၊ ငါရွေးကောက်သောသူ၊ ငါ့ဝိညာဉ်နှစ်သက်သောသူကိုကြည့်ရှုလော့; ငါ့ဝိညာဉ်ကိုသူ့အပေါ်မှာငါထားပြီ။ တပါးအမျိုးသားတို့အားတရားသဖြင့်စီရင်တော်မူလိမ့်မည်. 2 သူသည်ကျယ်လောင်စွာအော်ဟစ်ခြင်း၊ အသံကိုလွှင့်ခြင်း၊ လမ်း၌မကြားစေရ။ 3 ပွန်းပဲ့နေသောကျူပင်ကိုမချိုးရ၊ လောင်သောမီးစာသည်မငြိမ်းနိုင်။ သစ္စာရှိစွာတရားသဖြင့်စီရင်တော်မူလိမ့်မည်။ 4 မြေကြီး၌တရားမျှတမှုကိုတည်စေတော်မူသည်တိုင်အောင်သူသည်အားမလျော့၊ စိတ်ဓာတ်မကျရ။ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများသည်သူ၏ဥပဒေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။

ဟေရှာယ ၅၂: ၁၃-၁၅ (ESV)၊ “ ငါ့ကျွန်သည်ပညာရှိစွာပြုလိမ့်မည်၊ သူသည်လူမျိုးများစွာကိုဖြန်းလိမ့်မည်”

13 ကြည့်ပါ ငါ့ကျွန်သည်ပညာရှိစွာပြုလိမ့်မည်။ သူသည်မြင့်။ မြှောက်။ ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်. 14 လူများစွာသည်သင့်ကိုအံ့စေသောကြောင့် သူ၏ပုံပန်းသဏ္ာန်သည်လူသား၏ပုံသဏ္ဌာန်ထက်အလွန်နိမ့်ကျသည်လူသား၏ကလေးများထက်သာလွန်သောသူ၏ပုံစံနှင့် 15 သူသည်လူမျိုးများစွာကိုဖြန်းလိမ့်မည်မရ။ ဘုရင်များသည်သူတို့မမြင်ဖူးသောအရာများနှင့်သူတို့မကြားဖူးသောအရာများကိုနားမလည်သောကြောင့်သူတို့ပါးစပ်များကိုပိတ်ထားကြလိမ့်မည်။

ဟေရှာယ ၅၃: ၁၀-၁၂ (ESV)၊ “ ငါ့ကျွန်ဖြောင့်မတ်သောသူသည်သူ၏သိခြင်းအားဖြင့်များစွာသောသူတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမှတ်စေလိမ့်မည်”

10 သို့သော်လည်းသူ့ကိုနှိပ်စက်ရန်မှာထာဝရဘုရား၏အလိုတော်ဖြစ်သည်; သူ့ကိုဝမ်းနည်းစေတော်မူပြီ။ သူ့ဝိညာဉ်သည်အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူဇော်သောအခါသူ၏အမျိုးအနွယ်ကိုမြင်လိမ့်မည်။ သူ၏အသက်တာရှည်လိမ့်မည်။ ထာဝရဘုရား၏အလိုတော်သည်သူ၏လက်၌အောင်မြင်လိမ့်မည်. 11 သူသည်စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမှ မြင်ရ၍ ကျေနပ်လိမ့်မည်။ ငါ့အသိ၊ ဖြောင့်မတ်သောသူ၊ ငါ့ကျွန် များစွာသောသူတို့ကိုဖြောင့်မတ်ရာသို့မှတ်ကြလော့, သူတို့အပြစ်များကိုသူခံရလိမ့်မည်. 12 ထိုကြောင့်ငါသူကိုလူများစွာနှင့်ဝေမည်။ သူသည်လုယူသောဥစ္စာကိုအားကြီးသောသူတို့နှင့်ဝေပေးလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူသည်မိမိအသက်ကိုသေခြင်းသို့သွန်းလောင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည် လွန်ကျူးသောသူတို့နှင့်ရေတွက်။ ၊ သို့သော်လည်းသူသည်များစွာသောအပြစ်တို့ကိုခံရ၏။ ပြစ်မှားသောသူတို့ကိုတောင်းပန်သည်.

Isaiah 53 (KJV) - ငါ၏ဖြောင့်မတ်သောကျွန်သည်များစွာသောသူတို့ကိုတရားမျှတလိမ့်မည်။ သူသည်သူတို့၏ဒုစရိုက်များကိုခံရလိမ့်မည်

1 ငါတို့ရဲ့သတင်းကိုဘယ်သူယုံလဲ။ ထာဝရဘုရား၏လက်ရုံးတော်ကားအဘယ်သူကိုထင်ရှားသနည်း။ 2 သူကတစ်ဦးနူးညံ့သောစက်ရုံကဲ့သို့၎င်း, တစ်ဦးအမြစ်အဖြစ်ခြောက်သွေ့မြေထဲကသူ့ရှေ့မှာထပေါက်ကြလိမ့်မည်များအတွက်: သူပုံစံမဟုတ်သလို comeliness မျှ ရှိ. , ငါတို့သည်သူ့ကိုအမြင်ရကြလိမ့်မည်သည့်အခါနှင့်, ငါတို့သည်သူ့ကိုအလိုရှိကြသည်တွင်သင့်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမအလှတရားရှိသေး၏။ 3 သူသည်လူတို့၏မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံ။ ၊ ၀ မ်းနည်းသောသူ၊ ပူဆွေးသောကနှင့်သိကျွမ်းသူငါတို့သည်သူ့မျက်နှာကဲ့သို့၎င်း၊ သူသည်မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံရသော်လည်းငါတို့သည်သူ့ကိုမမှတ်

4 ဧကန်မလွဲသူသည်ငါတို့၏ပူဆွေးမှုများကိုထမ်း။ ငါတို့၏ဝမ်းနည်းခြင်းများကိုသယ်ဆောင်လာခဲ့သည်သို့သော်လည်း၊ ငါတို့သည်သူ့ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်း၊ ဘုရားသခင့်ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကို၎င်း၊ 5 သို့သော်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်, သူသည်ငါတို့၏အပြစ်များကြောင့်ဒဏ်ချက်ရှိ၏: ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းကိုဆုံးမတော်မူခြင်း၊ သူ၏ဒဏ်ချက်ဖြင့်ငါတို့သည်အနာပျောက်လျက်ရှိကြ၏. 6 ငါတို့သိုးကဲ့သို့အလုံးစုံတို့သည်လမ်းလွဲကြပြီ။ ငါတို့သည်အသီးအသီးမိမိလမ်းသို့လွှဲကြပြီ။ ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ရှိသမျှတို့၏အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်၌တင်တော်မူပြီ. 7 သူသည်ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသော်လည်း၊ သူသည်နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏။ သတ်ဘို့သိုးသငယ်ကဲ့သို့သူ့ကိုခေါ်ဆောင်လာသည်သိုးမွေးညှပ်သောသူတို့သည်သိုးကဲ့သို့စကားမပြောနိုင်၊ 8 သူ့ကိုထောင်မှ၎င်း၊ တရားစီရင်ခြင်းမှ၎င်းခေါ်ဆောင်။ သူ၏မျိုးဆက်ကိုအဘယ်သူကြေညာလိမ့်မည်နည်း။ အကြောင်းမူကား၊ သူသည်အသက်ရှင်သောပြည်မှပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်။ ငါ၏လူမျိုးအပြစ်ကြောင့်ဒဏ်ခတ်တော်မူခြင်းကိုခံလေ၏. 9 သူသည်ထိုအမတရားသောသူနှင့်အတူ, သူ၏သေခြင်း၌ငွေရတတ်သောသူနဲ့သူ့ရဲ့သင်္ချိုင်းတွင်းကို လုပ်. , သူကမျှမအကြမ်းဖက်မှုများကိုပြုသောကြောင့်, မသည်သူ၏နှုတ်၌မဆိုလှည့်စားဖြစ်ခဲ့သည်။

10 သို့သော်လည်းသူ့ကိုကြိတ်ရန်ထာဝရဘုရားနှစ်သက်တော်မူ၏။ သူသည်သူ့ကိုပူဆွေးစေ၏။ သင်သည်သူ၏စိတ်ဝိညာဉ်အားအပြစ်ဖြေရာယဇ်ကိုပူဇော်လျှင်၊ သူ၏အမျိုးအနွယ်ကိုမြင်လိမ့်မည်။ သူ၏အသက်ကိုရှည်စေလိမ့်မည်။. 11 သူသည်မိမိစိတ်ဝိညာဉ်ခံရသောဝေဒနာကိုမြင်။ စိတ်ပြေလိမ့်မည်။ ငါ၏ဖြောင့်မတ်သောကျွန်သည်များစွာသောသူတို့ကိုတရားသဖြင့်သိလိမ့်မည်; သူတို့၏အပြစ်ကိုကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ရ၏. 12 သူသည်အများသောသူတို့ကိုဖြောင့်မတ်ရာ၌တည်စေလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ သူသည်မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုသေခြင်းသို့သွန်းလောင်းပြီပြစ်မှားသောသူတို့နှင့်ရေတွက်။ ၊ သူသည်များစွာသောသူတို့၏အပြစ်ကိုဘော်ပြ။ ၊ လွန်ကျူးသောသူတို့အဘို့တောင်းပန်သည်.

OneMediator.faith

ယေရှုသည်လူသား၏ပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်သည်

ဓမ္မသစ်ကျမ်းတစ်လျှောက်တွင်ယေရှုကိုလူသား (ဘိသိက်ခံ) - ပရောဖက်ပြုချက်၏မေရှိယဟုသတ်မှတ်သည်။  

သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များသည် ESV (အင်္ဂလိပ်စံပုံစံ)

မဿဲ ၁၂: ၁၅-၂၁၊ ကြည့်ရှုလော့၊ ငါရွေးကောက်သောငါ့ကျွန်၊ ငါ့စိတ်နှလုံးကိုနှစ်သက်စေသောငါ၏ချစ်သား

15 ယေရှုသည်ဤအချက်ကိုသိတော်မူ။ ထိုနေရာမှထွက်သွားသည်။ များစွာသောသူတို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြသဖြင့်ထိုသူတို့သည်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏ 16 သူ့ကိုလူသိမခံရန်သူတို့ကိုအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ 17 ဤအရာသည်ပရောဖက်ဟေရှာယဟောခဲ့သည့်အရာကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဖြစ်သည်။ 18 "ကြည့်ရှုလော့၊ ငါရွေးကောက်သောငါ့ကျွန်၊ ငါ့ဝိညာဉ်သည်အလွန်နှစ်သက်သောငါ၏ချစ်သားမရ။ ငါ့ဝိညာဉ်ကိုသူ့အပေါ်၌ငါတင်မည်။
သူသည်လူအမျိုးမျိုးတို့ကိုတရားပေးလိမ့်မည်။ 19 သူသည်ရန်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ အသံကျယ်ကျယ်အော်မည်၊ လမ်း၌သူ၏အသံကိုမည်သူမျှကြားမည်မဟုတ်။  20 ပွန်းပဲ့နေသောကျူပင်သည်ကျိုးမည်မဟုတ်၊ မီးတောက်လောင်သောမီးစာသည်မငြိမ်းနိုင်ပါ။ 21 သူ၏နာမကိုလည်းလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ကိုးစားကြလိမ့်မည်ဟုဟောထားသတည်း။

လုကာ ၉: ၂၁-၂၂ လူသားသည် (ခရစ်တော် / မေရှိယ) ကိုသတ်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်ရမည်။

18 ယခုသူတစ်ယောက်တည်းဆုတောင်းနေစဉ်၊ တပည့်တော်များနှင့်အတူရှိနေခဲ့သည်။ သူက“ လူအုပ်ကငါဘယ်သူလဲလို့ဘယ်သူပြောလဲ” လို့မေးတယ်။ 19 သူတို့က“ နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်။ သို့သော်အချို့က“ ဧလိယနှင့်အခြားသူများကရှေးပရောဖက်တစ် ဦး ထမြောက်ပြီ” ဟုဆိုသည်။ 20 ထို့နောက်သူက“ ဒါပေမယ့်ငါကဘယ်သူလဲလို့မင်းပြောမှာလား” ဟုသူတို့ကိုမေးသည်။ ပေတရုက“ဘုရားသခင်၏ခရစ်တော်။ " 21 သူသည်ဤအမှုကိုမည်သူ့ကိုမျှမပြောရန်တင်းကြပ်စွာစွဲချက်တင်ခဲ့သည်။ 22 ဟုပြောသည်လူသားသည်များစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရမည်၊ အကြီးအကဲများနှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးများ၊ ကျမ်းတတ်များကငြင်းပယ်ခံရပြီးအသတ်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည်။။ "

လုကာ ၂၂:၃၇၊ သမ္မာကျမ်းစာသည်ကျွန်ုပ်၌ပြည့်စုံရမည်

37 အကြောင်းမူကားငါဆိုသည် ဤကျမ်းချက်သည်ငါ့၌ပြည့်စုံရမည်: သူသည်လွန်ကျူးသောသူတို့နှင့်ရေတွက်။ နေ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ငါ့အကြောင်းရေးထားသောစာသည်ပြည့်စုံလျက်ရှိ၏။ "

လုကာ ၂၄: ၄၄-၄၇၊ ငါ့အကြောင်းရေးထားသမျှပြည့်စုံရမည်

44 ထို့နောက်သူက“ ဒါတွေကငါမင်းနဲ့အတူရှိတုန်းကငါပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပဲ မောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်း၌၎င်း၊d ။ ” 45 ထို့နောက်သူသည်သမ္မာကျမ်းစာကိုနားလည်ရန်သူတို့၏စိတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ 46 ပြီးတော့သူတို့ကိုပြောတယ် "ခရစ်တော်သည်ဆင်းရဲ ခံရ၍ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌သေခြင်းမှထမြောက်ရမည်ဟုကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်, 47 အပြစ်များခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက်နောင်တတရားကိုလူမျိုးအားလုံးအားသူ၏နာမ၌ကြေငြာသင့်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှ အစပြု၍

ယောဟန် ၃: ၁၄-၁၆ လူသားသည်မြှောက်ထားခံရမည်

14 မောရှေသည်တော၌မြွေကိုမြှောက်ထားသကဲ့သို့၊ သို့ဖြစ်၍ လူသားသည်မြှောက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်, 15 သူ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မည်။ 16 “ ဘုရားသခင်သည်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင်ဤလောကကိုအလွန်ချစ်တော်မူ၏။ သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်မပျက်စီးဘဲထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှါ၊

တမန်တော်ဝတ္ထု ၃: ၁၈-၂၆၊ ပြောသောပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်ဘုရားသခင်သည်မိမိကျွန်ကိုထမြောက်စေတော်မူပြီ။

