ပထမရာစုတမန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာပြန်လည်ထူထောင်ရေး
မေရှိယ၊ ယေရှု
မေရှိယ၊ ယေရှု

မေရှိယ၊ ယေရှု

မေရှိယယေရှု

အချိန်တန်သောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိကျွန်ယေရှု (Yeshua) ကို ပေါ်ထွန်းစေခြင်းငှာ၊ လူများကို ဒုစရိုက်မှုမှ ကင်းစင်စေခြင်းငှာ (တမန် ၃း၂၆) မောရှေပြောခဲ့သည်– “သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသည် သင့်အဖို့ ငါကဲ့သို့ ပရောဖက်တစ်ပါးကို သင်တို့အဖို့ ပေါ်ထွန်းစေတော်မူမည်။ . သူပြောသမျှကို နားထောင်ရမယ်။ ထိုပရောဖက်၏စကားကိုနားမထောင်သော စိတ်ဝိညာဉ်ရှိသမျှတို့သည် လူတို့လက်မှ ဖျက်ဆီးခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။” (တမန်တော် ၃:၂၂-၂၃) ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို နားထောင်ရန် ဘုရားသခင်မိန့်မှာထားသည့် ဘုရားသခင်ရွေးချယ်ထားသော သားတော်ဖြစ်သည်။ (လုကာ ၉:၃၅) ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောသူတို့တွင် နေရာတစ်နေရာရရှိစေခြင်းငှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမှောင်မှအလင်းသို့လည်းကောင်း၊ စာတန်၏တန်ခိုးမှ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်စေခြင်းငှာ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိကိုဖွင့်ရန် ကိုယ်တော်ကြွလာတော်မူ၏။ . (တမန်တော် ၂၆:၁၈) လူများတို့အား ဟောပြောရန်နှင့် အသက်ရှင်သောသူနှင့် သေလွန်သူများကို တရားစီရင်ရန် ဘုရားသခင် ခန့်ထားတော်မူသောသူဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံရန် သူ၏သက်သေများကို အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ (တမန်တော် ၁၀:၄၂)၊

သခင်ယေရှုသည် မိမိအခွင့်အာဏာကို မည်သည့်အရာမျှ မလုပ်ဘဲ၊ ခမည်းတော် သွန်သင်သည့်အတိုင်း “ငါသည် ကိုယ်အလိုကို မရှာဘဲ ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူသောသူ၏ အလိုတော်ကို ငါရှာသည်” (ယော၊ ၅း၃၀)။ ခမည်းတော်သည် သန့်ရှင်းစေ၍ ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်၊ သူသည် ခမည်းတော်နှင့် တလုံးတဝတည်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုရန် ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်းမရှိပေ။ (ယောဟန် ၁၀:၃၅-၃၆) ခမည်းတော်သည် သူ့အား ပေးဆောင်သောအမှုကို ပြီးမြောက်စေတော်မူပြီ။ (ယောဟန် ၁၇:၄) ခရစ်တော်သည် ဤလောကနှင့်မဟုတ်ဘဲ ခမည်းတော်နှင့် တစ်သားတည်းရှိသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဘုရားသခင်နှင့် တစ်သားတည်းဖြစ်ရမည်၊ (ယော ၁၇:၂၂-၂၃)၊

