ပထမရာစုတမန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာပြန်လည်ထူထောင်ရေး
တမန်တော်ဝတ္ထု
တမန်တော်ဝတ္ထု

တမန်တော်ဝတ္ထု

တမန်တော်ဝတ္ထု (ခရစ်ဝင်ကျမ်း) ကဘာလဲ။

ခရစ်ဝင်ကျမ်းသည်တမန်တော်ကျမ်းအရယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာတမန်တော်များသွန်သင်ဆုံးမသည့်အတိုင်းဟောကြားခဲ့သည့်ဧဝံဂေလိတရားသည်ဤလောကသို့ကြွသွားစဉ်ဖြစ်သည်။ လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းနှင့်တမန်တော်များ၏တမန်တော်နှစ် ဦး စလုံးသည်နိဒါန်း၌ရေးခဲ့သောလုကာမှရေးသားခဲ့သည်၊ “ ကျွန်ုပ်၏ပထမစာအုပ် O Theophilus (ဘုရားသခင်ကိုရှာဖွေသူဟုအဓိပ္ပာယ်ရသော) ၌ငါယေရှုစတင်ပြုမူသည်နှင့်သင်ပေးသည်များကိုငါကိုင်တွယ်သည်တိုင်အောင်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မှာထားတော်မူသောနေ့၌ရွေးကောက်တော်မူသောတမန်တော်တို့အားအမိန့်ပေးတော်မူသောနေ့။ ” (တမန်တော် ၁: ၁-၂) လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းသည်ခရစ်တော်၏တက်ကြွခြင်းနှင့်အတူထွက်ခွာသွားချိန်မှ စ၍ အရေးကြီးသည်။ 

သွန်သင်ချက်၊ ဟောပြောခြင်းနှင့်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်များကိုတမန်တော်ကျမ်းမှကောက်နုတ်လိုက်သောအခါတမန်တော်များယုံကြည်ပြီးသွန်သင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရသည်။ ပထမ ဦး စွာအခြေခံအယူဝါဒများကိုအကြမ်းဖျဉ်းဖော်ပြထားသည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုကာ၏နောက်ဆုံးအခန်း၌အခန်းငယ်အချို့နှင့် စတင်၍ တမန်တော်များ၏သက်သေခံချက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရယူပါ။ ခရစ်တော်ရွေးကောက်တော်မူသောတမန်တော်များ၏တိုက်ရိုက်သက်သေခံချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်စဉ်ခရစ်တော်ကပေးအပ်သောအရာများသည်ခရစ်တော်အားပေးအပ်သောအရာများဖြစ်သည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။ သက်ဆိုင်သောကျမ်းပိုဒ်များသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား Standard Version (ESV) တွင်မပါ ၀ င်ပါ။

တမန်တော်ဝတ္ထု၌ဧဝံဂေလိသွန်သင်ချက်များ၏အကြမ်းဖျင်း 

တမန်တော်များကအတည်ပြုသောအဓိကအခြေခံအယူဝါဒများ၏အကြမ်းဖျင်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်ယုံကြည်ခြင်း၏အခြေခံသွန်သင်ချက်များကိုဖော်ပြသည့်ဟေဗြဲ ၆: ၁-၈ နှင့်ကိုက်ညီသည်။ 

၁။ စတင်ခြင်း၊ ခရစ်တော်၏ (မူလတန်းအယူဝါဒ) 

တမန်တော် ၁: ၃၊ တမန်တော် ၂: ၂၂-၃၆၊ တမန်တော် ၃: ၁၃-၁၅၊ ၁၈-၂၆၊ တမန်တော် ၄: ၁၀-၁၂ ။ တမန်တော် ၄: ၂၄-၃၁၊ တမန်တော် ၅: ၃၀-၃၂၊ တမန်တော် ၅:၄၂၊ တမန်တော် ၇:၅၆၊ တမန်တော် ၉: ၂၀-၂၂၊ တမန်တော် ၁၀: ၃၆-၄၆၊ တမန်တော် ၁၁:၂၃၊ တမန်တော် ၁၃: ၂၃-၂၄၊ တမန်တော် ၁၃: ၃၀-၃၅၊ တမန်တော် ၁၃: ၃၆-၄၁၊ တမန်တော် ၁၇: ၃၊ တမန်တော် ၁၇: ၃၀-၃၁

၂။ သေသောအကျင့်များမှနောင်တရ။ ဘုရားသခင်အားယုံကြည်ခြင်း

တမန်တော် ၂:၃၈၊ အက် ၃:၂၆၊ တမန်တော် ၇: ၄၄-၅၃၊ တမန်တော် ၁၁:၁၈၊ တမန်တော် ၁၄:၁၅၊ တမန်တော် ၁၇: ၂၄-၃၁၊ တမန်တော် ၂၀:၂၁၊ တမန်တော် ၂၆: ၁၈-၂၀

 ၃။ နှစ်ခြင်းခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ညွှန်ကြားချက်

တမန်တော် ၂:၃၈၊ တမန်တော် ၈:၁၂၊ တမန်တော် ၈: ၁၄-၁၈၊ တမန်တော် ၈: ၃၆-၃၉၊ တမန်တော် ၉: ၁၇-၁၈၊ တမန်တော် ၁၀: ၄၄-၄၈၊ တမန်တော် ၁၁ း ၁၅-၁၈၊ တမန်တော် ၁၇ း ၃၁- ၃၄၊ တမန်တော် ၁၈: ၈၊ တမန်တော် ၁၉: ၂-၆၊ တမန်တော် ၂၂:၁၆

၄။ လက်များတင်ခြင်း

တမန်တော် ၆: ၆၊ တမန်တော် ၈: ၁၇-၁၈၊ တမန်တော် ၉: ၁၂-၁၈၊ တမန်တော် ၁၃: ၃၊ တမန်တော် ၁၉: ၆၊ တမန်တော် ၂၈: ၈

၅။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံခြင်း၊ ကောင်းကင်လက်ဆောင်ကိုမြည်းစမ်းခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ကောင်းသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမြည်းစမ်းခြင်းနှင့်လာမည့်ခေတ်၏တန်ခိုး

တမန်တော် ၁: ၅၊ တမန်တော် ၁: ၇၊ တမန်တော် ၂: ၁-၄၊ တမန်တော် ၂: ၁၅-၁၈၊ တမန်တော် ၂:၃၃၊ တမန်တော် ၂: ၃၈-၄၂၊ တမန်တော် ၈: ၁၄-၁၉၊ တမန်တော် ၁၀: ၄၄-၄၇၊ တမန်တော် ၁၉: ၆  

ဂရိစကားတွင်“ ကောင်းသောစကား” သည်“ လှပသောစကား” ဖြစ်ပြီးဘာသာစကားများကိုရည်ညွှန်းသည်၊ “ ဘုရားသခင်၏လှပသောစကားတော်များကိုတွေ့ကြုံခြင်း”

၆။ (ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အပါအ ၀ င်) သေလွန်သောသူတို့၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း

တမန်တော် ၁: ၃၊ တမန်တော် ၁: ၆-၇၊ တမန်တော် ၁:၁၁၊ တမန်တော် ၄: ၂၊ တမန်တော် ၈:၁၂၊ တမန်တော် ၁၄:၂၂၊ တမန်တော် ၁၉: ၈၊ တမန်တော် ၂၀:၂၅၊ တမန်တော် ၂၀:၃၂၊ တမန်တော် ၂၃ ၆၊ တမန်တော် ၂၄: ၁၄-၂၁၊ တမန်တော် ၂၆: ၆-၈၊ တမန်တော် ၂၈:၂၃၊ တမန်တော် ၂၈:၃၁

၇။ ထာဝရတရားစီရင်ခြင်း

တမန်တော် ၂: ၁၉-၂၁၊ တမန်တော် ၃:၂၁၊ တမန်တော် ၁၀:၄၂၊ တမန်တော် ၁၇: ၃၀-၃၁၊ တမန်တော် ၂၄:၁၅

ဟေဗြဲ ၆: ၁-၈ (Aramaic Peshitta, Lamsa)

1  ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၏ မူလနှုတ်ကပတ်တော်ကို စွန့်၍ ပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့ ဆက်သွားကြပါစို့။ အတိတ်က လုပ်ရပ်များမှ နောင်တရခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းအတွက် နောက်ထပ်အုတ်မြစ်ကို သင်အဘယ်ကြောင့် ထပ်မံချထားသနည်း။ 2 ဗတ္တိဇံအယူဝါဒအတွက်၊ လက်ကိုတင်ခြင်း၊ သေလွန်သောသူတို့၏ ထမြောက်ခြင်းအတွက်နှင့် ထာဝရတရားစီရင်ခြင်းအတွက်၊ 3 သခင်ခွင့်ပြုရင် ငါတို့လုပ်မယ်။ 4  သို့သော် တစ်ကြိမ်နှစ်ခြင်းခံဖူးသူများအတွက်မူ မဖြစ်နိုင်ပေ။ 5 ကောင်းကင်ဘုံမှ ဆုကျေးဇူးကို မြည်းစမ်း၍ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ခံရ၍၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် နောင်လာလတ္တံ့သော လောက၏ တန်ခိုးများကို မြည်းစမ်းပြီးပြီ၊ 6 အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် တဖန်ပြစ်မှား၍ နောင်တအားဖြင့် အသစ်တဖန်ပြန်လည်ခံရခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ဒုတိယအကြိမ် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထား၍ အရှက်ကွဲစေခြင်းငှာ၊ 7 အကြောင်းမူကား၊ များပြားစွာကျသော မိုးရေကို သောက်၍ စိုက်ပျိုးသော သူများအတွက် အသုံးဝင်သော အသီးအနှံများကို ပေါက်ဖွားစေသော မြေကြီးသည် ဘုရားသခင်ထံမှ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံရတတ်၏။ 8 ဆူးပင်များ ပေါက်ခဲ့လျှင်မူကား၊ အဆုံး၌ ဤသီးနှံသည် မီးလောင်လိမ့်မည်။ 

အပိုင်း ၁၊ ၀ န်ကြီးဌာနကိုကြိုပြောပါ

လုကာ ၂၄: ၄၅-၄၉၊ ခရစ်တော်ထံမှလမ်းညွှန်ချက်များ

45 ထို့နောက်သူသည်သမ္မာကျမ်းစာကိုနားလည်ရန်သူတို့၏စိတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်, 46 ပြီးတော့သူတို့ကိုပြောတယ် "ဤသို့ရေးသားထားပါသည်၊ ခရစ်တော်သည်ဆင်းရဲ ခံရ၍ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌သေခြင်းမှထမြောက်ရမည်, 47 အပြစ်များလွှတ်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့မှစတင်ကာလူမျိုးအားလုံးအားသူ၏နာမ၌ကြေငြာသင့်သည်. 48 သင်တို့သည်ဤအရာတို့ကိုသက်သေဖြစ်ကြ၏. 49 ငါကြည့်ရှုလော့၊ ငါ့ခမည်းတော်၏ကတိတော်ကိုသင်တို့အပေါ်မှာငါစေလွှတ်သည်။ ဒါပေမယ့်မင်းအမြင့်ကနေစွမ်းအားနဲ့ ၀ င်လာတဲ့အထိမြို့ထဲမှာနေပါ။ "

တမန်တော် ၁: ၁-၅၊ တမန်တော်အကြောင်းနိဒါန်း

1 ပထမစာအုပ်၊ အိုသီအိုဖီးလစ်၊ ငါယေရှုစတင်သင်ကြားပြသသမျှကိုငါကိုင်တွယ်ပြီးပြီ။ 2 တမန်တော်တို့အားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မှာထားတော်မူသောနေ့တိုင်အောင်၊ သူရွေးချယ်ခဲ့တဲ့သူ. 3 သူသည်များစွာသောသက်သေအထောက်အထားများဖြင့်သူ၏ဒုက္ခဆင်းရဲခံရပြီးနောက်သူတို့အားအသက်ရှင်ရန်တင်ပြခဲ့သည်၊ ရက်လေးဆယ်အတွင်း၌သူတို့အားထင်ရှားစေသည် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောနေတာ. 4 သူတို့နှင့်အတူနေစဉ်တွင်ယေရုရှလင်မြို့မှမထွက်သွားရန်ခမည်းတော်၏ကတိတော်ကိုစောင့်ရန်မိန့်တော်မူသည်။ 5 အကြောင်းမူကား၊ ယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးသော်လည်းယခုရက်အနည်းငယ်အတွင်းသင်တို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ဗတ္တိဇံကိုခံကြလိမ့်မည်။ " 6 ဒါကြောင့်သူတို့စုဝေးကြတဲ့အခါသူ့ကိုမေးကြတယ် "သခင်၊ ဤအချိန်၌မင်းနိုင်ငံကိုtoသရေလအမျိုးအားပြန်ပေးတော်မူမည်လော? " 7 သူက“ ခမည်းတော်သည်မိမိ၏အခွင့်အာဏာဖြင့်သတ်မှတ်ခဲ့သောအချိန်များကိုသင်တို့သိရန်မလိုအပ်ပေ။ 8 သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အပေါ်သို့ရောက်သောအခါသင်တို့သည်တန်ခိုးကို ခံရ၍ သင်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၊ ယုဒပြည်၊ ရှမာရိပြည်တရှောက်လုံးနှင့်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ၏သက်သေဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ 9 ထိုသူတို့သည်ကြည့်ရှုတော်မူစဉ်တွင်၊ ဤစကားကိုမိန့်တော်မူပြီးမှမြှောက်တော်မူ။ ၊ မိုcloud်းတိမ်သည်သူ့ကိုသူတို့ရှေ့မှောက်၌ထားတော်မူ၏။ 10 သူတို့သွားနေစဉ်ကောင်းကင်သို့မျှော်ကြည့်နေစဉ်၊ လူနှစ်ယောက်သည်အဖြူရောင်ဝတ်ရုံနှင့်သူတို့အနားမှာရပ်နေကြသည်။ 11 ဂါလိလဲလူတို့၊ သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ကောင်းကင်သို့ကြည့်မျှော်နေသနည်း။ သင့်အားကောင်းကင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသောဤယေရှုသည်သူ့ကိုကောင်းကင်သို့သွားသည်ကိုသင်မြင်သည်နှင့်တူလိမ့်မည်။ "

အပိုင်း ၂၊ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့ 

တမန်တော် ၂: ၁-၁၃၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်း

1 ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့ရောက်သောအခါသူတို့အားလုံးတစ်နေရာတည်းတွင်စုဝေးနေကြသည်။ 2 ရုတ်တရက်အားကြီးသောလေကဲ့သို့အသံသည်ကောင်းကင်မှ လာ၍၊ သူတို့ထိုင်သောအိမ်တစ်အိမ်လုံးကိုပြည့်စေ၏။ 3 မီးလျှံကဲ့သို့ကွဲပြားသောလျှာသည်သူတို့ရှေ့၌ထင်ရှား။ ၊ သူတို့အသီးအသီးအပေါ်မှာငြိမ်ဝပ်စွာနေကြ၏။ 4 ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်။ ၀ ိညာဉ်တော်သည်သူတို့အားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်းအခြားဘာသာစကားများဖြင့်ပြောဆိုကြသည်. 5 ကောင်းကင်အောက်တွင်ရှိလေသမျှသောလူမျိုးထဲကဘုရားကိုရိုသေသောယုဒလူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌တည်းနေကြသတည်း။ 6 ထိုအသံဖြင့်လူအစုအဝေးတို့သည်စုဝေး လာ၍ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်မိမိဘာသာစကားဖြင့်ပြောသောစကားကိုကြားသောကြောင့်သူတို့သည်အံ့သြကြ၏။ 7 သူတို့သည်အံ့ and ။ အံ့, လျက်၊ ဤသူသည်ဂါလိလဲလူတို့ကိုပြောသောသူမဟုတ်လော။ 8 ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီသည်မိမိမိခင်ဘာသာစကားဖြင့်မည်သို့ကြားရသနည်း။ 9 Parthians၊ Medes၊ Elamites နှင့် Mesopotamia၊ Judea နှင့် Cappadocia၊ Pontus နှင့် Asia၊ 10 Phrygia နှင့် Pamphylia, အီဂျစ်နှင့် Cyrene ပိုင် Libya ၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ရောမမြို့မှ visitors ည့်သည်များ, 11 ဂျူးများ၊ ဘာသာပြောင်း၊ Cretan နှင့်အာရပ်လူမျိုးများ - ၎င်းတို့သည်ဘုရားသခင်အားကြီးသောအမှုတော်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားများဖြင့်ပြောကြသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားရသည်။ ” 12 လူအပေါင်းတို့သည်အံ့ and မိန်းမောခြင်း ရှိ၍၊ ဤအရာကားအဘယ်သို့နည်း။ 13 ဒါပေမယ့်အခြားသူတွေက“ သူတို့ကစပျစ်ဝိုင်အသစ်နဲ့ပြည့်နေတယ်” လို့ပြောကြတယ်။