18 ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်ကပရောဖက်တွေအားလုံးရဲ့ပါးစပ်ကကြိုပြောထားတဲ့အရာကသူ့ခရစ်တော်ဒုက္ခခံရလိမ့်မယ်။ 19 သို့ဖြစ်၍ နောင်တရ။ သင်၏အပြစ်များကိုပြေစေခြင်းငှါပြန်လှည့်လော့။ 20 သခင်၏မျက်မှောက်မှလန်းဆန်းစေသောအချိန်သည်၎င်း၊ သင်တို့အဘို့ခန့်ထားတော်မူသောခရစ်တော်ကိုစေလွှတ်တော်မူမည်အကြောင်း၊ 21 အရာအားလုံးကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အချိန်မရောက်မှီကောင်းကင်ဘုံကိုလက်ခံရလိမ့်မည် ဘုရားသခင်သည်သူ၏သန့်ရှင်းသောပရောဖက်များ၏ပါးစပ်ဖြင့်မိန့်တော်မူသောအရာ. 22 မောရှေက 'ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်သင်၏ညီအစ်ကိုတို့အထဲကငါကဲ့သို့ပရောဖက်တပါးကိုပေါ်ထွန်းစေတော်မူမည်မရ။ သူပြောသမျှကိုသင်နားထောင်ရမည်။ 23 ထိုပရောဖက်ကိုနားမထောင်သော ၀ ိညာဉ်ရှိသမျှတို့သည်လူတို့၌ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ 24 ရှမွေလ မှစ၍ နောက်တော်သို့လိုက်သောသူတို့ပြောသောပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်ယခုကာလ၌ဟောပြောကြ၏. 25 သင်သည်ပရောဖက်တို့၏သား၊ အာဗြဟံအားဘုရားသခင်ပြောသောပဋိညာဉ်ပဋိညာဉ်၏သားဖြစ်၏။ 'သင်၏အမျိုးအနွယ်၌မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ကောင်းချီးခံစားရကြလိမ့်မည်။ 26 ဘုရားသခင်သည်မိမိ၏ကျွန်ကိုထမြောက်စေ။ ၊ သင်တို့ရှိသမျှကိုသင်၏မကောင်းမှုမှလှန်ခြင်းအားဖြင့်၊။ "

တမန်တော် ၁၀: ၄၂-၄၃၊ ပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်သက်သေခံကြ၏

42 သူသည်လူတို့အားတရားဟောရန်နှင့်အသက်ရှင်ရန်နှင့်သေသောသူတို့ကိုတရားစီရင်ရန်ဘုရားသခင်ကခန့်အပ်ကြောင်းသက်သေခံရန်ငါတို့အားမှာထားခဲ့သည်။ 43 ပရောဖက်အပေါင်းတို့သည်သက်သေခံကြ၏ သူ့ကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်သူ၏နာမအားဖြင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းကိုခံရ၏။ ”

ရောမ ၁၅:၁၂၊ ယေရှဲ၏အမြစ်သည်တပါးအမျိုးသားတို့အားမျှော်လင့်လိမ့်မည်

12 တစ်ဖန်ဟေရှာယကဤသို့ဆိုသည်။တပါးအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်စိုးခြင်းငှါထကြွသောသူသည်ယေရှဲ၏အမြစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တပါးအမျိုးသားတို့သည်မျှော်လင့်ကြလိမ့်မည်။ "

OneMediator.faith

အာဒံသည်နောင်လာလတံ့သောသူဖြစ်၏၊ ယေရှုသည်နောက်ဆုံးအာဒံဖြစ်သည်

အာဒံသည်လာရမည့်သူအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ယေရှုကိုဒုတိယလူ (သို့) နောက်ဆုံးအာဒံဟုခေါ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအာဒံသည်ဘုရားသခင်အားတိုက်ရိုက်ဖန်ဆင်းခြင်းအဖြစ်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောကြောင့်နောက်ဆုံးအာဒံဖြစ်ခဲ့သည်။ ပထမလူ၏မနာခံမှုကြောင့်အပြစ်သည်ကမ္ဘာကြီးသို့ ၀ င်လာသော်လည်းလူတစ် ဦး ၏နာခံမှုကြောင့်လူများစွာသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအာဒံသည်အသက်ပေး ၀ ိညာဉ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသည်နည်းတူ၊

သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များသည် ESV (အင်္ဂလိပ်စံပုံစံ)

ရောမ ၅: ၁၂-၁၇၊ အာဒံသည်လာမည့်သူ၏အမျိုးအစားဖြစ်ခဲ့သည်

12 ထို့ကြောင့်အပြစ်သည်လူတစ်ယောက်အားဖြင့်ဤလောကသို့လာသည်နှင့်၊ အပြစ်အားဖြင့်သေခြင်းနှင့်အညီ၊ လူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိသောကြောင့်သေခြင်းသို့ပျံ့နှံ့သည်နှင့်အညီ၊ 13 ပညတ်တရားကိုမပေးမီဤလောက၌အပြစ်ရှိသည်မှန်သော်လည်းပညတ်တရားမရှိလျှင်အပြစ်ကိုထည့်မတွက်ပါ။ 14 သို့တိုင်သေခြင်းတရားသည်အာဒံမှမောရှေသို့စိုးစံခဲ့သည်၊ ပြစ်မှားသောသူများအပေါ်၌ပင်အပြစ်မရှိ အာဒံသည်လာမည့်သူတစ် ဦး ၏အမျိုးအစားဖြစ်ခဲ့သည်. 15 သို့သော်အခမဲ့လက်ဆောင်သည်ဒုစရိုက်မှုနှင့်မတူပါ။ အကြောင်းမူကား၊ လူများစွာသည်တစ်ယောက်သောသူ၏အပြစ်ကြောင့်သေလျှင်၊ များစွာသောသူတို့၌ကြွယ်ဝသောဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်လွတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်သည် သာ၍ များပြား၏။ 16 ထိုလက်ဆောင်သည်ထိုလူ၏အပြစ်၏ရလဒ်ကဲ့သို့မဟုတ်။ ပြစ်မှားမှုတစ်ခု၏နောက်၌စီရင်ချက်သည်ပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်းကိုဖြစ်စေသည်၊ များစွာသောပြစ်မှားမှုနောက်မှလိုက်သောအခမဲ့လက်ဆောင်သည်တရားမျှတမှုကိုဖြစ်စေသည်။ 17 အကြောင်းမူကား၊ လူတ ဦး ၏အပြစ်ကြောင့်၊ ထိုတ ဦး တည်းကြောင့်သေခြင်းသည်ကြီးမြတ်သောကျေးဇူးတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုလက်ခံရသောသူတို့သည်တပါးတည်းသောယေရှုခရစ်အားဖြင့်အသက်တာ၌ကြီးစိုးကြလိမ့်မည်။.

ရောမ ၅: ၁၈-၂၁၊ လူတစ် ဦး ၏နာခံမှုကြောင့်လူများစွာသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်

18 ထို့ကြောင့်ပြစ်မှားမှုတစ်ခုသည်လူသားအားလုံးအတွက်ပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်းကို ဦး တည်စေသကဲ့သို့၊ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သောလုပ်ရပ်တစ်ခုသည်လူသားအားလုံးအတွက်တရားမျှတမှုနှင့်အသက်ကိုရစေသည်။ 19 အကြောင်းမူကား၊ လူတစ် ဦး ၏မနာခံမှုကြောင့်လူများစွာသည်အပြစ်သားများဖြစ်သကဲ့သို့၊ လူတစ် ဦး ၏နာခံမှုကြောင့်များစွာသောသူတို့သည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ရလိမ့်မည်။. 20 ယခုပညတ်တရားသည်ဒုစရိုက်ကိုတိုးစေခြင်းငှါ၎င်း၊ သို့ရာတွင်အပြစ်တိုးပွားသောအခါ၊ ကျေးဇူးတော်သည် သာ၍ များပြား၏။ 21 ထို့ကြောင့်အပြစ်တရားသည်သေသည်နှင့်အမျှ၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထာဝရအသက်သို့ပို့ဆောင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်သည်တည်လိမ့်မည်။

ဖိလိပ္ပိ ၂: ၈-၁၁၊ သူသည်သေသည်အထိနာခံလာသည်-ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုအလွန်ချီးမြှောက်တော်မူသည်

8 နှင့် လူသားအသွင်ဖြင့်တွေ့နိုင်သည်, သူသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံသည်အထိနာခံခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချခဲ့သည်. 9 ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုအလွန်ချီးမြှောက်တော်မူပြီ ပြီးတော့နာမည်တိုင်းရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့နာမည်ကိုသူ့ကိုပေးခဲ့တယ်။ 10 ထို့ကြောင့်ယေရှု၏နာမ၌ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ မြေကြီးအောက်၌ဒူးထောက်ကြလော့။ 11 လျှာရှိတိုင်းသည်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းရန်သခင်ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံသည်။

 • ပိုမိုမှန်ကန်သောနားလည်မှုကိုဖိလိပ္ပိ ၂ တွင်ကြည့်ပါ https://formofgod.com - ဖိလိပ္ပိ ၂ ကိုလေ့လာခြင်း - တည်ရှိမှုသည်ချီးမြှောက်ခြင်းမဟုတ် 

၁ ကောရိန္သု ၁၅: ၁၂-၁၉၊ မေရှိယမထမြောက်ခဲ့လျှင်သင်၏ယုံကြည်ချက်သည်အချည်းနှီးဖြစ်ပြီးသင်အပြစ်များ၌ရှိနေဆဲဖြစ်သည် 

12 ခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်ဟုကြွေးကြော်လျှင်၊ သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းမရှိဟုသင်တို့အချို့ကမည်သို့ပြောနိုင်မည်နည်း။ 13 သေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်၊ ခရစ်တော်ပင်ထမြောက်ခြင်းမရှိ။ 14 နှင့် ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မမူလျှင်၊ ငါတို့ဟောပြောခြင်းသည်အချည်းနှီး ဖြစ်၍ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်အချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်. 15 ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုလွဲမှားစွာဖော်ပြနေသည်ကိုတွေ့ရသည်၊ အကြောင်းမှာငါတို့သည်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းမဟုတ်သည်မှန်လျှင်ဘုရားသခင်ထမြောက်တော်မမူကြောင်းဘုရားသခင်သက်သေခံတော်မူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 16 အကြောင်းမူကား၊ သေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်၊ ခရစ်တော်ပင်ထမြောက်ခြင်းမရှိ။ 17 ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မမူလျှင်၊ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်အချည်းအနှီး ဖြစ်၍၊ သင်၏အပြစ်၌ရှိသေး၏. 18 ထိုအခါခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်သောသူတို့သည်လည်းသေကျေပျက်စီးကြပြီ။ 19 ခရစ်တော်၌သာငါတို့သည်ဤဘ ၀ ၌မျှော်လင့်ချက်ရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သနားစရာအခံရဆုံးလူသားအားလုံးထဲမှဖြစ်သည်။

၁ ကောရိန္သု ၁၅: ၂၀-၂၆၊ လူသည်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်၏

20 သို့သော်အမှန်အားဖြင့်ခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်ခဲ့သည်။ အိပ်ပျော်သွားသောသူများ၏ပထမဆုံးအသီးများ. 21 အကြောင်းမူကား၊ လူသည်သေခြင်းသို့ရောက်သကဲ့သို့၊ လူတ ဦး သည်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်၏. 22 အကြောင်းမူကား၊ လူအပေါင်းတို့သည်အာဒံ၌သေသကဲ့သို့၊ ခရစ်တော်အားဖြင့်လည်းလူအပေါင်းတို့သည်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်. 23 ခရစ်တော်သည်အ ဦး သီးသောအသီး၊ ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူသောအခါ၊ 24 အုပ်ချုပ်မှုအာဏာအားလုံးဖျက်ဆီးပစ်ပြီးနောက်နိုင်ငံတော်ကိုခမည်းတော်ဘုရားထံအပ်သောအခါအဆုံးရောက်လာသည်။ 25 အကြောင်းမူကား၊ ရန်သူအားလုံးကိုသူ၏ခြေအောက်၌မထားမှီအုပ်ချုပ်ရမည်။ 26 ဖျက်ဆီးမည့်နောက်ဆုံးရန်သူသည်သေခြင်းဖြစ်သည်။ 

၁ ကောရိန္သု ၁၅: ၂၄-၂၇၊ ဘုရားသခင်သည်အရာခပ်သိမ်းကိုသူ၏ခြေအောက်၌ထားတော်မူသည်

 27 အကြောင်းမူကား“ ဘုရားသခင်သည်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသူ၏ခြေအောက်၌ချထားတော်မူပြီ။ ” ဒါပေမယ့် "အရာအားလုံးကိုလက်အောက်ခံနေတယ်" လို့ပြောတဲ့အခါသူကအရာအားလုံးကိုသူ့အောက်မှာလက်အောက်ခံတဲ့သူကလွဲလို့ရှင်းပါတယ်။. 28 အရာခပ်သိမ်းသည်သူ့အားလက်အောက်ခံလျှင်သားတော်ကိုယ်တိုင်သည်အရာအားလုံးကိုသူ့အောက်၌လက်အောက်ခံသူလည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ဘုရားသခင်သည်အလုံးစုံ၌ဖြစ်တော်မူမည်အကြောင်း၊

၁ ကောရိန္သု ၁၅: ၄၂-၄၅၊ နောက်ဆုံးအာဒံသည်အသက်ပေး ၀ ိညာဉ်ဖြစ်လာသည်၊ ဒုတိယလူသည်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုမွေးမြူခဲ့သည်

42 သေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းနှင့်၎င်း၊ ကြဲသောအရာသည်ပျက်စီးတတ်၏။ ပြုစုပျိုးထောင်သောအရာသည်မမြဲနိုင်. 43 ၎င်းကိုအသရေပျက်စေသည်။ ဂုဏ်အသရေနှင့်ထမြောက်သည်။ အားနည်းခြင်း၌ကြဲခြင်း၊ ၎င်းသည်စွမ်းအားဖြင့်ကြီးပြင်းလာသည်။ 44 ဇာတိပကတိ၌ကြဲခြင်း၊ ၀ ိညာဉ်ခန္ဓာကိုထမြောက်စေသည်မရ။ ဇာတိခန္ဓာရှိလျှင် ၀ ိညာဉ်ခန္ဓာလည်းရှိသည်။ 45 ထို့ကြောင့်“ ပထမလူအာဒံသည်အသက်ရှင်သောသတ္တဝါဖြစ်လာသည်” ဟုရေးထားသည်။ နောက်ဆုံးအာဒံသည်အသက်ပေး ၀ ိညာဉ်ဖြစ်လာခဲ့သည်. 46 သို့သော်၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးမဟုတ်ဘဲသဘာဝ၊ ထို့နောက် ၀ ိညာဉ်မဟုတ်ပါ။ 47 ပထမလူသည်မြေမှုန့်ဖြစ်၏။ ဒုတိယလူ ကောင်းကင်မှဖြစ်သည်။ 48 ဖုန်မှုန့်လူသားကဲ့သို့၊ မြေမှုန့်၌ရှိသောသူတို့သည်လည်း၎င်းနည်းတူဖြစ်ကြ၏ လူကို ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောကောင်းကင်သားတို့သည်လည်းထိုနည်းတူဖြစ်ကြ၏။ 49 ကျွန်ုပ်တို့သည်မြေမှုန့်လူသား၏ပုံသဏ္ာန်ကိုဆောင်သကဲ့သို့၊ ပုံ၏ပုံကိုလည်းငါတို့ထမ်းရလိမ့်မည် လူကို ကောင်းကင်ဘုံ၏။

၁ ကောရိန္သု ၁၅: ၄၆-၄၉၊ ကောင်းကင်ဒုတိယလူသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသည်နည်းတူ၊

 46 သို့သော်၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးမဟုတ်ဘဲသဘာဝ၊ ထို့နောက် ၀ ိညာဉ်မဟုတ်ပါ။ 47 ပထမလူသည်မြေမှုန့်ဖြစ်၏။ ဒုတိယလူ ကောင်းကင်မှဖြစ်သည်။ 48 မြေမှုန့်လူသားကဲ့သို့၊ မြေမှုန့်၌နေသောသူတို့သည်၎င်း၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသည်နည်းတူ၊. 49 ကျွန်ုပ်တို့သည်မြေမှုန့်လူသား၏ပုံသဏ္ာန်ကိုဆောင်သကဲ့သို့၊ ပုံ၏ပုံကိုလည်းငါတို့ထမ်းရလိမ့်မည် လူကို ကောင်းကင်ဘုံ၏။

