ပထမရာစုတမန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာပြန်လည်ထူထောင်ရေး
ဘုရားသခင်တစ်ဆူနှင့်တစ်ဆူတည်း
ဘုရားသခင်တစ်ဆူနှင့်တစ်ဆူတည်း

ဘုရားသခင်တစ်ဆူနှင့်တစ်ဆူတည်း

မာတိကာ

ဘုရားသခင်တစ်ဆူ၊ ခမည်းတော်နှင့်သခင်တစ်ပါးတည်း၊ ယေရှုခရစ်

တစ်ဆူတည်းသောဘုရားသခင်၊ ခမည်းတော်သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ခွဲခြားသိမြင်သောကြေငြာချက်သည် ၁ ကောရိန္သု ၈: ၄-၆ ဖြစ်သည်။ ဤတွင်ပေါလုက“ ဘုရားသခင်တစ်ဆူမှတစ်ပါးမရှိ” ဟုပြောပြီးသူသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်သောအခါအထူးသဖြင့်အရာအားလုံး၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တည်ရှိသောခမည်းတော်ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်ပေါလုကထပ်မံအသိအမှတ်ပြုသည်မှာ“ ဘုရားများ” နှင့်“ သခင်များစွာ” ရှိသည်၊ သို့သော်တင်းကျပ်သောသဘောအရဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသင့်သည်နှင့်သခင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားရမည့်သူတစ် ဦး ရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုသခင်နှင့်ခရစ်တော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့သည် (တမန်တော် ၂ း ၃၆) ။ “ ဘုရား” အမျိုးအစားတွင်၎င်းသည်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သာဖြစ်သည်။ “ သခင်များ” အမျိုးအစားတွင်သခင်တစ်ဆူတည်းမှာယေရှုခရစ် (ယေရှုသခင်မေရှိယ) ဖြစ်သည်။ တစ်ဆူတည်းသောဘုရားသခင်နှင့်အဖသည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်နှင့်အဘဖြစ်သည် (၁ ပေ ၁ း ၃၊ ၂ ကော ၁ း ၂-၃) ။

သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များမှာ ESV (အင်္ဂလိပ်စံပုံစံ)

၁ ကောရိန္သု ၈: ၄-၆၊ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းနှင့်သခင်ယေရှုခရစ်တဆူတည်းရှိသည်

“ …ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းမရှိ” 5 အကြောင်းမူကား၊ ကောင်းကင်၌၎င်း၊ မြေကြီးပေါ်၌၎င်းနတ်ဘုရားများဟုခေါ်တွင်နိုင်သော်လည်းအမှန်မှာ“ ဘုရားများ” နှင့်“ သခင်” များစွာရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 6 သေး ငါတို့အတွက်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းရှိတယ်အရာခပ်သိမ်းတို့သည်ငါတို့အဘို့အဘယ်သူဖြစ်ကြသနည်း။ သခင်တစ်ဆူ၊ ယေရှုခရစ်အရာအားဖြင့်၎င်း၊ ငါတို့၌ရှိတော်မူသောအားဖြင့်၎င်း၊

တမန်တော် ၂:၃၆၊ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသခင်နှင့်ခရစ်တော်အဖြစ်ဤသခင်ယေရှုဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သည်

36 သို့ဖြစ်၍ Israelသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ထိုအကြောင်းကိုသေချာစွာသိစေ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသင်နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားသောဤသခင်ယေရှုကိုသူ့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ "

၁ ပေတရု ၁: ၃၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်နှင့်အဘသည်မင်္ဂလာရှိပါစေ

3 ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်နှင့်အဘသည်မင်္ဂလာရှိပါစေ! သူ၏မဟာကရုဏာတော်အရသူသည်ငါတို့အားယေရှုခရစ်အားသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်သောမျှော်လင့်ချက်တစ်ဖန်မွေးဖွားစေခဲ့သည်။

၂ ကောရိန္သု ၁: ၂-၃၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်နှင့်အဘ

2 ငါတို့အဘဘုရားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်ထံမှသင်နှင့်ကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ3 ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၊ ကရုဏာတော်အပေါင်းနှင့်နှစ်သိမ့်စေသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူစေသတည်း

အဓိပ္ပာယ်ရှိသောသမ္မာကျမ်းစာမြေပုံ

ဘုရားသခင်တပါးတည်း၊ ခမည်းတော်၊ အရာခပ်သိမ်းတို့သည်ငါတို့အဘို့အလို့ငှာ၎င်း၊ ငါတို့တမျိုးတည်းရှိတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်တည်းဟူသောအရာခပ်သိမ်းကို၎င်း၊ ငါတို့တည်တော်မူသောအားဖြင့်၎င်း၊ (၁ ကော ၈ း ၅-၆) အဆင်ပြေသည်။ အောက်ပါအဓိပ္ပါယ်သမ္မာကျမ်းစာမြေပုံတွင်စုံလင်စွာဖော်ပြထားသည်။ တစ်ဆူတည်းသောဘုရားသခင်နှင့်ခမည်းတော်သည်အရာအားလုံး၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်အားဖြင့် (အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်း) ဖြစ်သည်။ 

ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းမှတစ်ပါးအဖဘုရားသခင်မဟုတ်ပါ

ဂျူးရှမာအပါအ ၀ င်သမ္မာကျမ်းစာကဘုရားတစ်ဆူတည်းရှိကြောင်းကိုအတည်ပြုသည်၊ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာရှိသည် (ခမည်းတော်) ။

သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များမှာ ESV (အင်္ဂလိပ်စံပုံစံ)

၁ ကောရိန္သု ၈: ၄-၆၊ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းနှင့်သခင်ယေရှုခရစ်တဆူတည်းရှိသည်

" ... ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းမရှိပါ။ " 5 အကြောင်းမူကား၊ ကောင်းကင်၌၎င်း၊ မြေကြီးပေါ်၌၎င်းနတ်ဘုရားများဟုခေါ်တွင်နိုင်သော်လည်းအမှန်မှာ“ ဘုရားများ” နှင့်“ သခင်” များစွာရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 6 သေး ငါတို့အတွက်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းရှိတယ်အရာခပ်သိမ်းတို့သည်ငါတို့အဘို့အလို့ငှာ၎င်း၊ သခင်တပါးတည်းဖြစ်တော်မူသောအရာ၊ ငါတို့သည်တည်တော်မူသောအားဖြင့်၊ ယေရှုခရစ်တည်း။

တရားဟောရာ ၆: ၄-၅၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား (YHWH) ထာဝရဘုရားသည်တစ်ဆူတည်းဖြစ်တော်မူ၏။

4 “ အိုIsraelသရေလအမျိုး၊ နားထောင်လော့။ ငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၊ ထာဝရဘုရားသည်တစ်ဆူတည်းဖြစ်တော်မူ၏. 5 သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့။

မာကု ၁၂: ၂၉-၃၀၊ သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား (YHWH) ထာဝရဘုရားသည်တစ်ဆူတည်းဖြစ်တော်မူ၏

29 ယေရှုက“ အရေးကြီးဆုံးက၊ ''အိုIsraelသရေလအမျိုး၊ နားထောင်လော့၊ ငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၊ ထာဝရဘုရားသည်တစ်ဆူတည်းဖြစ်တော်မူ၏။ 30 သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ ဉာဏ်ရှိသမျှ၊ အစွမ်းသတ္တိရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့။

ယောဟန် ၁၇: ၁-၃၊ “ အဘ…ကိုယ်တော်သည်တစ်ဆူတည်းသောစစ်မှန်သောဘုရားသခင်”

1 ဤစကားများကိုယေရှုမိန့်တော်မူသောအခါကောင်းကင်သို့မျှော်ကြည့်။ ၊ “ အဘအချိန်ရောက်ပြီ။ သားတော်သည်သင်တို့ကိုဘုန်းထင်ရှားစေမည်အကြောင်းသင်၏သားတော်ကိုချီးမွမ်းပါ။ 2 သင်တို့သည်သူ့ကိုပေးသောသူအားထာဝရအသက်ကိုပေးအံ့သောငှါ၊ လူခပ်သိမ်းတို့ကိုအခွင့်အာဏာပေးတော်မူပြီ။ 3 ၎င်းသည်ထာဝရစစ်မှန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသူတို့သိသောထာဝရအသက်ဖြစ်သည်။ သင်စေလွှတ်သောယေရှုခရစ်နှင့်

ဧဖက် ၄: ၆၊ အလုံးစုံတို့၏အလုံးစုံတို့၏အဖဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်

6 အရာခပ်သိမ်းတို့၌အလုံးစုံတို့၌အုပ်စိုးတော်မူသမျှသောဘုရားသခင်နှင့်အဘ

ဘုရားသခင်သည်သခင်ယေရှု၏ဘုရားသခင်နှင့်အဖဖြစ်သည်

ဤကျမ်းပိုဒ်များသည်ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်း၊ ခမည်းတော်နှင့်တစ်ဆူတည်းသောသခင်ယေရှုခရစ်အကြားခြားနားချက်ကိုဖော်ပြသည်။ ယေရှုသည်ဘုရားသခင်အားသူ၏ဘုရားသခင်နှင့်ခမည်းတော်အဖြစ်သူ၏ခမည်းတော်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ ဘုရားသခင်သည်ယေရှု၏ဖခင်နှင့်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။

သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များမှာ ESV (အင်္ဂလိပ်စံပုံစံ)

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈ း ၅၄“ ငါ့ခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုချီးမြှောက်တော်မူသည်”

54 ယေရှုက“ငါ့ကိုယ်ငါချီးမြှောက်ရင်ငါ့ဂုဏ်ဟာဘာမှမရှိဘူး။ ငါ့ကိုခမည်းတော်ချီးမြှောက်တော်မူသောငါ့ခမည်းတော်သည်၊ သူသည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ''

ယောဟန် ၁၀:၁၇၊ “ ဤအကြောင်းကြောင့်ခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုချစ်တော်မူ၏”

17 ဒီအတွက်ကြောင့် ငါ့ခမည်းတော်သည်ငါ့အသက်ကိုစွန့်သောကြောင့်ခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုချစ်တော်မူ၏ အဲဒါကိုငါထပ်ယူနိုင်တယ်။

ယောဟန် ၁၀:၂၉“ ငါ့ခမည်းတော်သည်အလုံးစုံတို့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူ၏”

29 ငါ့အဖေ, ငါ့ကိုဘယ်သူပေးခဲ့လဲ, အားလုံးထက်ကြီးမြတ်သည်သူတို့ကိုအဘ၏လက်မှအဘယ်သူမျှမနှုတ်နိုင်။

ယောဟန် ၁၄:၂၈ခမည်းတော်သည်ငါ့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူ၏"

28 မင်းငါ့ကိုပြောနေတာကြားဖူးလား ငါထွက်သွားမယ်၊ ငါမင်းဆီလာခဲ့မယ်။ မင်းငါ့ကိုချစ်ရင်မင်း ၀ မ်းမြောက်လိမ့်မယ် ငါသည်ခမည်းတော်ထံသို့သွားရမည်၊ ခမည်းတော်သည်ငါ့ထက်ကြီးမြတ်တော်မူ၏.

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၇: ၁-၃၊ သင်စေလွှတ်တော်မူသောတစ်ဆူတည်းသောစစ်မှန်သောဘုရားသခင်နှင့်ယေရှုခရစ်တော်

1 ဤစကားများကိုယေရှုမိန့်တော်မူသောအခါကောင်းကင်သို့မျှော်ကြည့်။ ၊ “ အဘအချိန်ရောက်ပြီ။ သားတော်သည်သင်တို့ကိုဘုန်းထင်ရှားစေမည်အကြောင်းသင်၏သားတော်ကိုချီးမွမ်းပါ။ 2 သင်တို့သည်သူ့ကိုပေးသောသူအားထာဝရအသက်ကိုပေးအံ့သောငှါ၊ သင်တို့သည်လူခပ်သိမ်းတို့ကိုအခွင့်အာဏာပေးတော်မူပြီ. 3 ဤအရာသည်သင်တည်းဟူသောစစ်မှန်သောဘုရားသခင်၊ သင်စေလွှတ်သောယေရှုခရစ်ကိုသူတို့သိသောထာဝရအသက်ဖြစ်သည်.

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၂၀:၁၇ တွင်“ ငါ၏ဘုရားသခင်နှင့်သင်၏ဘုရားသခင်ထံသို့ငါတက်မည်”

17 ယေရှုကသူမအား“ ငါ့အားမကပ်ပါနှင့် ငါခမည်းတော်ဆီမတက်ရသေးဘူး; ဒါပေမယ့်ငါ့ညီတွေဆီသွားပြီးသူတို့ကိုပြောပါ။ ''ငါသည်ငါ့ခမည်းတော်နှင့်သင်၏အဘထံသို့ငါ၏ဘုရားသခင်နှင့်သင်၏ဘုရားသခင်ထံသို့တက်မည်။ ' "

၁ ကောရိန္သု ၁၁: ၃၊ ခရစ်တော်၏ ဦး ခေါင်းသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်

3 ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမင်းနားလည်စေချင်တယ် လူသားတိုင်း၏ ဦး ခေါင်းသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဇနီးသည်၏ ဦး ခေါင်းသည်ခင်ပွန်း၊ ခရစ်တော်၏ ဦး ခေါင်းသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏.