တမန်တော် ၂: ၁၄-၂၁ တွင်ပေတရုသည်ပရောဖက်ယောလကိုကိုးကားသည်

14 သို့သော်ပေတရုသည်တစ်ဆယ့်တစ် ဦး နှင့်အတူရပ်လျက်အသံကိုလွှင့ ်၍ သူတို့အားဤသို့ပြောခဲ့သည် -“ ယုဒပြည်နှင့်ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောသူအပေါင်းတို့၊ ဤအရာကိုသင်တို့သိစေကြလော့။ ငါ့စကားကိုနားထောင်ကြလော့။ 15 အကြောင်းမူကား၊ ဤသည်နေ့၏တတိယနာရီသာဖြစ်သောကြောင့်ဤလူများသည်သင်မမူးကြ။ 16 သို့သော်ဤအရာသည်ပရောဖက်ယောလအားဖြင့်ပြောသောစကားဖြစ်သည်။
17 " 'နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလ၌ဘုရားသခင်သည်ငါ၏ဝိညာဉ်ကိုလူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့ငါသွန်းလောင်းမည်သင်၏သားသမီးတို့သည်ပရောဖက်ပြုကြလိမ့်မည်။ သင်၏လုလင်တို့သည်ရူပါရုံတို့ကိုမြင်လိမ့်မည်။ 18 ထိုကာလ၌ငါ့ယောက်ျားကျွန်မိန်းမတို့ကိုပင်ငါ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်းလောင်း။ သူတို့သည်ပရောဖက်ပြုကြလိမ့်မည်. 19 ငါအထက်မိုin်းကောင်းကင်၌အံ့ဘွယ်သောအရာတို့ကို၎င်း၊ မြေကြီးအောက်၌၎င်း၊ နိမိတ်လက္ခဏာ၊ သွေး၊ မီး၊ မီးခိုးငွေ့တို့ကိုငါပြမည်။; 20 ထာဝရဘုရား၏နေ့မရောက်မီ၊ ကြီးမြတ်။ ကြီးမြတ်အံ့ဘွယ်သောနေ့မရောက်မီ၊ နေသည်မှောင်မိုက်သို့၎င်း၊ လကိုသွေးဖြစ်လိမ့်မည်။. 21 ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုပဌနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။''

တမန်တော် ၂: ၂၂-၂၈၊ ပေတရုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတရားဟောတယ်

22 “ အစ္စရေးလူမျိုး၊ ဒီစကားတွေကိုနားထောင်ပါ။ နာဇရက်မြို့သားယေရှု, လူတစ်ယောက်ကမင်းရဲ့အလယ်မှာဘုရားသခင်ကသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အမှု၊ အံ့ဘွယ်သောအရာတွေနဲ့နိမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့မင်းကိုဘုရားသခင်ကသက်သေပြခဲ့တယ်သင်ကိုယ်တိုင်သိသည့်အတိုင်း - 23 ဤသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏တိကျသေချာသောအစီအစဉ်နှင့်ကြိုတင်သိထားသည့်အတိုင်းအပ်နှင်း။ သင်သည်တရားမဲ့လူတို့လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေသတ်ခြင်းကိုခံရသည်။. 24 ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုထမြောက်စေခဲ့တယ်သေခြင်းတရားသည်သူ့အားချုပ်နှောင်ထားရန်မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်သေခြင်းတရားကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ 25 အကြောင်းမူကား၊ ဒါဝိဒ်က၊ ငါထာဝရဘုရားသည်ငါ့အားမတုန်လှုပ်စေခြင်းငှါ၊ ငါ၏လက်ျာဘက်၌ငါရှိသည်ကိုငါမြင်၏။ 26 ထိုကြောင့်ငါ့စိတ်နှလုံးရွှင်လန်း။ လျှာသည်ရွှင်လန်း၏။ ငါ့အသားသည်လည်းမျှော်လင့်ခြင်း၌တည်လိမ့်မည်။ 27 အကြောင်းမူကား၊ သင်သည်ငါ့ဝိညာဉ်ကိုဟေးဒီးစ်သို့မစွန့်၊ သို့မဟုတ်သင်၏သန့်ရှင်းသောဘုရားသည်ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုမြင်စေ. 28 အသက်လမ်းခရီးတို့ကိုသင်သိစေပြီ။ မင်းရှိနေခြင်းကြောင့်ငါ့ကို ၀ မ်းမြောက်မှုပြည့်စေလိမ့်မယ်။

တမန်တော် ၂: ၂၉-၃၆ တွင်ပေတရုက“ ဘုရားသခင် (သူ့ကို) သခင်နှင့်ခရစ်တော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းတော်မူသည်” ဟုဆိုသည်။

29 ညီအစ်ကိုတို့၊ ဘိုးဘေးဒါဝိဒ်၏အကြောင်းကိုငါသည်သင်တို့အားအတည့်အလင်းပြောပါရစေ။ ထိုဒါဝိဒ်သည်သေ။ သင်္ဂြိုဟ်သောတွင်းသည်ယခုတိုင်အောင်ငါတို့၌ရှိ၏။ 30 ထို့ကြောင့်ပရောဖက်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်သည်သူ၏သားစဉ်မြေးဆက်တစ် ဦး ကိုသူ၏ရာဇပလ္လင်ပေါ်တွင်တင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကျိန်ဆိုသည်ကိုသိသည်။, 31 သူသည်ကြိုမြင်။ ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းပြောခဲ့သည်၊ သူသည်ဟေးဒီးစ်သို့မစွန့်၊ သူ၏အသားသည်ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုမမြင်ခဲ့ဟုပြောခဲ့သည်။. 32 ထိုယေရှုကိုဘုရားသခင်ထမြောက်စေတော်မူသည်ကိုငါတို့ရှိသမျှသည်သက်သေခံဖြစ်ကြ၏။ 33 ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏လက်ျာဘက်၌ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ ရောက်၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ကတိတော်ကိုခမည်းတော်ထံမှခံတော်မူသည်နှင့်အညီသင်တို့ကိုယ်တိုင်မြင်သည်နှင့်ကြားရသောဤအရာတို့ကိုသွန်းလောင်းတော်မူပြီ။. 34 အကြောင်းမူကား၊ ဒါဝိဒ်သည်ကောင်းကင်သို့မတက်ဘဲ၊ သူကိုယ်တိုင်မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သခင်က၊ ငါ့လက်ျာဘက်၌ထိုင်လော့ဟုငါ့သခင်အားမိန့်တော်မူ၏။ 35 သင်၏ရန်သူတို့ကိုသင်၏ခြေတင်ရာငါမချမထားမှီတိုင်အောင်ငါ့လက်ျာဘက်၌ထိုင်နေလော့ဟုငါ့အားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 36 ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသင်တို့အားလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားသောဤသခင်ယေရှုကို၎င်း၊ ဘုရားသခင်ဖြစ်စေတော်မူသည်ကိုIsraelသရေလအမျိုးရှိသမျှတို့သည်သိစေကြလော့။ "

တမန်တော် ၂: ၃၇-၄၁၊ တမန်တော်အယူဝါဒ

 37 ယခုထိုစကားကိုကြားသောအခါသူတို့သည်စိတ်နှလုံးညှိုးငယ်။ ပေတရုနှင့်ကျန်တမန်တော်တို့အား“ ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါတို့အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း။ ” 38 ပေတရုက၊ သင်တို့၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်ယေရှုခရစ်၏နာမ၌နောင်တရ။ ဗတ္တိဇံကိုခံကြလော့။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးကိုရကြလိမ့်မည်။. 39 အကြောင်းမူကား၊ ဂတိတော်သည်သင်နှင့်သင်၏သားသမီးများနှင့်ဝေးကွာသောသူတို့အားငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားခေါ်တော်မူသောသူတိုင်းအားကတိထားတော်မူသည်။ " 40 အခြားစကားများစွာဖြင့်သူကသက်သေခံပြီးသူတို့ကိုဆက်လက်တိုက်တွန်းသည် -“ဤကောက်သောမျိုးဆက်မှသင်ကိုယ်ကိုကယ်တင်ပါ။ " 41 ထို့ကြောင့်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံသောသူတို့သည်နှစ်ခြင်းခံကြသည်၊ ထိုနေ့၌ဝိညာဉ်သုံးထောင်ခန့်ထပ်တိုးလာ၏။ 42 သူတို့သည်သူတို့ကိုယ်သူတို့မြှုပ်နှံထားသည် တမန်တော်တို့၏သွန်သင်ချက် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ မုန့်ကိုဖဲ့ခြင်း၊ 43 ၀ ိညာဉ်တိုင်းကိုကြောက်ရွံ့။ အံ့သြဖွယ်ရာများနှင့်နိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုတမန်တော်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ 

အပိုင်း ၃၊ ပေတရုသည်ဂျူးများအားတရားဟောခဲ့သည်

တမန်တော် ၃: ၁၃-၂၆၊ ပေတရုသည်ရှောလမုန်၏တိုင်၌ဟောပြောသည်

13 အာဗြဟံ၏ဘုရား၊ Isa ဇာက်၏ဘုရား၊ ငါတို့ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားဖြစ်တော်မူသောယာကုပ်တို့၏ဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလော့။သူ့ကိုလွှတ်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါပိလတ်မင်းရှေ့၌သင်အပ်လိုက်သောသူ၊ 14 သင်တို့မူကား၊ သန့်ရှင်း။ ဖြောင့်မတ်သောဘုရားကိုငြင်းပယ်။ ၊ လူသတ်သမားကိုသင့်အားခွင့်လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်, 15 ဘုရားသခင်သည်သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောအသက်ရှင်သောစာရေးဆရာကိုသင်တို့သတ်ကြ၏။ ဒီအတွက်ငါတို့ကသက်သေတွေပါ16 သူ၏နာမကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သူ၏နာမသည်ဤလူကိုသင်မြင်။ သိသောလူကိုခိုင်ခံ့စေ၏၊ ယေရှုအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းသည်ထိုသူအားသင်တို့အပေါင်း၌ဤပြီးပြည့်စုံသောကျန်းမာခြင်းကိုပေး၏။

17 “ အခုညီအစ်ကိုတွေ၊ မင်းကမင်းမသိတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ 18 ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်ကပရောဖက်တွေအားလုံးရဲ့ပါးစပ်ကကြိုပြောထားတဲ့အရာကသူ့ခရစ်တော်ဒုက္ခခံရလိမ့်မယ်. 19 ထို့ကြောင့်သင်၏အပြစ်များကိုပြေစေခြင်းငှါနောင်တရ။ ပြန်လှည့်လော့, 20 သခင်၏မျက်မှောက်မှလန်းဆန်းသောအချိန်သည်၎င်း၊ သင်တို့အဘို့ခန့်ထားတော်မူသောခရစ်တော်ကိုစေလွှတ်တော်မူမည်အကြောင်း၊, 21 ရှေးကာလ၌သန့်ရှင်းသောပရောဖက်တို့၏နှုတ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသောအရာခပ်သိမ်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မည့်အချိန်မတိုင်မီကောင်းကင်သည်လက်ခံရမည့်သူဖြစ်သည်. 22 မောရှေက 'ထာဝရအရှင်ဘုရားသခင်သည်သင်၏ညီအစ်ကိုတို့အထဲကငါကဲ့သို့ပရောဖက်တပါးကိုပေါ်ထွန်းစေတော်မူမည်။ သူပြောသမျှကိုသင်နားထောင်ရမည်။ 23 ထိုပရောဖက်ကိုနားမထောင်သော ၀ ိညာဉ်ရှိသမျှတို့သည်လူတို့၌ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ 24 နှင့် ရှမွေလ မှစ၍ နောက်တော်သို့လိုက်သောသူတို့ပြောသောပရောဖက်ရှိသမျှတို့သည်ယခုကာလ၌ဟောပြောကြ၏. 25 သင်သည်ပရောဖက်တို့၏သား၊ အာဗြဟံအားဘုရားသခင်ပြောသောပဋိညာဉ်ပဋိညာဉ်၏သားဖြစ်၏။ 'သင်၏အမျိုးအနွယ်၌မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ကောင်းချီးခံစားရကြလိမ့်မည်။ 26 ဘုရားသခင်သည်မိမိ၏ကျွန်ကိုထမြောက်စေ။ ၊ သင်တို့ရှိသမျှကိုသင်၏မကောင်းမှုမှလှန်ခြင်းအားဖြင့်၊။ "

တမန်တော် ၄: ၁-၂၊ ဇဒ္ဒုကဲများသည်စိတ်ဆိုးသည် 

1 သူတို့သည်လူများနှင့်စကားပြောနေစဉ်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်ဗိမာန်တော်မှူးနှင့်ဇဒ္ဒုကဲတို့သည်သူတို့အပေါ်သို့ရောက်ကြသည်။ 2 သူတို့သည်လူတို့ကိုသွန်သင်။ ကြွေးကြော်နေသောကြောင့်အလွန်စိတ်ဆိုးကြသည် ယေရှု၌သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း.

တမန်တော် ၄: ၈-၁၂၊ ပေတရုသည်ကောင်စီရှေ့တွင်ရှိသည်

8 ထိုအခါသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောပေတရုကသူတို့အား“ လူများနှင့်အကြီးအကဲတို့၊ 9 ဆွံ့အသောသူအားကောင်းသောအမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ ငါတို့သည်ယနေ့စုံစမ်းခြင်းကိုခံရလျှင်၊ ဤသူသည်အနာပျောက်ပြီဟုအဘယ်သို့ဆိုလိုသနည်း။ 10 သင်နှင့်Israelသရေလလူအပေါင်းတို့အား၎င်းသိစေ နာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်၏နာမအားဖြင့်, သင်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားသောသူ, ဘုရားသခင်သည်သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောသူဖြစ်၏သူ့ဆီကဒီလူကမင်းရှေ့မှာကောင်းကောင်းရပ်နေတယ်။ 11 ဤယေရှုသည်သင်ပယ်သောကျောက်၊ အုတ်မြစ်ဖြစ်လာသောတည်ဆောက်သူများဖြစ်သည်. 12 ငါတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရသောလူသားတို့တွင်ကောင်းကင်အောက်၌အခြားမည်သည့်နာမည်မျှမရှိသောကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းမရှိချေ။ "

တမန်တော် ၄: ၂၄-၃၁၊ ယုံကြည်သူများဆုတောင်းပါ

24 ... သူတို့သည်အသံကိုဘုရားသခင်ရှေ့သို့လွှင့ ်၍ "အရှင်၊ ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ သမုဒ္ဒရာနှင့်အရာအားလုံးတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်, 25 ငါတို့အဘဒါဝိဒ်၏နှုတ်တော်မှတဆင့်အဘယ်သူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောသနည်း။ 26 မြေကြီးရှင်ဘုရင်တို့သည်ကိုယ်တိုင်တည်။ ၊ မင်းများတို့သည်သခင်ဘုရားကို၎င်း၊' - 27 အကြောင်းမူကား၊ ဤမြို့၌သင်ဘိသိက်ခံသောမင်း၏သန့်ရှင်းသောကျွန်ယေရှု၊ ဟေရုဒ်နှင့်ပုန္တိပိလတ်မင်းတို့သည်တစ်ပါးအမျိုးသားများနှင့်peoplesသရေလလူမျိုးများနှင့်အတူစုဝေးခဲ့ကြသည်။, 28 မင်းရဲ့လက်နဲ့မင်းအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးဘာမဆိုလုပ်ဖို့. 29 ယခုမှာ၊ သခင်၊ သူတို့ရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးမင်းရဲ့စကားကိုရဲရင့်စွာနဲ့ဆက်ပြောဖို့မင်းရဲ့ကျေးကျွန်တွေကိုခွင့်ပြုပါ။ 30 သင်သက်သာစေရန်သင်၏လက်ကိုဆန့ ်၍ လက္ခဏာများနှင့်အံ့သြဖွယ်များကိုလုပ်ဆောင်သည် ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းသောကျွန်ယေရှုအမည်။ " 31 သူတို့သည်ဆုတောင်းသောအခါစုဝေးသောနေရာသည်တုန်လှုပ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်လျက်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရဲရင့်စွာ ဆက်၍ ပြောဆိုခဲ့သည်။