၁ သက်သာလောနိတ် ၄:၁၄၊ ယေရှုမှတဆင့်ဘုရားသခင်သည်အိပ်ပျော်သောသူတို့ကိုခေါ်တော်မူလိမ့်မည်

14 ငါတို့သည်ယေရှုသေ။ ရှင်ပြန်ထမြောက်သည်ကိုငါတို့ယုံကြည်သောကြောင့်၊ ယေရှုမှတဆင့်ဘုရားသခင်သည်အိပ်ပျော်သောသူတို့ကိုခေါ်ဆောင်လိမ့်မည်

၁ သက်သာလောနိတ် ၅: ၉-၁၀၊ ဘုရားသခင်သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရရန်ငါတို့ကိုရည်ရွယ်ထားသည်

9 အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည်ငါတို့အတွက်အမျက်ထွက်ရန်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်ဖြစ်သည်, 10 ငါတို့နိုးသည်ဖြစ်စေ၊ အိပ်ပျော်သည်ဖြစ်စေသူနှင့်အတူနေနိုင်ရန်ငါတို့အတွက်အသေခံခဲ့သည်။

OneMediator.faith

လူသားမေရှိယ (ခရစ်တော်) ၏အသွေးအသားအားဖြင့်အပြစ်ဖြေခြင်း

ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌အခန်းငယ်များစွာဖြင့်ပြသခဲ့သည့်အတိုင်းယေရှုသည်လူသားတစ် ဦး လိုအပ်ခဲ့သည်။ သူ၏အသွေးအသားအားဖြင့်ငါတို့သည်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုခံရ၏။

သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များသည် ESV (အင်္ဂလိပ်စံပုံစံ)

လုကာ ၂၂: ၁၉-၂၀၊ “ သင်တို့အတွက်သွန်းသောဤခွက်သည်ငါ၏အသွေး၌တည်သောပဋိညာဉ်တရားသစ်ဖြစ်သည်။

19 မုန့်ကို ယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန့်ကိုဖဲ့။ သူတို့အားပေးတော်မူပါ။ဒါကမင်းအတွက်ပေးထားတဲ့ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ဘဲ။ ငါ့ကိုအောက်မေ့ဘို့ရာဤသို့ပြုကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ 20 ထိုနည်းတူသူတို့သည်စားပြီးနောက်ခွက်၌၊သင်တို့အတွက်သွန်းလောင်းသောဤခွက်သည်ငါ၏အသွေး၌ပဋိညာဉ်တရားသစ်ဖြစ်သည်.

ယောဟန် ၁:၂၉၊ လောက၏အပြစ်ကိုနှုတ်ယူသောဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်

29 နက်ဖြန်နေ့၌ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်။ ၊ဤလောက၏အပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်ကိုကြည့်လော့!

ယောဟန် ၆: ၅၁-၅၈၊ ငါ့အသားကို စား၍ ငါ့သွေးကိုသောက်သောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏

51 ငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောအသက်မုန့်ဖြစ်၏။ မည်သူမဆိုဤမုန့်ကိုစားလျှင်ထာဝစဉ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ လောကီအသက်အတွက်ငါငါပေးမည့်မုန့်သည်ငါ့အသားဖြစ်၏။ " 52 ထို့နောက်ဂျူးများသည်အချင်းချင်းငြင်းခုံလျက်“ ဤသူသည်ငါတို့အားသူ၏အသားကိုငါတို့အားအဘယ်သို့ပေးနိုင်သနည်း။ 53 ဒါကြောင့်ယေရှုကသူတို့ကို“ ငါအမှန်အကန်ငါဆိုသည်ကား၊ လူသား၏အသားကိုမစားဘဲသူ၏အသွေးကိုမသောက်လျှင်သင်၌အသက်မရှိ. 54 ငါ့အသားကို စား၍ ငါ့သွေးကိုသောက်သောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏၊ ငါသူ့ကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထမြောက်စေမည်. 55 ငါ၏အသားသည်စားစရာကောင်း၏။ ငါ၏အသွေးလည်းသောက်စရာကောင်း၏။ 56 ငါ၏အသားကို စား၍ ငါ့အသွေးကိုသောက်သောသူသည်ငါ၌တည်၏၊ ငါသည်လည်းထိုသူ၌တည်၏။ 57 အသက်ရှင်တော်မူသောခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသည်နည်းတူ၊ ငါသည်ခမည်းတော်ကြောင့်အသက်ရှင်သည် ဖြစ်၍၊ ငါ့ကိုကျွေးသောသူမည်သည်ကားငါ့ကြောင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ 58 ဤအရာသည်ဘိုးဘေးတို့စားသောမုန့်ကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောမုန့်ဖြစ်သည်။ ဤပေါင်မုန့်ကိုစားသောသူမည်သည်ထာဝစဉ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ ”

၁ ယောဟန် ၄: ၂၊ ယေရှုသည်မေရှိယဖြစ်ကြောင်းဇာတိပကတိအား ၀ န်ခံသော ၀ ိညာဉ်တိုင်းသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှဖြစ်သည်

2 ဤသို့အားဖြင့်သင်သည်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုသိသည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည်ဇာတိပကတိ၌ကြွလာကြောင်း ၀ န်ခံသော ၀ ိညာဉ်တိုင်းသည်ဘုရားသခင်ထံမှဖြစ်သည်

၂ ယောဟန် ၁: ၇၊ ဇာတိပကတိ၌မေရှိယယေရှုကြွလာခြင်းကိုဝန်မခံသောသူတို့သည်လှည့်ဖြားကြသည်

7 အကြောင်းမှာလှည့်ဖြားသူများစွာသည်ဤလောကသို့ထွက်သွားကြသည်။ ဇာတိ၌ယေရှုခရစ်ကြွလာခြင်းကိုဝန်မခံသောသူတို့သည်. ထိုသို့သောသူသည်လှည့်စားသူနှင့်အန္တိခရစ်ဖြစ်သည်.

ရောမ ၃: ၂၃-၂၆ တွင်ဘုရားသခင်သည်ခရစ်တော်အားမေရှိယအားသူ၏အသွေးအားဖြင့်ပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ရှေ့တန်းတင်ခဲ့သည် 

23 အလုံးစုံတို့အဘို့, ပြစ်မှားမိခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေပျက်ကြပြီ 24 ကျေးဇူးတော်အားလက်ဆောင်အဖြစ်၎င်း၊ ယေရှုခရစ်၌ရှိသောရွေးနှုတ်ခြင်းအားဖြင့်, 25 ဘုရားသခင်သည်သူ၏အသွေးအားဖြင့်အပြစ်ဖြေခြင်းအဖြစ်ရှေ့တန်းတင်ခဲ့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လက်ခံရမှာပါ။ ဤအရာသည်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပြသသောကြောင့်ဖြစ်သည်၊ သူ၏မြင့်မြတ်သောသည်းခံခြင်း၌သူသည်ယခင်အပြစ်များကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့သည်။ 26 ၎င်းသည်လက်ရှိ၌သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုပြရန်၊ သူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူအားတရားမျှတစေခြင်းငှါ၎င်း၊

ရောမ ၅: ၆-၁၁၊ ငါတို့သည်သူ၏သားသေခြင်းအားဖြင့်ငါတို့အားဘုရားသခင်နှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်စေပြီ

6 ငါတို့သည်အကျိုးနည်းရှိစဉ်တွင်အချိန်တန်မှခရစ်တော်သည်မတရားသောသူတို့အတွက်ကြောင့်အသေခံတော်မူ၏။ 7 သူတော်ကောင်းအတွက်ကြောင့်အသေခံဝံ့သောသူရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်မှန်စေတော့။ 8 ငါတို့သည်အပြစ်ရှိစဉ်ပင်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေခံတော်မူသည် ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုအဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏။ 9 ထို့ကြောင့်၊ ငါတို့သည်ယခုသူ၏အသွေးအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သည် ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်မှငါတို့သည် သာ၍ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်. 10 ငါတို့ကရန်သူတွေဖြစ်နေခဲ့ရင် သားတော်အသေခံခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင့ ပြန်. ခဲ့ကြသည်ယခုငါတို့ပြန်လည်သင့်မြတ်သောအရာထက်များစွာသောအရာသည်သူ၏အသက်အားဖြင့်ငါတို့ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။ 11 ထိုထက်မကကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားဖြင့်လည်းဝမ်းမြောက်ကြသည် ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၊ ငါတို့သည်ယခုပြန်လည်သင့်မြတ်ခြင်းကိုရကြ၏.

ရောမ ၆: ၁-၅၊ ငါတို့သည်လည်းအသစ်သောဘ ၀ ၌လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်ဗတ္တိဇံအားဖြင့်သူနှင့်အတူသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည်

1 ဒါဆိုငါတို့ဘာပြောမလဲ။ ကျေးဇူးတော်ကြွယ်ဝစေခြင်းငှါငါတို့သည်အပြစ်၌ဆက်နေရသလော။ 2 အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ! အပြစ်ကြောင့်သေသောငါတို့သည်၎င်း၌မည်သို့နေနိုင်ပါသနည်း။ 3 အဲဒါမင်းမသိဘူးလား ယေရှုခရစ်၌နှစ်ခြင်းခံသောငါတို့ရှိသမျှသည်သေခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြပြီ? 4 ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ခမည်းတော်၏ဘုန်းတော်အားဖြင့်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်နည်းတူငါတို့သည်လည်းဘ ၀ သစ်၌ကျင်လည်ရကြမည်။. 5 အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည်သူ၏သေခြင်း၌သူနှင့်အတူတကွစည်းလုံးတော်မူလျှင်၊ သူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတွင်သူနှင့်အတူတကွစည်းလုံးကြလိမ့်မည်။

ရောမ ၆: ၆-၁၁၊ သူသေဆုံးခြင်းသည်အပြစ်အတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်သူအသက်ရှင်သောအရာသည်ဘုရားသခင်အတွက်အသက်ရှင်သည်

6 ငါတို့သည်အပြစ်တရား၏ကျွန်ခံရခြင်းကိုမခံရစေခြင်းငှါ၊ ငါတို့၏ကိုယ်ဟောင်းသည်သူနှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်ခြင်းကိုငါတို့သိသည်။ 7 အကြောင်းမူကားသေသောသူသည်အပြစ်မှလွတ်၏။ 8 ယခုငါတို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူသေလျှင်၊ ငါတို့သည်လည်းသူနှင့်အတူနေလိမ့်မည်ဟုငါတို့ယုံကြည်သည်. 9 ခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်။ နောက်တဖန်အသေမခံရကြောင်းငါတို့သိသည်။ သေခြင်းတရားသည်သူ့အားလွှမ်းမိုးမှုမရှိတော့ပေ. 10 သူသည်အသေခံခြင်းအတွက်သူသည်အပြစ်အတွက်အသေခံခဲ့သည်၊ သို့သော်သူအသက်ရှင်သောအရာသည်ဘုရားသခင်အတွက်အသက်ရှင်သည်. 11 ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်သင်တို့ကိုအပြစ်နှင့်သေ။ ယေရှုခရစ်၌ဘုရားသခင်အားအသက်ရှင်စေခြင်းဟုလည်းမှတ်ယူရမည်။

ရောမ ၈: ၁-၄ တွင်သားတော်ကိုအပြစ်သား၏ပုံသဏ္ာန်နှင့်အညီစေလွှတ်ခြင်းဖြင့်သူသည်ဇာတိပကတိ၌အပြစ်ကိုစီရင်၏

ထို့ကြောင့်ယခုယေရှုခရစ်၌ရှိနေသောသူများအတွက်အပြစ်စီရင်ခြင်းမရှိချေ။ 2 အကြောင်းမူကားအသက်ဝိညာဉ်၏တရားသည်ရှိပြီ အပြစ်တရားနှင့်သေခြင်းတရား၏လက်မှခရစ်တော်ယေရှု၌သင်တို့ကိုလွှတ်လိုက်ပါ. 3 အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည်ဇာတိပကတိအားဖြင့်အားနည်းသောအမှုကိုပြုတော်မမူ။ အပြစ်သားဇာတိပကတိ၏ပုံသဏ္န်နှင့်သားတော်ကိုစေလွှတ်ခြင်းအားဖြင့်သူသည်ဇာတိပကတိ၌အပြစ်ကိုစီရင်၏, 4 ပညတ်တရား၏အဖြောင့်မတ်လိုအပ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းငှါအမိန့်ရှိဇာတိပကတိအားဖြင့်ပေမယ့်ဝိညာဉ်တော်သည်နှင့်အညီမကငျြ့တဲ့သူ။

ရောမ ၈: ၃၁-၃၄ တွင်ယေရှုခရစ် (မေရှိယ) သည်ငါတို့အတွက်ဘုရားသခင်၏လက်ယာဘက်၌ရှိသည်

31 သို့ဖြစ်လျှင်ဤအရာတို့ကိုငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြောရမည်နည်း။ ဘုရားသခင်ကငါတို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်သူကငါတို့ကိုဆန့်ကျင်နိုင်မလဲ။ 32 သားတော်ကိုမနှမြောဘဲငါတို့ရှိသမျှကိုစွန့်တော်မူသောသူသည်အရာခပ်သိမ်းကိုငါတို့အားကြင်နာစွာမည်သို့ပေးတော်မမူသနည်း။ 33 ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုအဘယ်သူအပြစ်တင်မည်နည်း။ ၎င်းသည်တရားမျှတသောဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ 34 ဘယ်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရမလဲ။ ခရစ်တော်ယေရှုသည်သေခြင်းသို့ရောက်ခဲ့သည်၊ ထိုထက်ကြီးမြတ်သောသူသည်ထမြောက်တော်မူသောဘုရားသခင်၏လက်ျာဘက်၌ရှိတော်မူသည်၊ ငါတို့အဘို့အမှန်တောင်းပန်သောသူဖြစ်၏။.