သခင်ယေရှုသည် တန်ခိုးကြီးသောအမှုများ၊ အံ့ဘွယ်သောအမှုများ၊ ဘုရားသခင်သည် သူ့အားဖြင့် ဘုရားသခင်ပြုသော နိမိတ်လက္ခဏာများဖြင့် သက်သေပြခဲ့သော ဤလူဖြစ်သည်။ (တမန်တော် 2:22) အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် နာဇရက်မြို့သားယေရှုအား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် တန်ခိုးတော်ဖြင့် ဘိသိက်ပေး၍ မာရ်နတ်၏ညှဉ်းဆဲခြင်းကို ခံရသောသူအပေါင်းတို့အား ကောင်းစွာကုသခြင်းငှါ လှည့်လည်တော်မူ၏။ (တ. ၁၀:၃၈) သူ့ကို အသေသတ်လိုက်ပေမဲ့ ဘုရားသခင်က သူ့ကို သုံးရက်မြောက်နေ့မှာ ထမြောက်စေပြီး သူ့ကို ပေါ်လာခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ (တမန်တော် 10:38) ဘုရားသခင်သည် တိကျသောအစီအစဥ်နှင့် ကြိုတင်သိမြင်မှုနှင့်အညီ အပ်နှံခြင်းခံရပြီး (တမန်တော် 2:32) ယခု ဘုရားသခင်သည် သူ၏လက်ယာဘက်၌ ချီးမြှောက်ခြင်းခံရသည် (တမန် 2:23) ထို့ကြောင့် ခမည်းတော်သည် သခင်နှင့်ခရစ်တော်ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ . (တမန်တော် ၂:၃၆) ရှေးအချိန်ကစ၍ ဘုရားသခင်သည် သူ၏သန့်ရှင်းသောပရောဖက်များ၏နှုတ်ဖြင့် မိန့်တော်မူသမျှအရာအားလုံးကို ပြန်လည်ထူထောင်ချိန်အထိ ကောင်းကင်ဘုံက လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ (တ ၃:၂၁)၊

စစ်မှန်သောဘုရားသခင်နှင့် စေလွှတ်တော်မူသော ယေရှုခရစ်ကို ငါတို့သည် သိနိုင်စေခြင်းငှာ ထာဝရအသက်ပေတည်း။ (ယောဟန် ၁၇:၃) လူသားကို ယုံကြည်သောသူတိုင်း ထာဝရအသက်ရစေခြင်းငှာ လူသားသည် ချီးမြှောက်ခြင်းခံရသည်။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ယုံကြည်သောသူမည်သည်ကား ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှာ မိမိ၌တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။ (ယောဟန် ၃:၁၄-၁၆) ကိုယ်တော်သည် လမ်းခရီး၊ သမ္မာတရားနှင့် အသက်ဖြစ်သည်။ သူ့အားဖြင့်မှတပါး အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့ မရောက်ရ။ (ယောဟန် ၁၄:၆) ကျွန်ုပ်တို့ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည့် လူတို့တွင် ကောင်းကင်အောက်တွင် ပေးထားသော အခြားအမည်မရှိပါ။ (တမန်တော် ၄:၁၂) လူသားအပေါ်တွင် ဘုရားသခင်သည် သူ၏တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကို ပေးထားသည်။ (ယောဟန် ၆:၂၇) ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သူတိုင်း အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရကြောင်း ပရောဖက်အားလုံးက သူ့အား သက်သေခံကြသည်။ (တမန်တော် ၁၀:၄၃)၊

ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင် ဘုရားသခင်သည် လူအပေါင်းတို့အား ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန်နှင့် အမှန်တရားကို သိရှိလာရန် အလိုတော်ရှိသည်။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းရှိ၍ ဘုရားသခင်နှင့် လူတို့ကြားတွင် ဖျန်ဖြေသူတစ်ဆူတည်းရှိသည်၊ လူသားအားလုံးအတွက် ရွေးနုတ်ဖိုးအဖြစ် မိမိကိုယ်ကို ပေးဆောင်ခဲ့သော ယေရှုခရစ်သည် (၁ တိမောသေ ၂:၄-၆) ယင်းတွင် ဖျန်ဖြေသူတွင် ပါတီတစ်ခုထက်ပို၍ ပါဝင်သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် တစ်ဖွဲ့တည်းဖြစ်တော်မူ၏။ (ဂလာတိ ၃:၂၀) ခရစ်တော်သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအရာ၌ ခန့်ထားခြင်းကို မချီးမြှောက်ဘဲ၊ "မင်းက ငါ့သား၊ ဒီနေ့ မင်းကို ဖွားမြင်ခဲ့တယ်" (ဟေဗြဲ ၅:၅) အကြောင်းမူကား၊ လူတို့အထဲမှ ရွေးကောက်ခံရသော ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတိုင်းသည် အပြစ်များအတွက် ပူဇော်သက္ကာနှင့် ယဇ်ပူဇော်ရန် ဘုရားသခင်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူသားများကိုယ်စား လုပ်ဆောင်ရန် ခန့်အပ်ခံရသည်။ (ဟေဗြဲ ၅:၁) ပဋိညာဉ်တရားသစ်၏ဖျန်ဖြေသူယေရှုသည် ကိုယ်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များမှလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ (ဗျာဒိတ် ၁:၅)