၂ ကောရိန္သု ၁: ၂-၃၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်နှင့်အဘ

2 သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဘတည်းဟူသောဘုရားသခင့်အထံတော်ကကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသော။  3 ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၊ ကရုဏာတော်အပေါင်းနှင့်နှစ်သိမ့်စေသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူစေသတည်း

ကောလောသဲ ၁: ၃၊ ဘုရားသခင်၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏အဘ

3 ငါတို့အမြဲကျေးဇူးတင်တယ် ဘုရားသခင်၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏အဘငါတို့မင်းအတွက်ဆုတောင်းတဲ့အခါ

၁ ပေတရု ၁: ၃၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်နှင့်အဘသည်မင်္ဂလာရှိပါစေ

3 ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်နှင့်အဘသည်မင်္ဂလာရှိပါစေ! သူ၏မဟာကရုဏာတော်အရသူသည်ငါတို့အားယေရှုခရစ်အားသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်သောမျှော်လင့်ချက်တစ်ဖန်မွေးဖွားစေခဲ့သည်။

အရာခပ်သိမ်းနှင့်ငါတို့တည်ရှိသောအရာတို့၌ခမည်းတော်ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းရှိ၏

သမ္မာကျမ်းစာကဘုရားသခင်တစ်ဆူမှတစ်ပါးမရှိကြောင်းနှင့်ဤဘုရားသခင်သည်အရာခပ်သိမ်းနှင့်ငါတို့တည်ရှိသောအဘဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုသည်။ 

၁ ကောရိန္သု ၈: ၄-၆ (ESV)၊ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းနှင့်သခင်ယေရှုခရစ်တဆူရှိသည်

“ …ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းမရှိ” 5 အကြောင်းမူကား၊ ကောင်းကင်၌၎င်း၊ မြေကြီးပေါ်၌၎င်းနတ်ဘုရားများဟုခေါ်တွင်နိုင်သော်လည်းအမှန်မှာ“ ဘုရားများ” နှင့်“ သခင်” များစွာရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 6 သေး ငါတို့အတွက်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းရှိတယ်, အားလုံးကဘယ်သူတွေလဲ အရာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့တည်ရှိသောအရာများအတွက်အရာခပ်သိမ်းတို့ကိုငါတို့အားဖြင့်တည်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တည်း။

သုတ္တံ ၃:၁၉ (YSWH) YHWH သည်ပညာအားဖြင့်မြေကြီးကိုတည်စေ၏

YHWH သည်မြေကြီးအားဉာဏ်ပညာဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်၊ || နားလည်ခြင်းအားဖြင့်မိုprepared်းကောင်းကင်ကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီ.

ဆာလံကျမ်း ၃၃: ၆၊ YHWH နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်နှုတ်တော်ထွက်သက်တော်အားဖြင့်

က YHWH ၏စကား || ကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းပြီးပြီ၊ || ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ရှင်အားလုံးက သူ့ပါးစပ်မှထွက်သက်.

ဆာလံကျမ်း ၁၁၀: ၃၀-၃၃ (LSV)၊ ဘုရားသခင်သည်သူ၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖန်ဆင်း။ ၊ သူ၏အမှု၌ ၀ မ်းမြောက်တော်မူ၏။

သငျသညျ ကိုယ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွှတ်တော်မူပါ၊ || ပြီးတော့မင်းကမြေပြင်ကိုအသစ်ပြုပြင်တယ်။ YHWH ၏ဂုဏ်သိက္ခာသည်အချိန်တိုင်းဖြစ်သည်၊ || YHWH သည်သူ၏အမှု၌ ၀ မ်းမြောက်သည်မြေကြီးအားကြည့်နေသောသူသည်၎င်းကိုတုန်လှုပ်စေလျက်၊ || သူသည်တောင်များရှိရာသို့ လာ၍ သူတို့သည်ဆေးလိပ်သောက်ကြသည်။ ငါ့ဘဝတစ်လျှောက် YHWH ကိုသီချင်းဆိုတယ် ငါရှိနေစဉ်ငါ၏ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းသီချင်းဆို၏။

လုကာ ၁: ၃၀-၃၅ (ESV) ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသည်

30 ကောင်းကင်တမန်က၊ မာရိ၊ မစိုးရိမ်နှင့်၊ သင်သည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မျက်နှာရပြီ။ 31 ကြည့်လော့၊ သင်သည်သင်၏အမိဝမ်း၌ပဋိသန္ဓေ ယူ၍ သားကိုဘွားလိမ့်မည်၎င်းကိုသူ၏အမည်ကိုယေရှုဟုသမုတ်ရမည်။ 32 သူသည်ကြီးမြတ်လိမ့်မည်၊ ၎င်းကိုခေါ်လိမ့်မည် အမြင့်ဆုံးသောသားတော်မရ။ အရှင်ထာဝရဘုရားသခင် သူ့ကိုပေးလိမ့်မယ် ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်၏ရာဇပလ္လင်၊ 33 သူသည်ယာကုပ်အမျိုးကိုအစဉ်အုပ်စိုးလိမ့်မည်။ သူ၏နိုင်ငံသည်လည်းအဆုံးမရှိ။ ” 34 မာရိကလည်း၊ ဤအမှုအရာသည်အဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း။ 35 ကောင်းကင်တမန်ကလည်း၊သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင့်အပေါ်သို့သက် ရောက်၍ အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏တန်ခိုးသည်သင့်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်; ထို့ကြောင့်မွေးဖွားမည့်ကလေးကိုသန့်ရှင်းသောဘုရားသခင့်သားတော်ဟုခေါ်လိမ့်မည်။

ဂျွန် ၁: ၁-၄၊ ၁၄ (ဂျနီဗာ ၁၅၉၉)၊ အရာခပ်သိမ်း (ခရစ်တော်အပါအ ၀ င်) အားလုံးသည်ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော် (လိုဂိုများ) မှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

1 အစ၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏၊ နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိ၏၊ ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ 2 ဘုရားသခင်နှင့်အစပိုင်း၌အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ 3 အရာခပ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်း ခဲ့၍ ၎င်းကိုမပြုလုပ်ဘဲဘာမျှမလုပ်ခဲ့ပါ။ 4 ၎င်းသည်ဘဝဖြစ်ပြီးဘဝသည်လူတို့၏အလင်းဖြစ်သည်။ 14 ထိုနှုတ်ကပါဌ်တော်သည်ဇာတိပကတိအားဖြင့်ဖန်ဆင်း။ ငါတို့အထဲ၌နေတော်မူသည် ဖြစ်၍ ငါတို့သည်တပါးတည်းသောသားတော်၏ဘုန်းကဲ့သို့၎င်း၊ သား ကျေးဇူးတော်နှင့်သစ္စာတရားတို့နှင့်ပြည့်စုံသောခမည်းတော်၏

 • ဘုရားသခင့်ဉာဏ်ပညာ၊ နားလည်မှု၊ အကြံအစည်၊ ဆင်ခြင်မှု၊ အစီအစဉ်ရည်ရွယ်ချက်၊ ယုတ္တိဗေဒ၊ ရည်ရွယ်ချက်စသည်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း။ ဘုရားသခင်၏စကား (Logos) ကိုနားလည်နိုင်သည်။
 • အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်အများစုသည်နှုတ်ကပတ်တော်သည်လူ့ဇာတိခံယူသောခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဟုယူဆရန်လှည့်စားသည်။ ဂျီနီဗာသည်ဘာသာပြန်ဆိုမှုပိုကောင်းသော်လည်းပြဿနာအချို့ရှိသည်။ 
 • နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဇာတိပကတိဖြစ် = ဘုရားသခင်သည်ယေရှုအားသူ၏ဉာဏ်ပညာအရဖြစ်တည်မှုကိုပြောနေသည်
 • John ၏ Prologue ကိုပိုမိုနားလည်ရန်ကြည့်ပါ https://understandinglogos.com - John အားစကားချပ်တွင်လိုဂို၏စစ်မှန်သောအဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ခြင်း။ 

တမန်တော်ဝတ္ထု 3:26 ဘုရားသခင်သည်မိမိကျွန်ကိုထမြောက်စေတော်မူပြီ

26 ဘုရားသခင်သည်မိမိကျွန်ကိုထမြောက်စေတော်မူပြီမင်းတစ်ယောက်ကိုမင်းရဲ့မကောင်းမှုကနေလှည့်ထွက်ပြီးကောင်းချီးပေးဖို့သူ့ကိုမင်းဆီအရင်ဆုံးပို့လိုက်ပါ။ ”

ဂလာတိ ၄: ၄-၅ (ESV) ဘုရားသခင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး မှမွေးဖွားလာသောသားတော်ကိုစေလွှတ်တော်မူသည်

4 သို့သော်အချိန်ပြည့်သောအခါ၊ ဘုရားသခင်သည်ပညတ်တရားအောက်၌မွေးဖွားသောသားယောက်ျားကိုဖွားမြင်တော်မူသည်, 5 ငါတို့သည်သားအဖြစ်မွေးစားခြင်းခံရနိုင်ရန်၊ ဥပဒေအောက်၌ရှိသောသူတို့ကိုရွေးနှုတ်ကြလော့။

ရောမ ၅: ၁၄-၂၁ (ESV) ယေရှုသည်အာဒံအမျိုးအစား (ဘုရားသခင်အားတိုက်ရိုက်ဖန်ဆင်းခြင်း)

14 သို့တိုင်သေခြင်းတရားသည်အာဒံမှမောရှေသို့စိုးစံခဲ့သည်၊ ပြစ်မှားသောသူများအပေါ်၌ပင်အပြစ်မရှိ အာဒံသည်လာမည့်သူတစ် ဦး ၏အမျိုးအစားဖြစ်ခဲ့သည်.

၁ ကောရိန္သု ၁၅:၄၅ (ESV) ယေရှုသည်နောက်ဆုံးအာဒံ (ဘုရားသခင်အားတိုက်ရိုက်ဖန်ဆင်းခြင်း)

45 ထို့ကြောင့်“ ပထမလူအာဒံသည်အသက်ရှင်သောသတ္တဝါဖြစ်လာသည်” ဟုရေးထားသည်။ နောက်ဆုံးအာဒံသည်အသက်ပေး ၀ ိညာဉ်ဖြစ်လာခဲ့သည်.

ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုသခင်နှင့်ခရစ်တော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်

တမန်တော်များဟောပြောသောအဓိကအရာများအနက်တစ်ခုမှာဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုသခင်နှင့်ခရစ်တော်ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းဖြစ်သည် (တမန်တော် ၂ း ၃၆) ။ ၎င်းသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း (တမန်တော် ၂: ၂၄-၃၂) နှင့်ဘုရားသခင့်လက်ယာတော်ချီးမြှောက်ခြင်း (တမန်တော် ၂: ၃၃-၃၅) ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤအရာသည်တမန်တော်များကျမ်းတစ်လျှောက်သင်ပေးသောအရာဖြစ်ပြီးဖိလိပ္ပိ ၂: ၈-၁၁၊ ဧဖက် ၁: ၁၇-၂၃၊ ဗျာဒိတ် ၁၂:၁၀ နှင့်ဗျာဒိတ် ၂၀: ၆ တို့တွင်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ ယခုသူ့ကိုဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားသောတန်ခိုးနှင့်အခွင့်အာဏာကြောင့်သခင်ယေရှုကိုဘိသိက်ခံ (ဘိသိက်ခံ) ဟုသတ်မှတ်သည်။ 

သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များမှာ ESV (အင်္ဂလိပ်စံပုံစံ)

တမန်တော် ၂:၃၆၊ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသခင်နှင့်ခရစ်တော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်

36 သို့ဖြစ်၍ Israelသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ထိုအကြောင်းကိုသေချာစွာသိစေ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသခင်နှင့်ခရစ်တော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်မင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားတဲ့ဒီယေရှုဘဲ။ ”

တမန်တော် ၃:၁၃ ဘုရားသခင်သည်မိမိ၏ကျွန်ယေရှုကိုဂုဏ်တင်ခဲ့သည်

13 အာဗြဟံ၏ဘုရား၊ Isa ဇာက်၏ဘုရား၊ ငါတို့ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားဖြစ်တော်မူသောယာကုပ်တို့၏ဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလော့။သူ့ကိုလွှတ်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါပိလတ်မင်းရှေ့၌သင်အပ်လိုက်သောသူ၊

တမန်တော် ၃:၁၈ တွင်ဘုရားသခင်ကသူ၏ခရစ်တော်ဒုက္ခခံရလိမ့်မည်ဟုကြိုဟောခဲ့သည်

18 သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ ဘုရားသခ ပရောဖက်အပေါင်းတို့၏နှုတ်ဖြင့်ဤသို့ကြိုဟောထား၏ သူ၏ခရစ်တော်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံတော်မူလိမ့်မည်.

တမန်တော် ၄:၂၆၊ သခင်နှင့်သူ၏ဘိသိက်ခံ (ခရစ်တော်) ကိုဆန့်ကျင်သည်။

26 မြေကြီးရှင်ဘုရင်တို့သည်မိမိတို့အလိုသို့ လိုက်၍ မင်းများတို့သည်စုဝေးကြ၏။ ထာဝရဘုရားနှင့်သူ၏ဘိသိက်ခံတဘက်၌' -

တမန်တော် ၅: ၃၀-၃၂ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုလက်ျာတော်ဘက်၌ကယ်တင်ရှင်နှင့်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ချီးမြှောက်တော်မူသည်

30 ငါတို့ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုထမြောက်စေတော်မူပြီ။ သစ်ပင်ပေါ်မှာသူ့ကိုကြိုးဆွဲချသတ်ခဲ့တဲ့သူ 31 ဘုရားသခင်သည်rightသရေလလူမျိုးအားနောင်တရရန်နှင့်အပြစ်များခွင့်လွှတ်ပေးရန်ခေါင်းဆောင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သူ၏လက်ျာဘက်၌ချီးမြှောက်ခဲ့သည်။ "

တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၇: ၃၀-၃၁၊ ဘုရားသခင်သည်သူအားခန့်အပ်ထားသူအားဖြင့်လောကကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်လိမ့်မည်

30 မသိနားမလည်သောအချိန်များကိုဘုရားသခင်လျစ်လျူရှုခဲ့သော်လည်းယခုအခါသူသည်နေရာတိုင်းရှိလူအားလုံးကိုနောင်တရရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ 31 အကြောင်းမူကား၊ သူသည်လောကကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်မည့်နေ့ကိုသတ်မှတ်ခဲ့သောကြောင့်၊ ၎င်းမှသူသည်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်လူအားလုံးကိုအာမခံချက်ပေးတော်မူပြီ။ ”

ဖိလိပ္ပိ ၂: ၈-၁၁၊ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုအလွန်ချီးမြှောက်။ သူ့အားပေးသနားတော်မူပြီ

8 လူသားအသွင်ဖြင့်တွေ့ရှိရခြင်း၊ သူသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံသည်အထိနာခံခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချခဲ့သည်. 9 ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုအလွန်ချီးမြှောက်ပြီးနာမည်အားလုံး၏အထက်တွင်ရှိသောနာမည်ကိုပေးသနားတော်မူသည်, 10 ထို့ကြောင့်ယေရှု၏နာမ၌ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ မြေကြီးအောက်၌ဒူးထောက်ကြလော့။ 11 နှင့် လျှာတိုင်းသည်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းရန်သခင်ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံသည်.