၁ ကောရိန္သု ၁၅: ၁-၄၊ ပထမအရေးကြီးဆုံးမှာခရစ်တော်သည်ကျမ်းစာနှင့်အညီငါတို့အပြစ်များအတွက်အသေခံခဲ့သည်

1 ညီအစ်ကိုတို့၊ သင်ရပ်တည်သောငါလက်ခံသောဧဝံဂေလိတရားကိုသင်တို့အားယခုငါသတိပေးမည်။ 2 နှင့် ထိုအရာအားဖြင့်သင်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်သင်အချည်းနှီးမယုံကြည်လျှင်ငါဟောပြောသောစကားကိုသင်စွဲကိုင်လျှင်။ 3 အကြောင်းမူကား၊ ငါသည်သင့်အားအပ်ပေးပြီ ပထမအရေးကြီးပုံ ငါဘာရခဲ့လဲ။ ခရစ်တော်သည်ကျမ်းစာနှင့်အညီငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေခံတော်မူသည်, 4 သူသည်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံရသည်၊ ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်တော်မူသည်ဟုဆို၏,

၁ ပေတရု ၁: ၁၈-၂၁၊ အပြစ်အနာအဆာမရှိသောသိုးသငယ်ကဲ့သို့ခရစ်တော်၏အဖိုးတန်အသွေးတော်

18 ငွေ၊ ရွှေကဲ့သို့သောပျက်စီးတတ်သောအရာတို့ဖြင့်သင်တို့ဘိုးဘေးများမှဆက်ခံသောအချည်းနှီးသောနည်းလမ်းများမှသင်ရွေးနုတ်ခံရသည်ကိုသိသည်။ 19 အပြစ်အနာအဆာကင်းသောသိုးသငယ်ကဲ့သို့ခရစ်တော်၏မြတ်သောအသွေးတော်နှင့်၎င်း၊. 20 သူသည်ကမ္ဘာမတည်ခင်ကတည်းကကြိုသိထားသော်လည်းနောက်ဆုံး၌သင်တို့အတွက်ထင်ရှားခဲ့သည် 21 ဘုရားသခင်အားယုံကြည်သောသူသည်ကိုယ်တော်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေ။ ဘုန်းအသရေကိုပေးတော်မူသောကြောင့်၊ သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်၌တည်၏။

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၅: ၆-၁၀၊ သင်သတ်ခံရပြီး၊ သင်၏အသွေးအားဖြင့်ဘုရားသခင်အတွက်လူများကိုရွေးနုတ်ခဲ့သည်

6 ပလ္လင်တော်နှင့်သက်ရှိသတ္တဝါလေးပါးနှင့်အကြီးအကဲများအကြား သိုးသငယ်သည်အသေသတ်ခြင်းကိုခံရသကဲ့သို့ရပ်နေသည်ကိုငါမြင်၏မြေကြီးတပြင်လုံးသို့ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်ခုနစ်ပါးတည်းဟူသောချိုခုနစ်ချောင်း၊ မျက်စိခုနစ်လုံးနှင့်မြေကြီးတပြင်လုံးကို၎င်း၊ 7 ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူ၏လက်ျာလက်မှစာလိပ်ကိုယူသွားလေ၏။ 8 သူသည်စာလိပ်ကိုယူသောအခါ၊ သက်ရှိသတ္တဝါလေးပါးနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုနှစ်ဆယ်လေးပါးတို့သည်သိုးသငယ်ရှေ့၌လဲလျက်၊ သန့်ရှင်းသူတို့၏ဆုတောင်းချက်များဖြစ်သည့်နံ့သာဆီအပြည့်ပါသောရွှေဖလားများအသီးသီးကိုင်ထားကြသည်။ 9 သူတို့သည်သီချင်းအသစ်ကိုသီဆိုကြသည်၊ “ စာလိပ်ကို ယူ၍ ၎င်း၏ဖျံကိုဖွင့်ရန်ထိုက်တန်၏။ အကြောင်းမူကား၊ သင်သည်အသတ်ခံရပြီး၊ သင်၏အသွေးအားဖြင့်ဘုရားသခင်အားလူမျိုးအသီးသီး၊ လူမျိုးများနှင့်လူမျိုးအသီးသီးမှရွေးနုတ်ခဲ့သည်, 10 သူတို့ကိုငါတို့နိုင်ငံအတွက်ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ၎င်း၊သူတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံလိမ့်မည်။ ”

OneMediator.faith

ငါတို့ရဲ့ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းယေရှုကသူ့အသွေးနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ပဋိညာဉ်ကိုဖျန်ဖြေပေးတယ်

ဟေဗြဲဘာသာသည်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးမှုသည်အသွေးအသားလူသားတစ် ဦး ဖြစ်ရန်အဘယ်ကြောင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသောစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ခံချက်၏တမန်တော်ဖြစ်ပြီးယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်လူမဟုတ်သောကြောင့်သူသည်သူ၏ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်လူဖျန်ဖြေများကိုအသုံးပြုသည်။ သူက“ အရာတိုင်းမှာသူ့အစ်ကိုလိုဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်” ​​လို့သူကငါတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုစာနာနိုင်တယ်။ 

သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များသည် ESV (အင်္ဂလိပ်စံပုံစံ)

ဟေဗြဲ ၂: ၅-၉၊ လူသားအားအရာအားလုံးကိုသူ၏ခြေအောက်၌ချထားခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်တော်သည်သရဖူဆောင်းတော်မူပြီ။

5 အကြောင်းမှာဘုရားသခင်လက်အောက်ခံကောင်းကင်တမန်များကြောင့်မဟုတ်ပေ လာမယ့်ကမ္ဘာကြီး၊ ငါတို့ပြောနေတာ. 6 တစ်နေရာကသက်သေခံပြီးပါပြီ "လူဆိုတာဘာလဲ၊ မင်းသူ့ကိုသတိတရရှိနေတာလား၊ အချင်းလူသား၊ သင်သူ့ကိုဂရုစိုက်ပါ? 7 မင်းသူ့ကိုကောင်းကင်တမန်တွေထက်နည်းနည်းလေးနိမ့်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်တော်သည်ဘုန်းအသရေနှင့်သရဖူဆောင်းတော်မူပြီ, 8 အရာအားလုံးကိုသူ၏ခြေအောက်၌ချထားသည်။ ” ယခုသူ၌အရာအားလုံးကိုလက်အောက်ခံနေသည့်အရာသည်သူ့ထိန်းချုပ်မှုမှအပဘာမျှမကျန်ခဲ့ပေ။ လောလောဆယ်သူ့ကိုအရာအားလုံးကိုလက်အောက်ခံတာငါတို့မမြင်သေးဘူး။ 9 သို့သော်ယေရှု၏ကောင်းကင်တမန်များထက်အနည်းငယ်နိမ့်ကျသောသူသည်သေခြင်းဝေဒနာခံစားနေရသောကြောင့်ဘုန်းအသရေနှင့်သရဖူဆောင်းတော်မူသည်ကိုငါတို့မြင်သည်။.

ဟေဗြဲ ၂: ၁၀-၁၂၊ သန့်ရှင်းစေသောသူနှင့်သန့်ရှင်းစေသောသူတို့သည်အားလုံး၌အရင်းအမြစ်တစ်ခုစီရှိသည်

10 အကြောင်းမူကား၊ များစွာသောသားတို့အားဘုန်းအသရေရှိစေသောသူသည်၊ သူတို့၏ကယ်တင်ခြင်းကိုတည်ထောင်သူအားဆင်းရဲခြင်းမှတဆင့်ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သည်။ 11 အကြောင်းမူကား၊ သန့်ရှင်းစေသောသူနှင့်သန့်ရှင်းစေသောသူတို့သည်အလုံးစုံတို့၌အရင်းအမြစ်တပါးတည်းရှိ၏. ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသူတို့ကိုညီအစ်ကိုလို့ခေါ်ဖို့မရှက်ဘူး, 12 “ မင်းနာမည်ကိုငါ့ညီတွေကိုငါပြောမယ်။ ပရိသတ်အလယ်၌ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းသီချင်းဆိုပါမည်။ ”

ဟေဗြဲ ၂: ၁၄-၁၈၊ သူသည်ဘုရားသခင့်အမှုတော်၌သနားကြင်နာသောယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်ရန်အလို့ငှာသူသည်သူ၏ညီအစ်ကိုများကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်။

14 ထို့ကြောင့်ကလေးများသည်အသွေးအသားနှင့်ဝေမျှကြသောကြောင့်သူကိုယ်တိုင်လည်းထိုနည်းတူသုံးဆောင်ခဲ့သည်သေခြင်းအားဖြင့်သေစေနိုင်သောတန်ခိုးရှိသောသူသည်မာရ်နတ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းငှါ၎င်း၊ 15 သေခြင်းတရားကိုကြောက်ရွံ့သောအားဖြင့်တစ်သက်တာကျွန်ပြုခံရသူအားလုံးကိုကယ်တင်ပါ။ 16 ဧကန်မလွဲသူသည်ကူညီသောကောင်းကင်တမန်များမဟုတ်ပေ။ အာဗြဟံ၏သားစဉ်မြေးဆက်တို့ကိုကူညီတော်မူ၏. 17 ထို့ကြောင့်သူသည်ဘုရားသခင့်အမှုတော်၌ကရုဏာနှင့်သစ္စာရှိသောယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်ရန်အလို့ငှာသူသည်ညီနောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်။လူတို့၏အပြစ်များအတွက်အပြစ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ 18 အကြောင်းမူကား၊ သူသည်စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကိုခံရသောကြောင့်၊ စုံစမ်းနှောင့်ရှက်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့ကိုကူညီနိုင်၏.

ဟေဗြဲ ၃: ၁-၂၊ ငါတို့ဝန်ခံသောတမန်တော်နှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းယရှေု-ငါတို့အားခန့်အပ်သောသူအားသစ္စာစောင့်သိလော့

1 ထို့ကြောင့်၊ သန့်ရှင်းသောညီအစ်ကိုတို့၊ ကောင်းကင်ခေါ်တော်မူခြင်း၌ပါဝင်သောသင်တို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ခံမှု၏တမန်တော်နှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သောယေရှုကိုစဉ်းစားပါ, 2 မောရှေသည်လည်းဘုရားသခင့်အိမ်တော်၌သစ္စာရှိသကဲ့သို့၊.

ဟေဗြဲ ၄: ၁၄-၁၆၊ ငါတို့မှာအားနည်းချက်တွေကိုဂရုဏာမပြနိုင်တဲ့ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းမရှိဘူး

14 ထိုအချိန်မှစ၍ ကောင်းကင်ဘုံကိုဖြတ်သန်းသွားသောယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးတစ် ဦး ဖြစ်သောငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှု၊ ငါတို့ဝန်ခံခြင်းကိုတည်ကြည်ကြစို့။ 15 ငါတို့မှာအားနည်းချက်တွေကိုမထောက်ထားနိုင်တဲ့ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စုံစမ်းမှုတွေခံရသူတိုင်းမှာအပြစ်မရှိဘဲ၊. 16 ငါတို့သည်ကျေးဇူးပြုခြင်းနှင့်လိုအပ်ချိန်၌ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုကျေးဇူးပြုခြင်းငှါကျေးဇူးတော်ပလ္လင်သို့ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချဉ်းကပ်ကြစို့။

ဟေဗြဲ ၅: ၁-၄၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတိုင်းကိုလူများထဲမှရွေးကောက်ပြီးဘုရားသခင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ လူသားများကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်ခန့်အပ်ခံရသည်။

1 အကြောင်းမှာလူတို့တွင်ရွေးချယ်ထားသောယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတိုင်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ လူသားများကိုယ်စားလုပ်ဆောင်ရန်ခန့်အပ်ခံရသည်အပြစ်များအတွက်လက်ဆောင်များနှင့်ယဇ်များပူဇော်ရန်။ 2 သူသည်အားနည်းချက်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်သူသည်မသိနားမလည်သူနှင့်သိမ်မွေ့စွာဆက်ဆံနိုင်သည်. 3 ထို့အတွက်ကြောင့်သူသည်ပြည်သူတို့၏အပြစ်များကဲ့သို့ယဇ်ပူဇော်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ 4 မည်သူမျှဤဂုဏ်ကိုမယူ၊ အာရုန်ကဲ့သို့ဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူသောအခါသာ

ဟေဗြဲ ၅: ၅-၁၀ တွင်ခရစ်တော်အားဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူသည်။ ဘုရားသခင်ကယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအားခန့်ထားတော်မူသည်

5 ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ, သို့သော်လည်းသူ့ကိုပြောသောသူအားခန့်ထားတော်မူသည်။ "မင်းကငါ့ရဲ့သား၊ ဒီနေ့ငါမင်းကိုမွေးဖွားခဲ့တာ" 6 သူကအခြားတစ်နေရာမှာပြောသလိုဘဲ“ မင်းကမေလခိဇေဒက်ရဲ့အမိန့်အတိုင်းထာဝစဉ်ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်တယ်” တဲ့။ 7 သူ၏ဇာတိပကတိကာလ၌ယေရှုသည်သူ့ကိုသေခြင်းမှကယ်တင်နိုင်သူအားအသံကျယ်ကျယ်နှင့်ငိုကြွေးခြင်းများ၊ ဆုတောင်းခြင်းများနှင့်ဆုတောင်းခြင်းများကိုပေးခဲ့သည်။ 8 သူကသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် သူခံစားခဲ့ရသောအားဖြင့်နာခံမှုကိုသင်ယူခဲ့သည်. 9 ပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ခြင်းသည်ကိုယ်တော်အားနာခံသူအားလုံးအတွက်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ 10 ဘုရားသခင်ကယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည် မေလခိဇေဒက်အမိန့်အတိုင်း

ဟေဗြဲ ၈: ၁-၆၊ ခရစ်တော်သည်ဓမ္မအမှုကိုရရှိခဲ့သည်

အခုငါတို့ပြောနေတဲ့အချက်ကဒါပဲ။ ငါတို့မှာကောင်းကင်ဘုံရှင်ဘုရင်ရဲ့ရာဇပလ္လင်ရဲ့ညာဘက်မှာထိုင်နေတဲ့ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်, 2 သန့်ရှင်းသောနေရာများ၌ ၀ န်ထမ်းတစ် ဦးလူမဟုတ်ဘဲ၊ ထာဝရဘုရားတည်တော်မူသောစစ်မှန်သောတဲ၌ 3 အကြောင်းမူကားယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတိုင်းအားလက်ဆောင်နှင့်ယဇ်များပူဇော်ရန်ခန့်အပ်သည်; ထို့ကြောင့်ဤယဇ်ပုရောဟိတ်သည်ပူဇော်ရန်တစ်စုံတစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်။ 4 ယခုသူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိလျှင်ပညတ်တရားအတိုင်းလက်ဆောင်များကိုပေးသောယဇ်ပုရောဟိတ်များရှိနေသောကြောင့်သူသည်ယဇ်ပုရောဟိတ်လုံးဝမဖြစ်ပါ။ 5 သူတို့သည်ကောင်းကင်အရာများ၏မိတ္တူနှင့်အရိပ်ကိုဝတ်ကြသည်။ အကြောင်းမူကား၊ မောရှေသည်တဲကိုဆောက်ခါနီးတွင်၊ ဘုရားသခင်သည်တောင်ပေါ်မှာသင်ပြခဲ့သည့်ပုံစံအတိုင်းသင်အရာအားလုံးပြုလုပ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ 6 သို့သော်၎င်းသည်၊ ခရစ်တော်သည်ပဋိညာဉ်ကဲ့သို့ရှေးထက်များစွာသာလွန်သောဓမ္မအမှုကိုရရှိခဲ့သည် သူကဖျန်ဖြေပေးတယ် သာ. ကောင်း၏ပိုမိုကောင်းမွန်သောကတိများပေါ်တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ဟေဗြဲ ၉: ၁၁-၁၄၊ သူသည်မိမိအသွေးအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောနေရာများသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်

11 ဒါပေမဲ့ ခရစ်တော်သည်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအဖြစ်ထင်ရှားလာသောအခါ ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြီးပြည့်စုံသောတဲ (သို့) ဤအရာကိုလက်ဖြင့်မပြုလုပ်ဘဲရရှိသောကောင်းသောအရာများမှ 12 သူသည်သန့်ရှင်းသောနေရာများသို့တစ်ကြိမ်သာဝင်ခဲ့သည်ဆိတ်နှင့်နွား၏သွေးအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ၊ သူ၏အသွေးအားဖြင့်ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကိုအာမခံသည်. 13 အကြောင်းမူကား၊ ဆိတ်၊ နွား၏အသွေး၊ ညစ်ညူးသောသူသည်နွားသငယ်၏ပြာကိုဖြန်းလျှင်၊ အသားကိုသန့်စင်စေဘို့သန့်ရှင်းစေ။ 14 ထာဝရဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အပြစ်မတင်ဘဲဘုရားသခင်အားကိုယ်ကိုကိုယ်ဆက်ကပ်သောခရစ်တော်၏အသွေးသည်အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်အားအစေခံရန်အကျင့်များမှကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ကိုသန့်ရှင်းစေမည်။.