ခမည်းတော် အသက်ရှင်တော်မူသည်နှင့်အမျှ၊ ယေရှုသည် ခမည်းတော်ကြောင့် အသက်ရှင်တော်မူသည်ဖြစ်၍၊ သူ့ထံသို့ လာသောသူသည် အသက်ရှင်၍ နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ထမြောက်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ (ယောဟန် ၆:၅၇) သေလွန်သောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်၏အသံကိုကြား၍ ကြားသောသူတို့သည် အသက်ရှင်ရကြလတံ့။ (ယောဟန် ၅:၂၅) ဘုရားသခင်သည် သေလွန်သောသူတို့အား အသက်ကို ပေးတော်မူသကဲ့သို့၊ မနေနိုင်သောကြောင့်၊ အိပ်ပျော်သောသူတို့ကို ခေါ်ဆောင်ခြင်းငှါ သားကို ပေးသနားတော်မူ၏။ (ယောဟန် ၅:၂၆) ခမည်းတော်သည် သားတော်အား ထာဝရအသက်ကို ပေးဆောင်ရန် ဇာတိပကတိအားလုံးအပေါ် အခွင့်အာဏာ ပေးထားသည်။ (ယောဟန် ၁၇:၂) သူသည် လူသားဖြစ်သောကြောင့် တရားစီရင်ရန် အခွင့်အာဏာရထားသည်။ (ယော ၅:၂၇)၊

ပထမလူသား အာဒံသည် အသက်ရှင်သောဝိညာဉ်ဖြစ်လာသည်။ နောက်ဆုံးအာဒံသည် အသက်ပေးဝိညာဉ်ဖြစ်လာသည်။ (၁ ကောရိန္သု ၁၅:၄၅) အပြစ်သည် လူတစ်ဦးတည်းအားဖြင့် ဤလောကသို့ဝင်၍ အပြစ်တရားအားဖြင့် သေခြင်းတရားသည် လူအပေါင်းတို့အား သေခြင်းသို့ ပျံ့နှံ့သွားသည်—အာဒံ၏ပြစ်မှားမှုပုံသဏ္ဍာန်တွင် အပြစ်မကျူးလွန်ဖူးသူများပင်၊ လာဖို့ရှိတယ်။ (ရောမ ၅:၁၂-၁၄) လူတစ်ဦး၏မနာခံမှုကြောင့် လူများစွာသည် အပြစ်သားများဖြစ်ခဲ့ကြသော်လည်း၊ ထိုသူ၏စကားကို နာခံခြင်းအားဖြင့် လူများတို့သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ (ရောမ ၅:၁၉) လူသည် သေခြင်းသို့ရောက်သည်နှင့်အမျှ လူသည် သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်၏။ အကြောင်းမူကား၊ လူအပေါင်းတို့သည် အာဒံ၌သေသကဲ့သို့၊ ခရစ်တော်အားဖြင့် လူအပေါင်းတို့သည် အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။ (၁ ကောရိန္သု ၁၅:၂၁-၂၂) ချိန်းချက်ထားသောအချိန်၌ ခရစ်တော်၌သေလွန်သောသူတို့သည် မပျက်စီးနိုင်သော ထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ သေခြင်းတရားသည် ဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ (၁ ကောရိန္သု ၁၅:၅၃-၅၄) ကျွန်ုပ်တို့သည် မြေမှုန့်၏ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဆောင်ကြသကဲ့သို့၊ (၁ ကောရိန္သု ၁၅:၄၉)၊