ဧဖက် ၁: ၁၇-၂၃၊ ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်၌သူ၏လက်ယာဘက်၌ထိုင်တော်မူ၏

17 ယင်းကြောင့် ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်၊ ဘုန်းကြီးသောအဘပညာနှင့်ပြည့်စုံသော ၀ ိညာဉ်ဝိညာဉ်ကိုသင်တို့အားပေးစေခြင်းငှါ၎င်း၊ 18 သူသည်သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောမျှော်လင့်ချက်၊ သန့်ရှင်းသူတို့၏ဘုန်းအမွေဖြစ်သောစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ကိုသင်သိစေခြင်းငှါ၊ သင်၏မျက်စိကိုအလင်း ပေး၍၊ 19 ယုံကြည်သောငါတို့အား၎င်း၊ တန်ခိုးတော်ကို၎င်း၊ ငါတို့၌ယုံကြည်သောငါတို့အား၎င်း၊ 20 ခရစ်တော်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူ။ ၊ ကောင်းကင်၌နေရာလက်ျာဘက်၌ထိုင်စေတော်မူသည်ကို၎င်း၊, 21 အုပ်ချုပ်မှု၊ အခွင့်အာဏာ၊ တန်ခိုးအာဏာနှင့်ကျော်ကြားမှု၊ ဤအသက်အရွယ်၌သာမကနောင်လာမည့်သူ၌လည်းနာမည်ရှိသောနာမည်ကျော်တို့၏အထက်၌၎င်း၊. 22 သူသည်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသူ၏ခြေအောက်၌ထားတော်မူသဖြင့်အသင်းတော်၌အရာခပ်သိမ်းကို ဦး ခေါင်းအဖြစ်ပေး၏, 23 သူ၏ခန္ဓာကိုယ်တည်းဟူသောအလုံးစုံကိုပြည့်စေသောသူ၏ပြည့်စုံခြင်းပေတည်း။

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၂:၁၀၊ ငါတို့ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်သူ၏ခရစ်တော်၏အခွင့်အာဏာ

10 ကောင်းကင်၌ကြီးသောအသံကိုငါကြား။ ၊ ယခုကယ်တင်ခြင်း၊ တန်ခိုးတော်နှင့်၎င်း၊ ငါတို့ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်သူ၏ခရစ်တော်၏အခွင့်အာဏာ ငါတို့ညီအစ်ကိုများကိုငါတို့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌နေ့ညမပြတ်အပြစ်တင်သောသူသည်ငါတို့ကိုမတရားစွပ်စွဲပြီ။

ဗျာဒိတ် ၂၀: ၆၊ ဘုရားသခင်နှင့်ခရစ်တော်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်များ

6 ပထမထမြောက်ခြင်း၌ပါ ၀ င်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိပြီးသန့်ရှင်းသည်။ ဤကဲ့သို့ဒုတိယသေခြင်း၌တန်ခိုးမရှိ၊ သို့သော်သူတို့သည်ဖြစ်လိမ့်မည် ဘုရားသခင်နှင့်ခရစ်တော်၏ယဇ်ပုရောဟိတ်များသူတို့သည်သူနှင့်အတူအနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးလိမ့်မည်။

ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏ကျွန် (ကိုယ်စားလှယ်) ဖြစ်သည် 

ဓမ္မသစ်ကျမ်းတစ်လျှောက်တွင်ယေရှုသည်သူ့ကိုယ်သူသတ်မှတ်ပြီးအခြားသူများအားဘုရားသခင်၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ 

သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များမှာ ESV (အင်္ဂလိပ်စံပုံစံ)

မဿဲ ၁၂:၁၈၊ ငါရွေးကောက်သောငါ့ကျွန်ကိုကြည့်လော့

 18 ကြည့်ပါ။ ငါရွေးကောက်သောငါ့ကျွန်ငါ့ဝိညာဉ်သည်အလွန်နှစ်သက်သောငါချစ်ရာ၊ ငါ့ဝိညာဉ်ကိုသူ့အပေါ်၌ငါတင်မည်။ တပါးအမျိုးသားတို့အားတရားသဖြင့်စီရင်တော်မူလိမ့်မည်.

လုကာ ၄: ၁၆-၂၁၊ “ ငါ့အားဘိသိက်ပေးသောကြောင့်ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့အပေါ်၌တည်တော်မူ၏။

သူသည်ကြီးပြင်းရာနာဇရက်မြို့သို့ရောက်လေ၏။ သူ၏ထုံးစံအတိုင်းဥပုသ်နေ့၌တရားစရပ်သို့ သွား၍ ဖတ်ခြင်းငှါထတော်မူ၏။ 17 ပရောဖက်ဟေရှာယ၏စာလိပ်ကိုသူ့အားပေး၏။ သူသည်စာလိပ်ကိုဖွင့်ပြီးစာရေးထားသောနေရာကိုတွေ့သည်။ 18 "ဆင်းရဲသောသူတို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုဟောခြင်းငှါငါ့ကိုဘိသိက်ပေးတော်မူသောကြောင့်၊ ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့အပေါ်၌တည်တော်မူ၏။ အဖမ်းခံထားရသူများအားလွတ်လပ်ခွင့်ကိုကြေငြာရန်နှင့်အဖမ်းခံထားရသူများအားလွတ်မြောက်ရန်မျက်မမြင်တို့အားပြန်လည်စေလွှတ်ရန်ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသည်။, 19 ထာဝရဘုရားနှစ်သက်တော်မူသောနှစ်ကိုဘော်ပြခြင်းငှါ၊။ " 20 စာလိပ်ကိုလှိမ့ ်၍ အစေခံအားပြန် ပေး၍ ထိုင်တော်မူ၏။ တရားစရပ်၌ရှိသမျှသောသူ၏မျက်စိကို၎င်း၊ 21 ပြီးတော့သူကသူတို့ကိုစပြီးပြောခဲ့တယ် "ယနေ့ဤကျမ်းချက်သည်သင်၏ကြားနာခြင်း၌ပြည့်စုံပြီ။ "

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၄:၃၄“ ငါ့အစာသည်ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်း” ဖြစ်သည်။

34 ယေရှုကသူတို့အား“ငါ၏အစာသည်ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းနှင့်သူ၏အမှုတို့ကိုပြီးမြောက်စေရန်ဖြစ်သည်.

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၅ း ၃၀“ ငါ့အလိုကိုငါမရှာ၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကိုငါရှာသည်။

30 “ ငါ့ဘာသာငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ ငါကြားသည့်အတိုင်းငါစီရင်သည်၊ ငါ့စီရင်ချက်သည်တရားမျှတသည် ငါ့ဆန္ဒကိုငါမရှာဘဲငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကိုငါရှာသည်.

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၇: ၁၆-၁၈“ ငါ့သွန်သင်ချက်သည်ငါ၏အမိန့်မဟုတ်၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်သည်။

16 ဒါကြောင့်ယေရှုကသူတို့ကို“ငါ၏သွန်သင်ချက်သည်ငါမဟုတ်၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏. 17 မည်သူမဆိုဘုရားသခင့်အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ရန်ဆန္ဒရှိပါကသွန်သင်ချက်သည်ဘုရားသခင်ထံမှဟုတ်မဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အာဏာဖြင့်ပြောခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုသူသိလိမ့်မည်။ 18 မိမိအခွင့်အာဏာကိုပြောသောသူသည်မိမိဂုဏ်အသရေကိုရှာတတ်၏။ ဒါပေမယ့် စေလွှတ်တော်မူသောသူ၏ဘုန်းအသရေကိုရှာသောသူသည်မှန်သည်သူ၌မုသာမရှိ။

ယောဟန် ၈: ၂၆-၂၉၊ ခမည်းတော်သည်သွန်သင်တော်မူစဉ်ယေရှုမိန့်မြွက်တော်မူသည်

6 ငါမင်းအကြောင်းပြောစရာအများကြီးရှိတယ်၊ တရားစီရင်ဖို့အများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုစေလွှတ်ခဲ့တဲ့သူကမှန်တယ်၊ ငါကမ္ဘာကိုကြေညာတယ် ငါသူ့ဆီကကြားရတဲ့အရာကို။ " 27 သူတို့ကခမည်းတော်အကြောင်းသူတို့ပြောနေတာကိုသူတို့နားမလည်ခဲ့ဘူး။ 28 ထို့ကြောင့်ယေရှုက“ သင်တို့သည်လူသားကိုမြှောက်သောအခါငါသည်ထိုသူဖြစ်သည်ကို၎င်း၊ ထိုအရာကို၎င်းသင်တို့သိရကြလိမ့်မည်။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အာဏာနဲ့ငါဘာမှမလုပ်ဘူး, သို့သော်ခမည်းတော်သည်ငါ့အားသွန်သင်သည့်အတိုင်းပြောပါ. 29 ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူသည်ငါနှင့်အတူရှိတော်မူ၏။ သူကငါ့ကိုနှစ်သက်စေတဲ့အရာတွေကိုအမြဲလုပ်နေတာမို့သူကငါ့ကိုတစ်ယောက်တည်းမထားခဲ့ဘူး။ ”

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၄၀“ ငါဘုရားသခင်ထံမှငါကြားသောအမှန်တရားကိုပြောသောသူ”

40 ဒါပေမယ့်အခုမင်းငါ့ကိုသတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ် ဘုရားသခင်ထံမှငါကြားသောအမှန်တရားကိုသင်ပြောသောသူတစ် ဦးမရ။ ဒါကအာဗြဟံလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။

ယောဟန် ၁၂: ၄၉-၅၀၊ စေလွှတ်သောသူသည်အဘယ်သို့ပြောရမည်နှင့်အဘယ်သို့ပြောရမည်နည်းဟုပညတ်တော်ကိုပေးတော်မူပြီ

49 ဘို့ ငါ၏အခွင့်အာဏာကိုငါမပြောခဲ့ပါ၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်ငါ့အားအဘယ်သို့ပြောရမည်၊ အဘယ်သို့ပြောရမည်နည်းဟုပညတ်တော်ကိုပေးတော်မူပြီ။. 50 သူ၏ပညတ်တော်သည်ထာဝရအသက်ဖြစ်သည်ကိုငါသိ၏။ ထို့ကြောင့်ငါပြောသောအရာကို ခမည်းတော်ပြောသည့်အတိုင်းငါပြော၏။ "

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၄:၂၄၊ “ သင်ကြားသောစကားသည်ငါနှင့်မဆိုင်၊ ခမည်းတော်၏စကား”

24 ငါ့ကိုမချစ်သောသူသည်ငါ့စကားကိုမစောင့်။ သင်ကြားသောစကားသည်ငါနှင့်မဆိုင်၊ ခမည်းတော်၏စကားဖြစ်သည် ငါ့ကိုဘယ်သူပို့တာလဲ။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၅:၁၀၊ ငါသည်ငါ့ခမည်းတော်၏ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်နေ၏

10 ငါ့ပညတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျှင်ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်နေလိမ့်မည် ငါသည်ငါ့ခမည်းတော်၏ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်။ သူ၏မေတ္တာ၌တည်နေ၏.

တမန်တော် ၂: ၂၂-၂၄၊ လူတစ်ယောက်သည်ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်နှင့်ကြိုတင်သိထားသည့်အတိုင်းအပ်နှံခဲ့သည်

22 “ Menသရေလအမျိုးသားတို့၊ နာဇရက်မြို့သားယေရှု၊ ဤစကားကိုကြားကြလော့။ ဘုရားသခင်ကသင့်အားသက်သေခံသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည် ကြီးစွာသောအမှု၊ အံ့ဘွယ်သောအရာ၊ နိမိတ်လက္ခဏာတို့နှင့်၎င်း၊ ဘုရားသခင်သည်သူ့အားဖြင့်ပြုလုပ်သည် သင်သိသည့်အတိုင်းသင်၏အလယ်၌ 23 ဤယရှေုကိုဘုရားသခင်၏တိကျသေချာသောအစီအစဉ်နှင့်ကြိုသိထားသည့်အတိုင်းအပ်နှံသည်။ သင်သည်မတရားသောသူတို့၏လက်ဖြင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်။ ကွပ်မျက်၏။ 24 ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသေစေသောအားဖြင့်သေစေခြင်းငှါမတတ်နိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုချုပ်နှောင်ထားရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။

တမန်တော်ဝတ္ထု 3:26 ဘုရားသခင်သည်မိမိကျွန်ကိုထမြောက်စေတော်မူပြီ

26 ဘုရားသခင်သည်မိမိကျွန်ကိုထမြောက်စေတော်မူပြီမင်းတစ်ယောက်ကိုမင်းရဲ့မကောင်းမှုကနေလှည့်ထွက်ပြီးကောင်းချီးပေးဖို့သူ့ကိုမင်းဆီအရင်ဆုံးပို့လိုက်ပါ။ ”

တမန်တော် ၄: ၂၄-၃၁၊ ယုံကြည်သူများဆုတောင်းပါ

24 ... သူတို့အသံကိုအတူတကွလွှင့်ပစ်လိုက်သည် ဘုရားသခင်အား“ ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ သမုဒ္ဒရာနှင့်အရာအားလုံးတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအရှင်၊, 25 ငါတို့အဘဒါဝိဒ်၏နှုတ်တော်မှတဆင့်အဘယ်သူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပြောသနည်း။ 26 မြေကြီးရှင်ဘုရင်တို့သည်မိမိတို့အလိုသို့ လိုက်၍ မင်းများတို့သည်စုဝေးကြ၏, ထာဝရဘုရားကိုဆန့်ကျင် ဘိသိက်ခံသူနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်' - 27 အကြောင်းမူကား၊ ဤမြို့၌သင်ဘိသိက်ခံသောမင်း၏သန့်ရှင်းသောကျွန်ယေရှု၊ ဟေရုဒ်နှင့်ပုန္တိပိလတ်မင်းတို့သည်တစ်ပါးအမျိုးသားများနှင့်peoplesသရေလလူမျိုးများနှင့်အတူစုဝေးခဲ့ကြသည်။, 28 မင်းရဲ့လက်နဲ့မင်းအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးဘာမဆိုလုပ်ဖို့. 29 ယခုမှာ၊ သခင်၊ သူတို့ရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးမင်းရဲ့စကားကိုရဲရင့်စွာနဲ့ဆက်ပြောဖို့မင်းရဲ့ကျေးကျွန်တွေကိုခွင့်ပြုပါ။ 30 သင်သက်သာစေရန်သင်၏လက်ကိုဆန့ ်၍ လက္ခဏာများနှင့်အံ့သြဖွယ်များကိုလုပ်ဆောင်သည် ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းသောကျွန်ယေရှုအမည်။ "