တမန်တော် ၅: ၁၂-၁၆၊ တမန်တော် ၀ န်ကြီးဌာန

12 ယခုအခါလူများအကြားနိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်အံ့သြဖွယ်ရာများကိုမှန်မှန်ပြုလုပ်ခဲ့သည် တမန်တော်များ၏လက်ဖြင့်မရ။ သူတို့သည်ရှောလမုန်၏တိုင်လုံး၌အတူတကွနေကြ၏။ 13 ကြွင်းသောအရာတစုံတခုမျှမပါဝံ့ဘဲ၊ လူများတို့သည်သူတို့ကိုရိုသေလေးစားကြ၏။ 14 ယုံကြည်သူ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးပေါင်းများစွာကိုသခင်အားထည့်သွင်းခဲ့သည်။ 15 ဒါကြောင့်သူတို့ကဖျားနာသူတွေကိုလမ်းတွေပေါ်ခေါ်သွားပြီးကုတင်တွေ၊ ဖျာတွေပေါ်မှာတင်၊ အနည်းဆုံးတော့ပေတရုရောက်လာတာနဲ့သူ့အရိပ်ကသူတို့ထဲကတချို့ကိုကျရောက်စေခဲ့တယ်။ 16 လူများတို့သည်လည်းဂျေရုဆလင်မြို့ပတ် ၀ န်းကျင်မှဖျားနာသူများနှင့်ညစ်ညူးသောနတ်ဆိုးများကိုခေါ်ဆောင်လာပြီး၎င်းတို့အားလုံးသက်သာပျောက်ကင်းခဲ့သည်။

တမန်တော် ၅: ၂၉-၃၂ တွင်တမန်တော်များကိုဖမ်းဆီးခဲ့သည်

29 ဒါပေမယ့်ပေတရုနဲ့တမန်တော်တွေက“ ငါတို့ကလူထက်ဘုရားသခင်ကိုနာခံရမယ်။ 30 ငါတို့အဘတို့၏ဘုရားသခင်သည်သစ်ပင်၌ဆွဲထားခြင်းဖြင့်သင်သတ်သောယေရှုကိုထမြောက်စေတော်မူပြီ. 31 ဘုရားသခင်သည်rightသရေလလူမျိုးအားနောင်တရရန်နှင့်အပြစ်များခွင့်လွှတ်ပေးရန်ခေါင်းဆောင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သူ၏လက်ျာဘက်၌ချီးမြှောက်ခဲ့သည်. 32 ငါတို့သည်လည်းဤအရာတို့ကိုသက်သေဖြစ်ကြ၏။ ဘုရားသခင်သည်သူ၏စကားကိုနားထောင်သောသူတို့အားပေးတော်မူသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်တူ၏။ "

တမန်တော် ၅: ၄၀-၄၂၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရသည်

40 တမန်တော်တို့ကိုခေါ်သောအခါသူတို့သည်ရိုက်ပုတ်။ ယေရှု၏နာမကိုအမှီ ပြု၍ မပြောစေခြင်းငှါလွှတ်လိုက်ကြ၏။ 41 ထို့နောက်၎င်းတို့သည်နာမည်ရှေ့မှောက်၌ဂုဏ်အသရေကိုရှုတ်ချခံရရန်ထိုက်တန်သည်ဟုထင်မှတ်ကြသောကြောင့် ၀ မ်းမြောက် ၀ မ်းသာဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ 42 နေ့တိုင်း၊ ဗိမာန်တော်၌၎င်း၊ တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်၊ သူတို့သည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသွန်သင်ခြင်းနှင့်ဟောပြောခြင်းတို့ကိုမရပ်စဲကြချေ.

တမန်တော် ၆: ၂-၇၊ လက်ထောက်ရွေးချယ်ခြင်း

တပည့်တော်တကျိပ်နှစ်ပါးတို့သည်တပည့်အရေအစုကိုခေါ်။ ၊ စားပွဲများကိုတည်ခင်းဧည့်ခံရန်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုငါတို့စွန့်လွှတ်ခြင်းသည်မမှန်ကန်ပေ။ 3 သို့ဖြစ်၍ ညီအစ်ကိုတို့၊ ကျော်ကြားသောသူရဲခုနစ်ယောက်ကိုသင်တို့အထဲကရွေးကြလော့။ ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပညာပြည့်ဝ၏ဤတာဝန်အတွက်ငါတို့ခန့်အပ်မည်။ 4 သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုတောင်းခြင်းနှင့်နှုတ်ကပတ်တော်၏ဓမ္မအမှု၌မိမိကိုယ်ကိုအပ်နှံလိမ့်မည်။ " 5 သူတို့သည်စုဝေးမှုတစ်ခုလုံးကိုနှစ်သက်ကြောင်းပြောဆိုကြပြီးယုံကြည်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံသောစတီဖင်၊ Antioch မှဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသောဘာသာခြားဖြစ်သော Phil, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolaus တို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ 6 ထိုအရာတို့ကိုတမန်တော်တို့ရှေ့၌ ထား၍၊ သူတို့သည်ဆုတောင်း။ လက်ကိုတင်ကြ၏. 7 ဘုရားသခင်၏သာသနာတော်သည်တိုးပွားသဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့၌တပည့်တော်တို့သည်အလွန်ပွါးများ။ ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုနားထောင်ကြ၏။

အပိုင်း ၄ Stephen's Speech

တမန်တော် ၇: ၂-၈၊ အာဗြဟံ၊ ac ဇာက်နှင့်ယာကုပ်

2 စတီဖင်က“ ညီအစ်ကို၊ အဖ၊ ငါ့စကားကိုနားထောင်ပါ။ ခါရန်မြို့၌မနေမီ၊ ဆိုဆိုပိုတေးမီးယား၌ငါတို့အဘအာဗြဟံအားထင်ရှားသောဘုန်းတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင် 3 သင်၏ပြည်မှ၎င်း၊ သင်၏အမျိုးအနွယ်မှထွက်၍ ငါပြလတံ့သောပြည်သို့ သွားလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ 4 ထို့နောက်သူသည်ခါလဒဲပြည်မှ ထွက်၍ ခါရန်မြို့၌နေ၏။ ခမည်းတော်သေဆုံးပြီးနောက်ဘုရားသခင်သည်ထိုအရပ်မှယခုသင်နေထိုင်သောဤပြည်သို့နှင်ထုတ်တော်မူသည်။ 5 သူကပေတစ်ပေတောင်မရှည်ပေမဲ့သူကကလေးမရှိပေမယ့်သူ့ကိုအပိုင်အဖြစ်ပေးပြီးသူ့နောက်မှာသားမြေးတွေကိုပေးမယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ 6 ဘုရားသခင်သည်သူ၏သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည်သူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်၌တည်းခို။ ၊ အနှစ်လေးရာပတ်လုံးဆင်းရဲစေတော်မူလိမ့်မည်ဟုဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမိန့်တော်မူ၏။ 7 ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သူတို့သည်ငါကိုးကွယ်သောလူမျိုးကိုငါစစ်ကြောစီရင်ပြီးမှ၊ သူတို့သည် ထွက်၍ ဤအရပ်၌ငါ့ကိုကိုးကွယ်လိမ့်မည်။ 8 အရေဖျားလှီးခြင်းပဋိညာဉ်ကိုပေး၏။ ထို့ကြောင့်အာဗြဟံသည် ac ဇာက်၏ဖခင်ဖြစ်လာပြီးအဋ္ဌမမြောက်နေ့၌အရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံလေ၏။

တမန်တော် ၇: ၉-၁၆၊ ယောသပ်

9 “ ယောသပ်ကိုမနာလိုသောဘိုးဘေးများသည်သူ့ကိုအဲဂုတ္တုပြည်၌ရောင်း။ ၊ သို့သော်ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိခဲ့သည် 10 သူသည်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းကိုကယ်နှုတ်။ အဲဂုတ္တုရှင်ဘုရင်ဖာရောရှေ့တော်၌မျက်နှာသာနှင့်ပညာကိုပေး၏။ 11 ယခုအဲဂုတ္တုပြည်၊ ခါနာန်ပြည်တရှောက်လုံး၌အစာခေါင်းပါးခြင်း၊ ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းကိုငါတို့သည် ခံရ၍ ငါတို့ဘိုးဘေးတို့သည်စားစရာကိုမတွေ့ကြ။ 12 သို့သော်အဲဂုတ္တုပြည်၌စပါးရှိသည်ဟုယာကုပ်သည်ကြားသောအခါ၊ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများကိုပထမအကြိမ်စေလွှတ်၏။ 13 ဒုတိယအကြိမ်ခရီးစဉ်တွင်ယောသပ်သည်သူ့အစ်ကိုများအားလူသိများလာပြီးယောသပ်၏မိသားစုသည်ဖာရောအားလူသိများလာသည်။ 14 ယောသပ်သည်စေလွှတ်။ အဘယာကုပ်နှင့်သူ၏အမျိုးအနွယ်အားလုံးခုနစ်ဆယ့်ငါးယောက်ကိုခေါ်ခဲ့သည်။ 15 ယာကုပ်သည်အဲဂုတ္တုပြည်သို့ သွား၍ သူနှင့်ငါတို့အဘများသေလေ၏။ 16 သူတို့သည်ရှေခင်မြို့သို့ ပြန်၍ ရှေခင်မြို့၌ဟာမော်သားတို့ထံမှငွေအလုံးအရင်းနှင့် ၀ ယ်သောအာဗြဟံဝယ်သောသင်္ချိုင်း၌ထားကြ၏။

တမန်တော် ၇: ၁၇-၂၉ မောရှေနှင့်အီဂျစ်ပြည်တွင်သုံ့ပန်းများ

17 “ ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပေးထားတဲ့ကတိတော်အချိန်နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှအီဂျစ်မှာလူတွေပိုတိုးလာတယ် 18 ယောသပ်ကိုမသိသောအခြားဘုရင်တစ်ပါးသည်အဲဂုတ္တုပြည်၌မထမှီတိုင်အောင်၊ 19 သူကငါတို့ရဲ့လူမျိုးရေးကိုလိမ္မာပါးနပ်စွာဆက်ဆံပြီးသူတို့တွေကိုအသက်မချမ်းသာစေဖို့အတွက်ငါတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုသူတို့ရဲ့ရင်သွေးငယ်များကိုဖော်ထုတ်ခိုင်းတယ်။ 20 ဤအချိန်၌မောရှေမွေးဖွားသည်။ သူသည်ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌တင့်တယ်၏။ သူသည်အဘ၏အိမ်၌သုံးလကြီးပြင်းခြင်းခံရသည်။ 21 သူသည်ထင်ရှားသောအခါဖာရောဘုရင်၏သမီးတော်သည်သူ့ကိုလက်ခံ။ သူ့ကိုသားအဖြစ်မွေးစားလေ၏။ 22 မောရှေသည်အဲဂုတ္တုလူတို့၏ဥာဏ်ပညာအလုံးစုံကိုဆုံးမသွန်သင်တော်မူ။ သူ၏စကားများနှင့်အကျင့်တို့၌အားကြီးတော်မူ၏။ 23 “ သူအသက်လေးဆယ်ရောက်တဲ့အခါသူ့အစ်ကိုတွေအစ္စရေးတွေကိုသွားလည်ဖို့စိတ်ထဲကနေစဉ်းစားတယ်။ 24 ပြီးတော့သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကမတရားလုပ်နေတာကိုမြင်ပြီးဖိနှိပ်ခံရတဲ့လူကိုခုခံကာကွယ်ပြီးအီဂျစ်ကိုရိုက်နှက်အပြစ်ပေးတယ်။ 25 သူကဘုရားသခင်ကသူ့လက်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းပေးနေတယ်ဆိုတာအစ်ကိုတို့နားလည်မယ်လို့သူထင်ခဲ့ပေမယ့်သူတို့နားမလည်ခဲ့ဘူး။ 26 နောက်နေ့တွင်သူတို့သည်ရန်ဖြစ်ကြစဉ်သူတို့အားထင်ရှားလာပြီး 'လူတို့သည်သင်တို့သည်ညီအစ်ကိုများဖြစ်ကြသည်' ဟုဆိုလျက်၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဘာကြောင့်မှားရတာလဲ။ 27 သူ့အိမ်နီးချင်းကို ပြစ်မှားတဲ့လူက 'မင်းကို ဘယ်သူက ငါတို့အပေါ်မှာ တရားသူကြီးလုပ်ခိုင်းတာလဲ။ 28 မနေ့ကအီဂျစ်ကိုသတ်လိုက်တာမင်းငါ့ကိုသတ်ချင်လား။ ' 29 ဤတုံ့ပြန်မှုကြောင့်မောရှေသည်ထွက်ပြေး။ မိဒျန်ပြည်၌ပြည်နှင်ခံရပြီးသားနှစ် ဦး ၏ဖခင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။

တမန်တော် ၇: ၃၀-၄၃ မောရှေနှင့်အစုအပြုံလိုက် 

30 “ ယခုအနှစ်လေးဆယ်လွန်သောအခါ၊ သိနာတောင်ပေါ်တော၌ချုံ၌မီးလျှံ၌ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ထင်ရှား၏။ 31 မောရှေသည်မြင်သောအခါမြင်မြင်ချင်းအံ့ was ။ အနီးသို့ကြည့်သောအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏အသံတော်ထွက်လာ၏။ 32 ငါဟာမင်းရဲ့ဘိုးဘေးတွေရဲ့ဘုရား၊ အာဗြဟံ၊ Isa ဇာက်၊ ယာကုပ်တို့ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ မောရှေသည်တုန်လှုပ်။ မကြည့်ဝံ့။ 33 ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​က``သင်​တို့​ရပ်​နေ​ရာ​သည် သန့်​ရှင်း​သော​မြေ​ဖြစ်​၍​ခြေ​နင်း​ကို​ချွတ်​လော့။ 34 အဲဂုတ္တုပြည်၌ငါ၏လူမျိုး၏ဆင်းရဲဒုက္ခကိုငါမြင်ပြီ၊ သူတို့၏ညည်းတွားသံကိုငါကြားပြီ၊ ငါသူတို့ကိုကယ်နှုတ်မည်။ ယခုငါ လာ၍ သင်တို့ကိုအဲဂုတ္တုပြည်သို့ငါစေလွှတ်မည်ဟုဆို၏။

35 “ မင်းကိုဘယ်သူကမင်းကိုတရားသူကြီး၊ တရားသူကြီးလို့ဘယ်သူခေါ်တာလဲ” ဟုငြင်းဆိုကြသောဤမောရှေ၊ဤသူသည်ဘုရားသခင်အားချုံ၌ပေါ်လာသောကောင်းကင်တမန်၏လက်ဖြင့်အုပ်စိုးရှင်နှင့်ရွေးနှုတ်သူအဖြစ်စေလွှတ်တော်မူသည်. 36 ဤသူသည်သူတို့ကိုအဲဂုတ္တုပြည်၌၎င်း၊ ပင်လယ်နီ၌၎င်း၊ တော၌၎င်း၊ အံ့ဘွယ်သောအမှုတို့ကို၎င်း၊ အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံး၎င်းင်းတို့ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ 37 ဤသူသည် Moses သရေလအမျိုးသားတို့အားပြောသောမောရှေဖြစ်သည်, 'ဘုရားသခင်သည်သင်၏ညီအစ်ကိုများကဲ့သို့ငါကဲ့သို့သောပရောဖက်တပါးကိုသင်တို့အဘို့ပေါ်ထွန်းစေတော်မူမည်။ '' 38 ဤသူသည်သိနာတောင်၌ငါနှင့်ငါတို့ဘိုးဘေးများနှင့်စကားပြောသောကောင်းကင်တမန်နှင့်တော၌ပရိသတ်၌ရှိ၏။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးမည့်အသက်ရှင်သောဗျာဒိတ်တော်များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ 39 ငါတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကသူ့ကိုနာခံဖို့ငြင်းဆန်ခဲ့ပေမယ့်သူ့ကိုဘေးဖယ်ပြီးသူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့ကအီဂျစ်ကိုပြောင်းသွားတယ်။ 40 အာရုန်အား၊ ငါတို့ရှေ့မှာ သွားမည့်ဘုရားများကို ငါတို့အဘို့ လုပ်ကြလော့။ အဲဂုတ္တုပြည်မှ ငါတို့ကို နှုတ်ဆောင်သော ဤမောရှေသည် အဘယ်သို့ဖြစ်သနည်းဟု ငါတို့မသိကြဟု မိန့်တော်မူ၏။ 41 ထိုကာလ၌သူတို့သည်နွားသငယ်ကို လုပ်၍ ရုပ်တုအားယဇ် ပူဇော်၍၊ မိမိတို့လက်ဖြင့်လုပ်သောအမှု၌ဝမ်းမြောက်ကြ၏။ 42 ပရောဖက်ကျမ်း၌ရေးထားသည့်အတိုင်းဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုလွှဲ။ သူတို့ကိုအခွင့်ပေးတော်မူသည်။ ? 43 သင်ကိုးကွယ်သောပုံများ၊ Moloch တဲနှင့်သင်၏ဘုရားသခင် Rephan ကြယ်ကိုသင် ယူ၍၊ သင်တို့ကိုဗာဗုလုန်မြို့တဘက်၌ငါစေလွှတ်မည်။