ဟေဗြဲ ၉: ၁၅-၂၂၊ သူသည်ပဋိညာဉ်တရားသစ်၏ဖျန်ဖြေသူဖြစ်သည်

15 ထိုကွောငျ့ သူသည်ပဋိညာဉ်တရားသစ်၏ဖျန်ဖြေသူဖြစ်သည်ခေါ်ခြင်းခံရသောသူတို့သည်ကတိထားတော်မူသောထာဝရအမွေကိုခံစေခြင်းငှါ၊ သေခြင်းတရားသည်ရှေး ဦး စွာပဋိညာဉ်အောက်၌ပြုမိသောလွန်ကျူးခြင်းတို့မှရွေးနှုတ်တော်မူသောအခွင့်ကိုရလိမ့်မည်။ 16 မည်သည့်နေရာတွင်ဆန္ဒရှိပါသနည်း၊ ၎င်းကိုလုပ်သောသူ၏သေဆုံးခြင်းကိုတည်စေရမည်. 17 အကြောင်းမူကား၊ ဆန္ဒရှိသူသည်အသက်ရှင်နေသရွေ့အသက်မ ၀ င်ပါ။ 18 ထို့ကြောင့်ပထမအကြိမ်ပဋိညာဉ်ကိုပင်သွေးမဖွင့်ခဲ့ပေ။ 19 အကြောင်းမူကား၊ မောရှေအားဖြင့်ပညတ်တော်ရှိသမျှကိုလူအပေါင်းတို့အားကြေညာသောအခါ၊ နွားကလေးနှင့်ဆိတ်အသွေးကိုရေ၊ နီသောသိုးမွှေး၊ 20 “ ဤသူသည်သင်တို့အဘို့ဘုရားသခင်မှာထားတော်မူသောပဋိညာဉ်၏အသွေး” ဟုဆိုသည်။ 21 ထိုနည်းတူသူသည်ဝတ်ပြုရာတဲတော်နှင့်တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုသွေးနှင့်ဖြန်းလေ၏။ 22 အမှန်အားဖြင့်ဥပဒေအရအရာအားလုံးကိုသွေးနှင့်သန့်စင်သည် အသွေးမသွန်းလောင်းဘဲအပြစ်များခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိ.

ဟေဗြဲ ၉: ၂၃-၂၈၊ ခရစ်တော်သည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ကိုယ်တိုင် ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်၊ ယခုငါတို့ကိုယ်စားဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တွင်ပေါ်လာသည်

23 ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်အရာများ၏မိတ္တူများကိုဤအခမ်းအနားများဖြင့်သန့်စင်ရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်ထိုအရာများထက်သာလွန်သောယဇ်များဖြင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကောင်းမြတ်သောယဇ်များဖြင့်ပြုလုပ်ကြသည်။ 24 အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်ဝင်တော်မူပြီလက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောသန့်ရှင်းသောနေရာများသို့မဟုတ်ဘဲ၊ စစ်မှန်သောအရာများ၏ပုံတူများသာဖြစ်သည် ယခုငါတို့ကိုယ်စားဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ထင်ရှားစေရန်ကောင်းကင်၌၎င်း၊. 25 ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမိမိအသွေးနှင့်မသန့်ရှင်းသောနေရာများသို့ ၀ င်လာသကဲ့သို့ပင်မိမိကိုယ်ကိုထပ်ခါထပ်ခါပူဇော်ရန်မသင့်ချေ။ 26 သို့ဖြစ်လျှင်သူသည်လောကမစခင်ကတည်းကထပ်ခါထပ်ခါဒုက္ခခံရလိမ့်မည်။ သို့သော်၊ သူသည်ခေတ်နှောင်းပိုင်းတွင်သူကိုယ်တိုင်၏ယဇ်အားဖြင့်အပြစ်များကိုပယ်ရန်တစ်ချိန်တစ်ခါတွင်ထင်ရှားခဲ့သည်. 27 လူကိုတစ်ကြိမ်သေစေခိုင်းသည်နှင့်၎င်းနောက်စီရင်ချက်ချသည်။ 28 ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်လူများစွာ၏အပြစ်များကိုထမ်းရန်တစ်ချိန်ကကမ်းလှမ်းခြင်းခံရသည်အပြစ်ကိုဖြေရှင်းရန်မဟုတ်ဘဲသူ့အားစိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်ဆိုင်းနေသူများအားကယ်တင်ရန်ဒုတိယအကြိမ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။

ဟေဗြဲ ၁၀: ၅-၁၀၊ အိုဘုရားသခင်၊ ကျွန်ုပ်၏ကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်အညီကိုယ်တော်၏အလိုတော်ကိုဆောင်ရန်ငါလာပါပြီ

5 ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ဤလောကသို့ကြွလာသောအခါသူက“ သင်တို့မလိုချင်သောယဇ်များနှင့်ယဇ်များ၊ ငါ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုပြင်ဆင်ပြီးပြီ။ 6 မီးရှို့ရာယဇ်များနှင့်အပြစ်ဖြေရာယဇ်များ၌သင်မနှစ်သက်။ 7 ထိုအခါငါဆိုသည်ကား၊ အိုဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်၏အလိုတော်ကိုအကျွန်ုပ်သည်စာအုပ်ကြီး၌၎င်း၊။ ' " 8 သူကအထက်တွင်ဆိုခဲ့သည့်အခါ“ သင်သည်ယဇ်များ၊ ပူဇော်သက္ကာများ၊ မီးရှို့ရာယဇ်များနှင့်အပြစ်ဖြေရာယဇ်များကိုနှစ်သက်ခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်းမရှိ။ ” 9 ထို့နောက်သူက“ ကြည့်ပါ၊ ငါမင်းရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့လာခဲ့တာ” သူသည်ဒုတိယကိုတည်ထောင်ရန်ပထမနှင့်အဝေးသို့ထွက်သွားသည်။ 10 ထိုအရာအားဖြင့်ငါတို့သည်ယေရှုခရစ်၏ကိုယ်တော်ကိုတကြိမ်တခါပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းစေကြလိမ့်မည်.

ဟေဗြဲ ၁၀: ၁၁-၂၁၊ ငါတို့အတွက်ကန့်လန့်ကာကိုငါတို့အတွက်ဖွင့်ပေးသောရှင်သန်ခြင်းလမ်းသစ်၊ ဆိုလိုသည်မှာသူ၏အသားအားဖြင့်ဖြစ်သည်။

11 ယဇ်ပုရောဟိတ်တိုင်းသည်သူ၏အမှုတော်၌နေ့စဉ်ရပ်လျက်၊ အပြစ်များကိုဘယ်သောအခါမျှမဖယ်ရှားနိုင်သည့်တူညီသောယဇ်များကိုထပ်ခါတလဲလဲပူဇော်သည်။ 12 သို့သော်ခရစ်တော်သည်အပြစ်ဖြေရာယဇ်တစ်ခုတည်းအတွက်အချိန်တိုင်းကမ်းလှမ်းသောအခါသူသည်ဘုရားသခင်၏လက်ျာဘက်၌ထိုင်နေတော်မူသည်, 13 ထိုအချိန် မှစ၍ ရန်သူများသည်သူ၏ခြေတင်ခုံဖြစ်သင့်သည်အထိစောင့်နေခဲ့သည်. 14 အကြောင်းမူကား၊ သူသည်သန့်ရှင်းသောသူတို့ကိုအချိန်တိုင်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံစေခဲ့သည်. 15 သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့အားသက်သေခံတော်မူ၏။ ပြောပြီးမှ 16 “ ဤနေ့ရက်များပြီးမှငါနှင့်ငါဖွဲ့သောပဋိညာဉ်တရားဟူမူကား၊ ငါ၏ပညတ်တို့ကိုသူတို့၏စိတ်နှလုံး၌ငါထားမည်။ 17 ထို့နောက်သူကထပ်ပြောသည်
"သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေ၊ သူတို့ရဲ့မတရားတဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုငါမမှတ်မိတော့ဘူး" 18 ဒါတွေကိုခွင့်လွှတ်တဲ့နေရာမှာအပြစ်အတွက်ပူဇော်စရာမရှိတော့ဘူး။19 ထို့ကြောင့်၊ ညီအစ်ကိုတို့၊ ယေရှု၏အသွေးတော်အားဖြင့်သန့်ရှင်းသောနေရာများသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုရှိသည်, 20 သူသည်ငါတို့အတွက်ကန့်လန့်ကာကိုဖွင့်ပေးသောရှင်သန်ခြင်းလမ်းသစ်အားဖြင့်သူ၏ဇာတိအားဖြင့်ဖြစ်သည်, 21 ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်၌ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးရှိသည် ဖြစ်၍၊  22 ယုံကြည်ချက်အပြည့်ဖြင့်စစ်မှန်သောနှလုံးသားဖြင့်ချဉ်းကပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးသည်မကောင်းသောယုံကြည်ချက်မှသန့်စင်ဖြန်းပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုသန့်ရှင်းသောရေဖြင့်ဆေးကြောပါ။

ဟေဗြဲ ၁၂: ၁-၂ တွင်ယေရှုသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုခံ။ ဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော်ညာဘက်၌ထိုင်နေသည် 

1 ထို့ကြောင့်၊ ငါတို့သည်ဤမျှလောက်ကြီးမားသောသက်သေခံတိမ်တိုက်များနှင့်ဝိုင်းနေသောကြောင့်၊ ငါတို့အလေးချိန်ရှိသမျှ၊ အပြစ်များနှင့်အလွန်နီးကပ်စွာမှီဝဲလျက်ငါတို့ရှေ့၌ရှိသောပြိုင်ပွဲကိုခံနိုင်ရည်ရှိရှိပြေးကြစို့။ 2 ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ထောင်သူနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောသခင်ယေရှုကိုရှာခြင်း သူ့ရှေ့တွင်ထားခဲ့သောရွှင်လန်းမှုအတွက်အရှက်ကိုမထီမဲ့မြင် ပြု၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုခံ။ ဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော်လက်ျာဘက်၌ထိုင်နေသည်။.

ဟေဗြဲ ၁၂: ၂၂-၂၄ ယေရှုသည်ပဋိညာဉ်တရားသစ်၏ဖျန်ဖြေသူဖြစ်သည်

22 သင်တို့မူကား၊ ဇိအုန်တောင်သို့၎င်း၊ အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၊ ကောင်းကင်ယေရုရှလင်မြို့သို့၎င်း၊ ပွဲလမ်းသဘင်၌ စုဝေး၍ မရေမတွက်နိုင်သောကောင်းကင်တမန်များထံသို့၎င်းရောက်ကြပြီ။ 23 ကောင်းကင်၌စာရင်းသွင်းသောသား ဦး တို့၏စုဝေးရာသို့၎င်း၊ ဘုရားသခင်အား၎င်း၊ အလုံးစုံတို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်သောသူ၏ဝိညာဉ်တို့ကိုစုံလင်စေသောသူ၊ 24 နှင့် ယေရှု၊ ဖျန်ဖြေ ပဋိညာဉ်တရားသစ်နှင့်ဖြန်းသောအသွေးအဘို့ အာဗေလ၏အသွေးထက်ကောင်းသောစကားကိုပြောသောစကားဖြစ်သည်။

ဟေဗြဲ ၁၃ း ၂၀-၂၁၊ ငါတို့သခင်ယေရှုသည်သိုးများကိုသိုးထိန်းကြီးဖြစ်သည်

20 ယခုသေခြင်းမှတဖန်ထမြောက်စေတော်မူသောငြိမ်သက်ခြင်းဘုရားသခင်ဖြစ်ပါစေ ထာဝရပဋိညာဉ်တရား၏အသွေးအားဖြင့်ငါတို့သိုးများကိုထိန်းသောငါတို့သခင်ယေရှု, 21 အလိုတော်ရှိစေခြင်းငှါသင်၌ကောင်းသောအရာရှိသမျှကိုသင်တို့အားပေးသနားတော်မူပါ။ ငါတို့သည်မျက်မှောက်တော်၌နှစ်သက်ဘွယ်သောအရာတည်းဟူသောယေရှုခရစ်အားဖြင့်အစဉ်အမြဲကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။ အာမင်။

OneMediator.faith

ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏အစေခံတစ် ဦး ဖြစ်သည်

ဓမ္မသစ်ကျမ်းတစ်လျှောက်တွင်ယေရှုသည်သူ့ကိုယ်သူသတ်မှတ်ပြီးအခြားသူများအားဘုရားသခင်၏အစေခံ (ကိုယ်စားလှယ်) အဖြစ်သတ်မှတ်သည်

သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များသည် ESV (အင်္ဂလိပ်စံပုံစံ)

မဿဲ ၁၂:၁၈၊ ငါရွေးကောက်သောငါ့ကျွန်ကိုကြည့်လော့

 18 ကြည့်ပါ။ ငါရွေးကောက်သောငါ့ကျွန်ငါ့ဝိညာဉ်သည်အလွန်နှစ်သက်သောငါချစ်ရာ၊ ငါ့ဝိညာဉ်ကိုသူ့အပေါ်၌ငါတင်မည်။ တပါးအမျိုးသားတို့အားတရားသဖြင့်စီရင်တော်မူလိမ့်မည်.

လုကာ ၄: ၁၆-၂၁၊ “ ငါ့အားဘိသိက်ပေးသောကြောင့်ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့အပေါ်၌တည်တော်မူ၏။

သူသည်ကြီးပြင်းရာနာဇရက်မြို့သို့ရောက်လေ၏။ သူ၏ထုံးစံအတိုင်းဥပုသ်နေ့၌တရားစရပ်သို့ သွား၍ ဖတ်ခြင်းငှါထတော်မူ၏။ 17 ပရောဖက်ဟေရှာယ၏စာလိပ်ကိုသူ့အားပေး၏။ သူသည်စာလိပ်ကိုဖွင့်ပြီးစာရေးထားသောနေရာကိုတွေ့သည်။ 18 "ဆင်းရဲသောသူတို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောခြင်းငှါငါ့ကိုဘိသိက်ပေးတော်မူသောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့အပေါ်၌တည်တော်မူ၏။ အဖမ်းခံထားရသူများအားလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကြေငြာရန်နှင့်အဖမ်းခံထားရသူများအားလွတ်မြောက်ရန်မျက်မမြင်တို့အားပြန်လည်စေလွှတ်ရန်ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသည်။, 19 ထာဝရဘုရားနှစ်သက်တော်မူသောနှစ်ကိုဘော်ပြခြင်းငှါ၊။ " 20 စာလိပ်ကိုလှိမ့ ်၍ အစေခံအားပြန် ပေး၍ ထိုင်တော်မူ၏။ တရားစရပ်၌ရှိသမျှသောသူ၏မျက်စိကို၎င်း၊ 21 ပြီးတော့သူကသူတို့ကိုစပြီးပြောခဲ့တယ် "ယနေ့ဤကျမ်းချက်သည်သင်၏ကြားနာခြင်း၌ပြည့်စုံပြီ။ "

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၄:၃၄“ ငါ့အစာသည်ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်း” ဖြစ်သည်။

34 ယေရှုကသူတို့အား“ငါ၏အစာသည်ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းနှင့်သူ၏အမှုတို့ကိုပြီးမြောက်စေရန်ဖြစ်သည်.

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၅ း ၃၀“ ငါ့အလိုကိုငါမရှာ၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကိုငါရှာသည်။

30 “ ငါ့ဘာသာငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ ငါကြားသည့်အတိုင်းငါစီရင်သည်၊ ငါ့စီရင်ချက်သည်တရားမျှတသည် ငါ့ဆန္ဒကိုငါမရှာဘဲငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကိုငါရှာသည်.