တမန်တော် ၁၀: ၃၇-၄၃၊ သူသည်တရားသူကြီးအဖြစ်ဘုရားသခင်ခန့်အပ်ခံရသူဖြစ်သည်

37 ယောဟန်ကြေငြာသောဗတ္တိဇံခံပြီးနောက်ဂါလိလဲပြည် မှစ၍ ယုဒပြည်တစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်သိသည်။ 38 ဘယ်လို ဘုရားသခင်သည်နာဇရက်မြို့သားယေရှုကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်တန်ခိုးနှင့်ဘိသိက်ပေးခဲ့သည်မရ။ သူသည်မာရ်နတ်၏ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရသောသူအပေါင်းတို့အားကောင်းမှုပြုခြင်းငှာသွား၏။ ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိတော်မူသည်39 ငါတို့သည်ယုဒပြည်၌၎င်း၊ ယေရုရှလင်မြို့၌၎င်းပြုတော်မူသမျှတို့ကိုငါတို့သည်သက်သေဖြစ်ကြ၏။ သစ်ပင်ပေါ်မှာသူ့ကိုကြိုးဆွဲချသတ်ပစ်ကြတယ်။ 40 ဒါပေမဲ့ သုံးရက်မြောက်နေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုထမြောက်စေခဲ့သည် သူ့ကိုထင်ရှားစေခြင်းငှါ၎င်း၊ 41 သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူပြီးနောက်၊ သူနှင့်အတူစားသောက်။ ဘုရားသခင်နှင့်အတူသက်သေခံသောငါတို့ရှိသမျှသည်လူအပေါင်း၌မရှိကြ။ 42 ပြီးတော့သူကလူတွေကိုတရားဟောဖို့နဲ့အဲဒါကိုသက်သေခံဖို့ငါတို့ကိုအမိန့်ပေးခဲ့တယ် သူသည်အသက်ရှင်သူများနှင့်သေလွန်သူများကိုတရားစီရင်ရန်ဘုရားသခင်ခန့်အပ်ထားသူဖြစ်သည်. 43 ပရောဖက်အားလုံးသည်သူ့အားယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်သူ၏နာမအားဖြင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရကြောင်းသက်သေခံသည်။ ”

ဂလာတိ ၁: ၃-၅ တွင်ယေရှုသည်ခမည်းတော်ဘုရားအလိုတော်အတိုင်းသူ့ကိုယ်သူစွန့်ခဲ့သည်

3 ငါတို့အဘဘုရားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်ထံမှငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသော။ 4 ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုယ်ကိုကိုယ်စွန့်တော်မူခဲ့သောယခုဆိုးယုတ်သောခေတ်မှ ငါတို့ဘုရားသခင်နှင့်အဖ၏အလိုတော်အတိုင်း, 5 ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။ အာမင်။

ဖိလိပ္ပိ ၂: ၈-၁၁ တွင်သူသည်သေခြင်းကိုနာခံခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချခဲ့သည်

8 လူသားအသွင်ဖြင့်တွေ့ရှိရခြင်း၊ သူသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံသည်အထိနာခံခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချခဲ့သည်. 9 ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုအလွန်ချီးမြှောက်ပြီးနာမည်အားလုံး၏အထက်တွင်ရှိသောနာမည်ကိုပေးသနားတော်မူသည်။ 10 ထို့ကြောင့်ယေရှု၏နာမ၌ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ မြေကြီးအောက်၌ဒူးထောက်ကြလော့။ 11 လျှာရှိတိုင်းသည်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းရန်သခင်ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံသည်။

၁ တိမောသေ ၂: ၅-၆၊ ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းနှင့်ဖျန်ဖြေသူတစ် ဦး ရှိသည်

5 ဘို့ ဘုရားသခင်တစ်ဆူ၊ ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့အကြားဖျန်ဖြေသူတစ် ဦး ရှိသည်, လူသားယေရှုခရစ်, 6 သင့်လျော်သောအချိန်၌ပေးသောသက်သေဖြစ်သတည်း။

၁ ပေတရု ၂:၂၃၊ တရားသဖြင့်စီရင်သောသူ၌ကိုယ်ကိုအပ်နှင်းတော်မူ၏

23 သူသည်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါ ပြန်၍ မကဲ့ရဲ့၊ သူဒုက္ခရောက်တဲ့အခါသူကမခြိမ်းခြောက်ဘူး ဖြောင့်မတ်စွာစီရင်သောသူ၌ကိုယ်ကိုကိုယ်အပ်နှင်းတော်မူ၏.

ဟေဗြဲ ၄: ၁၅-၅: ၆၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတိုင်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ လူသားများကိုယ်စားလုပ်ဆောင်ရန်ခန့်အပ်ခံရသည်

15 ဘို့ ငါတို့မှာအားနည်းချက်တွေကိုမစာနာနိုင်တဲ့ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စုံစမ်းမှုတွေခံရသူတိုင်းမှာအပြစ်မရှိဘဲ၊. 16 ငါတို့သည်ကျေးဇူးပြုခြင်းနှင့်လိုအပ်ချိန်၌ကျေးဇူးပြုခြင်းကိုကျေးဇူးပြုခြင်းငှါကျေးဇူးတော်ပလ္လင်သို့ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချဉ်းကပ်ကြစို့။ 5: 1 အကြောင်းမှာလူတို့တွင်ရွေးချယ်ထားသောယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတိုင်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ လူသားများကိုယ်စားလုပ်ဆောင်ရန်ခန့်အပ်ခံရသည်အပြစ်များအတွက်လက်ဆောင်များနှင့်ယဇ်များပူဇော်ရန်။ 2 သူသည်အားနည်းချက်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်သူသည်မသိနားမလည်သူနှင့်သိမ်မွေ့စွာဆက်ဆံနိုင်သည်။ 3 ထို့အတွက်ကြောင့်သူသည်ပြည်သူတို့၏အပြစ်များကဲ့သို့ယဇ်ပူဇော်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ 4 မည်သူမျှဤဂုဏ်ကိုမယူ၊ အာရုန်ကဲ့သို့ဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူသောအခါသာ 5 ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ, သူ့ကိုပြောသောသူအားခန့်ထားတော်မူပြီ“ မင်းဟာငါ့ရဲ့သား၊ ဒီနေ့ငါမင်းကိုမွေးဖွားခဲ့တာ” 6 သူကအခြားတစ်နေရာမှာပြောသလိုဘဲ“ မင်းကမေလခိဇေဒက်ရဲ့အမိန့်အတိုင်းထာဝစဉ်ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်တယ်” တဲ့။

ဟေဗြဲ ၅: ၈-၁၀ တွင်ယေရှုအားဘုရားသခင်ကယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်

သူသည်သားတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းသူခံစားခဲ့ရသောအားဖြင့်နာခံမှုကိုသင်ယူခဲ့သည်။ 9 ပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ခြင်းသည်ကိုယ်တော်အားနာခံသူအားလုံးအတွက်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ 10 ဘုရားသခင်ကယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည် မေလခိဇေဒက်အမိန့်အတိုင်း

ဟေဗြဲ ၉:၂၄ တွင်ခရစ်တော်သည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ပေါ်လာရန်ကောင်းကင်သို့ကြွလာခဲ့သည်

24 ဘို့ ခရစ်တော်ဝင်သွားပြီလက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောသန့်ရှင်းသောနေရာများသို့မဟုတ်ဘဲ၊ စစ်မှန်သောအရာများ၏ပုံတူများသာဖြစ်သည် ယခုငါတို့ကိုယ်စားဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ထင်ရှားစေရန်ကောင်းကင်၌၎င်း၊.

သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌တစ်ဆူတည်းသာရှိတော်မူသည်၊ အရာခပ်သိမ်းတို့သည်ငါတို့အားဖြင့်တည်တော်မူသောအားဖြင့်ဖြစ်ကြ၏

၁ ကောရိန္သု ၈: ၆ ၏နောက်ဆုံးအပိုင်းက“ အရာခပ်သိမ်းတို့သည်ငါတို့အားဖြင့်တည်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တည်း” ဟုဆိုသည်။ ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်သဘောရှိသည်ကိုသက်သေထူရန် ESV တွင်သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များစွာကိုပေးထားသည်။ ဘုရားသခင်ကလာမယ့်ခရစ်တော်ရဲ့ကြိုတင်သိမှုနဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးကိုဖန်တီးခဲ့တယ် (ဧဖက် ၃: ၉-၁၁) ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိဆိုးယုတ်သောခေတ်မှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်နှုတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအတွက်သူကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်အားဖြင့်တည်ရှိသည်။ (ဂလ ၁: ၃-၄) ဘုရားသခင်၏ပညာသည်ခရစ်တော်ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားပါ (၁ ကော ၁ း ၂၁-၂၅) ။ ငါတို့သည်သူ့ကိုဘုရားသခင်၏ဒေါသအမျက်မှကယ်တင်တော်မူသည်။ ဘုရားသခင်၏ထူးခြားသောဉာဏ်ပညာသည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၌သဘောပေါက်တော်မူသောထာဝရရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည် (ဧ ၃ း ၉-၁၁) ။

သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များမှာ ESV (အင်္ဂလိပ်စံပုံစံ)

၁ ကောရိန္သု ၈: ၄-၆၊ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းနှင့်သခင်ယေရှုခရစ်တဆူတည်းရှိသည်

“ …ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းမရှိ” 5 အကြောင်းမူကား၊ ကောင်းကင်၌၎င်း၊ မြေကြီးပေါ်၌၎င်းနတ်ဘုရားများဟုခေါ်တွင်နိုင်သော်လည်းအမှန်မှာ“ ဘုရားများ” နှင့်“ သခင်” များစွာရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 6 သို့သော်လည်းငါတို့အဘို့အရာတစုံတခုကို၎င်း၊ ငါတို့တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်တပါးတည်းရှိ၏ သခင်တစ်ဆူ၊ ယေရှုခရစ်၊ ငါတို့ရှိသမျှသည်အရာအားဖြင့်၎င်း၊ ငါတို့အားဖြင့်၎င်းတည်တော်မူသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်.

 • အခန်း (၆) တွင်ဘုရားသခင်နှင့်ခမည်းတော်တစ်ပါးတည်းသည်ဖန်ဆင်းရှင် (အရင်းအမြစ်) ဖြစ်ပြီးသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်အတွက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည် (အရာခပ်သိမ်းတို့သည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တည်ရှိသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်) ။ အောက်ပါကျမ်းပိုဒ်များသည်အရာခပ်သိမ်းနှင့်ငါတို့တည်ရှိသောသခင်မှတပါး၊ သခင်ယေရှုခရစ်ရှိသည်ဟူသောသဘောကိုသက်သေခံသည်။

လုကာ ၁: ၃၀-၃၃၊ သူသည်ယာကုပ်အမျိုးကိုအစဉ်စိုးစံလိမ့်မည်။ သူ၏နိုင်ငံသည်လည်းအဆုံးမရှိ

30 ကောင်းကင်တမန်က၊ မာရိ၊ မစိုးရိမ်နှင့်၊ သင်သည်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌မျက်နှာရပြီ။ 31 ကြည့်ရှုလော့၊ သင်သည်သင်၏ဝမ်း၌ပဋိသန္ဓေ ယူ၍ သားယောက်ျားကိုဘွားမြင်လိမ့်မည် ယရှေုသညျ. 32 သူသည်ကြီးမြတ်။ အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏သားတော်ဟုခေါ်လိမ့်မည်. အရှင်ထာဝရဘုရားသခင်သည်သူ့အဘဒါဝိဒ်၏ရာဇပလ္လင်ကိုပေးလိမ့်မည်, 33 သူသည်ယာကုပ်အမျိုးကိုအစဉ်အုပ်စိုးလိမ့်မည်။ သူ၏နိုင်ငံသည်လည်းအဆုံးမရှိ။"

လုကာ ၂၂: ၁၉-၂၀၊ ပဋိညာဉ်တရားသစ်သည်သူ၏အသွေး၌တည်သည်

19 မုန့်ကို ယူ၍ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုန့်ကိုဖဲ့။ သူတို့အားပေးတော်မူပါ။ဒါကမင်းအတွက်ပေးထားတဲ့ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ဘဲ။ ငါ့ကိုအောက်မေ့ဘို့ရာဤသို့ပြုကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ 20 ထိုနည်းတူသူတို့သည်စားပြီးနောက်ခွက်၌၊သင်တို့အတွက်သွန်းလောင်းသောဤခွက်သည်ငါ၏အသွေး၌ပဋိညာဉ်တရားသစ်ဖြစ်သည်.

လုကာ ၂၄: ၄၄-၄၈၊ အပြစ်များအတွက်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက်နောင်တတရားကိုလူမျိုးအားလုံးအားသူ၏နာမ၌ကြေငြာသင့်သည်

44 မောရှေ၏ပညတ္တိကျမ်း၊ အနာဂတ္တိကျမ်းများနှင့်ဆာလံကျမ်းတို့တွင်ငါရေးထားသောအရာအားလုံးပြည့်စုံစေခြင်းငှာငါဤအရာကိုသင်တို့နှင့်ငါပြောသောအခါငါသည်ဤစကားတို့ကိုပြောခဲ့သည်။ 45 ထို့နောက်သူသည်သမ္မာကျမ်းစာကိုနားလည်ရန်သူတို့၏စိတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ 46 ခရစ်တော်ကဆင်းရဲဒုက္ခခံ။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌သေခြင်းမှထမြောက်ကြောင်းကျမ်းစာ၌လာသည်အတိုင်း၊ 47 နှင့် အပြစ်များခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက်နောင်တတရားကိုလူမျိုးအားလုံးအားသူ၏နာမ၌ကြေငြာသင့်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှ အစပြု၍

တမန်တော် ၃: ၁၇-၂၁ ယေရှုသည်သင့်အတွက်ခန့်အပ်ထားသောခရစ်တော်ဖြစ်သည်

17 “ အခုညီအစ်ကိုတွေ၊ မင်းကမင်းမသိတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ 18 ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်ကပရောဖက်တွေအားလုံးရဲ့ပါးစပ်ကကြိုပြောထားတဲ့အရာကသူ့ခရစ်တော်ဒုက္ခခံရလိမ့်မယ်။ 19 သို့ဖြစ်၍ နောင်တရ။ သင်၏အပြစ်များကိုပြေစေခြင်းငှါပြန်လှည့်လော့။ 20 သခင်၏မျက်မှောက်တော်မှလန်းဆန်းစေသောအချိန်များကို၎င်း၊ ခရစ်တော်သည်သင်တို့အဘို့ခန့်ထားတော်မူသောယေရှု, 21 ကောင်းကင်ဘုံကိုလက်ခံရမည့်သူ ဘုရားသခင်သည်သူ၏သန့်ရှင်းသောပရောဖက်များ၏နှုတ်ဖြင့်ပြောသောအရာအားလုံးကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မည့်အချိန်အထိဖြစ်သည်.