တမန်တော် ၇: ၄၄-၅၃၊ ပရောဖက်များအားငြင်းပယ်သည် 

44 “ ငါတို့ဘိုးဘေးများသည်တော၌သက်သေခံသောတဲ၌ရှိတော်မူသည်အတိုင်း၊ မောရှေအားမိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ 45 ငါတို့ဘိုးဘေးများသည်ဘုရားသခင်အားငါတို့ဘိုးဘေးများရှေ့မှနှင်ထုတ်သောလူမျိုးများကိုမောင်းထုတ်သောအခါသူတို့ကယောရှုနှင့်အတူယူဆောင်လာခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်လက်ထက်တိုင်အောင်၎င်း၊ 46 ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌မျက်နှာသာရ။ ယာကုပ်၏ဘုရားသခင့်အဘို့ခိုလှုံရာကိုရှာခြင်းငှါတောင်း၏။ 47 သို့သော်ရှောလမုန်သည်သူ့အတွက်အိမ်တစ်လုံးဆောက်ပေးခဲ့သည်။ 48 သို့သော်လည်းအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသည်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအိမ်များ၌မနေပါပရောဖက်ပြောတဲ့အတိုင်း 49 “ ကောင်းကင်သည်ငါ့ပလ္လင် ဖြစ်၍ မြေကြီးသည်ငါ့ခြေတင်ရာဖြစ်၏။ အရှင်ငါမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါ့အဘို့အဘယ်သို့သောအိမ်ကို၎င်း၊ ငါ့အဘို့ငြိမ်ဝပ်ရာအရပ်ကားအဘယ်သို့နည်း။ 50 ငါ့လက်ကဒီအရာတွေအားလုံးကိုလုပ်တာမဟုတ်လား။ ' 51 “ သင်တို့သည်နှလုံးနှင့်နား၌အရေဖျားလှီးခြင်းကိုမခံသောလည်ပင်းတောင့်တင်းသောလူများ၊ သင်သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအမြဲဆန့်ကျင်သည်။ မင်းဘိုးဘေးတွေလုပ်သလိုမင်းလည်းဒီလိုပဲ။ 52 သင်တို့ဘိုးဘေးများသည်မညှဉ်းဆဲဘဲမည်သောပရောဖက်များနည်း။ ၎င်းပြင်၊ သင်ယခုသစ္စာဖောက်သော၊ ကြွလာတော်မူသော၊ ကြိုတင်ကြေညာသောသူတို့ကိုသတ်ကြ၏, 53 ကောင်းကင်တမန်များပေးသောပညတ်တော်ကိုလက်ခံ။ မလိုက်နာသောသင်။ "

တမန်တော် ၇: ၅၄-၅၆၊ စတီဖင်ကိုခဲဖြင့်ပစ်ခြင်း

54 ယခုဤအရာတို့ကိုကြားသောအခါအမျက် ထွက်၍ သူ့ကိုအံသွားကြိတ်ကြ၏။ 55 သို့သော်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သောသူသည်ကောင်းကင်သို့စူးစိုက်ကြည့်။ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုမြင်။ ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏လက်ယာတော်ဘက်၌ရပ်နေသည်။ 56 ပြီးတော့သူက“ကြည့်ပါ၊ ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သည်ကိုငါမြင်သည်နှင့်လူသားသည်ဘုရားသခင်၏လက်ျာဘက်၌ရပ်နေ၏။ " 57 ဒါပေမယ့်သူတို့ကကျယ်လောင်တဲ့အသံနဲ့အော်ပြီးနားကိုပိတ်လိုက်ပြီးသူ့ဆီကိုအတူတကွအပြေးအလွှားသွားကြတယ်။ 58 သူတို့သည်သူ့ကိုမြို့ပြင်သို့နှင်ထုတ်ပြီးမှကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ကြ၏။ သက်သေများသည်မိမိအဝတ်ကိုရှောလုအမည်ရှိသောလူငယ်လေး၏ခြေရင်း၌ထားကြ၏။ 59 သူတို့သည်စတီဖင်ကိုခဲနှင့်ပေါက်စဉ်သူက“ သခင်ယေရှု၊ ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုလက်ခံပါ” ဟုအော်ဟစ်ခဲ့သည်။ 60 ဒူးထောက်လျက်သူက“ သခင်၊ သူတို့အပေါ်မှာဒီအပြစ်ကိုမလုပ်နဲ့” ဟုအသံကျယ်ကြီးဖြင့်အော်သည်။ ဤစကားကိုမိန့်တော်မူပြီးမှအိပ်ပျော်လေ၏။

အပိုင်း ၅၊ ဂျေရုဆလင်မြို့ပြင်မှာတရားဟောခြင်း

တမန်တော် ၈: ၅-၈၊ ဖိလိပ္ပုသည်ခရစ်တော်ကိုကြေငြာသည်

5 ဖိလိပ္ပုသည်ရှမာရိမြို့သို့သွား၏ သူတို့အားခရစ်တော်အားကြေငြာခဲ့သည်. 6 လူအစုအဝေးတို့သည်ဖိလိပ္ပုပြောသောစကားကိုကြား။ သူပြုသောနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုမြင်သောအခါ၊ 7 အကြောင်းမူကားညစ်ညူးသောနတ်ဆိုးများသည်ကြီးသောအသံနှင့်အော်ဟစ်။ ၎င်း၌ပါ ၀ င်သောသူတို့သည်ခြေလက်အင်္ဂါချို့တဲ့သောသူများစွာတို့ကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေကြ၏။ 8 ဒါကြောင့်အဲဒီ့မြို့မှာအများကြီးပျော်ရွှင်ခဲ့တယ်။

တမန်တော် ၈:၁၂၊ ဖိလိပ္ပု၏တရားဟောချက်

12 သို့သော်ဖိလိပ္ပုသည်သူနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းကောင်းကိုဟောပြောသောအခါသူတို့ယုံကြည်လာကြသည် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့်ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏ယောက်ျားရော၊ အမျိုးသမီးရော။

တမန်တော် ၈: ၁၄-၂၂ ရှမာရိသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိသည်

14 ရှမာရိမြို့၌ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံကြောင်းတမန်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌တမန်တော်တို့သည်ကြားသောအခါ၊ ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့ကိုစေလွှတ်။ ၊ 15 ဆင်း လာ၍ သူတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရစေခြင်းငှါဆုတောင်းလျက်၊ 16 အကြောင်းမူကား၊ သူသည်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်အပေါ်သို့မှမရောက်သေးပါ၊ သို့သော်သူတို့သည်သခင်ယေရှု၏နာမ၌နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ 17 ထိုအခါ သူတို့သည်လက်ကို တင်၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြ၏. 18 ယခုရှိမုန်မြင်သောအခါ တမန်တော်တို့၏လက်ကိုတင်ခြင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်သည်ခံရသည်သူကသူတို့ကိုပိုက်ဆံပေးတယ်၊ 19 “ ငါ့အား၎င်း၊ ဤမည်သူကိုမဆိုဤအာဏာကိုပေးပါ ငါသည်လက်ကို တင်၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံစေခြင်းငှါ၎င်း။ " 20 ဒါပေမယ့်ပေတရုက“ မင်းရဲ့ငွေနဲ့ဘုရားပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုမင်းပိုက်ဆံနဲ့ရနိုင်တယ်လို့မင်းထင်ခဲ့တာကြောင့်မင်းနဲ့အတူသေပါစေ။ 21 သင်၏စိတ်နှလုံးသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မဖြောင့်မတ်သောကြောင့်၊ 22 ထို့ကြောင့်သင်၏ဤဆိုးညစ်မှုကိုနောင်တရ။ ဖြစ်နိုင်လျှင်သင်၏စိတ်နှလုံးအကြံအစည်သည်သင့်အားခွင့်လွှတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုသခင်အားဆုတောင်းပါ။.

တမန်တော် ၈: ၂၆-၃၉၊ ဖိလိပ္ပုနှင့်ပဏ္ုက်

26 တဖန်ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ဖိလိပ္ပုအား၊ သင်ထ။ ယေရုရှလင်မြို့မှဂါဇမြို့သို့သွားရာတောလမ်းတွင်တောင်မျက်နှာသို့သွားလော့ဟုဆိုသည်အတိုင်း၊ ဒီဟာကသဲကန္တာရတစ်ခုပါပဲ 27 ထိုသူသည်လည်းထ။ သွားလေ၏။ အဲသယောပိအမတ်တယောက်သည်၊ အဲသယောပိပြည်ကိုအစိုးရသောမိဖုရားကန္ဒက်ထံ၌ဘုန်းအသရေရှိ၏။ သူသည်မိမိဘဏ္allာရှိသမျှကိုအုပ်စိုး၏။ သူဟာကိုးကွယ်ဖို့ဂျေရုဆလင်သို့ရောက်လေပြီ 28 ပြန်စဉ်တွင်မိမိရထားပေါ်၌ထိုင်လျက်ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ကျမ်းစာကိုဘတ်လေ၏။ 29 ဝိညာဉ်တော်ကလည်း၊ ထိုရထားသို့ချဉ်း ကပ်၍ မှီဝဲလော့ဟုဖိလိပ္ပုအားဗျာဒိတ်ပေးတော်မူသဖြင့်၊ 30 ဖိလိပ္ပုသည်ရထားသို့ပြေး။ ပရောဖက်ဟေရှာယ၏ကျမ်းစာ၌ဘတ်သည်ကိုကြားလျှင်၊ ဘတ်သောအရာကိုနားလည်ပါ၏လောဟုမေးမြန်း၏။ 31 သူကလည်း၊ အကျွန်ုပ်ကိုလမ်းပြပါစေသော။ ဖိလိပ္ပုကိုခေါ်။ ၊ 32 ယခုသူဖတ်နေသည့်သမ္မာကျမ်းစာ၏စာပိုဒ်မှာဤသို့ဖြစ်သည်။သိုးကဲ့သို့အသေသတ်ခြင်းကိုခံရသောသူနှင့်သိုးသငယ်ကဲ့သို့သိုးမွေးညှပ်သူသည်တိတ်ဆိတ်စွာ နေ၍ နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေ၏. 33 သူ၏အရှက်တရားတွင်တရားမျှတမှုသည်သူ့ကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်မရ။ သူ၏မျိုးဆက်ကိုမည်သူဖော်ပြနိုင်သနည်း။ အကြောင်းမူကား၊ သူ၏အသက်ကိုမြေကြီးနှင့်ကွာစေပြီ။ ”

34 ထိုအမတ်ကလည်း၊ ပရောဖက်သည်အဘယ်သူကိုရည်မှတ်။ ဤသို့ဆိုသနည်း။ 35 ဖိလိပ္ပုသည်မိမိနှုတ်ကိုဖွင့ ်၍ ထိုကျမ်းစာချက်ကိုအစွဲပြုလျက်၊ ယေရှု၏အကြောင်းတည်းဟူသောtheဝံဂေလိတရားကိုဟောလေ၏။ 36 သူတို့သည်လမ်းတစ်လျှောက်သွားရင်းရေအနည်းငယ်သို့ရောက်လာပြီးအမတ်က“ကြည့်ပါ၊ ဒီမှာရေ။ ကျွန်ုပ်နှစ်ခြင်းမခံရန်အဘယ်အရာကတားဆီးသနည်း? " 38 သူသည်ရထားကိုရပ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည် ဖိလိပ္ပုနှင့်အမတ်တို့သည်ရေထဲသို့ဆင်း။ နှစ်ခြင်းပေး၏. 39 ရေထဲကတက်ကြလျှင်၊ ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ဖိလိပ္ပုကိုဆောင်ယူတော်မူ။ ၊ အမတ်သည်ဖိလိပ္ပုကိုနောက်တဖန်မတွေ့မမြင်ရ။ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနှင့်မိမိသွားရသောလမ်းကိုသွားလေ၏။

အပိုင်း ၆၊ ရှောလု (ပေါလု) ပြောင်းလဲခြင်း

တမန်တော် ၉: ၁-၉၊ ဒမတ်စကတ်သို့သွားသောလမ်းရူပါရုံ

1 သို့သော်ရှောလုသည်သခင်၏တပည့်များကိုခြိမ်းခြောက်။ အသက်သတ်နေဆဲဖြစ်သောယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းထံသို့သွားခဲ့သည် 2 ဒမာသက်မြို့ရှိတရားဇရပ်များသို့စာများတောင်း။ ၊ ထိုလမ်းယောက်ျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ၊ သူတို့ကိုချည်နှောင်။ ယေရုရှလင်မြို့သို့ပို့ဆောင်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ 3 သူသည်ခရီးသွားသောအခါဒမာသက်မြို့အနီးသို့ရောက်သောအခါရုတ်တရက်ကောင်းကင်မှအလင်းရောင်သည်သူ့ပတ်လည်၌ထွန်းလင်းလာသည်။ 4 မြေပေါ်မှာလဲ။ ၊ ရှောလု၊ ရှောလု၊ ငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်ညှဉ်းဆဲသနည်း။ 5 ပြီးတော့သူက“ မင်းကဘယ်သူလဲသခင်လေး” ပြီးတော့သူက“ငါကမင်းကိုညှင်းဆဲနေတဲ့ယေရှုပဲ. 6 သို့သော်ထ။ မြို့ထဲသို့ ၀ င်ပါ၊ သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုပြောလိမ့်မည်။ ” 7 သူနှင့်အတူခရီးသွားသောလူတို့သည်စကားသံကိုမကြားရတော့ဘဲမတ်တပ်ရပ်လိုက်သည်။ 8 ရှောလုသည်မြေမှထ။ မျက်စိကိုဖွင့်သော်လည်းအဘယ်အရာကိုမျှမမြင်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်သူ့ကိုလက်နှင့်ချီ။ ဒမာသက်မြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏။ 9 သုံးရက်ပတ်လုံးသူသည်မျက်စိမမြင်၊ အစာမစား၊ မသောက်ဘဲနေ၏။

တမန်တော် ၉: ၁၀-၁၉၊ ရှောလုသည်ပြန်လည်မြင်နိုင်သည်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်။ နှစ်ခြင်းခံသည်

10 အာနနိအမည်ရှိသောဒမာသက်မြို့၌တပည့်တော်တယောက်ရှိ၏။ သခင်က“ အာနနိ” ဆိုတဲ့ရူပါရုံမှာသူ့ကိုပြောတယ်။ သူက“ ငါဒီမှာပါသခင်” 11 ထာဝရဘုရားကသူ့အား“ ထ။ Straight ဟုခေါ်သောလမ်းသို့သွားပါ၊ ရှောလုအမည်ရှိတာရှုမြို့သူတစ်ယောက်ကိုရှာပါ၊ သူသည်ဆုတောင်းသည်။ 12 အာနနိအမည်ရှိသောလူတယောက်သည်အထဲသို့ဝင်။ ရူပါရုံကိုမြင်တော်မူပြီ သူသည်သူ၏အမြင်အာရုံကိုပြန်လည်ရရှိစေရန်သူ၏လက်ကိုတင်ပါ။ " 13 သို့ရာတွင်အာနနိက“ သခင်၊ ဤသူသည်ယေရုရှလင်မြို့၌သင်တို့၏သန့်ရှင်းသူတို့အားအဘယ်မျှလောက်မကောင်းကြောင်းကိုငါကြားရပြီ။ 14 ဒီမှာမင်းနာမည်ကိုခေါ်တဲ့သူအားလုံးကိုချည်နှောင်ဖို့ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတွေဆီကနေသူ့မှာအခွင့်အာဏာရှိတယ်။ ” 15 သို့သော်သခင်က“ သွားပါ၊ သူသည်တစ်ပါးအမျိုးသားများ၊ ရှင်ဘုရင်များနှင့်childrenသရေလအမျိုးသားများရှေ့တွင်ငါ့နာမကိုထမ်းဆောင်ရန်ရွေးချယ်ထားသောလက်နက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ 16 အကြောင်းမူကားငါသည်ငါ၏နာမကြောင့်သူမည်မျှဆင်းရဲခံရမည်ကိုငါပြမည်။ ” 17 ထို့ကြောင့်အာနနိသည်ထွက်သွားပြီးအိမ်ထဲသို့ဝင်သွား၏။ ပြီးတော့ သူ၏လက်ကို တင်၍၊ သူက“ အစ်ကိုရှောလု၊ မင်းလာခဲ့တဲ့လမ်းမှာမင်းကိုထင်ရှားခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုကမင်းအမြင်အာရုံပြန်ကောင်းလာဖို့ငါ့ဆီကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝပါစေ။ " 18 ချက်ချင်းပင်သူ၏မျက်လုံးမှအကြေးကဲ့သို့ကျသောအရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်သည်။ ထို့နောက်သူသည်ထ။ နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်; 19 အစာကိုယူ၍ ခွန်အားကို ပေးတော်မူ၏။ ဒမာသက်မြို့၌ တပည့်တော်တို့နှင့်အတူ ရက်အတော်ကြာ နေတော်မူ၏။

တမန်တော် ၉: ၂၀-၂၂ ရှောလုသည်တရားဟောရန်စတင်ခဲ့သည်

20 ချက်ချင်းပင်သူသည်တရားဇရပ်များ၌ယေရှုကိုကြွေးကြော်လျက်“သူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်။ " 21 ထိုစကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်အံ့ and ။ ၊ ဤသူသည်ဤနာမကိုဟစ်ခေါ်သောသူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ကိုဖျက်ဆီးသောသူမဟုတ်လော။ ပြီးတော့သူတို့ကိုဒီယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးတွေရှေ့ခေါ်လာဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလား။ ” 22 ရှောလုသည်ခွန်အားကိုပိုတိုး။ ဒမာသက်မြို့၌နေသောဂျူးတို့ကိုအရှက်ရစေ၏ ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခြင်းအားဖြင့်.