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၇: ၁၆-၁၈“ ငါ့သွန်သင်ချက်သည်ငါ၏အမိန့်မဟုတ်၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်သည်။

16 ဒါကြောင့်ယေရှုကသူတို့ကို“ငါ၏သွန်သင်ချက်သည်ငါမဟုတ်၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏. 17 မည်သူမဆိုဘုရားသခင့်အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိပါကသွန်သင်ချက်သည်ဘုရားသခင်ထံမှဟုတ်မဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အာဏာဖြင့်ပြောခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုသူသိလိမ့်မည်။ 18 မိမိအခွင့်အာဏာကိုပြောသောသူသည်မိမိဂုဏ်အသရေကိုရှာတတ်၏။ ဒါပေမယ့် စေလွှတ်တော်မူသောသူ၏ဘုန်းအသရေကိုရှာသောသူသည်မှန်သည်သူ၌မုသာမရှိ။

ယောဟန် ၈: ၂၆-၂၉၊ ခမည်းတော်သည်သွန်သင်တော်မူစဉ်ယေရှုမိန့်မြွက်တော်မူသည်

6 ငါမင်းအကြောင်းပြောစရာအများကြီးရှိတယ်၊ တရားစီရင်ဖို့အများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုစေလွှတ်ခဲ့တဲ့သူကမှန်တယ်၊ ငါကမ္ဘာကိုကြေညာတယ် ငါသူ့ဆီကကြားရတဲ့အရာကို။ " 27 သူတို့ကခမည်းတော်အကြောင်းသူတို့ပြောနေတာကိုသူတို့နားမလည်ခဲ့ဘူး။ 28 ထို့ကြောင့်ယေရှုက“ သင်တို့သည်လူသားကိုမြှောက်သောအခါငါသည်ထိုသူဖြစ်သည်ကို၎င်း၊ ထိုအရာကို၎င်းသင်တို့သိရကြလိမ့်မည်။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အာဏာနဲ့ငါဘာမှမလုပ်ဘူး, သို့သော်ခမည်းတော်သည်ငါ့အားသွန်သင်သည့်အတိုင်းပြောပါ. 29 ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူသည်ငါနှင့်အတူရှိတော်မူ၏။ သူကငါ့ကိုနှစ်သက်စေတဲ့အရာတွေကိုအမြဲလုပ်နေတာမို့သူကငါ့ကိုတစ်ယောက်တည်းမထားခဲ့ဘူး။ ”

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၄၀“ ငါဘုရားသခင်ထံမှငါကြားသောအမှန်တရားကိုပြောသောသူ”

40 ဒါပေမယ့်အခုမင်းငါ့ကိုသတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ် ဘုရားသခင်ထံမှငါကြားသောအမှန်တရားကိုသင်ပြောသောသူတစ် ဦးမရ။ ဒါကအာဗြဟံလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။

ယောဟန် ၁၂: ၄၉-၅၀၊ စေလွှတ်သောသူသည်အဘယ်သို့ပြောရမည်နှင့်အဘယ်သို့ပြောရမည်နည်းဟုပညတ်တော်ကိုပေးတော်မူပြီ

49 ဘို့ ငါ၏အခွင့်အာဏာကိုငါမပြောခဲ့ပါ၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်ငါ့အားအဘယ်သို့ပြောရမည်၊ အဘယ်သို့ပြောရမည်နည်းဟုပညတ်တော်ကိုပေးတော်မူပြီ။. 50 သူ၏ပညတ်တော်သည်ထာဝရအသက်ဖြစ်သည်ကိုငါသိ၏။ ထို့ကြောင့်ငါပြောသောအရာကို ခမည်းတော်ပြောသည့်အတိုင်းငါပြော၏။ "

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၂၄၊ “ သင်ကြားသောစကားသည်ငါနှင့်မဆိုင်၊ ခမည်းတော်၏စကား”

24 ငါ့ကိုမချစ်သောသူသည်ငါ့စကားကိုမစောင့်။ သင်ကြားသောစကားသည်ငါနှင့်မဆိုင်၊ ခမည်းတော်၏စကားဖြစ်သည် ငါ့ကိုဘယ်သူပို့တာလဲ။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၅:၁၀၊ ငါသည်ငါ့ခမည်းတော်၏ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်နေ၏

10 ငါ့ပညတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျှင်ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်နေလိမ့်မည် ငါသည်ငါ့ခမည်းတော်၏ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်။ သူ၏မေတ္တာ၌တည်နေ၏.

တမန်တော် ၂: ၂၂-၂၄၊ လူတစ်ယောက်သည်ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်နှင့်ကြိုတင်သိထားသည့်အတိုင်းအပ်နှံခဲ့သည်

22 “ Menသရေလအမျိုးသားတို့၊ နာဇရက်မြို့သားယေရှု၊ ဤစကားကိုကြားကြလော့။ ဘုရားသခင်ကသင့်အားသက်သေခံသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည် ကြီးစွာသောအမှု၊ အံ့ဘွယ်သောအရာ၊ နိမိတ်လက္ခဏာတို့နှင့်၎င်း၊ ဘုရားသခင်သည်သူ့အားဖြင့်ပြုလုပ်သည် သင်သိသည့်အတိုင်းသင်၏အလယ်၌ 23 ဤယရှေုကိုဘုရားသခင်၏တိကျသေချာသောအစီအစဉ်နှင့်ကြိုသိထားသည့်အတိုင်းအပ်နှံသည်။ သင်သည်မတရားသောသူတို့၏လက်ဖြင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်။ ကွပ်မျက်၏။ 24 ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသေစေသောအားဖြင့်သေစေခြင်းငှါမတတ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုချုပ်နှောင်ထားရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။

တမန်တော်ဝတ္ထု 3:26 ဘုရားသခင်သည်မိမိကျွန်ကိုထမြောက်စေတော်မူပြီ

26 ဘုရားသခင်သည်မိမိကျွန်ကိုထမြောက်စေတော်မူပြီမင်းတစ်ယောက်ကိုမင်းရဲ့မကောင်းမှုကနေလှည့်ထွက်ပြီးကောင်းချီးပေးဖို့သူ့ကိုမင်းဆီအရင်ဆုံးပို့လိုက်ပါ။ ”

တမန်တော် ၄: ၂၄-၃၁၊ ယုံကြည်သူများဆုတောင်းပါ

24 ... သူတို့အသံကိုအတူတကွလွှင့်ပစ်လိုက်သည် ဘုရားသခင်အား“ ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ သမုဒ္ဒရာနှင့်အရာအားလုံးတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်၊, 25 ငါတို့အဘဒါဝိဒ်၏နှုတ်တော်မှတဆင့်အဘယ်သူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောသနည်း။ 26 မြေကြီးရှင်ဘုရင်တို့သည်မိမိတို့အလိုသို့ လိုက်၍ မင်းများတို့သည်စုဝေးကြ၏, ထာဝရဘုရားကိုဆန့်ကျင် ဘိသိက်ခံသူနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်' - 27 အကြောင်းမူကား၊ ဤမြို့၌သင်ဘိသိက်ခံသောမင်း၏သန့်ရှင်းသောကျွန်ယေရှု၊ ဟေရုဒ်နှင့်ပုန္တိပိလတ်မင်းတို့သည်တစ်ပါးအမျိုးသားများနှင့်peoplesသရေလလူမျိုးများနှင့်အတူစုဝေးခဲ့ကြသည်။, 28 မင်းရဲ့လက်နဲ့မင်းအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးဘာမဆိုလုပ်ဖို့. 29 ယခုမှာ၊ သခင်၊ သူတို့ရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးမင်းရဲ့စကားကိုရဲရင့်စွာနဲ့ဆက်ပြောဖို့မင်းရဲ့ကျေးကျွန်တွေကိုခွင့်ပြုပါ။ 30 သင်သက်သာစေရန်သင်၏လက်ကိုဆန့ ်၍ လက္ခဏာများနှင့်အံ့သြဖွယ်များကိုလုပ်ဆောင်သည် ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းသောကျွန်ယေရှုအမည်။ "

တမန်တော် ၅: ၃၀-၃၂ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုလက်ျာတော်ဘက်၌ကယ်တင်ရှင်နှင့်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ချီးမြှောက်တော်မူသည်

30 ငါတို့အဘတို့၏ဘုရားသခင်သည်သစ်ပင်၌ဆွဲထားခြင်းဖြင့်သင်သတ်သောယေရှုကိုထမြောက်စေတော်မူပြီ. 31 ဘုရားသခင်သည်rightသရေလလူမျိုးအားနောင်တရရန်နှင့်အပြစ်များခွင့်လွှတ်ပေးရန်ခေါင်းဆောင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သူ၏လက်ျာဘက်၌ချီးမြှောက်ခဲ့သည်. 32 ငါတို့သည်လည်းဤအရာတို့ကိုသက်သေဖြစ်ကြ၏။ ဘုရားသခင်သည်သူ၏စကားကိုနားထောင်သောသူတို့အားပေးတော်မူသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်တူ၏။ "

တမန်တော် ၁၀: ၃၇-၄၃၊ သူသည်တရားသူကြီးအဖြစ်ဘုရားသခင်ခန့်အပ်ခံရသူဖြစ်သည်

37 ယောဟန်ကြေငြာသောဗတ္တိဇံခံပြီးနောက်ဂါလိလဲပြည် မှစ၍ ယုဒပြည်တစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်သိသည်။ 38 ဘယ်လို ဘုရားသခင်သည်နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်တန်ခိုးနှင့်ဘိသိက်ပေးခဲ့သည်မရ။ သူသည်မာရ်နတ်၏ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသောသူအပေါင်းတို့အားကောင်းမှုပြုခြင်းငှာသွား၏။ ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိတော်မူသည်39 ငါတို့သည်ယုဒပြည်၌၎င်း၊ ယေရုရှလင်မြို့၌၎င်းပြုတော်မူသမျှတို့ကိုငါတို့သည်သက်သေဖြစ်ကြ၏။ သစ်ပင်ပေါ်မှာသူ့ကိုကြိုးဆွဲချသတ်ပစ်ကြတယ်။ 40 ဒါပေမဲ့ သုံးရက်မြောက်နေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုထမြောက်စေခဲ့သည် သူ့ကိုထင်ရှားစေခြင်းငှါ၎င်း၊ 41 သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူပြီးနောက်၊ သူနှင့်အတူစားသောက်။ ဘုရားသခင်နှင့်အတူသက်သေခံသောငါတို့ရှိသမျှသည်လူအပေါင်း၌မရှိကြ။ 42 ပြီးတော့သူကလူတွေကိုတရားဟောဖို့နဲ့အဲဒါကိုသက်သေခံဖို့ငါတို့ကိုအမိန့်ပေးခဲ့တယ် သူသည်အသက်ရှင်သူများနှင့်သေလွန်သူများကိုတရားစီရင်ရန်ဘုရားသခင်ခန့်အပ်ထားသူဖြစ်သည်. 43 ပရောဖက်အားလုံးသည်သူ့အားယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်သူ၏နာမအားဖြင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရကြောင်းသက်သေခံသည်။ ”

ဂလာတိ ၁: ၃-၅ တွင်ယေရှုသည်ခမည်းတော်ဘုရားအလိုတော်အတိုင်းသူ့ကိုယ်သူစွန့်ခဲ့သည်

3 ငါတို့အဘဘုရားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်ထံမှငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသော။ 4 ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုယ်ကိုကိုယ်စွန့်တော်မူခဲ့သောယခုဆိုးယုတ်သောခေတ်မှ ငါတို့ဘုရားသခင်နှင့်အဖ၏အလိုတော်အတိုင်း, 5 ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။ အာမင်။

ဖိလိပ္ပိ ၂: ၈-၁၁၊ သူသည်သေခြင်းကိုနာခံခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချခဲ့သည်

8 လူသားအသွင်ဖြင့်တွေ့ရှိရခြင်း၊ သူသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံသည်အထိနာခံခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချခဲ့သည်. 9 ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုအလွန်ချီးမြှောက်ပြီးနာမည်အားလုံး၏အထက်တွင်ရှိသောနာမည်ကိုပေးသနားတော်မူသည်။ 10 ထို့ကြောင့်ယေရှု၏နာမ၌ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ မြေကြီးအောက်၌ဒူးထောက်ကြလော့။ 11 လျှာရှိတိုင်းသည်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းရန်သခင်ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံသည်။

 • ပိုမိုမှန်ကန်သောနားလည်မှုကိုဖိလိပ္ပိ ၂ တွင်ကြည့်ပါ https://formofgod.com - ဖိလိပ္ပိ ၂ ကိုလေ့လာခြင်း - တည်ရှိမှုသည်ချီးမြှောက်ခြင်းမဟုတ် 

၁ ပေတရု ၂:၂၃၊ တရားသဖြင့်စီရင်သောသူ၌ကိုယ်ကိုအပ်နှင်းတော်မူ၏

23 သူသည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါ ပြန်၍ မကဲ့ရဲ့၊ သူဒုက္ခရောက်တဲ့အခါသူကမခြိမ်းခြောက်ဘူး ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်သောသူ၌ကိုယ်ကိုကိုယ်အပ်နှင်းတော်မူ၏.

ဟေဗြဲ ၄: ၁၅-၅: ၆၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတိုင်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ လူသားများကိုယ်စားလုပ်ဆောင်ရန်ခန့်အပ်ခံရသည်

15 ဘို့ ငါတို့မှာအားနည်းချက်တွေကိုမစာနာနိုင်တဲ့ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စုံစမ်းမှုတွေခံရသူတိုင်းမှာအပြစ်မရှိဘဲ၊. 16 ငါတို့သည်ကျေးဇူးပြုခြင်းနှင့်လိုအပ်ချိန်၌ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုကျေးဇူးပြုခြင်းငှါကျေးဇူးတော်ပလ္လင်သို့ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချဉ်းကပ်ကြစို့။ 5: 1 အကြောင်းမှာလူတို့တွင်ရွေးချယ်ထားသောယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတိုင်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ လူသားများကိုယ်စားလုပ်ဆောင်ရန်ခန့်အပ်ခံရသည်အပြစ်များအတွက်လက်ဆောင်များနှင့်ယဇ်များပူဇော်ရန်။ 2 သူသည်အားနည်းချက်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်သူသည်မသိနားမလည်သူနှင့်သိမ်မွေ့စွာဆက်ဆံနိုင်သည်။ 3 ထို့အတွက်ကြောင့်သူသည်ပြည်သူတို့၏အပြစ်များကဲ့သို့ယဇ်ပူဇော်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ 4 မည်သူမျှဤဂုဏ်ကိုမယူ၊ အာရုန်ကဲ့သို့ဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူသောအခါသာ 5 ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ, သူ့ကိုပြောသောသူအားခန့်ထားတော်မူပြီ“ မင်းဟာငါ့ရဲ့သား၊ ဒီနေ့ငါမင်းကိုမွေးဖွားခဲ့တာ” 6 သူကအခြားတစ်နေရာမှာပြောသလိုဘဲ“ မင်းကမေလခိဇေဒက်ရဲ့အမိန့်အတိုင်းထာဝစဉ်ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်တယ်” တဲ့။

ဟေဗြဲ ၅: ၈-၁၀ တွင်ယေရှုအားဘုရားသခင်ကယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်

သူသည်သားတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းသူခံစားခဲ့ရသောအားဖြင့်နာခံမှုကိုသင်ယူခဲ့သည်။ 9 ပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ခြင်းသည်ကိုယ်တော်အားနာခံသူအားလုံးအတွက်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ 10 ဘုရားသခင်ကယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည် မေလခိဇေဒက်အမိန့်အတိုင်း

ဟေဗြဲ ၉:၂၄ တွင်ခရစ်တော်သည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပေါ်လာရန်ကောင်းကင်သို့ကြွလာခဲ့သည်

24 ဘို့ ခရစ်တော်ဝင်သွားပြီလက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောသန့်ရှင်းသောနေရာများသို့မဟုတ်ဘဲ၊ စစ်မှန်သောအရာများ၏ပုံတူများသာဖြစ်သည် ယခုငါတို့ကိုယ်စားဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ထင်ရှားစေရန်ကောင်းကင်၌၎င်း၊.