တမန်တော် ၄: ၁-၂၊ ယေရှု၌သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်း

1 သူတို့သည်လူများနှင့်စကားပြောနေစဉ်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်ဗိမာန်တော်မှူးနှင့်ဇဒ္ဒုကဲတို့သည်သူတို့အပေါ်သို့ရောက်ကြသည်။ 2 t ကြောင့်အလွန်စိတ်ဆိုးသည်ဟေ့လူတွေလူတွေကိုသင်ပေးပြီးသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယေရှု၌ကြွေးကြော်ခဲ့ကြသည်.

တမန်တော် ၄: ၁၁-၁၂၊ ငါတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရသောလူတို့တွင်ကောင်းကင်အောက်၌အခြားအမည်မရှိ

11 ဤယေရှုသည်သင်ပယ်သောကျောက်၊ အုတ်မြစ်ဖြစ်လာသောတည်ဆောက်သူများဖြစ်သည်။ 12 ငါတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရသောလူသားတို့တွင်ကောင်းကင်အောက်၌အခြားမည်သည့်နာမည်မျှမရှိသောကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းမရှိချေ။ "

တမန်တော် ၁၀: ၄၂-၄၃၊ သူသည်အသက်ရှင်သူများနှင့်သေသူများကိုတရားစီရင်ရန်ဘုရားသခင်ကခန့်အပ်ထားသောသူဖြစ်သည်

42 ပြီးတော့သူကလူတွေကိုတရားဟောဖို့နဲ့အဲဒါကိုသက်သေခံဖို့ငါတို့ကိုအမိန့်ပေးခဲ့တယ် သူသည်အသက်ရှင်သူများနှင့်သေလွန်သူများကိုတရားစီရင်ရန်ဘုရားသခင်ခန့်အပ်ထားသူဖြစ်သည်. 43 ပရောဖက်အားလုံးသည်သူ့အားယုံကြည်သောသူမည်သည်အားဖြင့်သူ၏နာမအားဖြင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရသည်ကိုသက်သေခံသည်။ "

တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၇: ၃၀-၃၁၊ ဘုရားသခင်သည်သူအားခန့်အပ်ထားသူအားဖြင့်လောကကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်လိမ့်မည်

30 မသိနားမလည်သောအချိန်များကိုဘုရားသခင်သတိမမူမိသော်လည်းယခုဖြစ်သည် သူသည်နေရာတိုင်း၌နောင်တရရန်လူအားလုံးကိုအမိန့်ပေးသည်, 31 သောကြောင့်, သူသည်ဤလောကကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစီရင်မည့်နေ့ကိုသတ်မှတ်ခဲ့သည်; ၎င်းမှသူသည်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်လူအားလုံးကိုအာမခံချက်ပေးတော်မူပြီ။ ”

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၃: ၁၄-၁၇၊ သူ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကိုရမည်

14 မောရှေသည်တော၌မြွေကိုမြှောက်ထားသကဲ့သို့လူသားသည်မြှောက်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ 15 သူ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မည်။16 “ ဘုရားသခင်သည်ဤလောကကိုအလွန်ချစ်တော်မူသောကြောင့်သူ၏တစ် ဦး တည်းသောသားတော်ကိုပေးတော်မူသည်။ သူ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကိုရစေရမည်. 17 လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည်သားတော်ကိုဤလောကသို့စေလွှတ်တော်မူသည်မဟုတ်။ လောကီသားတို့သည်ကိုယ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်.

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၃: ၃၅-၃၆၊ ခမည်းတော်သည်အရာခပ်သိမ်းကိုသူ့လက်၌အပ်ပေးတော်မူသည်

35 ခမည်းတော်သည်သားတော်ကိုချစ်။ အရာခပ်သိမ်းကိုသူ၏လက်၌အပ်ပေးတော်မူသည်. 36 သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏။ သားတော်ကိုမနာခံသောသူသည်အသက်ကိုမမြင်ရ။ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည်သူ့အပေါ်၌တည်၏.

ယောဟန် ၅: ၂၁-၂၉၊ ဘုရားသခင်သည်သူအားလူသားဖြစ်သောကြောင့်တရားစီရင်ရန်အခွင့်အာဏာပေးထားသည်

21 အကြောင်းမူကား၊ ခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုထမြောက်စေ။ သူတို့ကိုအသက်ပေးသကဲ့သို့၊ သားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူအားအသက်ကိုပေးသည်။ 22 အကြောင်းမူကား၊ ခမည်းတော်သည်အဘယ်သူကိုမျှတရားမစီရင်၊ သားတော်အားတရားစီရင်ခြင်းအလုံးစုံကိုပေးတော်မူပြီ, 23 ခမည်းတော်ကိုရိုသေသကဲ့သို့၊ သားတော်ကိုရိုသေကြလော့။ သားတော်ကိုမရိုသေသောသူမည်သည်ကား၊ စေလွှတ်တော်မူသောခမည်းတော်ကိုရိုသေခြင်းမရှိ။ 24 ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါ့စကားကိုကြား။ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏။ သူသည်တရားစီရင်ခြင်းမခံရဘဲသေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ကူးမြောက်သည်။ 25 “ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ အချိန်တစ်နာရီလာနေပြီ၊ ယခုဒီမှာဖြစ်သည်။ သေလွန်သောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်၏အသံကိုကြား။ ၊ ကြားသောသူတို့သည်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်။ 26 အကြောင်းမူကား၊ ခမည်းတော်သည်မိမိ၌အသက်ရှိတော်မူသည်နည်းတူ၊. 27 သူသည်လူသားဖြစ်သောကြောင့်တရားစီရင်ရန်အခွင့်အာဏာကိုပေးတော်မူပြီ. 28 မအံ့ Do ပါနှင့်၊ သင်္ချိုင်းတွင်း၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏အသံကိုကြားရမည့်အချိန်ရောက်လာသည် 29 ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတို့သည်အသက်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသို့၎င်း၊ ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူတို့သည်တရားစီရင်ရာထမြောက်ခြင်းသို့၎င်း၊ ထွက်သွားကြလော့။

ယောဟန် ၆ း ၃၅-၃၈“ ငါသည်အသက်မုန့်”

35 ယေရှုကသူတို့အား“ငါသည်အသက်မုန့်ဖြစ်၏; ငါ့ထံသို့လာသောသူမည်သည်ကိုမငတ်ရ။ ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်ဘယ်တော့မှရေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်။ 36 ဒါပေမယ့်မင်းငါ့ကိုမြင်ဖူးတယ်၊ မယုံသေးဘူးလို့ငါပြောခဲ့တယ်။ 37 ငါ့ခမည်းတော်သည်ငါ့အားပေးသမျှသောသူတို့သည်ငါ့ထံသို့လာလိမ့်မည်။

ယောဟန် ၁၄: ၆“ ငါ့မှတပါးအဘယ်သူမျှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်”

6 ယေရှုကသူ့ကို“ငါသည်လမ်းခရီး၊ သမ္မာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏။ ငါမှတပါးအဘယ်သူမျှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရ.

ယောဟန် ၁၅: ၁-၆၊ “ ငါသည်အစစ်အမှန်စပျစ်နွယ်ပင် ဖြစ်၍ ငါ့အဘသည်စပျစ်နွယ်ပင်ကိုပြင်ဆင်သောသူဖြစ်သည်”

1 “ ငါသည်အစစ်အမှန်စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏၊ ငါ့ခမည်းတော်သည်စပျစ်ဥယျာဉ်စောင့်ဖြစ်တော်မူ၏. 2 ငါ၌အသီးမသီးသောအကိုင်းရှိသမျှကို ယူ၍ အသီးကိုသီးသောအသီးရှိသမျှတို့သည်အသီးကိုသီးစေမည်။ 3 ငါပြောသောစကားကြောင့်သင်စင်ကြယ်နေပြီ။ 4 ငါ၌တည်။ ငါသည်လည်းသင်၌တည်၏။ စပျစ်နွယ်ပင်၌မတည်လျှင်အကိုင်းသည်အလိုလိုမသီးနိုင်သဖြင့်သင်တို့သည်အသီးမသီးနိုင်။ 5 ငါသည်စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏။ သင်ဟာအကိုင်းအခက်မရ။ ငါ၌၎င်းငါ၌တည်သောသူမည်သည်ကား၊ များစွာသောအသီးကိုသီးသောသူဖြစ်၏။ ငါမှတစ်ပါးအဘယ်အရာကိုမျှသင်မတတ်နိုင်။ 6 မည်သူမဆိုငါ့၌မတည်လျှင်ထိုသူသည်သစ်ကိုင်းကဲ့သို့ပစ်။ ညှိုးနွမ်းစေလိမ့်မည်။ သစ်ကိုင်းများကိုစုသိမ်း။ မီးထဲသို့ပစ်ချ။ လောင်ကျွမ်းစေ၏။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၇: ၁-၃၊ ကိုယ်တော်သည်ကိုယ်တော်အားပေးသောသူအားထာဝရအသက်ကိုပေးအံ့သောငှါလူခပ်သိမ်းတို့ကိုအခွင့်အာဏာပေးတော်မူပြီ

1 ယေရှုသည်ဤစကားများကိုပြောသောအခါကောင်းကင်သို့မော့ကြည့်လျက်“ အဘ၊ အချိန်ရောက်ပြီ။ သားတော်သည်သင်တို့ကိုဘုန်းထင်ရှားစေမည်အကြောင်းသင်၏သားတော်ကိုချီးမွမ်းပါ။ 2 မှစ. ကိုယ်တော်သည်မိမိအားပေးသောသူအားထာဝရအသက်ကိုပေးအံ့သောငှါ၊ လူခပ်သိမ်းတို့ကိုအခွင့်အာဏာပေးတော်မူပြီ. 3 ၎င်းမှာဤသူသည်သင်တစ် ဦး တည်းသောစစ်မှန်သောဘုရားသခင်နှင့်သင်စေလွှတ်သောယေရှုခရစ်ကိုသူတို့သိသောထာဝရအသက်ဖြစ်သည်။ ”

ဂလာတိ ၁: ၃-၅၊ ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားယခုဆိုးယုတ်သောခေတ်မှကယ်နုတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအတွက်ကိုယ်ကိုကိုယ်စွန့်ခဲ့သည်

3 ငါတို့အဘဘုရားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်ထံမှငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေသော။ 4 ကျွန်ုပ်တို့အားယခုဆိုးယုတ်သောခေတ်မှကယ်နုတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုယ်ကိုကိုယ်စွန့်ခဲ့သည်ငါတို့ဘုရားသခင်နှင့်အဘ၏အလိုတော်အတိုင်း၊ 5 ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။ အာမင်။

၁ ကောရိန္သု ၁: ၂၁-၂၅၊ ဘုရားသခင်၏ဉာဏ်ပညာသည်ခရစ်တော်ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားပါ

21 အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ဉာဏ်ပညာကြောင့်ကမ္ဘာကြီးသည်ဘုရားသခင်အားမသိ ခဲ့၍ ယုံကြည်သူများအားကယ်တင်ရန်ငါတို့ဟောပြောသောမိုက်မဲမှုကြောင့်ဘုရားသခင်နှစ်သက်စေသည်။ 22 ဂျူးများသည်နိမိတ်လက္ခဏာများကိုတောင်းဆိုကြပြီးဂရိလူမျိုးများသည်ပညာကိုရှာကြသည်။ 23 လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားသောခရစ်တော်ကိုငါတို့ဟောပြောကြသည်ယုဒလူတို့ထိ မိ၍ ၎င်း၊ တပါးအမျိုးသားတို့အားမိုက်မဲခြင်း၊ 24 ယုဒလူ၊ ဟေလသလူ ဟူ၍ ၎င်း၊ ခရစ်တော်သည်ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်နှင့်ဘုရားသခင့်ဥာဏ်တော်ကို၎င်း၊. 25 အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်၏မိုက်မဲခြင်းသည်လူထက်ပညာရှိ၏၊ ဘုရားသခင်၏အားနည်းချက်သည်လူတို့ထက်အားကြီးသည်။

၁ ကောရိန္သု ၁၅: ၂၀-၂၅၊ အာဒံ၌လူအားလုံးသေသကဲ့သို့ခရစ်တော်အားဖြင့်လည်းလူအပေါင်းတို့သည်အသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်။ 

20 သို့သော်အမှန်အားဖြင့်ခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်ခဲ့သည်။ အိပ်ပျော်သွားသောသူများ၏ပထမဆုံးအသီးများ. 21 အကြောင်းမူကား၊ လူသည်သေခြင်းသို့ရောက်သည်နည်းတူ၊ လူတယောက်အားဖြင့်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းသည်လာ၏. 22 အကြောင်းမူကား၊ အာဒံ၌ရှိသမျှသည်သေသကဲ့သို့၊ ခရစ်တော်၌ရှိသမျှတို့သည်အသက်ရှင်လိမ့်မည်. 23 ခရစ်တော်သည်အ ဦး သီးသောအသီး၊ ခရစ်တော်ကြွလာတော်မူသောအခါ၊. 24 အုပ်ချုပ်မှုအာဏာအားလုံးဖျက်ဆီးပစ်ပြီးနောက်နိုင်ငံတော်ကိုခမည်းတော်ဘုရားထံအပ်သောအခါအဆုံးရောက်လာသည်။ 25 အကြောင်းမူကား၊ ရန်သူအားလုံးကိုသူ၏ခြေအောက်၌မထားမှီအုပ်ချုပ်ရမည်.