တမန်တော် ၉:၃၁၊ အသင်းတော်တိုးတက်မှု

31 ထို့ကြောင့်ယုဒပြည်၊ ဂါလိလဲပြည်နှင့်ရှမာရိမြို့တစ်ဝှမ်းလုံး၌အသင်းတော်သည်ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်တည်ဆောက်လျက်ရှိသည်။ ပြီးတော့ သခင်အားကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နှစ်သိမ့်မှု၌လျှောက်လှမ်းခြင်းတိုးလာတယ်။

အပိုင်း ၇၊ လူမျိုးခြားတို့သည်သတင်းကောင်းကြားသည်

တမန်တော် ၁၀: ၃၄-၄၃၊ ပေတရုသည်တစ်ပါးအမျိုးသားများအားတရားဟောခဲ့သည်

34 ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်သူ၏ပါးစပ်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး“ အဲဒါကိုငါတကယ်နားလည်ပါတယ် ဘုရားသခင်ကမျက်နှာမလိုက်ဘူး, 35 လူမျိုးတိုင်း၌သူ့ကိုကြောက်ရွံ့။ တရားသဖြင့်ပြုသောသူမည်သည်ကိုမဆိုလက်ခံနိုင်၏. 36 Israelသရေလနိုင်ငံသို့စေလွှတ်သောနှုတ်ကပတ်တော်သည်သတင်းကောင်းဟောပြောခြင်းဖြစ်သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငြိမ်သက်ခြင်း (သူသည်အားလုံး၏သခင်ဖြစ်သည်), 37 ယောဟန်ကြေငြာသောဗတ္တိဇံခံပြီးနောက်ဂါလိလဲပြည် မှစ၍ ယုဒပြည်တစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်သိသည်။ 38 ဘုရားသခင်သည်နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်တန်ခိုးတော်ဖြင့်မည်သို့ဘိသိက်ပေးသနည်း။ သူသည်ကောင်းမှုပြုရန်နှင့်မာရ်နတ်၏ဖိနှိပ်ခြင်းကိုခံရသောသူအားလုံးကိုကုသပေးခဲ့သည်၊ ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိသည်. 39 ငါတို့သည်ယုဒပြည်၌၎င်း၊ ယေရုရှလင်မြို့၌၎င်းပြုတော်မူသမျှတို့ကိုငါတို့သည်သက်သေဖြစ်ကြ၏။ သစ်ပင်ပေါ်မှာသူ့ကိုကြိုးဆွဲချသတ်ပစ်ကြတယ်။ 40 သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုထမြောက်စေ။ သူ့ကိုထင်ရှားစေတော်မူ၏, 41 သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူပြီးနောက်၊ သူနှင့်အတူစားသောက်။ ဘုရားသခင်နှင့်အတူသက်သေခံသောငါတို့သည်လူအပေါင်း၌မရှိကြ။. 42 သူသည်လူတို့အားတရားဟောရန်နှင့်အသက်ရှင်ရန်နှင့်သေသူများကိုတရားစီရင်ရန်ဘုရားသခင်ကခန့်အပ်ကြောင်းသက်သေခံရန်ငါတို့အားမှာထားခဲ့သည်။. 43 ပရောဖက်အားလုံးသည်သူ့အားယုံကြည်သောသူမည်သည်အားဖြင့်သူ၏နာမအားဖြင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရသည်ကိုသက်သေခံသည်။ "

တမန်တော် ၁၀: ၄၄-၄၈၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တစ်ပါးအမျိုးသားများအပေါ်ကျရောက်သည်

44 ပေတရုသည်ဤအရာများကိုပြောနေစဉ်၊ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားရသူအပေါင်းအပေါ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သက်ရောက်သည်. 45 အရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံသောယုံကြည်သူများသည်ပေတရုနှင့်အတူပါလာကြသောကြောင့်အံ့သြသွားကြသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လက်ဆောင်ကိုသွန်းလောင်းခဲ့သည် ထွက် လူမျိုးခြားတွေအပေါ်မှာတောင် 46 အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနှင့်ပြောသောစကားကိုကြား။ ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြသည်မရ။ ထိုအခါပေတရုကြေငြာသည်၊ 47 "ငါတို့ကဲ့သို့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံသောဤလူတို့အားဗတ္တိဇံကိုပေးသောမည်သူမဆိုရေကိုမတားနိုင်ပါ? " 48 ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံစေဟုအမိန့်ရှိတော်မူ၏။ ထို့နောက်သူတို့သည်ရက်အနည်းငယ်နေရန်သူ့ကိုတောင်းဆိုကြသည်။

တမန်တော် ၁၁: ၁-၁၈၊ ပေတရုသည်တစ်ပါးအမျိုးသားများအကြောင်းသက်သေခံသည်

1 တပါးအမျိုးသားတို့သည်လည်းဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံကြသည်ဟုယုဒပြည်တဝှမ်းလုံးရှိတမန်တော်များနှင့်ညီအစ်ကိုများကြားသိရသည်။ 2 ထို့ကြောင့်ပေတရုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားသောအခါအရေဖျားလှီးမင်္ဂလာဆောင်သူသည်သူ့ကိုဝေဖန်။ ၊ 3 “ သင်သည်အရေဖျားလှီးခြင်းကိုမခံသောလူတို့ထံသို့ သွား၍ သူတို့နှင့်အတူစား၏။ ” 4 သို့သော်ပေတရုသည် စ၍ သူတို့အားဤသို့ရှင်းပြခဲ့သည်။ 5 “ ငါ Joppa မြို့မှာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်၊ လေးထောင့်လေးထောင့်ကနေကောင်းကင်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့စာရွက်အကြီးတစ်ခုလိုဘွန့်တစ်စွန်းတစ်စကိုငါမြင်လိုက်တယ်။ 6 ၎င်းကိုအနီးကပ်ကြည့်လျှင်သားကောင်များ၊ သားရဲတိရစ္ဆာန်များ၊ တွားသွားသတ္တဝါများနှင့်လေငှက်များကိုငါသတိပြုမိသည်။ 7 ထလော့၊ ပေတရု၊ ထလော့။ သတ်ပြီးစားပါ။ 8 ဒါပေမယ့်ငါက 'သခင်၊ အဘယ်အရာကိုမျှမစင်ကြယ်သောအရာသည်ငါ့ပါးစပ်ထဲသို့မ ၀ င်ခဲ့ဖူးပါ။ 9 သို့သော်ဘုရားသခင်ကသန့်ရှင်းစေသောအရာကိုသာမန်ဟုမခေါ်ပါနှင့်ဟုကောင်းကင်မှဒုတိယအကြိမ်ပြန်ပြောသံသည်။ 10 ၎င်းသည်သုံးကြိမ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးအရာအားလုံးကိုကောင်းကင်သို့တစ်ဖန်ပြန်လည်ဆွဲတင်ခဲ့သည်။ 11 ကြည့်ရှုလော့၊ ထိုခဏ၌ငါတို့သုံးယောက်တို့သည်ကဲသရိမြို့မှငါ့ထံသို့စေလွှတ်သောအိမ်သို့ရောက်ကြ၏။ 12 ပြီးတော့ဝိညာဉ်ကငါ့ကိုမခွဲခြားဘဲသူတို့နဲ့လိုက်ဖို့ပြောခဲ့တယ်မရ။ ဒီညီအစ်ကိုခြောက်ယောက်လည်းငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပြီးတော့ငါတို့အဲဒီလူရဲ့အိမ်ထဲကို ၀ င်ခဲ့တယ်။ 13 သူသည်မိမိအိမ်၌ကောင်းကင်တမန်ရပ်နေသည်ကိုမြင်တော်မူသည်အတိုင်းငါတို့သည်ပြောကြလျှင်၊ Joppa သို့စေလွှတ်။ ပေတရုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကိုခေါ်ခဲ့။ 14 သူသည်သင်နှင့်သင်၏အိမ်သူအိမ်သားများအားလုံးကိုကယ်တင်တော်မူမည့်သတင်းစကားကိုသင့်အားကြေငြာလိမ့်မည်။ '' 15 ငါစပြီးစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်အစတွင်ငါတို့ကဲ့သို့သူတို့အပေါ်သို့သက်ရောက်သည်. 16 သခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုငါအောက်မေ့၏။ ''ယောဟန်သည်ရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးသော်လည်းသင်တို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ဗတ္တိဇံကိုခံကြလိမ့်မည်။ '' 17 ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါငါတို့ကိုပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ကဘုရားသခင်ပေးတဲ့လမ်းမှာငါရပ်တည်နိုင်မယ့်သူကငါဘယ်သူလဲ။ ” 18 ဤအရာများကိုကြားသောအခါသူတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏။ သူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလျက်“ထို့နောက်တပါးအမျိုးသားများအားလည်းဘုရားသခင်သည်နောင်တရစေသောအသက်တာကိုရရှိစေသည်။ "

အပိုင်း ၈၊ ပေါလု၏အစောပိုင်းဟောပြောခြင်း

တမန်တော် ၁၃: ၁-၃၊ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းသို့စေလွှတ်သည်

1 ယခုအန္တိအုတ်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်၌ရှိ၏ ပရောဖက်များနှင့်ဆရာများဗာနဗ၊ နိုင်ဂျာဟုခေါ်သောရှိမောင်၊ Cyrene မြို့သား Lucius၊ ဘုရင်မင်းမြတ် Herod နှင့်တစ်သက်တာသူငယ်ချင်းဖြစ်သော Manaen နှင့် Manaen 2 စဉ် သူတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်လျက်အစာရှောင်ကြသည်ဟုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဆိုသည်“ ငါခေါ်တဲ့အလုပ်အတွက်ဗာနဗနဲ့ရှောလုကိုငါ့အတွက်ခွဲထားပါ။ ” 3 ထို့နောက်အစာရှောင်ဆုတောင်းပြီးသည် သူတို့၏လက်ကိုတင်ကြ၏ သူတို့ကိုလွှတ်လိုက်သည်။

တမန်တော် ၁၃: ၈-၁၁၊ ရန်သူကိုဆုံးမတော်မူပါ

8 ဒါပေမယ့်မှော်ဆရာ Elymas (သူ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်) ကသူတို့ကိုတရား ၀ င်ယုံကြည်ခြင်းကိုလွှဲဖို့ကြိုးစားရင်းသူတို့ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ 9 သို့သော်ပေါလုဟုခေါ်သောရှောလု၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝ၏သူ့ကိုစေ့စေ့ကြည့်သည် 10 “ မာရ်နတ်၏သား၊ သင်သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၏ရန်သူ၊ လှည့်စားခြင်းနှင့်ဆိုးယုတ်ခြင်းအလုံးစုံတို့နှင့်ပြည့်နေလျှင်၊ သခင်၏ဖြောင့်မတ်သောလမ်းတို့ကိုကွေ့ကောက်အောင်မလုပ်ဘဲနေမည်လော။ 11 ယခုမူကား၊ ကြည့်ရှုလော့၊ ထာဝရဘုရား၏လက်တော်သည်သင်တို့အပေါ်သို့ ရောက်၍၊ သင်မျက်စိကန်း။ နေကိုအချိန်ခဏမျှမမြင်နိုင်ဘဲနေလိမ့်မည်။ ” ချက်ချင်းပင်သူ့အပေါ်မှိုင်းမှိုင်းမှုနှင့်အမှောင်ထုသည်ကျရောက်လာခဲ့ပြီးသူ့ကိုလက်ဖြင့် ဦး ဆောင်ရန်လူများကိုရှာဖွေခဲ့သည်။

တမန်တော် ၁၃: ၁၆-၂၅၊ ပရောဖက်များအကြောင်းဟောပြောခြင်း

“ fearသရေလအမျိုးသားတို့၊ ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့၊ နားထောင်ကြလော့။ 17 ဤလူမျိုး၏ဘုရားသခင်ourသရေလသည်ငါတို့ဘိုးဘေးများကို ရွေးချယ်၍ အဲဂုတ္တုပြည်၌နေစဉ်တွင်လူတို့ကိုကြီးမြတ်စေတော်မူသဖြင့်၊ သူတို့ကိုလက်ရုံးတော်နှင့်ချီ။ ချီဆောင်တော်မူ၏။ 18 အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံးတော၌သူတို့ကိုထားတော်မူ၏။ 19 ခါနာန်ပြည်၌လူမျိုးခုနစ်မျိုးကိုဖျက်ဆီးပြီးသောအခါသူတို့အားသူတို့၏မြေကိုအမွေအဖြစ်ပေးတော်မူသည်။ 20 ဤအရာအားလုံးသည်နှစ်ပေါင်း ၄၅၀ ခန့်ကြာသည်။ ထိုနောက်မှသူသည်ပရောဖက်ရှမွေလကိုတိုင်အောင်တရားသူကြီးတို့ကိုခန့်ထားတော်မူ၏။ 21 သူတို့သည်ရှင်ဘုရင်ကိုတောင်း။ ဘုရားသခင်သည်ဗင်္ယာမိန်အမျိုးဖြစ်သောကိရှ၏သားရှောလုကိုအနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံးပေးတော်မူ၏။ 22 သူသည်သူ့ကိုဖယ်ရှားပြီးသောအခါဒါဝိဒ်ကိုသူတို့၏ရှင်ဘုရင်အရာ၌ချီးမြှောက်။ သက်သေခံတော်မူသည်ကား၊ 'ငါ့နှလုံးသားအတိုင်းလုပ်ဆောင်မယ့်ယောသပ်ရဲ့သားဒါဝိဒ်ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်။ ' 23 ဤအမျိုးအနွယ်မှဘုရားသခင်သည်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုကိုbroughtသရေလထံသို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်သူကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း 24 သူမလာမီဂျွန်သည်baptသရေလလူမျိုးအားလုံးအားနောင်တတရား၏ဗတ္တိဇံကိုကြေငြာခဲ့သည်. 25 ယောဟန်သည်သူ၏သင်တန်းပြီးဆုံးချိန်တွင်သူက 'ငါကဘာလဲလို့မင်းထင်နေတာလား။ ငါကသူမဟုတ်ဘူး။ မဟုတ်ဘူး၊ ငါ့နောက်မှာတစ်ယောက်ယောက်လာနေတယ်၊ ​​ငါ့ခြေနင်းကိုငါဖြည်ဖို့မထိုက်တန်ဘူး။

တမန်တော် ၁၃: ၂၆-၃၅၊ ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဟောပြောခြင်း

26 “ ညီအစ်ကိုတို့၊ အာဗြဟံ၏မိသားစုမှသားများနှင့်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသင်တို့၌ဤကယ်တင်ခြင်းသတင်းစကားကိုငါတို့အားပို့လိုက်ပြီ။ 27 ဥပုသ်နေ့တိုင်းဖတ်သောပရောဖက်တို့၏စကားတို့ကိုနားမလည်သောကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့၌၎င်း၊ သူတို့၏အုပ်စိုးရှင်များသည်၎င်းအားပြစ်တင်ရှုတ်ချသည်။ 28 သူတို့သည်သေခြင်းနှင့်ထိုက်တန်သောအပြစ်ကိုမတွေ့ရသော်လည်းပိလတ်မင်းကသူ့ကိုကွပ်မျက်ရန်တောင်းဆိုကြသည်။ 29 ထိုသူ၏ကျမ်းစာ၌ပါသမျှကိုဆောင်ရွက်ပြီးသောအခါထိုသူကိုသစ်ပင်ပေါ်မှ ချ၍ သင်္ချိုင်းတွင်း၌ထားကြ၏။ 30 သို့သော်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေခဲ့သည်, 31 သူသည်ဂါလိလဲပြည်မှယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွလာတော်မူသည်ကို၎င်း၊ ယခုလူတို့အားသက်သေခံတော်မူသည်ကို၎င်း၊. 32 ဘိုးဘေးတို့အားဘုရားသခင်ကတိပြုတော်မူသောသတင်းကောင်းကိုငါတို့သည်သင်တို့အားပေးကြသည်။ 33 ဒါကိုသူကယေရှုကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကလေးတွေကိုငါတို့အတွက်ပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဒုတိယမြောက်ဆာလံကျမ်း၌လည်းရေးထားသကဲ့သို့၊ 34 သူ့ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသည်နှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို ပြန်၍ မရတော့ဘဲသူကဤနည်းအတိုင်း“ ငါမင်းကိုဒါဝိဒ်ရဲ့သန့်ရှင်းပြီးသေချာတဲ့ကောင်းချီးတွေပေးမယ်” ဟုပြောခဲ့သည်။ 35 ထို့ကြောင့်သူသည်အခြားဆာလံကျမ်းတစ်ခုတွင်ဤသို့ဆို၏။သင်၏သန့်ရှင်းသောဘုရားသည်ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုသင်မြင်စေမည်မဟုတ်။ ''

