ပထမရာစုတမန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာပြန်လည်ထူထောင်ရေး
IntegritySyndicate.com
ယုံကြည်ချက်ဆောင်းပါးများ

ယုံကြည်ချက်ဆောင်းပါးများ

ယုံကြည်ချက်ဆောင်းပါးများ

ယုံကြည်ချက်ဆောင်းပါးများ (တမန်တော်များအယူဝါဒ) သည်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ချက်နှင့်အလေ့အကျင့်၏အခြေခံများကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့ကိုယုတ္တိဗေဒနည်းအရစီစဉ်ပြီးခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အကျဉ်းချုပ်နှင့်သေးငယ်သောအနှစ်ချုပ်ကိုပေးရန်သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များကိုတိုက်ရိုက်အခြေခံသည်။

နောင်တအတွက်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပုံ - ယေရှုသည်မေရှိယနှင့်ဧဝံဂေလိတရားဖြစ်သည်

မေရှိယ၊ ယေရှု

ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့အကြားကြားဝင်ဖျန်ဖြေသူတစ် ဦး ရှိသည်၊ လူသားအားလုံးအတွက်ရွေးနုတ်ဖိုးအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူပေးသောလူသားယေရှုခရစ်ဖြစ်သည်။ (၁ တိ ၂ း ၅-၆)

ဆက်ဖတ်ရန်

ယုံကြည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ YouTube အစီအစဉ်