၂ ကောရိန္သု ၅:၁၀၊ ငါတို့အားလုံးခရစ်တော်၏တရားပလ္လင်ရှေ့တွင်ပေါ်လာရမည်

10 ဘို့ ငါတို့အားလုံးခရစ်တော်ရဲ့တရားပလ္လင်ရှေ့မှာပေါ်လာရမယ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ခန္ဓာ၌ပြုမိသောအရာအတွက်တစ် ဦး စီရရှိစေခြင်းငှာ၎င်း၊

၂ ကောရိန္သု ၅: ၁၇-၁၉၊ အကြင်သူသည်ခရစ်တော်၌ရှိလျှင်ထိုသူသည်ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်ဖြစ်၏

17 ထိုကွောငျ့, မည်သူမဆိုခရစ်တော်၌ရှိလျှင်ထိုသူသည်အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်၏မရ။ အသက်ကြီးသွားပြီ။ ကြည့်ပါ၊ အသစ်ရောက်လာပြီ။ 18 ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့သည်သူ့အားပြန်လည်သင့်မြတ်စေ။ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။ 19 ဆိုလိုသည်မှာ ခရစ်တော်၌ဘုရားသခင်သည်လောကကိုမိမိနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်စေခဲ့သည်သူတို့အပေါ်သူတို့၏ပြစ်မှားမှုများကိုထည့်မတွက်ဘဲပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးသတင်းစကားကိုငါတို့အားအပ်နှင်းသည်။

ရောမ ၅: ၈-၁၀၊ ငါတို့သည်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင့်အမျက်တော်မှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်

8 ငါတို့သည်အပြစ်ရှိစဉ်ပင်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေခံတော်မူသည် ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုအဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏။ 9 ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ယခုသူ၏အသွေးအားဖြင့်များစွာသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုခံရပြီ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်မှငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်. 10 ငါတို့ကရန်သူတွေဖြစ်နေခဲ့ရင် သားတော်အသေခံခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင့ ပြန်. ခဲ့ကြသည်အများကြီး၊ အခုငါတို့ပြန်လည်သင့်မြတ်နေပြီ၊ ငါတို့သည်သူ၏အသက်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်နည်း.

ရောမ ၆: ၃-၁၁၊ ခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်နည်းတူငါတို့သည်လည်းအသစ်သောအသက်တာ၌ကျင်လည်ရလိမ့်မည်

3 အဲဒါမင်းမသိဘူးလား ယေရှုခရစ်၌နှစ်ခြင်းခံသောငါတို့ရှိသမျှသည်သေခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြပြီ? 4 ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ခမည်းတော်၏ဘုန်းတော်အားဖြင့်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်နှင့်အညီ၊ ငါတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုသေခြင်းနှင့်သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏။ ငါတို့လည်းဘဝသစ်ကိုလျှောက်လှမ်းနိုင်တယ်. 5 အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည်သူ၏သေခြင်း၌သူနှင့်အတူတကွနေလျှင်၊သူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတွင်သူနှင့်အတူတကွစည်းလုံးလိမ့်မည်. 6 ငါတို့သည်အပြစ်တရား၏ကျွန်ခံရခြင်းကိုမခံရစေခြင်းငှါ၊ ငါတို့၏ကိုယ်ဟောင်းသည်သူနှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်ခြင်းကိုငါတို့သိသည်။ 7 အကြောင်းမူကားသေသောသူသည်အပြစ်မှလွတ်၏။ 8 ယခုငါတို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူသေလျှင်၊ ငါတို့သည်လည်းသူနှင့်အတူနေလိမ့်မည်ဟုငါတို့ယုံကြည်သည်. 9 ခရစ်တော်သည်သေခြင်းမှထမြောက်။ နောက်တဖန်အသေမခံရကြောင်းငါတို့သိသည်။ သေခြင်းတရားသည်သူ့အားလွှမ်းမိုးမှုမရှိတော့ပေ။ 10 သူသည်အသေခံခြင်းအတွက်သူသည်အပြစ်အတွက်အသေခံခဲ့သည်၊ သို့သော်သူအသက်ရှင်သောအရာသည်ဘုရားသခင်အတွက်အသက်ရှင်သည်။ 11 ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်လည်းကိုယ်ကိုကိုယ်သေသောကြောင့်အပြစ်ရှိသည်ကို၎င်း၊ ယေရှုခရစ်၌ဘုရားသခင်အားအသက်ရှင်စေခြင်းငှါ၎င်း၊.

ဖိလိပ္ပိ ၂: ၈-၁၁၊ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုအလွန်ချီးမြှောက်ပြီးနာမည်တိုင်းထက်သူ့အားနာမည်ပေးတော်မူသည်

8 လူသားအသွင်ဖြင့်တွေ့ရသောအခါသူသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံသည်အထိနာခံခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချခဲ့သည်။ 9 ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုအလွန်ချီးမြှောက်ပြီးနာမည်အားလုံး၏အထက်တွင်ရှိသောနာမည်ကိုပေးသနားတော်မူသည်, 10 ထို့ကြောင့်ယေရှု၏နာမ၌ဒူးရှိသမျှသည် ဦး ညွှတ်သင့်သည်ကောင်းကင်၊ မြေကြီး၊ မြေကြီးအောက်၊ 11 လျှာရှိတိုင်းသည်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းရန်သခင်ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံသည်.

ဧဖက် ၁ း ၁၇-၂၃၊ သူသည်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသူ၏ခြေအောက်၌ထားတော်မူ၏

17 ထို ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်၊ ဘုန်းကြီးသောအဘပညာနှင့်ပြည့်စုံသော ၀ ိညာဉ်ဝိညာဉ်ကိုသင်တို့အားပေးစေခြင်းငှါ၎င်း၊ 18 သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောမျှော်လင့်ချက်ကားအဘယ်နည်းကိုသင်တို့သိစေခြင်းငှါ၊ သင်၏မျက်စိကိုအလင်း ပေး၍၊ သန့်ရှင်းသူတို့၌ဘုန်းအသရေရှိသောအမွေဥစ္စာသည်အဘယ်နည်း, 19 ယုံကြည်သောငါတို့အား၎င်း၊ တန်ခိုးတော်ကို၎င်း၊ ငါတို့၌ယုံကြည်သောငါတို့အား၎င်း၊ 20 သူ့ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောအခါ၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောသူ၏လက်ျာဘက်၌ထိုင်နေတော်မူ၏, 21 အုပ်ချုပ်မှု၊ အခွင့်အာဏာ၊ တန်ခိုးအာဏာနှင့်ကျော်ကြားမှု၊ ဤအသက်အရွယ်၌သာမကနောင်လာမည့်သူ၌လည်းနာမည်ရှိသောနာမည်ကျော်တို့၏အထက်၌၎င်း၊. 22 ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသူ၏ခြေအောက်၌ချထားတော်မူ၏ သူသည်အသင်းတော်ကိုအရာခပ်သိမ်း၏ ဦး ခေါင်းအဖြစ်ပေး၏။ 23 သူ၏ခန္ဓာကိုယ်တည်းဟူသောအလုံးစုံကိုပြည့်စေသောသူ၏ပြည့်စုံခြင်းပေတည်း။

ဧဖက် ၃: ၉-၁၁၊ ဘုရားသခင်၏ထူးခြားသောပညာသည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၌သဘောပေါက်တော်မူသောထာဝရရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်

9 ၎င်းသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုလူတိုင်းအားပြသရန်ဖြစ်သည် စီမံကိန်း အရာခပ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားသခင်၌ခေတ်အဆက်ဆက်သိုဝှက်ထားသောနက်နဲသောအရာ 10 ထို့ကြောင့်အသင်းတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ပညာမျိုးစုံ ယခုကောင်းကင်ဘုံရှိမင်းများနှင့်အာဏာပိုင်များအားလူသိများစေနိုင်သည်။ 11 ဤအရာသည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၌သဘောပေါက်တော်မူသောထာဝရရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းဖြစ်သည်,

ကောလောသဲ ၁: ၁၂-၁၄၊ ငါတို့သည်ရွေးနှုတ်ခြင်း၊ အပြစ်များလွှတ်ခြင်းခံရသည်။

12 သင်၌ပါ ၀ င်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီသောခမည်းတော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ အလင်း၌သန့်ရှင်းသူတို့၏အမွေ. 13 သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအမှောင်ထုမှကယ်နုတ်ခဲ့ပြီးငါတို့ကိုချစ်သောသားတော်၏နိုင်ငံသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်, 14 ငါတို့၌ရွေးနှုတ်ခြင်း၊ အပြစ်များကိုလွှတ်ခြင်း၌၎င်း၊.

ကောလောသဲ ၁: ၁၈-၂၃၊ သူ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်၏အသွေးအားဖြင့်အရာခပ်သိမ်းကိုပြန်လည်သင့်မြတ်စေရန်သူ့အားဖြင့်

8 နှင့် သူသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ ဦး ခေါင်း၊ အသင်းတော်ဖြစ်သည်. သူသည်အရာရာ၌ကြီးမြတ်တော်မူစေခြင်းငှါ၊ အစ မှစ၍ သား ဦး ဖြစ်တော်မူ၏. 19 အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်၌ပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းသည် နေ၍ နှစ်သက်တော်မူ၏။ 20 မြေကြီးပေါ်၌ဖြစ်စေ၊ ကောင်းကင်၌ဖြစ်စေ၊ သူ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ငြိမ်းချမ်းစေ။ ၊. 21 သင်တို့သည်တစ်ချိန်ကမကောင်းမှုဒုစရိုက်များနှင့်ကင်းကွာ။ ရန်လိုတတ်သောစိတ် ရှိ၍၊ 22 သူသည်သင့်အားသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးအပြစ်ကင်းစင်။ သူ့ရှေ့၌ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းကိုတင်ပြရန်သူသည်သူ၏အသွေးအသားနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်နေပြီ။, 23 အကယ်စင်စစ်သင်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်တည်ကြည်လျှင်၊ ငါကြားသောဧဝံဂေလိတရား၏မျှော်လင့်ချက်မှမပြောင်း၊ ကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောဝေနေယျတို့၌ငါဟောသောပေါလုသည်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်လေ၏။

၁ တိမောသေ ၂: ၅-၆၊ ဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်း၊ ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့အကြားကြားဝင်ဖျန်ဖြေသူတစ် ဦး၊ လူယေရှုခရစ်ရှိသည်

5 ဘို့ ဘုရားသခင်တစ်ဆူ၊ ဘုရားသခင်နှင့်လူတို့အကြားဖျန်ဖြေသူတစ် ဦး ရှိသည်, 6 လူတိုင်းအတွက်ရွေးနုတ်ဖိုးအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူပေးခဲ့တယ်သင့်တော်သောအချိန်၌ပေးသောသက်သေဖြစ်သတည်း။

ဟေဗြဲ ၁: ၁-၄၊ ကောင်းကင်တမန်များထက်သာလွန်သည်

1 ရှေးရှေးတုန်းက၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့၊ ဘုရားသခင်ကငါတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုပရောဖက်တွေပြောခဲ့တယ်။ 2 သို့သော်ဤနောက်ဆုံးသောကာလ၌သားတော်အားဖြင့်ငါတို့အားမိန့်တော်မူပြီ။ သူသည်အရာအားလုံး၏အမွေခံကိုခန့်အပ်သည်ဤလောကကိုအဘယ်သူအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူသနည်း။ 3 သူသည်ဘုရားသခင့်ဘုန်းတော်၏ရောင်ခြည်တော်နှင့်သူ၏သဘောသဘာဝကိုအတိအကျဖော်ပြသောစကြာဝhisာအားတန်ခိုးတော်အားဖြင့်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ထောက်ပံံ့ပေးတော်မူသည်။ အပြစ်များကိုသန့်စင်အောင်ပြုလုပ်ပြီးနောက်မြင့်မားသောဘုရင်မင်းမြတ်၏လက်ယာဘက်၌ထိုင်တော်မူသည်, 4 ကောင်းကင်တမန်များထက်များစွာသာလွန်သောကြောင့်သူရရှိခဲ့သောနာမည်သည်သူတို့၏နာမည်များထက်သာလွန်သည်. 5 အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်က“ မင်းကငါ့သား၊ ဒီနေ့ငါမင်းကိုမွေးဖွားခဲ့တာ” လို့ဘယ်ကောင်းကင်တမန်ကပြောဖူးလဲ။ ဒါမှမဟုတ်“ ငါကသူ့အတွက်အဖေဖြစ်လိမ့်မယ်၊ သူကငါ့သားဖြစ်လိမ့်မယ်”

ဟေဗြဲ ၂: ၅-၁၁၊ ဘုရားသခင်ကငါတို့ပြောမယ့်ကမ္ဘာကြီးကိုကမ္ဘာကိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေအတွက်မဟုတ်ဘူး

5 ဘို့ ဘုရားသခင်ကငါတို့လာမယ့်ကမ္ဘာကြီးကိုအုပ်စိုးတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေမဟုတ်ဘူး. 6 တစ်နေရာကသက်သေခံပြီးပါပြီ "လူသားကဘာလဲ၊ မင်းသူ့ကိုဂရုပြုသလား၊ လူသားကသူ့ကိုဂရုပြုသလား? 7 မင်းသူ့ကိုကောင်းကင်တမန်တွေထက်နည်းနည်းလေးနိမ့်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်; ကိုယ်တော်သည်ဘုန်းအသရေနှင့်သရဖူဆောင်းတော်မူပြီ, 8 အရာအားလုံးကိုသူ၏ခြေအောက်၌ချထားသည်။ ” ယခုသူ၌အရာအားလုံးကိုလက်အောက်ခံနေသည့်အရာသည်သူ့ထိန်းချုပ်မှုမှအပဘာမှမကျန်ခဲ့ပေ။ လောလောဆယ်သူ့ကိုအရာအားလုံးကိုလက်အောက်ခံတာငါတို့မမြင်သေးဘူး. 9 သေခြင်းဝေဒနာခံစားနေရသောကြောင့်သခင်ယေရှုဟုခေါ်သောကောင်းကင်တမန်များထက်အနည်းငယ်နိမ့်ကျသောသူကိုငါတို့မြင်ရသည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သူသည်လူတိုင်းအတွက်သေခြင်းကိုမြည်းစမ်းနိုင်လိမ့်မည်. 10 အကြောင်းမူကား၊ သူသည်များစွာသောသူအား၎င်း၊ အရာအားဖြင့်၎င်း၊ များစွာသောသားတို့ကိုဘုန်းထင်ရှားစေခြင်းငှါ၎င်း၊ လျောက်ပတ်သည်။ သူတို့၏ကယ်တင်ခြင်းကိုတည်ထောင်သူအားဆင်းရဲခြင်းမှတဆင့်ပြီးပြည့်စုံစေသင့်သည်. 11 အကြောင်းမူကား၊ သန့်ရှင်းစေသောသူနှင့်သန့်ရှင်းစေသောသူတို့သည်အလုံးစုံတို့၌အရင်းအမြစ်တပါးတည်းရှိ၏မရ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသူတို့ကိုညီအစ်ကိုလို့ခေါ်ဖို့မရှက်ဘူး

ဟေဗြဲ ၅: ၅-၁၀၊ ကိုယ်တော်သည်နာခံသူအပေါင်းအားထာဝရကယ်တင်ခြင်း၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်

5 ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်ရန်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့်သူ့ကိုပြောခဲ့တဲ့သူက“ မင်းကငါ့သား၊ ဒီနေ့ငါမင်းကိုမွေးဖွားလိုက်ပြီ"; 6 သူကအခြားတစ်နေရာမှာပြောသလိုဘဲ“ မင်းကမေလခိဇေဒက်ရဲ့အမိန့်အတိုင်းထာဝစဉ်ယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်တယ်” တဲ့။ 7 သူ၏ဇာတိပကတိကာလ၌ယေရှုသည်သူ့ကိုသေခြင်းမှကယ်တင်နိုင်သူအားအသံကျယ်ကျယ်နှင့်ငိုကြွေးခြင်းများ၊ ဆုတောင်းခြင်းများနှင့်ဆုတောင်းခြင်းများကိုပေးခဲ့သည်။ 8 သူသည်သားတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းသူခံစားခဲ့ရသောအားဖြင့်နာခံမှုကိုသင်ယူခဲ့သည်။ 9 ပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ခြင်းသည်ကိုယ်တော်အားနာခံသူအားလုံးအတွက်ထာဝရကယ်တင်ခြင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်, 10 မေလခိဇေဒက်အမိန့်အတိုင်းယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကိုဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူသည်.