တမန်တော် ၁၃: ၃၆-၄၁၊ ခရစ်တော်အားဖြင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်း

36 အကြောင်းမူကား၊ ဒါဝိဒ်သည်သူ၏မျိုးဆက်၌ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးနောက်အိပ်ပျော်သွားပြီးသူ၏ဘိုးဘေးများနှင့်အတူနေခဲ့သည်၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုမြင်သည်။ 37 ဘုရားသခင်ထမြောက်တော်မူသောသူသည်ဖောက်ပြန်ခြင်းကိုမမြင်. 38 ထို့ကြောင့်ညီအစ်ကိုတို့၊ ဤလူအားဖြင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းတရားကိုသင်တို့အားဟောကြားသည်ကိုသင်တို့အားသိစေကြလော့, 39 ယုံကြည်သောသူအားဖြင့်သင်တို့သည်မောရှေ၏တရားအားဖြင့်မလွတ်နိုင်သမျှသောအရာတို့မှလွတ်သည်. 40 ထို့ကြောင့်၊ အနာဂတ္တိကျမ်းများ၌ပြောသောအရာများမပါလာစေရန်သတိပြုပါ။ 41 “ ကြည့်ရှုလော့။ အကြောင်းမူကား၊ မင်းလက်ထက်မှာငါလုပ်နေတာတစ်ခုကမင်းကိုပြောရင်တောင်မှမင်းမယုံနိုင်မယ့်အလုပ်တစ်ခုပဲ။ ”

တမန်တော် ၁၃: ၄၄-၄၉၊ တစ်ပါးအမျိုးသားများအတွက်မစ်ရှင်

44 နောက်ဥပုသ်နေ့သည်သခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်ရန်တစ်မြို့လုံးနီးပါးစုရုံးလာကြသည်။ 45 သို့သော်ဂျူးများသည်လူအုပ်ကိုမြင်သောအခါသူတို့သည်မနာလိုစိတ်အပြည့်နှင့်ပေါလုပြောသောစကားကိုဆန့်ကျင်။ သူ့ကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြသည်။ 46 ပေါလုနှင့်ဗာနဗတို့သည်ရဲရင့်စွာပြောဆိုလျက်၊ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင့်အား ဦး စွာပြောရန်လိုအပ်သည်မရ။ မင်းကအဲဒါကိုဘေးဖယ်ထားပြီးထာဝရအသက်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်တဲ့အတွက်ငါတို့ကလူမျိုးခြားတွေဘက်ကိုလှည့်နေတယ်။ 47 အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့အားမှာထားတော်မူသည်ကား၊ငါကမင်းကိုတပါးအမျိုးသားတွေအတွက်အလင်းပေးခဲ့တယ် မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေမည်အကြောင်း၊။ ' " 48 တပါးအမျိုးသားတို့သည်ဤစကားကိုကြားသောအခါ၊ သူတို့သည်ဝမ်းမြောက်။ သခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်၊ ထာဝရအသက်သို့အပ်နှံခြင်းကိုခံရသောသူရှိသမျှတို့သည်ယုံကြည်ကြ၏။ 49 ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်အနှံအပြားပျံ့နှံ့သွား၏။

တမန်တော် ၁၄: ၁၃-၁၅၊ ပုဂံဝါဒကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချသည်

13 မြို့၏အဝင်ဝ၌ရှိသောဇုသယဇ်ပုရောဟိတ်သည်နွားများနှင့်ပန်းကုံးများကိုမြို့တံခါးသို့ဆောင် ခဲ့၍ လူအုပ်နှင့်အတူယဇ်ပူဇော်လိုသည်။ 14 တမန်တော်ဗာနဗနှင့်ပေါလုတို့သည်ထိုသတင်းကိုကြားသောအခါသူတို့၏အဝတ်ကိုဆုတ်။ လူအုပ်ထဲသို့အော်ဟစ်ကြသည်။ 15 “ ယောက်ျား၊ မင်းဘာလို့ဒီအရာတွေကိုလုပ်နေရတာလဲ။ ငါတို့သည်လည်းသင်တို့နှင့်တူသောယောက်ျားများဖြစ်ကြသည်၊ ငါတို့သည်သင့်အားသတင်းကောင်းကိုပေးသည် ဤအချည်းနှီးသောအရာများမှမင်းကိုကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ သမုဒ္ဒရာနှင့်၎င်းတို့၌ရှိသမျှတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်။.

တမန်တော် ၁၄: ၁၉-၂၂၊ ပေါလုကိုခဲဖြင့်ပစ်ခြင်း

19 ယုဒလူတို့သည်အန္တိအုတ်မြို့နှင့် Icon ကောနိမြို့မှ လာ၍ လူအုပ်ကိုဖြားယောင်းသွေးဆောင်ပြီးမှပေါလုကိုကျောက်ခဲနှင့်ပစ်။ သူသေပြီဟုထင်မှတ်လျက်မြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ကြ၏။ 20 တပည့်တော်တို့သည်ဝိုင်း။ စုဝေးကြသောအခါသူသည်ထ။ မြို့ထဲသို့ဝင်သဖြင့်၊ နက်ဖြန်နေ့၌ဗာနဗနှင့်ဒေရမြို့သို့သွား၏။ 21 သူတို့သည်ထိုမြို့သို့ဧဝံဂေလိတရားကိုဟော။ တပည့်များစွာတို့ကိုစေလွှတ်ပြီးသောအခါသူတို့သည် Lystra၊ Iconium နှင့် Antioch သို့ပြန်သွားကြသည်။ 22 တပည့်များ၏စိတ်ကိုခိုင်မာစေခြင်း၊ သူတို့ကိုယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်ရန်အားပေးသည်၊ ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာမှတဆင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ထဲသို့ ၀ င်ရမည်ဟုပြောကြသည်.

အပိုင်း ၉၊ ဂျေရုဆလင်ကောင်စီ

တမန်တော် ၁၅: ၆-၁၁၊ တစ်ပါးအမျိုးသားများအရေဖျားလှီးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍

6 တမန်တော်များနှင့်အကြီးအကဲများသည်ဤအမှုကိုစဉ်းစားရန်စုဝေးခဲ့ကြသည်။ 7 အငြင်းအခုန်များစွာဖြစ်ပြီးနောက်ပေတရုသည်ထ။ “ ညီအစ်ကိုတို့၊ ရှေး ဦး စွာသောကာလ၌ဘုရားသခင်သည်သင်တို့အားရွေးချယ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့သိကြ၏။ 8 စိတ်နှလုံးကိုသိသောဘုရားသခင်သည်လည်းငါတို့အားသူပြုသကဲ့သို့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုသက်သေခံတော်မူ၏။ 9 သူသည်ငါတို့နှင့်သူတို့အကြားတွင်ခြားနားခြင်းမရှိ။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏စိတ်ကိုစင်ကြယ်စေပြီ. 10 ထို့ကြောင့်ယခု၊ ငါတို့ဘိုးဘေးများငါတို့သည်မခံနိုင်သောတပည့်များ၏လည်ပင်း၌ထမ်းပိုးကိုတင်လျက်ဘုရားသခင်ကိုအဘယ်ကြောင့်စုံစမ်းသနည်း။? 11 ဒါပေမယ့်ငါတို့ကသူတို့လိုပဲသခင်ယေရှုရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ငါတို့ကိုကယ်တင်လိမ့်မယ်လို့ငါတို့ယုံကြည်တယ်။ "

တမန်တော် ၁၅: ၁၂-၂၁၊ ကောင်စီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်

12 လူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်တိတ်ဆိတ်။ ၊ တပါးအမျိုးသားတို့၌ဘုရားသခင်ပြုတော်မူသောနိမိတ်လက္ခဏာနှင့်အံ့ဘွယ်သောအရာတို့ကိုပြောလျက်ဗာနဗနှင့်ပေါလုတို့ကိုနားထောင်ကြ၏။ 13 သူတို့စကားပြောပြီးတဲ့နောက်ဂျိမ်းက“ အစ်ကိုတို့၊ ငါ့စကားကိုနားထောင်ပါ။ 14 ရှိမောင်သည်ဘုရားသခင်အားတစ်ပါးအမျိုးသားများထံပထမဆုံးသွားရောက်ခဲ့ပြီးသူ၏နာမအတွက်လူမျိုးတစ် ဦး ကိုယူရန်မည်သို့ပြောခဲ့သည်။ 15 ပရောဖက်တို့၏စကားသည်ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီ၊ 16 “ ငါပြီးရင်ပြန်လာမယ်၊ လဲကျသွားတဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့တဲကိုငါပြန်တည်ဆောက်မယ်။ ငါသူ့ရဲ့အပျက်အစီးတွေကိုပြန်တည်ဆောက်မယ်၊ ငါပြန်ပေးမယ်။ 17 အကြွင်းအကျန်လူသားတို့သည်သခင်ကိုရှာကြလိမ့်မည်ငါ၏နာမဖြင့်တပါးအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုဤအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ 18 ရှေးကတည်းကသိသည်။ 19 ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စီရင်ချက်မှာဤသို့ဖြစ်သည် ငါတို့သည်ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြောင်းလဲသောလူမျိုးခြားတို့ကိုဒုက္ခမပေးသင့်ပါ, 20 ရုပ်တုညစ်ညူးစေသောအရာ၊ လိင်အကျင့်ယိုယွင်းခြင်း၊ လည်ပင်းညှစ်သတ်ခံရခြင်း၊. 21 အကြောင်းမူကား၊ တရားစရပ်တို့၌ဥပုသ်နေ့တိုင်းဘတ်ရွတ်သောကြောင့်၊ မြို့တိုင်း၌မောရှေသည်သူ့ကိုကြွေးကြော်သောသူတို့အား၊။ "

တမန်တော် ၁၅: ၂၂-၂၉၊ လူမျိုးခြားယုံကြည်သူများထံပေးစာ

2 ထို့နောက်တမန်တော်များနှင့်အကြီးအကဲများ၊ အသင်းတော်တစ်ခုလုံးမှသူတို့ထဲမှလူများကို ရွေးချယ်၍ ပေါလုနှင့်ဗာနဗတို့နှင့်အတူအန္တိအုတ်မြို့သို့စေလွှတ်ခြင်းသည်ကောင်းပုံရသည်။ Barsabbas ဟုခေါ်သောယုဒနှင့်သိလတို့သည်ညီအစ်ကိုများကို ဦး ဆောင်စေလွှတ်ကြသည်။ 23 အောက်ပါစာဖြင့်“ တမန်တော်များနှင့်အကြီးအကဲများ၊ အန္တိအုတ်မြို့၊ ဆီးရီးယားနှင့်ကိလိကိပြည်တို့တွင်တစ်ပါးအမျိုးသားများဖြစ်သောညီအစ်ကိုများအားနှုတ်ခွန်းဆက်သသည်။ 24 ငါတို့ကညွှန်ကြားချက်တွေမပေးခဲ့ပေမယ့်မင်းကလူတချို့ကိုငါတို့ဆီကထွက်သွားပြီးစကားတွေကြောင့်မင်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာငါတို့ကြားဖူးတယ်။ 25 ငါတို့သည်လူတို့ကိုရွေး။ ငါတို့ချစ်သောဗာနဗနှင့်ပေါလုတို့နှင့်သင့်ကိုစေလွှတ်ခြင်းငှါတညီတညွတ်တည်းပြုခြင်းသည်ငါတို့အတွက်ကောင်းပုံရသည်။ 26 ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်အားဖြင့်မိမိအသက်ကိုစွန့်စားသောသူတို့သည် 27 ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုနှုတ်အားဖြင့်ပြောကြလိမ့်မည်ဟူသောယုဒနှင့်သိလတို့ကိုငါတို့စေလွှတ်ပါပြီ။ 28 ဘို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းသည်ဤလိုအပ်ချက်များထက်သင့်အားကြီးသောဝန်ကိုမတင်ဘဲနေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းပုံရသည်: 29 သင်တို့သည်ရုပ်တုသို့ယဇ်ပူဇော်သောသူ၊ အသွေးအသားမှ၎င်း၊ လည်ပင်းညှစ်သောအရာမှ၎င်း၊ လိင်အကျင့်ယိုယွင်းခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ သင်ဤအရာများကိုရှောင်ကြဉ်လျှင်သင်ကောင်းစွာလုပ်လိမ့်မည်မရ။ နှုတ်ဆက်ပါ။ ”

အပိုင်း ၁၀၊ ပေါလု၏ ၀ န်ကြီးဌာန

တမန်တော် ၁၆: ၁၆-၁၈၊ ဗေဒင်ဟောခြင်းသဘောကိုနှင်ထုတ်သည်

16 ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းရာနေရာသို့သွားနေစဉ်ဗေဒင်ဟောတတ်သော ၀ ိညာဉ်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်နှင့်တွေ့ပြီးကံဇာတာဖြင့်သူမ၏ပိုင်ရှင်များစွာကိုတွေ့ခဲ့သည်။ 17 သူမသည်ပေါလုနှင့်ငါတို့နောက်သို့လိုက်ခဲ့သည်၊ “ ဤသူတို့သည်သင်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းလမ်းသို့ကြွေးကြော်သောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏အစေခံများဖြစ်ကြသည်” ဟုဆိုသည်။ 18 ဒါကိုသူမကရက်ပေါင်းများစွာဆက်လုပ်ခဲ့တယ်။ ပေါလုသည်အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကာလှည့ ်၍“ ငါမင်းကိုအမိန့်ပေးတယ် ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ သူ့ဆီကထွက်သွားဖို့ " ထိုခဏ၌ထွက်လာ၏။

တမန်တော် ၁၆: ၂၅-၃၄၊ Philippian အကျဉ်းထောင်၏ပြောင်းလဲခြင်း

25 သန်းခေါင်ခန့်တွင်ပေါလုနှင့်သိလတို့သည်ဘုရားသခင်ထံဓမ္မသီချင်းသီဆိုလျက်ဆုတောင်းကြပြီးအကျဉ်းသားတို့သည်နားထောင်ကြသည်။ 26 ရုတ်တရက်ကြီးစွာသောမြေလှုပ်ခြင်းကြောင့်ထောင်အုတ်မြစ်တို့သည်တုန်လှုပ်ကြ၏။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲတံခါးအားလုံးပွင့်သွားပြီးလူတိုင်းရဲ့နှောင်ကြိုးကိုချုပ်ထားလိုက်ကြတယ်။ 27 ထောင်မှူးသည်နိုးလာပြီးထောင်တံခါးများပွင့်လာသည်ကိုမြင်သောအခါသူသည်ဓားရှည်ကိုဆွဲထုတ်ကာအကျဉ်းသားများလွတ်သွားပြီဟုထင်ပြီးသူ့ကိုယ်သူသတ်သေတော့မည်။ 28 ဒါပေမယ့်ပေါလုက“ မင်းကိုယ်မင်းမထိခိုက်ပါနဲ့၊ ငါတို့အားလုံးဒီမှာရှိနေတယ်” လို့အသံကျယ်ကျယ်နဲ့အော်တယ်။ 29 ထောင်မှူးသည်မီးများကိုတောင်း။ အထဲသို့ပြေး ဝင်၍ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ပေါလုနှင့်သိလတို့ရှေ့၌လဲလျက်နေ၏။ 30 ထို့နောက်သူသည်သူတို့ကိုထုတ်။ “ သခင်များ၊ ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ ” 31 ပြီးတော့သူတို့က“သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါ၊ သင်ကယ်တင်ခြင်းရလိမ့်မည်, သင်နှင့်သင်၏အိမ်သူအိမ်သား။ " 32 သူတို့သည်ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူ့အိမ်၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့အားပြောကြ၏။ 33 ညဉ့်နာရီ၌သူတို့ကို ယူ၍ သူတို့၏ဒဏ်ရာကိုဆေးတော်မူ၏။ နှင့် သူနှင့်သူ၏မိသားစုအားလုံးတစ်ပြိုင်နက်နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်. 34 ထို့နောက်သူတို့ကိုအိမ်ထဲသို့ခေါ်။ သူတို့ရှေ့၌စားစရာများပေးခဲ့သည်။ သူသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်အတူပျော်ရွှင်ခဲ့သည်။