ကောင်းကင်ဘုံသည် ရှေးရှေးကတည်းက တည်ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာမြေကြီးသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ (၂ ပေတရု ၃:၅) ကမ္ဘာတည်ကတည်းက ခမည်းတော်သည် အကြောင်းပြချက်ရှိ၍ အရာခပ်သိမ်းကို ထိုအရာအားဖြင့် ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ (ယောဟန် ၁:၁-၃) အချိန်ပြည့်တွင်၊ ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်အားဖြင့် အသက်သည် ထင်ရှားခဲ့ပြီး ဤဘဝသည် လူသား၏အလင်းဖြစ်သည်။ (ယောဟန် ၁:၄) ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ယေရှုခရစ်၌ ဘုရားသခင်သဘောပေါက်ခဲ့သော ထာဝရရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီ၊ အရာခပ်သိမ်းကို ပေါင်းစည်းရန် အချိန်ပြည့်အစီအစဥ်အဖြစ် ဘုရားသခင်၌ ခေတ်အဆက်ဆက် ဝှက်ထားသော နက်နဲသောအရာ၏အစီအစဥ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြေငြာပါသည်။ သူ့ကိုယ်သူ (ဧဖက် ၁:၉-၁၀) ဘုရားနှုတ်ကပါဌ်တော်အားဖြင့်၊ ယခုတည်ရှိနေသော ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဘုရားတရားမဲ့သူတို့အား တရားစီရင်၍ ဖျက်ဆီးသည့်နေ့တိုင်အောင် သိမ်းဆည်းထားကာ၊ ယခုတည်ရှိနေသော ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို မီးအတွက် သိမ်းဆည်းထားသည်။ သခင်ဘုရားသည် မိမိ၏ကတိတော်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်စေလိုဘဲ အားလုံးနောင်တရခြင်းသို့ ရောက်ရှိစေခြင်းငှာ သည်းခံတော်မူသည်။ (၂ ပေတရု ၃:၇-၉)

ယေရှု၏သက်သေခံချက်သည် ပရောဖက်ပြုချက်၏ဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။ (ဗျာဒိတ် ၁၉:၁၀) သစ္စာနှင့်သစ္စာဟုခေါ်သောသူသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဖြင့် စစ်ကြောစီရင်လိမ့်မည်။ (ဗျာဒိတ် ၁၉:၁၁၊ ကဘ) သူခေါ်သည့်အမည်မှာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပြီး ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေများ သူ့နောက်သို့လိုက်လာမည်ဖြစ်သည်။ တပါးအမျိုးသားတို့ကို ဒဏ်ခတ်နိုင်သော ထက်သောဓားသည် နှုတ်မှထွက်၍ သူတို့ကို အုပ်စိုးတော်မူလိမ့်မည်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်ထွက်ရာ စပျစ်သီးနယ်ရာကို နင်းတော်မူလိမ့်မည်။ (ဗျာဒိတ် ၁၉:၁၃-၁၅) ရန်သူအားလုံးကို မိမိခြေအောက်၌ မချမချင်း စိုးစံရမည်။ သေခြင်းတရား ကိုယ်တိုင် အပါအဝင်။ (၁ ကောရိန္သု ၁၅:၂၅-၂၆) ထို့နောက် အုပ်စိုးမှုတိုင်း၊ တန်ခိုးအာဏာရှိသမျှတို့ကို ဖျက်ဆီးပြီးနောက် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ထံ နိုင်ငံတော်ကို အပ်နှင်းသောအခါ အဆုံးတွင် ရောက်ရှိလာသည်။ (၁ ကောရိန္သု ၁၅:၂၄) နောက်ဆုံးတွင်၊ ခပ်သိမ်းသောအမှုအရာတို့ကို အုပ်စိုးသောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို အုပ်စိုးစေခြင်းငှာ၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ချထားတော်မူသော သားတော်ကိုယ်တိုင်လည်း လက်အောက်ခံရမည်။ (၁ ကောရိန္သု ၁၅:၂၈) သခင်ဘုရား၏နေ့သည် ကြွလာ၍ မိုဃ်းကောင်းကင်သည် ဝေါခနဲကွယ်သွား၍၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသော ကိုယ်ခန္ဓာတို့သည် မီးလောင်၍ ကွယ်ပျောက်လိမ့်မည်။ (၂ ပေတရု ၃:၁၀) သို့သော် ကိုယ်တော်၏ကတိတော်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင်သစ်နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတည်ရာမြေကြီးသစ်ကို စောင့်မျှော်နေပါသည်။ (၂ ပေ ၃:၁၃)၊