ဟေဗြဲ ၉:၁၅၊ သူသည်ပဋိညာဉ်တရားသစ်၏ဖျန်ဖြေသူဖြစ်သည်

15 ထိုကွောငျ့ သူသည်ပဋိညာဉ်တရားသစ်၏ဖျန်ဖြေသူဖြစ်သည်, သို့ဖြစ်။ ခေါ်တော်မူသောသူတို့သည်ကတိထားရာထာဝရအမွေကိုခံရလိမ့်မည်ပထမပဋိညာဉ်အောက်၌ကျူးလွန်သောအပြစ်များမှသူတို့ကိုရွေးနုတ်သောသေခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။

ဟေဗြဲ ၉: ၂၄-၂၈ ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုယ်စားဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တွင်ပေါ်လာရန်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကင်သို့ ၀ င်ခဲ့သည်

24 အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်ဝင်တော်မူပြီစစ်မှန်သောအရာများအားလက်ဖြင့်ပြုလုပ်သောသန့်ရှင်းသောနေရာများသို့မဟုတ်ဘဲ၊ ယခုမူကား၊ ငါတို့ကိုယ်စားဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ထင်ရှားစေခြင်းငှါကောင်းကင်၌၎င်း၊. 25 ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမိမိအသွေးနှင့်မသန့်ရှင်းသောနေရာများသို့ ၀ င်လာသကဲ့သို့ပင်မိမိကိုယ်ကိုထပ်ခါထပ်ခါပူဇော်ရန်မသင့်ချေ။ 26 သို့ဖြစ်လျှင်သူသည်လောကမစခင်ကတည်းကထပ်ခါထပ်ခါဒုက္ခခံရလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်ခေတ်အဆုံး၌လူအားလုံးအတွက်တစ်ကြိမ်သာထင်ရှားခဲ့သည် ကိုယ်ကိုကိုယ်ယဇ်အားဖြင့်အပြစ်ကိုပယ်ခြင်းငှါ. 27 လူကိုတစ်ကြိမ်သေစေခိုင်းသည်နှင့်၎င်းနောက်စီရင်ချက်ချသည်။ 28 ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်များစွာသောသူများ၏အပြစ်များကိုထမ်းရန်တစ်ကြိမ်ကမ်းလှမ်းခံရပြီးအပြစ်ကိုကိုင်တွယ်ရန်မဟုတ်ဘဲစိတ်ထက်သန်စွာစောင့်ဆိုင်းနေသောသူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဒုတိယအကြိမ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။.

ဟေဗြဲ ၁၀: ၁၉-၂၃၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်၌ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးရှိသည်

19 ထို့ကြောင့်၊ ညီအစ်ကိုတို့၊ ယေရှု၏အသွေးတော်အားဖြင့်သန့်ရှင်းသောနေရာများသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုရှိသည်, 20 သူသည်ငါတို့အတွက်ကန့်လန့်ကာကိုဖွင့်ပေးသောရှင်သန်ခြင်းလမ်းသစ်အားဖြင့်၊ ဇာတိအားဖြင့်၎င်း၊ 21 နှင့်ကတည်းက ငါတို့မှာဘုရားသခင့်အိမ်တော်မှာယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးရှိတယ်, 22 ယုံကြည်ချက်အပြည့်ဖြင့်စစ်မှန်သောနှလုံးသားဖြင့်ချဉ်းကပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးသည်မကောင်းသောယုံကြည်ချက်မှသန့်စင်ဖြန်းပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုသန့်ရှင်းသောရေဖြင့်ဆေးကြောပါ။ 23 ကတိတည်သောသူသည်သစ္စာရှိသောကြောင့်ငါတို့မျှော်လင့်ချက်ကိုမယိမ်းယိုင်ဘဲမဆုတ်မနစ်ဘဲကိုင်စွဲကြပါစို့။

ဟေဗြဲ ၁၂: ၁-၂၊ သူသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုခံခဲ့ပြီးဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော်ညာဘက်၌ထိုင်နေသည်

1 ထို့ကြောင့်၊ ငါတို့သည်ဤမျှလောက်ကြီးမားသောသက်သေခံတိမ်တိုက်များနှင့်ဝိုင်းနေသောကြောင့်၊ ငါတို့အလေးချိန်ရှိသမျှ၊ အပြစ်များနှင့်အလွန်နီးကပ်စွာမှီဝဲလျက်ငါတို့ရှေ့၌ရှိသောပြိုင်ပွဲကိုခံနိုင်ရည်ရှိရှိပြေးကြစို့။ 2 ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ထောင်သူနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောသခင်ယေရှုကိုရှာပါအရင်တုန်းကပျော်ရွှင်မှုအတွက်ဘယ်သူလဲ သူသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုသည်းခံခဲ့သည် အရှက်ကိုမုန်းတီးခြင်း နှင့် ဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော်လက်ျာဘက်၌ထိုင်နေသည်.

၁ ပေတရု ၃: ၂၁-၂၂၊ ကောင်းကင်တမန်များ၊ အာဏာပိုင်များနှင့်အာဏာများသည်သူ့လက်အောက်၌ရှိသည်

21 ဤအရာနှင့်ကိုက်ညီသောဗတ္တိဇံသည်ယေရှုခရစ်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ကောင်းရှိရန်ဘုရားသခင်ထံအသနားခံသည်။ 22 ကောင်းကင်သို့အဘယ်သူသွားသနည်း ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ျာဘက်မှာရှိပြီးကောင်းကင်တမန်တွေ၊ အာဏာပိုင်တွေ၊ အာဏာတွေသူ့လက်အောက်မှာရှိတယ်.

ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁: ၅-၆၊ ယေရှုသည်ငါတို့၏အသွေးတော်အားဖြင့်ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်။ ငါတို့ကိုသူ့ဘုရားသခင်နှင့်အဘအားယဇ်ပုရောဟိတ်လုပ်စေ၏

5 နှင့်ထံမှ ယရှေုခရ သစ္စာရှိသောသက်သေသေသောသူတို့၏သား ဦး၊ မြေကြီးပေါ်မှာရှင်ဘုရင်တို့ကိုအုပ်စိုးသောမင်း၊ ငါတို့ကို ချစ်၍ သူ၏အသွေးအားဖြင့်ငါတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ပေးတော်မူသောသူအား 6 သူ၏ဘုရားသခင်နှင့်ခမည်းတော်ကိုယဇ်ပုရောဟိတ်အရာဖြစ်စေခြင်းငှါငါတို့ကိုနိုင်ငံဖြစ်စေသည်ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်သည်အစဉ်အမြဲရှိပါစေသော။ အာမင်။

ဆာလံကျမ်း ၁၁၀ နှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ သခင်နှစ်ပါးမရှိဘူးလား။

ဆာလံကျမ်း ၁၁၀: ၁” ကိုမဿဲ ၂၂:၄၄၊ မာကု ၁၂:၃၆၊ လုကာ ၂၀:၄၂၊ တမန်တော် ၂:၃၄ နှင့်ဟေဗြဲ ၁:၁၃ အပါအ ၀ င်ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ကိုးကားထားသည်။ “ Lord to my Lord” ဟူသောစကားစုသည်သခင်နှစ်ပါးရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ပုံရသည်။ သို့သော်ဆာလံကျမ်း ၁၁၀ သည်လူသားမေရှိယအား YHWH ပြောသောစကားနှင့်သက်ဆိုင်သည်။

ဆာလံကျမ်း ၁၁၀: ၁-၄ (ထာဝရဘုရား) ငါထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်

1 ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏သခင်အားမိန့်တော်မူသည်။ "ငါ့လက်ျာဘက်၌ထိုင်နေလော့, သင်၏ရန်သူတို့ကိုသင်၏ခြေတင်ရာငါမချမှီတိုင်အောင်။ " 2 ထာဝရဘုရားသည်သင်၏တန်ခိုးကြီးလှသောရာဇလှံတံကိုလွှတ်တော်မူ၏။ သင်၏ရန်သူများအလယ်၌အုပ်စိုးလော့။ 3 မင်းအာဏာစက်နေ့မှာမင်းရဲ့လူမျိုးတွေဟာသန့်ရှင်းတဲ့အဝတ်တွေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပူဇော်ကြလိမ့်မယ်။ နံနက်ဝမ်းထဲက၊ သင်၏ငယ်နှင်းရည်သည်သင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ 4 ထာဝရဘုရားသည်ကျိန်ဆိုတော်မူ။ ၊ သင်သည်မေလခိဇေဒက်အမိန့်နှင့်အညီယဇ်ပုရောဟိတ်ဖြစ်သည်။

ဆာလံကျမ်း ၁၁၀: ၁-၄ (LSV)၊ အိုထာဝရဘုရား

၏ကြေငြာချက် YHWH ငါ့သခင်"ငါ့ညာဘက်မှာထိုင်ပါ၊ || သင်၏ရန်သူတို့ကိုသင်၏ခြေတင်ရာငါမချမှီတိုင်အောင်။ ” YHWH မင်းရဲ့ခွန်အားကြိမ်လုံးကိုဇိအုန်ကနေလွှတ်လိုက်တယ် သင်၏ရန်သူများအလယ်၌အုပ်စိုးလော့။ သင်တို့၏ခွန်အားရှိသောနေ့၌၊ သန့်ရှင်းခြင်း၏ဂုဏ်အသရေ၌၊ သင်၏လူတို့သည်၊ အမိဝမ်း၊ နံနက်မှ၊ || မင်းမှာငယ်ရွယ်တဲ့နှင်းရည်ရှိတယ်။ YHWH သည်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့ပြီး“ သင် [အချိန်တိုင်း] ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သည်၊ || အမိန့်အတိုင်းခိ။ "

ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မာကျမ်းစာကျမ်းစာများတွင်“ သခင်” ဟူသောစကားသည်ကွဲပြားသောဟေဗြဲစကားများစွာကိုဘာသာပြန်သည်။ ရှည်လျားသော“ ဘာသာပြန်သူများ၏စည်းဝေးကြီး” သည်မူရင်းဟီဘရူးစကားများအကြားကွဲပြားစေရန်စာလုံးအကြီးနှင့်အသေးကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ “ L” ဟုစာလုံးအကြီးဖြင့်ရေးထားသော“ Lord” ကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်သောအခါဟေဗြဲဘာသာကိုမဖတ်သောငါတို့သည်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်“ Adonai” ၏ဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်သည်။ ပြဿနာမှာဤကျမ်းပိုဒ်၌မူရင်းဟေဗြဲစကားလုံးသည်“ adonai” မဟုတ်ဘဲ“ adoni” မဟုတ်ဘဲဟီဘရူးတွင်ဤကိစ္စနှစ်ခုတွင်“ Lord and Lord” ဟုဘာသာပြန်ထားသောခြားနားချက်များရှိသည်။ Young Concordance သည်“ သခင်” ဟုဘာသာပြန်ထားသောဟေဗြဲစကားလုံး ၁၁ လုံးကိုစာရင်းပြုစုသည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောလေးချက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