OneMediator.faith

တစ်ဆူတည်းသောဘုရားသခင်နှင့်အဖသည်ယေရှု၏ဘုရားသခင်နှင့်အဖဖြစ်သည်

သန့်ရှင်းစေသောသူနှင့်သန့်ရှင်းစေသောသူတို့သည်အားလုံး၌အရင်းအမြစ်တစ်ခုစီရှိသည် (ဟေဗြဲ ၂ း ၁၁) ။ တစ်ဆူတည်းသောဘုရားသခင်နှင့်အဖသည်ယေရှု၏ဘုရားသခင်နှင့်အဖဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များမှာ ESV (အင်္ဂလိပ်စံပုံစံ)

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈ း ၅၄“ ငါ့ခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုချီးမြှောက်တော်မူသည်”

54 ယေရှုက“ငါ့ကိုယ်ငါချီးမြှောက်ရင်ငါ့ဂုဏ်ဟာဘာမှမရှိဘူး။ ငါ့ကိုခမည်းတော်ချီးမြှောက်တော်မူသောငါ့ခမည်းတော်သည်၊ သူသည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ''

ယောဟန် ၁၀:၁၇၊ “ ဤအကြောင်းကြောင့်ခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုချစ်တော်မူ၏”

17 ဒီအတွက်ကြောင့် ငါ့ခမည်းတော်သည်ငါ့အသက်ကိုစွန့်သောကြောင့်ခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုချစ်တော်မူ၏ အဲဒါကိုငါထပ်ယူနိုင်တယ်။

ယောဟန် ၁၀:၂၉“ ငါ့ခမည်းတော်သည်အလုံးစုံတို့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူ၏”

29 ငါ့အဖေ, ငါ့ကိုဘယ်သူပေးခဲ့လဲ, အားလုံးထက်ကြီးမြတ်သည်သူတို့ကိုအဘ၏လက်မှအဘယ်သူမျှမနှုတ်နိုင်။

ယောဟန် ၁၄:၂၈ခမည်းတော်သည်ငါ့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူ၏"

28 မင်းငါ့ကိုပြောနေတာကြားဖူးလား ငါထွက်သွားမယ်၊ ငါမင်းဆီလာခဲ့မယ်။ မင်းငါ့ကိုချစ်ရင်မင်း ၀ မ်းမြောက်လိမ့်မယ် ငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့သွားရမည်၊ ခမည်းတော်သည်ငါ့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူ၏.

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၇: ၁-၃၊ ကိုယ်တော်သည်စေလွှတ်တော်မူသောတစ်ဆူတည်းသောစစ်မှန်သောဘုရားသခင်နှင့်ယေရှုခရစ်ဖြစ်သည်

1 ဤစကားများကိုယေရှုမိန့်တော်မူသောအခါကောင်းကင်သို့မျှော်ကြည့်။ ၊ “ အဘအချိန်ရောက်ပြီ။ သားတော်သည်သင်တို့ကိုဘုန်းထင်ရှားစေမည်အကြောင်းသင်၏သားတော်ကိုချီးမွမ်းပါ။ 2 သင်တို့သည်သူ့ကိုပေးသောသူအားထာဝရအသက်ကိုပေးအံ့သောငှါ၊ သင်တို့သည်လူခပ်သိမ်းတို့ကိုအခွင့်အာဏာပေးတော်မူပြီ. 3 ဤအရာသည်သင်တည်းဟူသောစစ်မှန်သောဘုရားသခင်၊ သင်စေလွှတ်သောယေရှုခရစ်ကိုသူတို့သိသောထာဝရအသက်ဖြစ်သည်.

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၂၀:၁၇ တွင်“ ငါ၏ဘုရားသခင်နှင့်သင်၏ဘုရားသခင်ထံသို့ငါတက်မည်”

17 ယေရှုကသူမအား“ ငါ့အားမကပ်ပါနှင့် ငါခမည်းတော်ဆီမတက်ရသေးဘူး; ဒါပေမယ့်ငါ့ညီတွေဆီသွားပြီးသူတို့ကိုပြောပါ။ ''ငါသည်ငါ့ခမည်းတော်နှင့်သင်၏အဘထံသို့ငါ၏ဘုရားသခင်နှင့်သင်၏ဘုရားသခင်ထံသို့တက်မည်။ ' "

တမန်တော် ၂:၃၆၊ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသခင်နှင့်ခရစ်တော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်

36 သို့ဖြစ်၍ Israelသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ထိုအကြောင်းကိုသေချာစွာသိစေ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသခင်နှင့်ခရစ်တော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်မင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားတဲ့ဒီယေရှုဘဲ။ ”

တမန်တော် ၃:၁၃ ဘုရားသခင်သည်မိမိ၏ကျွန်ယေရှုကိုဂုဏ်တင်ခဲ့သည်

13 အာဗြဟံ၏ဘုရား၊ Isa ဇာက်၏ဘုရား၊ ငါတို့ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားဖြစ်တော်မူသောယာကုပ်တို့၏ဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလော့။သူ့ကိုလွှတ်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါပိလတ်မင်းရှေ့၌သင်အပ်လိုက်သောသူ၊

တမန်တော် ၃:၁၈ တွင်ဘုရားသခင်ကသူ၏ခရစ်တော်ဒုက္ခခံရလိမ့်မည်ဟုကြိုဟောခဲ့သည်

18 သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ ဘုရားသခ ပရောဖက်အပေါင်းတို့၏နှုတ်ဖြင့်ဤသို့ကြိုဟောထား၏ သူ၏ခရစ်တော်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံတော်မူလိမ့်မည်.

တမန်တော်ဝတ္ထု 4:26 သခင်ဘုရားကို၎င်း၊ ဘိသိက်ခံသောသူကို၎င်းဆန့်ကျင်ဘက်ပြုကြလော့

26 မြေကြီးရှင်ဘုရင်တို့သည်မိမိတို့အလိုသို့ လိုက်၍ မင်းများတို့သည်စုဝေးကြ၏။ ထာဝရဘုရားနှင့်သူ၏ဘိသိက်ခံတဘက်၌' -

ဖိလိပ္ပိ ၂: ၈-၁၁၊ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုအလွန်ချီးမြှောက်။ သူ့အားပေးသနားတော်မူပြီ

8 လူသားအသွင်ဖြင့်တွေ့ရှိရခြင်း၊ သူသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံသည်အထိနာခံခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချခဲ့သည်. 9 ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုအလွန်ချီးမြှောက်ပြီးနာမည်အားလုံး၏အထက်တွင်ရှိသောနာမည်ကိုပေးသနားတော်မူသည်, 10 ထို့ကြောင့်ယေရှု၏နာမ၌ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ မြေကြီးအောက်၌ဒူးထောက်ကြလော့။ 11 နှင့် လျှာတိုင်းသည်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းရန်သခင်ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံသည်.

ဂလာတိ ၁: ၃-၅ တွင်ယေရှုသည်ခမည်းတော်ဘုရားအလိုတော်အတိုင်းသူ့ကိုယ်သူစွန့်ခဲ့သည်

3 ကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်း ငါတို့အဘဘုရားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်ထံမှ, 4 ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုယ်ကိုကိုယ်စွန့်တော်မူခဲ့သောယခုဆိုးယုတ်သောခေတ်မှ ငါတို့ဘုရားသခင်နှင့်အဖ၏အလိုတော်အတိုင်း, 5 ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။ အာမင်

၁ ကောရိန္သု ၁၁: ၃၊ ခရစ်တော်၏ ဦး ခေါင်းသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်

3 ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမင်းနားလည်စေချင်တယ် လူသားတိုင်း၏ ဦး ခေါင်းသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဇနီးသည်၏ ဦး ခေါင်းသည်ခင်ပွန်း၊ ခရစ်တော်၏ ဦး ခေါင်းသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏.

၂ ကောရိန္သု ၁: ၂-၃၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်နှင့်အဘ

2 သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဘတည်းဟူသောဘုရားသခင့်အထံတော်ကကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသော။  3 ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၊ ကရုဏာတော်အပေါင်းနှင့်နှစ်သိမ့်စေသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူစေသတည်း

ကောလောသဲ ၁: ၃၊ ဘုရားသခင်၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏အဘ

3 ငါတို့အမြဲကျေးဇူးတင်တယ် ဘုရားသခင်၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏အဘငါတို့မင်းအတွက်ဆုတောင်းတဲ့အခါ

ဟေဗြဲ ၂:၁၁၊ (ယေရှု) ကိုသန့်ရှင်းစေသောသူနှင့်သန့်ရှင်းစေသောသူတို့သည်အရင်းအမြစ်တစ်ခုစီရှိကြသည်

11 အကြောင်းမူကား၊ သန့်ရှင်းစေသောသူနှင့်သန့်ရှင်းစေသောသူတို့သည်အလုံးစုံတို့၌အရင်းအမြစ်တပါးတည်းရှိ၏။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသူတို့ကိုညီအစ်ကိုလို့ခေါ်ဖို့မရှက်ဘူး

ဟေဗြဲ ၅: ၅-၁၀ တွင်ခရစ်တော်အားဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူသည်။ ဘုရားသခင်ကယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအားခန့်ထားတော်မူသည်

5 ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ, သို့သော်လည်းသူ့ကိုပြောသောသူအားခန့်ထားတော်မူသည်။ "မင်းဟာငါ့ရဲ့သား၊ ဒီနေ့ငါမင်းကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်"; 6 သူကအခြားတစ်နေရာမှာပြောသလိုဘဲ“ မင်းကမေလခိဇေဒက်ရဲ့အမိန့်အတိုင်းထာဝစဉ်ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်တယ်” တဲ့။ 7 သူ၏ဇာတိပကတိကာလ၌ယေရှုသည်သူ့ကိုသေခြင်းမှကယ်တင်နိုင်သူအားအသံကျယ်ကျယ်နှင့်ငိုကြွေးခြင်းများ၊ ဆုတောင်းခြင်းများနှင့်ဆုတောင်းခြင်းများကိုပေးခဲ့သည်။ 8 သူကသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် သူခံစားခဲ့ရသောအားဖြင့်နာခံမှုကိုသင်ယူခဲ့သည်. 9 ပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ခြင်းသည်ကိုယ်တော်အားနာခံသူအားလုံးအတွက်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ 10 ဘုရားသခင်ကယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည် မေလခိဇေဒက်အမိန့်အတိုင်း

ဟေဗြဲ ၉:၂၄၊ ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုယ်စားဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တွင်ပေါ်လာရန်ကောင်းကင်သို့ ၀ င်ခဲ့သည်

24 ဘို့ ခရစ်တော်ဝင်သွားပြီလက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောသန့်ရှင်းသောနေရာများသို့မဟုတ်ဘဲ၊ စစ်မှန်သောအရာများ၏ပုံတူများသာဖြစ်သည် ယခုငါတို့ကိုယ်စားဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ထင်ရှားစေရန်ကောင်းကင်၌၎င်း၊.

OneMediator.faith

ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုအားသူ၏လက်ယာဘက်၌ခေါင်းဆောင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ချီးမြှောက်ခဲ့သည်

ဘုရားသခင်သည်ကယ်တင်ခြင်း၏အဆုံးစွန်ဆုံးနှင့်ပထမအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် မှလွဲ၍ ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ပြဋ္ဌာန်းချက်မရှိပါ။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစီအစဉ်များကိုပြီးမြောက်ရန်လူသားကိုယ်စားလှယ်များမှတစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်သည်၊ သူတို့သည်လည်းကယ်တင်ရှင်များဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ လူသားကိုယ်စားလှယ်များသည်ကယ်တင်ခြင်း၏အနီးစပ်ဆုံးသို့မဟုတ်ဒုတိယအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။ လူသားကယ်တင်ရှင်များသည်သူ၏လမ်းညွှန်ချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဘုရားသခင်ရွေးချယ်သောသူများဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ရှင်များသည်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင့်အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဘုရားသခင်၏ကျေးကျွန်များအဖြစ်လုပ်ကိုင်ကြသူများဖြစ်သည်။ လူသားကိုယ်စားလှယ်များ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများရှိနေသော်လည်းဘုရားသခင်မှ လွဲ၍ ကယ်တင်ခြင်းမရှိချေ။ 

ဟေရှာယ ၄၃: ၁၀-၁၁၊ “ ငါသည်ထာဝရဘုရား (YHWY) ဖြစ်၍ ငါမှတပါးကယ်တင်သောသူမရှိ”

10 "သင်တို့သည်ငါ၏သက်သေဖြစ်ကြ၏ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏"နှင့်ငါ့ ငါရွေးကောက်သောကျွန်သင် သိ၍ ငါ့ကိုယုံ။ ငါသည်သူဖြစ်သည်ကိုနားလည်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ ငါ့ရှေ့တွင်မည်သည့်ဘုရားကိုမျှမဖန်ဆင်းခဲ့သလိုငါ့နောက်၌လည်းမရှိ။ 11 I, ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏၊  ငါမှတပါးကယ်တင်သောသူမရှိ.

ဟေရှာယ ၄၅:၂၁၊ “ ဖြောင့်မတ်သောဘုရားသခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်၊ ငါ့အနားမှာဘယ်သူမှမရှိဘူး "

21 သင်၏အမှုကိုကြေငြာ။ တင်ပြပါ။ သူတို့အတူတကွတိုင်ပင်ပါစေ။ ဒါကိုဘယ်သူပြောလဲ။ ဘယ်သူကအဲဒါကိုအရင်ကြေငြာခဲ့တာလဲ။
ငါထာဝရဘုရားမဟုတ်လော။ ငါမှတပါးအခြားသောဘုရားမရှိ ဖြောင့်မတ်သောဘုရားသခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်၊ ငါမှတပါးအဘယ်သူမျှမရှိ

ဟောရှေ ၁၃: ၄၊ သင်သည်ဘုရားသခင်မှတပါးငါကိုမသိ၊ ငါ့ကိုကယ်တင်နိုင်သောသူမရှိ

4 ငါသည်အဲဂုတ္တုပြည်မှသင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ ငါမှတပါးဘုရားသခင်ကိုသင်မသိ၊ ငါမှတပါးကယ်တင်သောသူမရှိ.

2 Samuel 3:18“ ငါ့ကျွန်ဒါဝိဒ်၏လက်ဖြင့်ငါ၏လူIsraelသရေလအမျိုးကိုငါကယ်မည်”

18 ယခုဒါဝိဒ်သည်ထာဝရဘုရားကိုကတိထားတော်မူသည် ဖြစ်၍၊ငါ့ကျွန်ဒါဝိဒ်၏လက်ဖြင့်ငါ၏လူIsraelသရေလအမျိုးကိုဖိလိတ္တိလူတို့လက်မှငါကယ်မည်ရန်သူအပေါင်းတို့လက်မှ၎င်း၊

နေဟမိ ၉:၂၇၊ ကိုယ်တော်သည်သူတို့ကိုရန်သူလက်မှကယ်တင်တော်မူ၏

27 ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုသူတို့ကိုရန်သူလက်သို့အပ်။ သူတို့ကိုဒုက္ခပေးသောသူဖြစ်သည်။ သူတို့ဒုက္ခရောက်နေချိန်၌သူတို့သည်သင့်အားအော်ဟစ်ကြပြီး၎င်းတို့သည်ကောင်းမြတ်သောကရုဏာတော်များနှင့်အညီကောင်းကင်မှကြားရသည် သူတို့ကိုရန်သူလက်မှကယ်တော်မူသောကယ်တင်ရှင်တို့ကိုပေးတော်မူပြီ.