သက်သာလောနိတ်မြို့၌ဟောပြောခြင်း၊ တမန်တော် ၁၇: ၁-၃

ယခုသူတို့သည် Amphipolis နှင့် Apollonia တို့ကို ဖြတ်၍ Thessalonica သို့ရောက်သောအခါဂျူးတို့တရားဇရပ်ရှိခဲ့သည်။ 2 ပေါလုသည်ထုံးစံအတိုင်း ဝင်၍ ဥပုသ်နေ့သုံးရက်တွင်ကျမ်းစာနှင့်ဆွေးနွေးလေ၏။ 3 အဲဒါကိုရှင်းပြပြီးသက်သေပြတယ် ခရစ်တော်သည်ဆင်းရဲခံရရန်နှင့်သေခြင်းမှထမြောက်ရန်လိုအပ်သည်နှင့် "၊ငါမင်းကိုကြေညာတဲ့ဒီယေရှုဟာခရစ်တော်ပဲ။ "

တမန်တော် ၁၇: ၂၂-၃၁၊ အေသင်မြို့တွင်ပေါလု

22 ထို့ကြောင့် Areopagus အလယ်၌ရပ်နေသောပေါလုက“ အေသင်မြို့သားတွေ၊ မင်းဟာဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတယ်ဆိုတာကိုငါနားလည်တယ်။ 23 အကြောင်းမူကား၊ ငါလျှောက်။ သင်ကိုးကွယ်သောအရာများကိုကြည့်ရှုစဉ်၊ ဤကမ္ပည်း၌ပါသောယဇ်ပလ္လင်ကိုလည်းငါတွေ့၏။ "မသိသောဘုရားထံသို့" သို့ဖြစ်၍ သင်မသိသောအရာကိုကိုးကွယ်သောအရာ၊ ဤအရာကိုငါသင်တို့အားဟောပြော၏။ 24 လောကနှင့်အရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီး၏အရှင်သခင်ဖြစ်တော်မူပြီးလူတို့ပြုလုပ်သောဘုရားကျောင်းများတွင်မနေပါ, 25 သူသည်လူသားအားလုံးအတွက်အသက်နှင့်အသက်ရှုခြင်းနှင့်အရာအားလုံးကိုပေးသောကြောင့်သူသည်ဘာကိုမှမလိုအပ်သကဲ့သို့လူသားလက်ဖြင့်အစေခံခြင်းလည်းမဟုတ်ပေ။ 26 လူသားတို့အားလူမျိုးတစ်မျိုးစီမှဖန်ဆင်းတော်မူသည်။ မြေကြီးတပြင်လုံး၌နေစေခြင်းငှါ၎င်း၊ နေရာထိုင်ရာတို့ကိုပိုင်းခြား သတ်မှတ်၍၊ သူတို့၏အသိုက်အမြုံကို၎င်း၊ 27 သူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုရှာသင့်သည်၊ သူ့ထံသို့သွားသောလမ်းကိုရှာ။ တွေ့လိမ့်မည်။ တကယ်တော့သူကငါတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မဝေးပါဘူး။ 28 အဘို့ "'သူ့ဆီမှာငါတို့အသက်ရှင်တယ်၊ ရွေ့တယ်၊ ငါတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုရှိတယ်'; မင်းရဲ့ကဗျာဆရာတချို့တောင်ပြောခဲ့သလိုဘဲ၊ 29 သို့ဖြစ်လျှင်ဘုရားသခင့်သားစဉ်မြေးဆက်ဖြစ်ခြင်း၊ ဘုရားဖြစ်ခြင်းသည်လူသား၏အနုပညာနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောပုံသဏ္ဌာန်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မတွေးသင့်ပါ။ 30 ဘုရားသခင်သည်မသိနားမလည်သောအချိန်များကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သော်လည်းယခုအခါသူသည်နေရာတိုင်းရှိလူအားလုံးကိုနောင်တရရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်, 31 အကြောင်းမူကား၊ သူသည်လောကကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်မည့်နေ့ကိုသတ်မှတ်ခဲ့သောကြောင့်၊ သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့အားအာမခံချက်ပေးတော်မူပြီ။ "

တမန်တော် ၁၈: ၅-၁၁၊ ကောရိန္သုမြို့၌ပေါလု

5 သိလနှင့်တိမောသေတို့သည်မာကေဒေါနိပြည်မှရောက်လာသောအခါပေါလုသည်ထိုစကားကိုဂျူးများအားသက်သေခံခဲ့သည် ခရစ်တော်သည်ယေရှုဖြစ်သည်. 6 သူတို့သည်ဆန့်ကျင်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချသောအခါ၊ မိမိအဝတ်ကိုထုတ်။ သူတို့အသွေးကိုသင်၏ခေါင်းပေါ်မှာတင်လော့။ ငါအပြစ်ကင်းတယ်။ ယခု မှစ၍ ငါသည်တပါးအမျိုးသားများထံသို့သွားမည်။ ” 7 သူသည်ထိုနေရာမှ ထွက်၍ ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်သော Titius ယုတ္တအမည်ရှိသောသူ၏အိမ်သို့သွား၏။ သူ၏အိမ်သည်တရားဇရပ်အနီးတွင်ရှိသည်။ 8 တရားစရပ်မှူး Crispus သည်သူ၏အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်အတူသခင်ကိုယုံကြည်ခဲ့သည်။ ကောရိန္သုသားများစွာတို့သည်ပေါလုကိုကြားကြသည် ယုံကြည်ပြီးနှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်. 9 တစ်ညတွင်သခင်ကပေါလုအား“ မကြောက်ပါနဲ့၊ ဆက်ပြောပါ၊ တိတ်တိတ်မနေပါနှင့်။ 10 ငါမင်းနဲ့အတူရှိနေတယ်၊ ​​မင်းကိုထိခိုက်အောင်ဘယ်သူကမှတိုက်ခိုက်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ငါ့မြို့ကငါ့လူမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်။ 11 သူသည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုသွန်သင်။ တစ်နှစ်နှင့်ခြောက်လနေလေ၏။

တမန်တော် ၁၈: ၂၄-၂၈၊ ဧဖက်မြို့မှအာပေါလု

24 ယခုအလက်ဇန္ဒြီးယားဇာတိအာပေါလုအမည်ရှိဂျူးတစ်ယောက်သည်ဧဖက်မြို့သို့ရောက်လာသည်။ သူသည်သမ္မာကျမ်းစာ၌အရည်အချင်းရှိသော၊ စကားပြောကောင်းသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ 25 သူသည်သခင်ဘုရား၏လမ်းစဉ်၌သွန်သင်ခြင်းကိုခံရသည်။ ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံကိုသူသိသော်လည်းယေရှုနှင့်ပတ်သက်သောအရာများကိုတိကျမှန်ကန်စွာသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ 26 သူသည်တရားဇရပ်၌ရဲရင့်စွာစကားပြောခဲ့သည်၊ သို့သော်ပြစ်ကိလနှင့်အကွီလတို့ကြားသောအခါသူတို့ကသူ့ကိုဘေးဖယ်။ ဘုရားသခင်၏လမ်းစဉ်ကိုပိုမိုတိကျစွာရှင်းပြခဲ့သည်။ 27 သူသည် Achaia ကိုဖြတ်ကူးလိုသောအခါညီအစ်ကိုများသည်သူ့ကိုအားပေးခဲ့ပြီးသူ့ကိုကြိုဆိုရန်တပည့်များထံသို့စာရေးခဲ့သည်။ သူရောက်သောအခါကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ယုံကြည်သောသူတို့အားများစွာကူညီတော်မူ၏။ 28 အကြောင်းမူကား၊ သူသည်ယုဒလူတို့အားကျမ်းစာ၌ပြသောအားကြီးသောတန်ခိုးကိုငြင်းခုံတော်မူ၏ ခရစ်တော်သည်ယေရှုဖြစ်တော်မူသည်.

တမန်တော် ၁၉: ၁-၁၀၊ ဧဖက်မြို့၌ပေါလု

1 ပေါလုသည်ကောရိန္သုမြို့၌ရှိနေစဉ်ပေါလုသည်ကုန်းမြေကိုရှောက်သွားပြီးဧဖက်မြို့သို့ရောက်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာသူကတပည့်တချို့ကိုတွေ့တယ်။ 2 သူက“ သူတို့က၊သင်ယုံကြည်သောအခါသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုသင်ရခဲ့သလား? " သူတို့က“ မဟုတ်ဘူး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဆိုတာငါတို့မကြားဖူးဘူး။ ” 3 ပြီးတော့သူက“ ဒါဆိုမင်းကဘယ်လိုနှစ်ခြင်းခံတာလဲ” လို့မေးတယ်။ သူတို့က“ ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံသို့” ဟုဆိုသည်။ 4 ပေါလုက“ယောဟန်သည်နောင်တတရား၏ဗတ္တိဇံကိုခံ။ လူနောက်တော်သို့လိုက်သောသူကိုယုံကြည်ရမည်အကြောင်းယေရှုအားပြောသောအခါ၊။ " 5 ဤစကားကိုကြားသောအခါသူတို့သည်သခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်. 6 ပေါလုသည်သူတို့အပေါ်၌လက်ကိုတင်သောအခါ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူတို့အပေါ်မှာသက် ရောက်၍၊ လျှာနှင့်ပြောလျက်ပရောဖက်ပြုခြင်းကိုပြုကြ၏။8 သူသည်တရားစရပ်သို့ ဝင်၍ သုံးလပတ်လုံးရဲရင့်စွာပြောဆိုလျက်၊ ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်. 9 သို့သော်အချို့ကခေါင်းမာလာပြီးမယုံကြည်ခြင်း၌ ဆက်၍ မကောင်းကြောင်းကိုပြောကြသည် ထိုလမ်း ပရိသတ်ရှေ့မှောက်၌သူသည်ဆုတ်ခွာသွားပြီးတပည့်တော်များကိုခေါ်ဆောင်ကာ Tyrannus ခန်းမ၌နေ့စဉ်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်သည်။ 10 ဤအရာသည်နှစ်နှစ်ကြာသည်၊ ထို့ကြောင့်အာရှတိုက်သားအားလုံးသည်ဂျူးများနှင့်ဂရိလူမျိုးများအားလုံးထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခဲ့ကြသည်။

တမန်တော် ၂၀: ၁၇-၃၅ ပေါလုသည်ဧဖက်မြို့ရှိအကြီးအကဲများအားနောက်ဆုံးစကားပြောကြားခဲ့သည်

17 ယခု Miletus မှသူသည်ဧဖက်မြို့သို့စေလွှတ်။ အသင်းတော်အကြီးအကဲများကိုသူ့ထံသို့ခေါ်ခဲ့သည်။ 18 သူတို့သည်သူတို့ထံသို့ လာ၍ မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်တို့သည်ငါအာရှ၌ငါခြေချသော နေ့မှစ၍ သင်တို့နှင့်အဘယ်သို့ငါနေခဲ့သည်ကိုသင်တို့ကိုယ်တိုင်သိကြ၏။ 19 နှိမ့်ချသောစိတ်၊ မျက်ရည်နှင့်၎င်း၊ ယုဒလူတို့၏ကြံစည်ခြင်းအားဖြင့်ငါ၌ဖြစ်ပျက်သောစုံစမ်းခြင်းနှင့်၎င်း၊ 20 အကျိုးရှိစေသောအရာတစုံတခုကိုသင်တို့အားဟောပြောခြင်းငှါငါမလျှော့ဘဲ၊ လူရှေ့၌၎င်း၊ တအိမ်မှတအိမ်သို့၎င်း၊ 21 ဂျူးများနှင့်ဂရိလူမျိုးများအားသက်သေခံသည် ဘုရားသခင်အပေါ်နောင်တရခြင်းနှင့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်း. 22 ယခုငါကြည့်ရှုလော့၊ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကန့်သတ်သောယေရုရှလင်မြို့သို့ငါသွားမည်။ 23 သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်အားထောင်ချခြင်းနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေသည့်မြို့တိုင်း၌ငါ့အားသက်သေခံသည်။ 24 ဒါပေမယ့်ငါသခင်ယေရှုထံမှငါရထားတဲ့ငါ့သင်တန်းနဲ့ဓမ္မကိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်ရင်ငါ့ဘ ၀ ကိုငါတန်ဖိုးမထားသလိုငါ့ကိုယ်ငါလည်းတန်ဖိုးမထားဘူး။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သတင်းကောင်းကိုသက်သေခံရန်. 25 ယခုငါကြည့်ရှုသောသင်တို့တွင်တစုံတယောက်မျှငါမရှိသည်ကိုငါသိ၏ နိုင်ငံတော်ကိုကြေညာသည် ငါ့မျက်နှာကိုထပ်မြင်ရလိမ့်မယ်။ 26 ထိုကြောင့်ငါသည်ယနေ့လူအပေါင်းတို့၏အသွေး၌အပြစ်မကင်းကြောင်းသင်တို့အားငါသက်သေခံ၏။ 27 အကြောင်းမူကား၊ ငါသည်ဘုရားသခင်၏အကြံတော်အလုံးစုံကိုသင်တို့အားဘော်ပြ။ မလျှော့။ 28 ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင့်အားကြီးကြပ်မှူးများဖြစ်စေသောသိုးအုပ်အားလုံးကိုဂရုတစိုက်ဂရုပြုပါ။ သူသည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အသွေးဖြင့်ရရှိသော (သူ၏ကိုယ်ပိုင်သွေး)29 ငါထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်သိုးအုပ်ကိုမနှမြောဘဲတောခွေးတွေကမင်းဆီရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ 30 တပည့်တော်များကိုသွေးဆောင်ခြင်းငှါ၊ မှားသောစကားကိုပြောတတ်သောလူတို့သည်သင်တို့အထဲ၌လည်းပေါ်လာမည်ကို၎င်းငါသိ၏။ 31 ထို့ကြောင့်သတိရှိပါ၊ ငါတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်သတိပေးတိုင်းသုံးနှစ်လုံးလုံးငါနေ့ရောညပါမျက်ရည်မကျခဲ့ဘူး။ 32 အခုငါမင်းကိုဘုရားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်စကားကြောင့်ချီးမွမ်းတယ်, သင်တို့ကိုတည်စေ။ ၊. 33 ငါ့မှာရွှေငွေ၊ အ ၀ တ်အစားဘယ်သူ့ကိုမှမတပ်မက်ဘူး။ 34 ဒီလက်တွေကငါ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ငါနဲ့အတူရှိနေသူတွေကိုကူညီပေးတာမင်းကိုယ်တိုင်သိတယ်။ 35 ဤနည်းအားဖြင့်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့သည်အားနည်းသောသူတို့ကိုကူညီ။ သခင်ယေရှု၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုသူကိုယ်တိုင်မိန့်တော်မူသည်ကိုငါမှတ်မိသည်။လက်ခံခြင်းထက်ပေးကမ်းခြင်းကပိုမင်္ဂလာရှိသည်။ ' "

* ESV အပါအ ၀ င်ဘာသာပြန်အများစုသည်တမန်တော် ၂၀:၂၈ ကိုဘာသာပြန်သည်။ အစောဆုံးအလက်ဇန္ဒြီးယားလက်ရေးစာမူများနှင့်အရေးပါသောဂရိစာသားများ (NA-20) က“ သူသည်မိမိအသွေးအားဖြင့် ၀ ယ်ယူတော်မူသောဘုရားသခင်၏အသင်းတော်” ဟုဖတ်ရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဘိုင်ဇန်တိုင်းလက်ရေးစာမူများက“ သူသည်မိမိအသွေးအားဖြင့် ၀ ယ်ယူတော်မူသောသခင်နှင့်ဘုရားသခင်၏ဘုရားကျောင်း” ဖြစ်သည်။ အောက်တွင် COM (ဓမ္မသစ်ကျမ်း) ဘာသာပြန်ကျမ်းသည်အစောဆုံးဂရိလက်ရေးစာမူများကိုထင်ဟပ်စေသောအရေးပါသည့်စာသားကိုအခြေခံသည်။

တမန်တော် ၂၀:၂၈ (COM)၊ အစောဆုံးလက်ရေးစာမူများပေါ်တွင်အခြေခံထားသောဘာသာပြန်ချက်

28 သင်နှင့်သိုးထိန်းတို့အားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ကိုကြီးကြပ်ရန်ဖန်ဆင်းတော်မူသောသိုးစုများအပေါင်း၌သတိပြုကြလော့။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း သူသည်မိမိအသွေးနှင့်ရရှိသောအရာဖြစ်သည်.