 • YHWH - (ယေဟောဝါ (သို့) ယေဟောဝါ)) ဤစကားသည်ဆာလံ ၁၁၀: ၁ တွင်ပထမဆုံး“ သခင်” ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုဂျူးလူမျိုးများကအလွန်မြင့်မြတ်သည်ဟုယူဆသောဘုရားသခင့်နာမတော်ဖြစ်သည့်အတွက်၎င်းကိုအသံထွက်ခြင်းမပြုပါ။ သမ္မာကျမ်းစာမှဖတ်သောအခါ၎င်းတို့သည်“ Adonai” ဟူသောစကားလုံးကိုအစားထိုးခဲ့သည်။ လက်ခံထားသောသဘောတူညီချက်မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်များ၌၎င်းသည်ထာဝရ (သို့) ဘုရားသခင် (အကြီးအက္ခရာ) အဖြစ်အမြဲပေါ်နေသည်၊ ထို့ကြောင့်မူရင်းစကားလုံးသည်“ Yahweh” ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုရန်ခွင့်ပြုသည်။
 • လက်ခံပါ - ဤစကားလုံးကိုဟေဗြဲဗျည်းများဖြစ်သော Aleph, Dalet, Nun တို့မှဖွဲ့စည်းသည်။ ၎င်းကိုနောက်ဆက်တွဲမပါဘဲဤပုံစံတွင်မကြာခဏတွေ့ရသည်။ ၎င်းသည်မြင့်မြတ်သောသခင်ကိုရည်ညွှန်းသည့်အခါသမယ ၃၀ ခန့် မှလွဲ၍ အခြားဖြစ်ပွားမှုအားလုံးသည်လူသားသခင်များကိုရည်ညွှန်းသည်။
 • အရှင်ဘုရား - ၎င်း၏အဓိကပုံစံ၌၎င်းသည်ဘုရားသခင်ကိုအမြဲရည်ညွှန်းသည်၊ အခြားသူမရှိမရ။ လက်ခံထားသော“ ဘာသာပြန်သူများ၏သဘောတူညီချက်” သည်ဤပုံစံတွင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်“ Lord” (အကြီးအက္ခရာ“ L”) ဖြင့်အမြဲပေါ်နေသည်။
 • ADONI - ၎င်းကိုနောက်ဆက်တွဲ "i" ကို "adon" ကိုပေါင်းခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဤနောက်ဆက်တွဲနှင့်ဆိုလိုသည်မှာငါ့သခင်။” (၎င်းကိုတစ်ခါတစ်ရံ“ သခင်” ဟုလည်းဘာသာပြန်သည်) ၎င်းကို ၁၉၅ ကြိမ်တွေ့ရပြီးလူသားအရှင်သခင်များ (တစ်ခါတစ်ရံတွင်နတ်သမီးများ) ကိုလုံးလုံးနီးပါးသုံးသည်။ “ သခင်” ဟုဘာသာပြန်သည့်အခါ၎င်းသည်စာလုံးအသေး“ l” (ဆာလံ ၁၁၀: ၁ တွင်တစ်ကြိမ်မှ လွဲ၍) ၁၉၅ ကြိမ်ဖြစ်ပွားမှု၏ pdf စာရင်း adoni အခန်းငယ် ၁၆၃ တွင်ရှိသည်။ https://focusonthekingdom.org/adoni.pdf?x49874
 •  

သခင်ကိုရည်ညွှန်းသော“ ဟေဗြဲ” စကားလုံးသုံးသောဟေဗြဲစကားလုံးအမှန်“ ထာဝရဘုရားသည်ငါ့အားမိန့်တော်မူသည် သခင်ဘုရားသည်“ ADONI ပါ။ ဤစကားလုံးသည်လူသားအရှင်သခင်များကိုရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင့်လူသားမဟုတ်ကြောင်းယေရှု၏လူသားများအကြောင်းပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ဂရိစကား၌ kyrios ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်သုံးသည်။ Kyrios, “ သခင်” ဟုပြန်ဆိုခြင်းသည်ယေဘုယျအဓိပ္ပာယ်ရှိသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်အတွက်သာသုံးသောအသုံးအနှုန်းမဟုတ်ပါ။ “ သခင်” များစွာရှိသည်ကိုငါတို့သိသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းရရှိစေသည်။ ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဆူတည်းသောဘုရားသခင်နှင့်ခမည်းတော်ထံမှကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ပံ့ပေးမှုဖြစ်သည်၊ အရာခပ်သိမ်း၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သောငါတို့တည်ရှိသောအရာဖြစ်သည် (၁ ကော ၈ း ၅-၆) ။

ဆာလံကျမ်း ၁၁၀: ၁-၄ ၏ရှေ့နောက်စကား၌သခင်ဘုရားကိုငါတို့မြင်သည်။adoni) မေလခိဇေဒက်အမိန့်အတိုင်းယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ၌ခန့်ထား၏။ ဒါကလည်းအရေးကြီးတဲ့သဲလွန်စတစ်ခုပါ။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းများသည်လူများမှရွေးကောက်ထားသောဘုရားသခင်၏ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲ ၅ သည်ဆာလံကျမ်း ၁၁၀ နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သည်။

ဟေဗြဲ ၅: ၁-၁၀ (ESV) ခရစ်တော်က“ မင်းကထာဝရပုရောဟိတ်ဖြစ်” ဟုပြောသောသူအားခန့်အပ်ခဲ့သည်။

1 ဘို့ လူတို့တွင်ရွေးချယ်ထားသောယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတိုင်းသည်ဘုရားသခင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ လူသားများကိုယ်စားလုပ်ဆောင်ရန်ခန့်အပ်ခံရသည်အပြစ်များအတွက်လက်ဆောင်များနှင့်ယဇ်များပူဇော်ရန်။ 2 သူသည်အားနည်းချက်နှင့်ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်သူသည်မသိနားမလည်သူနှင့်သိမ်မွေ့စွာဆက်ဆံနိုင်သည်. 3 ထို့အတွက်ကြောင့်သူသည်ပြည်သူတို့၏အပြစ်များကဲ့သို့ယဇ်ပူဇော်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ 4 မည်သူမျှဤဂုဏ်ကိုမယူ၊ အာရုန်ကဲ့သို့ဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူသောအခါသာ 5 ဒါကြောင့်လည်းပါတယ် ခရစ်တော်သည်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်ရန်မိမိကိုယ်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ၊ သို့သော်သူ့ကိုပြောသောသူအားခန့်အပ်ခဲ့သည်“ မင်းဟာငါ့ရဲ့သား၊ ဒီနေ့ငါမင်းကိုမွေးဖွားခဲ့တာ” 6 သူကတစ်ခြားနေရာမှာပြောသလိုဘဲ "မင်းဟာထာဝရပုရောဟိတ် မေလခိဇေဒက်အမိန့်အတိုင်း၊။ " 7 သူ၏ဇာတိပကတိကာလ၌ယေရှုသည်သူ့ကိုသေခြင်းမှကယ်တင်နိုင်သောသူအားကျယ်လောင်သောငိုကြွေးခြင်းနှင့်မျက်ရည်များဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့သည်။ သူ၏ရိုသေခြင်းကြောင့်သူကြားရ၏. 8 သူသည်သားတစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်းသူခံစားခဲ့ရသောအားဖြင့်နာခံမှုကိုသင်ယူခဲ့သည်. 9 ပြီးပြည့်စုံစေခြင်းခံရခြင်း၊ သူသည်သူ့အားနာခံသူအားလုံးအတွက်ထာဝရကယ်တင်ခြင်း၏ရင်းမြစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်, 10 မေလခိဇေဒက်အမိန့်အတိုင်းယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကိုဘုရားသခင်ခန့်ထားတော်မူသည်.

James Dunn၊ ခရစ်တော်နှင့် ၀ ိညာဉ်တော်၊ အတွဲ ၁, 315-344, p ။ ၃၃၇

ပေါလ်အတွက် kyrios ခရစ်တော်အားဘုရားသခင်တစ်ဆူတည်းခွဲခြားရန်နည်းလမ်းအဖြစ်အများအားဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်မရ။ ဒါကိုထပ်ခါတလဲလဲ“ the ဘုရားသခ နှင့်အဖေ of ကျွန်တော်တို့၏ သခင်ဘုရားသည် ယေရှုခရစ်” (ရော။ ၁၅: ၆; ၂ ကော။ ၁: ၃၊ ၁၁:၃၁; ဧ။ ၁: ၃၊ ၁၇; ကော ၁: ၃); 15 Cor တွင်လည်း ၈: ၆၊ ခရစ်တော်တစ်ဆူတည်းသောဘုရားသခင်အားရှေမာ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အတူသခင်တစ် ဦး အဖြစ်အမည်ခံသည်။ အထူးသဖြင့် ၁ ကော။ ၁၅: ၂၄-၂၈ တွင်ခရစ်တော်၏အုပ်စိုးမှုနေရာတွင်နှစ် ဦး စလုံး၏အသုံးအနှုံးမှာဆာ။ ၁၁၀: ၁ နှင့်ဆာ။ ၈: ၆ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည်သားတော်အားလက်အောက်ခံခြင်း၌အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သည်၊ ဘုရားသခင်သည်အရာအားလုံး၌ဖြစ်လိမ့်မည်။ “ ဖိလိပ္ပိဓမ္မသီချင်းကိုပင်ဤနေရာတွင်ဖော်ပြရမည်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါစီရင်ချက်သည်ဖိဒမ်ဖြစ်သောကြောင့် Adam christology ၏ဖော်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂:၁၀ ကိုခရစ်တော်၏အုပ်စိုးမှုဝန်ခံခြင်းအဖြစ် (အကောင်းဆုံး) အာဒံအဖြစ်အကောင်းဆုံးမြင်သည်၊ ပေါလုကရှင်းရှင်းပြောရရင်ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးသည်ခရစ်တော်၏အုပ်စိုးမှုကိုအသိအမှတ်ပြုသည် “ ခမည်းတော်ဘုရား၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းရန်” (ဖိ ၂ း ၇)

ကောက်ချက်

၁ ကောရိန္သု ၈: ၄-၆ တွင်တစ်ဆူတည်းသောဘုရားသခင်၊ ခမည်းတော်နှင့်တစ်ဆူတည်းသောသခင်ယေရှုခရစ်တို့၏နားလည်မှုကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြသည်။ “ နတ်ဘုရားများ” အမျိုးအစားတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဘဘုရားသခင်သည်ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ပါးသာဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဘာ့ကြောင့်တည်ရှိရသည်ကိုအကြောင်းပြသည်။ “ သခင်များ” အမျိုးအစား၌ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းခံရသောသခင်တစ်ပါးတည်းဖြစ်ရန်ယေရှုခရစ် (ဘိသိက်ခံမေရှိယ) ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုင်ထားသည်။ အရာခပ်သိမ်းကိုခရစ်တော်၏ကြိုတင်သိရှိခြင်းကိုစေ့စေ့စပ်စပ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအရာအားလုံးသည်သူ၏ခြေအောက်၌ရှိသည်။ တည်ရှိနေမည့်အရာအားလုံးကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်လိမ့်မည်။ ပေတရုနှင့်ပေါလုနှစ် ဦး စလုံးသည်ဘုရားသခင်အား“ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်နှင့်ခမည်းတော်” ဟုမှတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရသည်။

သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များမှာ ESV (အင်္ဂလိပ်စံပုံစံ)

၁ ကောရိန္သု ၈: ၄-၆၊ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်တဆူတည်းနှင့်သခင်ယေရှုခရစ်တဆူတည်းရှိသည်

“ …ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းမရှိ” 5 အကြောင်းမူကား၊ ကောင်းကင်၌၎င်း၊ မြေကြီးပေါ်၌၎င်းနတ်ဘုရားများဟုခေါ်တွင်နိုင်သော်လည်းအမှန်မှာ“ ဘုရားများ” နှင့်“ သခင်” များစွာရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 6 သို့သော်လည်းငါတို့အဘို့အရာတစုံတခုကို၎င်း၊ ငါတို့တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသခင်တပါးတည်းရှိတော်မူသောခမည်းတော်တပါးတည်းရှိတော်မူ၏။ 

တမန်တော် ၂:၃၆၊ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသခင်နှင့်ခရစ်တော်အဖြစ်ဤသခင်ယေရှုဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သည်

36 သို့ဖြစ်၍ Israelသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ထိုအကြောင်းကိုသေချာစွာသိစေ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသင်နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားသောဤသခင်ယေရှုကိုသူ့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ "

၁ ပေတရု ၁: ၃၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်နှင့်အဘသည်မင်္ဂလာရှိပါစေ

3 ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်နှင့်အဘသည်မင်္ဂလာရှိပါစေ! သူ၏မဟာကရုဏာတော်အရသူသည်ငါတို့အားယေရှုခရစ်အားသေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်သောမျှော်လင့်ချက်တစ်ဖန်မွေးဖွားစေခဲ့သည်။

၂ ကောရိန္သု ၁: ၂-၃၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုရားသခင်နှင့်အဘ

2 ငါတို့အဘဘုရားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်ထံမှသင်နှင့်ကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ3 ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၊ ကရုဏာတော်အပေါင်းနှင့်နှစ်သိမ့်စေသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူစေသတည်း

 • ဗိုလ်လုပွဲမှတ်စု
  • ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်ဖန်ဆင်းခြင်း၏အရင်းအမြစ်နှင့်မူလအစဖြစ်သည့်နေရာတိုင်းတွင်ဤနေရာ၌ရှိသည်
  • ပေါလုနှင့်ပေတရုသည်ဘုရားသခင်အားခရစ်တော်၏ဘုရားအဖြစ်သာမကရိုးရိုးငါတို့ဘုရားသခင်၏စကားအဖြစ်ပြောကြသည် သခင်ဘုရားသည် ယေရှုခရစ်တော်။ '
  • အရှင်မေရှိယသည်အရှင်ဘုရားသခင်နှင့်မရှုပ်ထွေးစေရ။ ဆာလံကျမ်း ၁၁၀: ၁ တွင်သခင်နှစ် ဦး ကိုဂရုတစိုက်ခွဲခြားထားသည်။ YHWH သည်တစ်ဆူတည်းသောဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီးဆာလံ ၁၁၀: ၁ ၏ဒုတိယအရှင်သည်လူသားဖြစ်သည်။ adoni“ သခင်၊ ” မေရှိယ။ အဒေါနိ ဘုရားသခင့်ခေါင်းစဉ်မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဘုရားမဲ့မဟုတ်အမြဲဖြစ်နေတတ်တယ်။ 
  • ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ယေရှုကို“ ငါတို့သခင်မေရှိယ” ဟုအကြိမ်ကြိမ်ခေါ်သည်။ ဤနေရာတွင်သခင်သည်လူသားမေရှိယကိုရည်ညွှန်းသည်
  • သခင်အဖြစ်ပင်ယေရှုသည်ခမည်းတော်ကိုသူ၏ဘုရားသခင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည် (ယော ၂၀ း ၁၇) ။
  • ဤတွင် kyrious (သခင်) သည်ယေရှုအားဘုရားသခင်နှင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နည်းလမ်းများစွာမရှိပေ၊ သို့ရာတွင်ယေရှုအားဘုရားသခင်နှင့်ခွဲခြားနိုင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုခုရှိလျှင်သိသာထင်ရှားသည်။ (Dr James Dunn, The Apostle of the Paul, the p.254)
  • စကားစုသည်“ သူ့အားဖြင့်အရာအားလုံးလာသည်” ဟူသောစကားစုကိုနားလည်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိဖန်ဆင်းခြင်းအကြောင်းချက်ချင်းသို့မဟုတ်ဝေးလံသောအခြေအနေတွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။ အရာအားလုံးသည်မူလကမ္ဘာ ဦး မူလဖန်ဆင်းခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်သည်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်လာမည့်ကမ္ဘာ၌ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအမွေဖြစ်သည်။