လုကာ ၂: ၁၁-၁၄၊ ယနေ့သင်တို့ကိုကယ်တင်သောအရှင်သည်ခရစ်တော်သခင်ဖြစ်တော်မူသည်။ (မေရှိယသခင်ဘယ်သူလဲ)

11 အကြောင်းမူကား၊ ယနေ့သင်တို့သည်ဒါဝိဒ်မြို့၌ကယ်တင်ရှင်ကိုဘွားမြင်ကြပြီ, ခရစ်တော်သခင်ကဘယ်သူလဲ. 12 ဒါကမင်းအတွက်နိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မယ်၊ မင်းကအဝတ်အစားနဲ့ပတ်ထားတဲ့ကလေးလေးကိုနွားစားခွက်ထဲမှာအိပ်နေတာကိုမင်းတွေ့လိမ့်မယ်။ ” 13 ရုတ်တရက်ကောင်းကင်တမန်နှင့်အတူကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်သည်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလျက်၊ 14 “ အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလော့၊ မြေကြီးပေါ်မှာကိုယ်တော်နှစ်သက်တော်မူသောသူတို့နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။ ”

တမန်တော်ဝတ္ထု ၅: ၃၀-၃၁ တွင်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုအားသူ၏လက်ျာဘက်၌ခေါင်းဆောင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ချီးမြှောက်ခဲ့သည်

30 ငါတို့အဘတို့၏ဘုရားသခင်သည်သစ်ပင်၌ဆွဲထားခြင်းဖြင့်သင်သတ်သောယေရှုကိုထမြောက်စေတော်မူပြီ။ 31 ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုလက်ျာဘက်၌ခေါင်းဆောင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ချီးမြှောက်ခဲ့သည်Israelသရေလအမျိုးသားတို့အားနောင်တတရားနှင့်အပြစ်များကိုလွှတ်ပေးရန်။

တမန်တော် ၁၃: ၂၂-၂၃ ဘုရားသခင်သည်ကတိထားတော်မူသည့်အတိုင်းကယ်တင်ရှင်ယေရှုကိုbroughtသရေလအမျိုးထံသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ

22 သူသည်သူ့ကိုဖယ်ရှားပြီးသောအခါဒါဝိဒ်ကိုသူတို့၏ရှင်ဘုရင်အရာ၌ချီးမြှောက်။ သက်သေခံတော်မူသည်ကား၊ 'ငါ့နှလုံးသားအတိုင်းလုပ်ဆောင်မယ့်ယောသပ်ရဲ့သားဒါဝိဒ်ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ' 23 ဤလူသား၏မျိုးနွယ်မှဘုရားသခင်သည်ကတိထားတော်မူသည့်အတိုင်းကယ်တင်ရှင်ယေရှုကိုbroughtသရေလထံသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ.

၁ တိမောသေ ၁: ၁-၂၊ ငါတို့၏ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်နှင့်ငါတို့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သောယေရှုခရစ်တော်

1 ခရစ်တော်ယေရှု၏တမန်တော်ပေါလုသည်အမိန့်တော်ရှိသည် ငါတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်နဲ့ငါတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ယေရှုခရစ်အကြောင်း, 2 ယုံကြည်ခြင်း၌ငါ၏စစ်မှန်သောကလေးဖြစ်သောတိမောသေအားကျေးဇူး၊ ကရုဏာနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်း ငါတို့သခင်ခမည်းတော်ဘုရားနှင့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ထံမှ.

၂ တိမောသေ ၁: ၈-၁၀၊ ဘုရားသခင်သည်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ငါတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့သည်

8 ထို့ကြောင့်ငါတို့သခင်နှင့်ပတ်သက်သောသက်သေခံချက်ကိုမရှက်မကြောက်နှင့်၊ ငါ့တန်ခိုးအားဖြင့်ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခ၌ဝေမျှလော့။ ဘုရားသခ, 9 ငါတို့ကိုကယ်တင်သောအရာသည်သန့်ရှင်းသောခေါ်ခြင်းသို့ခေါ်ခြင်းမဟုတ်၊ ငါတို့အကျင့်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲခေတ်အဆက်ဆက်ငါတို့ကိုယေရှုခရစ်အားပေးတော်မူသောသူ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်သည်။, 10 သေခြင်းကိုဖျက်သိမ်းပြီးဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်အသက်နှင့်မသေနိုင်သောတရားကိုထင်ရှားစေသောငါတို့သည်ယခုထင်ရှားပြပြီ။

တိတု ၁: ၁-၄၊ ကမ္ဘာ ဦး မစခင်ကတိထားတော်မူသောထာဝရအသက်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သည်

1 ကျွန်၊ ပေါလု ဘုရားသခင်နှင့်ယေရှုခရစ်၏တမန်တော်ဘုရားသခင့်ရွေးကောက်တော်မူသောယုံကြည်ခြင်းကို ထောက်၍၊ ဘုရားဝတ်၌မွေ့လျော်သောသမ္မာတရားကိုသိသောဥာဏ်ကို ထောက်၍၊ 2 ခေတ်မစခင်ကတိပေးခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကထာဝရအသက်ကိုမျှော်လင့်တယ် 3 သင့်တော်သောအချိန်၌ထင်ရှား၏ ငါ၏အမိန့်တော်ဖြင့်အပ်နှင်းသောဟောပြောခြင်းအားဖြင့်သူ၏စကား၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်; 4 ကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ကလေးအမှန်ဖြစ်သည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်နှင့်ငါတို့၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ထံမှ.

၁ ယောဟန် ၄:၁၄၊ ခမည်းတော်သည်သားတော်အားလောက၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်စေလွှတ်တော်မူသည်

ပြီးတော့ငါတို့အဲဒါကိုမြင်ပြီးသက်သေခံတယ် ခမည်းတော်သည်သားတော်အားလောက၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်စေလွှတ်ခဲ့သည်.

ယုဒ ၁:၂၅၊ ငါတို့၏ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်

25 ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်တစ်ဆူတည်းသောဘုရားသခင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်အားဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်ရှိခြင်း၊ အာမင်။

OneMediator.faith

လူသားသည်လောကကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်ရန်ရည်ရွယ်သည် 

ဘုရားသခင်သည်လူသား (လူသား) ဖြစ်သောကြောင့်ဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်ရန်လောကကိုအုပ်ချုပ်ရန်ယေရှုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဤအရာသည်ပရောဖက်များမှတစ်ဆင့်ကြိုတင်ကြေငြာခဲ့သောဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များသည် ESV (အင်္ဂလိပ်စံပုံစံ)

လုကာ ၁၂: ၈-၉၊ လူသားသည်ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်များရှေ့တွင်ဝန်ခံပြီးငြင်းဆိုသည်

8 “ ငါမင်းကိုပြောမယ်၊ လူသားတွေရှေ့မှာငါ့ကိုအသိအမှတ်ပြုတဲ့သူတိုင်း လူသားသည်ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်တို့ရှေ့၌ဝန်ခံရလိမ့်မည်, 9 သို့သော်လည်းလူတို့ရှေ့မှာငါ့ကိုငြင်းပယ်သောသူသည်ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်များရှေ့၌ငြင်းပယ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။

လုကာ ၂၂: ၆၇-၇၁၊ “ ယခု မှစ၍ လူသားသည်ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်လက်ျာဘက်၌ထိုင်ရလိမ့်မည်။

67 “ သင်သာခရစ်တော်ဖြစ်လျှင်ငါတို့အားပြောပါ” ဒါပေမယ့်သူက“ ငါမင်းကိုပြောရင်မင်းယုံမှာမဟုတ်ဘူး။ 68 ငါမင်းကိုမေးရင်မင်းဖြေမှာမဟုတ်ဘူး။ 69 ယခု မှစ၍ လူသားသည်ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်လက်ျာဘက်၌ထိုင်ရလိမ့်မည်။ " 70 ဒါကြောင့်သူတို့အားလုံးက“ ဒါဆိုမင်းကဘုရားရဲ့သားလား” လို့ပြောခဲ့တယ်။ ပြီးတော့သူက“ မင်းကငါဘဲလို့ပြောနေတယ်” လို့သူတို့ကိုပြောခဲ့တယ်။ 71 ထို့နောက်သူတို့က“ ငါတို့နောက်ထပ်ဘာသက်သေလိုသေးလဲ။ သူ့နှုတ်ဖျားမှငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားဖူးတယ်။ ”

တမန်တော် ၁၀: ၄၂-၄၃၊ သူသည်အသက်ရှင်သူများနှင့်သေသူများကိုတရားစီရင်ရန်ဘုရားသခင်ကခန့်အပ်ထားသောသူဖြစ်သည်

42 ပြီးတော့သူကလူတွေကိုတရားဟောဖို့နဲ့အဲဒါကိုသက်သေခံဖို့ငါတို့ကိုအမိန့်ပေးခဲ့တယ် သူသည်အသက်ရှင်သူများနှင့်သေလွန်သူများကိုတရားစီရင်ရန်ဘုရားသခင်ခန့်အပ်ထားသူဖြစ်သည်. 43 ပရောဖက်အားလုံးသည်သူ့အားယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်သူ၏နာမအားဖြင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရကြောင်းသက်သေခံသည်။ ”

တမန်တော် ၁၇: ၃၀-၃၁၊ သူသည်လောကကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်တော်မူလိမ့်မည်

30 မသိနားမလည်သောအချိန်များကိုဘုရားသခင်လျစ်လျူရှုခဲ့သော်လည်းယခုအခါသူသည်နေရာတိုင်းရှိလူအားလုံးကိုနောင်တရရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ 31 သောကြောင့်, သူသည်ဤလောကကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်မည့်နေ့ကိုသတ်မှတ်ခဲ့သည်; ၎င်းမှသူသည်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်လူအားလုံးကိုအာမခံချက်ပေးတော်မူပြီ။ ”

ယောဟန် ၅: ၂၅-၂၉၊ သူသည်လူသားဖြစ်သောကြောင့်တရားစီရင်ရန်အခွင့်အာဏာကိုပေးထားသည်

25 ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ သေလွန်သောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်၏စကားသံကိုကြား။ ၊ ကြားသောသူတို့သည်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်။ 26 အကြောင်းမူကား၊ ခမည်းတော်သည်မိမိ၌အသက်ရှိသကဲ့သို့၊ သားတော်ကိုလည်းမိမိ၌အသက်ရှိစေခြင်းငှါအခွင့်ပေးတော်မူပြီ။ 27 သူသည်လူသားဖြစ်သောကြောင့်တရားစီရင်ရန်အခွင့်အာဏာကိုပေးတော်မူပြီ. 28 မအံ့ Do ပါနှင့်၊ သင်္ချိုင်းတွင်း၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏အသံကိုကြားရမည့်အချိန်ရောက်လာသည် 29 ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတို့သည်အသက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသို့၎င်း၊ ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူတို့သည်တရားစီရင်ရာထမြောက်ခြင်းသို့၎င်း၊ ထွက်သွားကြလော့။

၁ သက်သာလောနိတ် ၁: ၉-၁၀၊ ငါတို့ကိုနောင်အမျက်မှကယ်လွှတ်သောယေရှု

9 အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည်သင်တို့၌လက်ခံသောဧည့်ခံခြင်းအကြောင်းကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်အစီရင်ခံလျက်၊ အသက်ရှင်။ စစ်မှန်သောဘုရားသခင်အားအစေခံရန်ဘုရားသခင်အားရုပ်တုများမှသင်မည်သို့လှည့်စားသည်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သတင်းပို့သည်။ 10 သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောသားတော်ကိုကောင်းကင်မှငံ့လင့်ခြင်းငှါ၎င်း၊ အမျက်ဒေါသမှငါတို့ကိုကယ်လွှတ်သောယေရှု.

၂ သက်သာလောနိတ် ၁: ၅-၉၊ သခင်ယေရှုအားတန်ခိုးရှိသောကောင်းကင်တမန်များနှင့်အတူပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါ 

5 ဤအရာသည်သင်တို့အားဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေသောဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ထိုက်တန်သောသူဟုမှတ်ယူစေခြင်းငှာ၎င်းသည်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောတရားစီရင်ခြင်း၏သက်သေဖြစ်သည်။ 6 ဘုရားသခင်ကမင်းကိုဒုက္ခပေးသူတွေကိုဒုက္ခနဲ့ပြန်ဆပ်ဖို့သက်သက်ပဲလို့ယူဆတဲ့အတွက် 7 ၎င်းပြင်၊ ငါတို့အားလည်းဒုက္ခရောက်နေသောသင်တို့အားသက်သာရာရစေရန် သခင်ယေရှုသည်တန်ခိုးကြီးသောကောင်းကင်တမန်များနှင့်အတူကောင်းကင်မှပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါ 8 မီးလျှံ၌ဘုရားသခင်ကိုမသိသောသူများနှင့်ငါတို့သခင်ယေရှု၏ဧဝံဂေလိတရားကိုမနာခံသောသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်သည်။. 9 သူတို့သည်ထာဝရပျက်စီးခြင်း၏ဒဏ်ကိုခံကြရလိမ့်မည်၊ ထာဝရဘုရား၏မျက်မှောက်တော်မှ၎င်း၊ တန်ခိုးတော်၏ဘုန်းအသရေတော်မှ၎င်း၊

OneMediator.faith

ကောက်ချက်

၁ တိမောသေ ၂: ၅-၆ သည်ဧဝံဂေလိတရား၏အဓိကအမှန်တရားကိုကိုယ်စားပြုသည်။

၁ တိမောသေ ၂: ၅-၆၊ ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့အကြားဖျန်ဖြေသူတစ် ဦး ရှိသည်၊ လူယေရှုခရစ် (မေရှိယ)

5 ဘို့ ဘုရားသခင်တစ်ဆူ၊ ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့အကြားဖျန်ဖြေသူတစ် ဦး ရှိသည်, လူသားယေရှုခရစ်, 6 သင့်လျော်သောအချိန်၌ပေးသောသက်သေဖြစ်သတည်း။

 • သခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်အားနည်းလမ်းလေးမျိုးဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ ဤအချက်များသည်ဘုရားသခင်နှင့်ယေရှု၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုနားလည်ရန်နှင့်၎င်းတို့နှစ် ဦး ၏ခြားနားချက်ကိုဝေဖန်ရန်အရေးကြီးသည်။
 1. ယေရှုသည်ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့ကြားဖျန်ဖြေသူဖြစ်သည်
 2. ယေရှုသည်လူသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်
 3. ယေရှုသည်သူ့ကိုယ်သူအားလုံးအတွက်ရွေးနုတ်ဖိုးအဖြစ်ပေးခဲ့သည်
 4. ယေရှုသည်ဘုရားသခင့်အစီအစဉ်၏မေရှိယဖြစ်သည်

သခင်ယေရှု၏ဤရှုထောင့်လေးရပ်သည်ယေရှု၏လူသားဖြစ်ခြင်းသည်ဧဝံဂေလိတရားဒေသနာတော်၌အဓိကကျကြောင်းအတည်ပြုသည်။ ဤစံနှုန်းများအရယေရှုသည်“ အေဂျင်စီ” သဘောတရားကိုအခြေခံသောဘုရားသခင့်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး အဖြစ်“ ဘုရားသခင်” ဖြစ်သည်၊ သို့သော်ပကတိသီအိုရီသဘောအရမဟုတ်ပါ။

OneMediator.faith