တမန်တော် ၂၂: ၆-၁၆၊ သူ၏ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြန်ပြောပြသည်

6 “ ငါသွားနေတဲ့ခရီးကဒမတ်စကတ်နားကိုရောက်ခါနီးမှာမွန်းတည့်လောက်မှာကောင်းကင်ကနေကြီးမားတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုရုတ်တရက်ငါ့ပတ်လည်မှာထွန်းလင်းလာတယ်။ 7 ငါမြေပေါ်မှာလဲ။ ၊ ရှောလု၊ ရှောလု၊ ငါ့ကိုအဘယ်ကြောင့်ညှဉ်းဆဲသနည်း။ 8 ငါက၊ သခင်၊ ငါ့အားမိန့်တော်မူသည်ကား၊ငါသည်နာဇရက်မြို့သားယေရှုဖြစ်သည်သင်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းကိုခံရသောသူဟုဆို၏။ 9 ယခုငါနှင့်အတူရှိသောသူတို့သည်အလင်းကိုမြင်သော်လည်းငါ့အားပြောသောသူ၏အသံကိုနားမလည်ကြ။ 10 ငါကလည်း၊ 'ငါဘာလုပ်ရမလဲသခင်' သခင်ကငါ့အားထလော့၊ ဒမာသက်မြို့သို့သွားလော့၊ သင်ပြုရန်ချိန်းချက်သမျှကိုကြားလိမ့်မည်။ 11 ထိုအလင်း၏တောက်ပမှုကြောင့်ငါမမြင်နိုင်သောကြောင့်ငါနှင့်အတူပါသောသူတို့ကိုလက်ဖြင့်ခေါ်။ ဒမာသက်မြို့သို့လာ၏။ 12 “ ထိုအရပ်၌နေထိုင်သောဂျူးများအားလုံး၏ဥပေဒအတိုင်းတရားကိုင်းရှိုင်းသောအာနနိအမျိုးသားတယောက်၊ 13 ငါ့ဆီ လာ၍ ငါ့အနား၌ရပ်လျက်၊ အစ်ကိုရှောလု၊ သင်၏မျက်စိကိုမြင်စေဟုငါ့အားပြော၏။ ထိုအချိန်၌ငါမျက်စိမြင်။ သူ့ကိုမြင်၏။ 14 သူက၊ ''ငါတို့ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်သည်သင်တို့၏အလိုတော်ကိုသိစေခြင်းငှါ၊ ဖြောင့်မတ်သောသူကိုမြင်ခြင်းငှါ၎င်း၊ နှုတ်မှအသံကိုကြားခြင်းငှါ၎င်းသင်တို့ကိုခန့်ထားတော်မူပြီ; 15 အကြောင်းမူကား၊ သင်မြင်ဖူးကြားဖူးသောအရာအားလုံးအတွက်သူ့အတွက်သက်သေဖြစ်လိမ့်မည်။ 16 အခုမင်းဘာလို့စောင့်နေတာလဲ။ ထ။ ဗတ္တိဇံကိုခံ။ သူ၏နာမကိုအမှီပြုလျက်သင်၏အပြစ်များကိုဆေးကြောလော့။ ''

တမန်တော် ၂၃: ၆-၁၀၊ ပေါလုသည်ကောင်စီရှေ့တွင်ရှိသည်

6 ယခုတပိုင်းသည်ဇဒ္ဒုကဲများနှင့်အခြားဖာရိရှဲများဖြစ်ကြောင်းပေါလုသိသောအခါသူက“ ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါဖာရိရှဲ၏သားဖာရိရှဲတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မျှော်လင့်ချက်နှင့်သေလွန်သူများ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုလေးစားသည် ငါတရားရင်ဆိုင်နေရတယ် " 7 ထိုစကားကိုမိန့်တော်မူစဉ်တွင်ဖာရိရှဲနှင့်ဇဒ္ဒုကဲများအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုဖြစ်ကာအစည်းအဝေးသည်ကွဲပြားသွားသည်။ 8 အကြောင်းမူကားဇဒ္ဒုကဲများကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမရှိ၊ ကောင်းကင်တမန်မရှိ၊ ၀ ိညာဉ်မရှိဟုပြောကြသည်၊ သို့သော်ဖာရိရှဲများက၎င်းတို့အားလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ 9 ထိုအခါကြီးစွာသောအော်ဟစ်သံထွက်ပေါ်လာပြီးဖာရိရှဲပါတီမှကျမ်းပြုဆရာအချို့ကမတ်တတ်ထရပ်ကာ“ ဒီလူမှာငါတို့ဘာအမှားမှမတွေ့ဘူး။ ၀ ိညာဉ်ဒါမှမဟုတ်နတ်သမီးတစ်ပါးကသူ့ကိုပြောရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ ” 10 သဘောထားကွဲလွဲမှုများပြင်းထန်လာသောအခါပေါလုသည်၎င်းတို့အားအပိုင်းပိုင်းဖြတ်မည်ကိုကြောက်သောစစ်သူရဲများကိုအမိန့် ပေး၍ စစ်သားများအားဆင်းခိုင်းပြီးသူတို့ကိုစစ်သားများအားခေါ်ထုတ်။ စစ်တန်းလျားသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။

တမန်တော် ၂၄: ၁၄-၂၁၊ ဖေလဇ်မင်းမတိုင်မီပေါလု

14 သို့သော်ဤအရာနှင့်အညီငါဝန်ခံသည် ထိုလမ်းသူတို့ကဂိုဏ်းလို့ခေါ်တဲ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများ၏ဘုရားသခင်အားပညတ်တော်အရချမှတ်ထားသောအရာအားလုံးတို့ကို ယုံကြည်၍ အနာဂတ္တိကျမ်းများ၌ရေးထားသည်, 15 ဤလူတို့ကိုယ်တိုင်လက်ခံသောဘုရားသခင်၌မြော်လင့်ခြင်း ရှိ၍၊ တရားမ ၀ င်နှင့်မတရားသောသူနှစ် ဦး ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်. 16 ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့လူသားနှစ် ဦး လုံးကိုကြည်လင်တဲ့သြတ္တပ္ပစိတ်ရှိဖို့ငါအမြဲနာကျင်တယ်။ 17 ယခုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံသို့ဆွမ်းယူလာပြီးပူဇော်သက္ကာများဆက်ကပ်ရန်လာခဲ့သည်။ 18 ငါဒီလိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလူစုလူဝေးနဲ့ရုန်းရင်းဆန်ခတ်တွေမရှိဘဲငါ့ကိုဗိမာန်တော်မှာသန့်ရှင်းနေတာတွေ့တယ်။ သို့သော်အာရှမှဂျူးအချို့ 19 သူတို့ကမင်းငါ့ရှေ့မှာရှိသင့်တယ်၊ စွပ်စွဲဖို့လုပ်သင့်တယ်။ 20 ဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်တွေငါလွှတ်တော်ရှေ့ရပ်တဲ့အခါသူတို့တွေ့တဲ့အမှားကိုပြောခွင့်ပြုပါ။ 21 ငါသူတို့ကြားထဲမှာရပ်နေရင်းငါအော်ဟစ်ခဲ့တဲ့ဒီအရာကလွဲလို့ 'သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းသည် ဒီနေ့ငါမင်းရှေ့မှာတရားရင်ဆိုင်ရတယ် ''

တမန်တော် ၂၆: ၄-၈၊ ပေါလု၏ကာကွယ်မှု

4 “ ငါ့ရဲ့လူမျိုး၊ ဂျေရုဆလင်မှာအစကတည်းကနေခဲ့ရတဲ့ငါ့ရဲ့ဘ ၀ နေထိုင်မှုပုံစံကိုဂျူးတွေအားလုံးသိပါတယ်။ 5 သူတို့သက်သေထွက်ဖို့ဆန္ဒရှိရင်ငါတို့ဖာရိရှဲတစ်ယောက်အနေနဲ့ငါနေခဲ့တယ်ဆိုတာသူတို့သက်သေထွက်ဖို့ဆန္ဒရှိတာကြာပြီဆိုတာသူတို့သိတယ်။ 6 ယခုငါအမှု၏စုံစမ်းခြင်းကြောင့်ဒီမှာရပ်နေ၏ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများအားဘုရားသခင်ပေးသောကတိတော်၌ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက်, 7 ကျွန်ုပ်တို့၏ဆယ့်နှစ်မျိုးနွယ်တို့သည်နေ့ရောညပါစိတ်ရောကိုယ်ပါထက်သန်စွာကိုးကွယ်ကြသဖြင့်ရရှိရန်မျှော်လင့်သည်။ အိုမင်းကြီး၊ ဤမျှော်လင့်ချက်အတွက်ငါဂျူးများကိုစွပ်စွဲသည်။ 8 သေခြင်းမှဘုရားသခင်ထမြောက်စေတော်မူသည်ကိုသင်တို့တွင်အဘယ်ကြောင့်မယုံနိုင်စရာဟုထင်သနည်း?

တမန်တော် ၂၆: ၁၂-၂၃၊ ပေါလု၏ပြောင်းလဲခြင်းသက်သေခံချက်

12 “ ဒီဆက်စပ်မှုမှာငါကယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးတွေရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့အမိန့်နဲ့ဒမတ်စကတ်ကိုခရီးဆက်ခဲ့တယ်။ 13 အရှင်မင်းကြီးနေ့လယ်နေ့ခင်းမှာ၊ နေထက်မှာပိုတောက်ပသော၊ ကောင်းကင်မှအလင်းရောင်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူခရီးသွားသောသူများအားလမ်း၌ငါမြင်၏။ 14 ငါတို့အားလုံးမြေပေါ်လဲကျတဲ့အခါဟေဗြဲဘာသာစကားနဲ့ငါ့ကိုပြောနေတဲ့အသံတစ်သံကိုငါကြားလိုက်တာက 'ရှောလု၊ ရှောလု၊ မင်းငါ့ကိုဘာကြောင့်နှိပ်စက်နေတာလဲ။ မင်းကတုတ်ချွန်တွေကိုတိုက်ဖို့ခက်တယ်။ ' 15 ပြီးတော့မင်းကဘယ်သူလဲ၊ သခင်လား။ ပြီးတော့သခင်က 'ငါကမင်းကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့ယေရှုဘဲ။ 16 သို့သော်ထ။ မတ်တတ်ရပ်လော့၊ ငါသည်သင်အားအစေခံအဖြစ်ခန့်ထားရန်၊ သင်မြင်သောအရာများနှင့်ငါမြင်ရမည့်အရာများကိုသက်သေခံရန်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်ငါပေါ်လာခဲ့သည်။ 17 ငါမင်းကိုငါစေလွှတ်မယ့်သူကိုမင်းရဲ့လူမျိုး၊ လူမျိုးခြားတွေဆီကနေကယ်လွှတ်ပါ 18 သူတို့သည်အမှောင်မှအလင်းသို့အလင်းသို့လည်းကောင်း၊ စာတန်၏တန်ခိုးမှဘုရားသခင်သို့၎င်း၊ သူတို့၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ငါ့ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောသူတို့ကိုနေရာရစေခြင်းငှါသူတို့၏မျက်စိကိုဖွင့်လှစ်ရန်ဖြစ်သည်။။ '' 19 “ ထို့ကြောင့်အဂြိပ္ပမင်းကြီး၊ ငါကောင်းကင်ရူပါရုံကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူး။ 20 ဒမတ်စကတ်မြို့၌ရှိသူများအား၎င်း၊ ဂျေရုဆလင်မြို့နှင့်ယုဒပြည်တစ်ဝန်းလုံး၌လည်းကောင်း၊ တစ်ပါးအမျိုးသားများအားလည်းကောင်းကြေညာခဲ့သည်။ သူတို့သည်နောင်တရ။ နောင်တတရားနှင့်အညီကျင့်ဆောင်လျက်ဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လာသင့်သည်. 21 ဤအကြောင်းကြောင့်ယုဒလူတို့သည်ဗိမာန်တော်၌ငါ့ကို ဖမ်းဆီး၍ ငါ့ကိုသတ်ရန်ကြိုးစားကြသည်။ 22 ယနေ့ထိကျွန်ုပ်သည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောအကူအညီကိုရရှိခဲ့ပြီး၊ ပရောဖက်များနှင့်မောရှေပြောခဲ့သောအရာများ မှလွဲ၍ ဘာမျှမပြောဘဲဤနေရာတွင်ငါရပ်တည်ခဲ့သည်။ 23 ခရစ်တော်သည်ဆင်းရဲခံရမည်၊ ၎င်းသည်သေခြင်းမှပထမဆုံးထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်သူသည်ငါတို့လူမျိုးနှင့်တပါးအမျိုးသားတို့အားအလင်းကိုကြေငြာလိမ့်မည်။။ "

တမန်တော် ၂၇: ၂၃-၂၆၊ သင်္ဘောပျက်ခါနီးကောင်းကင်တမန်တစ်ပါး၏ပုံပန်းသဏ္ာန်

23 ဤညဉ့်၌ငါ့ရှေ့၌ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ရပ်နေ၏ ငါပိုင်သောဘုရားသခင်နှင့်ငါကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်, 24 ပေါလု၊ မကြောက်နှင့်။ ကဲသာဘုရင်ရှေ့မှာရပ်ရမယ်။ ကြည့်ပါ၊ ဘုရားသခင်သည်သင်နှင့်အတူရွက်လွှင့်သူအားလုံးကိုသင့်အားခွင့်ပြုတော်မူပြီ။ 25 ထို့ကြောင့်လူသားတို့၊ ငါပြောသည့်အတိုင်းအတိအကျဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဘုရားသခင်၌ငါယုံကြည်သောကြောင့်၊ စိတ်နှလုံးထားပါ။ 26 ဒါပေမယ့်ငါတို့ကကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်မှာသောင်တင်ရမယ်။ ”

တမန်တော် ၂၈: ၇-၁၀၊ မော်လတာကျွန်းပေါ်ပေါလု

7 ယခုထိုနေရာအနီးတစ်ဝိုက်၌ Publius အမည်ရှိကျွန်းသူဌေး၏ပိုင်သောမြေများသည်ငါတို့ကို လက်ခံ၍ ငါတို့အားသုံးရက်တာဧည့်ဝတ်ကျေစွာဖျော်ဖြေသည်။ 8 Publius ၏အဖေသည်အဖျားကြီးပြီးဝမ်းလျှောရောဂါဖြစ်ခဲ့သည်။ ပေါလုသည်လည်းသူနှင့်အတူသွားလာ၏ ဆုတောင်း။ လက်ကို တင်၍ သူ့ကိုကျန်းမာစေတော်မူ၏. 9 ဤအမှုဖြစ်ပွားသောအခါကျွန်း၌ကျန်သောလူတို့သည်လည်း လာ၍ ပျောက်ကင်းကြ၏။ 10 သူတို့ကငါတို့ကိုအရမ်းလေးစားတယ်၊ ငါတို့ရွက်လွှင့်ခါနီးမှာ၊ ငါတို့လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုသင်္ဘောပေါ်တင်ကြတယ်။

တမန်တော် ၂၈: ၂၃-၃၁၊ ပေါလု၏နောက်ဆုံးဓမ္မအမှု

23 သူတို့အတွက်သူ့အတွက်တစ်ရက်ချိန်းပြီးတဲ့အခါသူတို့ကပိုများတဲ့သူ့တည်းခိုခန်းကိုရောက်လာကြတယ်။ နံနက်မှညနေအထိသူတို့အားဟောတော်မူ၏။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုသက်သေခံသည် ပြီးတော့သူတို့ကိုယုံကြည်လာအောင်ကြိုးစားတယ် ယေရှုသည်မောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်းနှင့်အနာဂတ္တိကျမ်းများမှဖြစ်သည်. 24 အချို့ကသူပြောသောစကားကိုယုံကြည်သော်လည်းအချို့ကမယုံကြချေ။ 25 ပေါလုသည်ကြေငြာချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ပြီးနောက်၎င်းတို့အချင်းချင်းသဘောထားကွဲလွဲကာထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ “ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ပရောဖက်ဟေရှာယအားဖြင့်သင်တို့ဘိုးဘေးများအားပြောသောစကားသည်မှန်သည်။ 26 “ ‘ဒီလူတွေဆီကိုသွားပြီး“ မင်းတကယ်ကြားရလိမ့်မယ်၊ နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး၊ မင်းတကယ်မြင်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်မမြင်လိုက်ဘူး” လို့ပြောပါ။ 27 အကြောင်းမူကား၊ ဤလူတို့၏စိတ်နှလုံးသည်မှိုင်းလျက်၊ သူတို့၏နားကိုမကြားနိုင်၊ မျက်စိကိုပိတ်လျက်၊ သူတို့သည်မျက်စိနှင့်မြင်ခြင်း၊ နားဖြင့်ကြားခြင်း၊ စိတ်နှလုံးဖြင့်နားလည်ခြင်းတို့ကိုလှည့်မကြည့်လျှင်ငါသူတို့ကိုသက်သာစေလိမ့်မည်။ 28 ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသင်သိပါစေ ဤကယ်တင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်သည်တစ်ပါးအမျိုးသားများထံသို့စေလွှတ်လိုက်သည်; သူတို့နားထောင်လိမ့်မယ်။ ” 30 သူသည်ထိုနေရာတွင်နှစ်နှစ်လုံးသူ့ကိုယ်ပိုင်စရိတ်ဖြင့်နေထိုင်ခဲ့ပြီးသူ့ထံသို့လာသူအားလုံးကိုကြိုဆိုခဲ့သည်။ 31 ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုကြေငြာခြင်းနှင့်သခင်ယေရှုခရစ်အကြောင်းသွန်သင်ခြင်း ရဲရင့်ခြင်းနှင့်အတားအဆီးမရှိ