ယေရှုသည် ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးအပေါ်တွင် သားဦးဖြစ်သည်။ (ကောလောသဲ ၁:၁၅) ကိုယ်တော်အားဖြင့် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ကိုယ်တော်နှင့် ပေါင်းစည်းရခြင်းသည် ခမည်းတော်၏ ဝမ်းမြောက်စရာပင်။ (ကောလောသဲ ၁:၁၉-၂၀) ယခု ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့တည်ရှိနေပါသည်။ (၁ ကောရိန္သု ၈:၆) အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို သူ၏ခြေအောက်၌ ချထားတော်မူ၏။ (၁ ကောရိန္သု ၁၅:၂၇) ကိုယ်တော်သည် အစအဦးပင်ဖြစ်ပြီး၊ သေခြင်းမှမွေးဖွားသောသားဦးဖြစ်သောကြောင့်၊ အရာအားလုံးတွင် သူ့ကိုယ်သူပထမနေရာရလာမည်ဖြစ်သည်။ (ကောလောသဲ ၁:၁၈) သူသေဆုံးပြီး ထာဝစဉ်အသက်ရှင်လျက်ရှိပြီး မရဏနှင့်မရဏနိုင်ငံတို့၏သော့များပါရှိသည်။ (ဗျာဒိတ် ၁:၁၇-၁၈) ဒါဝိဒ်၏အမြစ်ဖြစ်သော ယုဒအမျိုး၏ခြင်္သေ့သည် အောင်နိုင်ပြီ။ (ဗျာဒိတ် ၅:၅) ကျွန်ုပ်တို့အား နိုင်ငံတော်ဖြစ်စေတော်မူသော ဘုရားသခင်၊ ခမည်းတော်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်များ၊ (ဗျာဒိတ် ၁:၆) ထာဝရဘုရား၏နာမတော်အားဖြင့် ကြွလာတော်မူသော ရှင်ဘုရင်သည် မင်္ဂလာရှိတော်မူ၏။ (လု ၁၉:၃၈)၊

တစ်ဆူတည်းသော ဘုရားသခင်၊ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့မှဖြစ်တော်မူသော ခမည်းတော်၊ ငါတို့တည်ရှိတော်မူသော အရှင်သခင်ယေရှုခရစ်၊ ငါတို့အားဖြင့် တည်ရှိတော်မူသော သခင်တစ်ပါးတည်းရှိတော်မူ၏။ (၁ ကောရိန္သု ၈:၆) ခမည်းတော်သည် သားကိုချစ်၍ အရာခပ်သိမ်းကို သူ့လက်သို့ အပ်နှင်းထားသည်။ (ယောဟန် ၃:၃၅) သားကိုယုံကြည်သောသူမည်သည်ကား ထာဝရအသက်ကိုရ၏။ သား၏စကားကို နားမထောင်သောသူသည် အသက်ကို မမြင်ရသော်လည်း၊ ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်သည် သူ့အပေါ်၌ တည်၏။ (ယောဟန် ၃:၃၆) ယခုပင်လျှင် ပုဆိန်ကို သစ်ပင်များ၏အမြစ်တွင် ချထားသည်။ အသီးမသီးသောအပင်ရှိသမျှတို့ကို ခုတ်လှဲ၍ မီးထဲသို့ချပစ်၏။ (လုကာ ၃:၉) ဤတရားစီရင်ခြင်းခံရသောခေတ်မှ ကယ်တင်ခြင်းခံရရန်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ကတိတော်ကိုခံယူရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောင်တရပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို လွှတ်မြောက်ရန်အတွက် ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ နှစ်ခြင်းခံရပါမည်။ (တမန်တော် ၂:၃၈) သူသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် မီးဖြင့် နှစ်ခြင်းပေးသူဖြစ်သည်။ (လုကာ ၃:၁၆) ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏အားဖြင့် သားအဖြစ်မွေးစားခြင်းဖြစ်သည် (ဂလာတိ ၄:၄-၅) နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်နှင့် သူ၏ခရစ်တော်၏နိုင်ငံတော် ကြွလာမည့်ကာလတွင် အမွေဆက်ခံခြင်းဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသည်– “အချိန်ကာလသည် ပြည့်စုံ၍ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၊ နောင်တရပြီး ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်ပါ။” (မာကု ၁:၁၅)၊