ပထမရာစုတမန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာပြန်လည်ထူထောင်ရေး
ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံ
ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံ

ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံ

ဗတ္တိဇံအတွက် ကျမ်းစာအခြေခံ

ယောဟန်၏ဓမ္မအမှုနှင့်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ

ပညတ်တရားနှင့် အနာဂတ္တိကျမ်းများသည် ယောဟန်မတိုင်မီအထိ ရှိခဲ့သည်—ထိုအချိန်မှစ၍၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သော သတင်းကောင်းကို ဟောပြောခဲ့ပြီး လူတိုင်းသည် ထိုလမ်းထဲသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ (လုကာ ၁၆:၁၆) ယောဟန်သည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် နောင်တရသောဗတ္တိဇံကို ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ (လုကာ ၃:၂-၃) လူများသည် သူသည် ခရစ်တော်ဖြစ်မည်လောဟု မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်။ (လုကာ ၃:၁၅) ယောဟန်က၊ သူသည် ရေနှင့်ဗတ္တိဇံကိုခံသော်လည်း သူ့နောက်ကြွလာသောသူသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် မီးနှင့်ဗတ္တိဇံပေးမည်ဟု အခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်။ (လုကာ ၃:၁၆) ယောဟန်သည် ယေရှုကို နှစ်ခြင်းခံပြီး ဆုတောင်းပြီးနောက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဆင်းသက်ပြီး သူ့အပေါ်၌ တည်နေခဲ့သည်။ (လုကာ ၃:၂၁-၂၂) ဧဝံဂေလိတရားဟောရန် ဘိသိက်ပေးခဲ့သောကြောင့်၊ သခင်ဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည် သူ့အပေါ်၌တည်၏။ (လုကာ ၄:၁၈) ယောဟန်ဟောပြောသော နှစ်ခြင်းခံပြီးနောက် ယုဒပြည်တစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်– ဘုရားသခင်သည် နာဇရက်မြို့သားယေရှုအား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် တန်ခိုးတော်ဖြင့် ဘိသိက်ပေးခဲ့ရာ မာရ်နတ်၏ညှဉ်းဆဲခြင်းကို ခံရသောသူအပေါင်းတို့အား ကုသခြင်းပြု၍ ကောင်းမှုပြုခြင်း၊ ဘုရားသခင်သည် သူနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။ (တမန်တော် ၁၀:၃၇-၃၈) ယောဟန်သည် ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ဗတ္တိဇံပေးသူအဖြစ် ကျန်ရှိနေသေးသည်ကို ယောဟန်မြင်တွေ့ခဲ့သည်။ (ယောဟန် ၁:၃၃) ယေရှုက သူ၏နောက်လိုက်များအကြောင်း “ငါဗတ္တိဇံကိုခံပြီး သင်တို့သည် ဗတ္တိဇံကိုခံကြလိမ့်မည်။ (မာကု ၁၀:၃၉)၊

ယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံကိုခံသောဓမ္မအမှု

ယောဟန်​လည်း ဗတ္တိဇံ​ပေး​နေ​တုန်း​က ယေရှု​နဲ့ သူ့​တ​ပည့်တွေ​ဟာ အဲဒီ​မှာ ရေ​ပေါ​များ​နေ​လို့ လူ​တွေ​လာ​ပြီး နှစ်​ခြင်း​ခံ​နေ​ကြ​တယ်။ (ယောဟန် ၃:၂၂-၂၄) နောက်ဆုံးတွင် ယေရှုသည် ယောဟန်ထက် နှစ်ခြင်းခံပြီး တပည့်များဖြစ်စေခဲ့သည် (ယေရှုကိုယ်တိုင် ဗတ္တိဇံမပေးခဲ့သော်လည်း တပည့်တော်များသာ)။ (ယောဟန် ၄:၁-၂) ယေရှုက “ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏၊ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်၏၊ အသက်လည်းဖြစ်၏၊ ငါ့အားဖြင့် အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့ မရောက်ရ။” (ယောဟန် ၁၄:၆) ယေရှုသည် ခရစ်တော်၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်၏နာမ၌ အသက်ကိုရနိုင်စေရန်အတွက် ယောဟန်၏ခရစ်ဝင်ကျမ်းကို ရေးသားထားပါသည်။ (ယောဟန် ၂၀:၃၁) ခရစ်တော်သည် ဆင်းရဲဒုက္ခခံရပြီး သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ သေခြင်းမှထမြောက်မည်ဟု ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီ၊ ထို့ကြောင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် နောင်တရခြင်းသည် ယေရုရှလင်မြို့မှစတင်ကာ လူမျိုးအပေါင်းတို့အား နာမတော်ဖြင့် ကြွေးကြော်လိမ့်မည်။ (လုကာ ၂၄:၄၆-၄၇) ယေရှုက “ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးပေါ်ရှိ အခွင့်အာဏာရှိသမျှကို ငါ့အား အပ်နှင်းထားပြီး” ပြီး “ငါ့နာမကိုအမှီပြု၍ လူမျိုးတကာတို့ကို တပည့်ဖြစ်စေ” ဟုဆိုခဲ့သည်။ (မဿဲ ၂၈:၁၈-၁၉ Eusebius)

ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင်ပေတရု၏တိုက်တွန်းချက်

ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးကို သွန်းလောင်းပြီးသောအခါ၊ ပေတရုက၊ “သင်တို့လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာတင်ထားသော ဤယေရှုကို ဘုရားသခင်သည် သခင်ခရစ်တော်ကို ဖန်ဆင်းတော်မူကြောင်းကို ဣသရေလအမျိုးအပေါင်းတို့အား သိစေကြလော့။ (တ. ၂:၃၆) ကြား​ရ​သူ​တွေ​က “ငါ​တို့ ဘာ​လုပ်​ရ​မလဲ” လို့​မေး​တယ်။ (တမန်တော် 2:36) ပေတရုက သူတို့အား “သင်တို့၏အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် ယေရှုခရစ်၏နာမတော်၌ နောင်တရ၍ နှစ်ခြင်းခံကြလော့၊ ထို့နောက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးကို ရရှိကြလိမ့်မည်။ (တမန်တော် ၂:၃၈) သူသည် အခြားစကားလုံးများစွာဖြင့် သက်သေခံပြီး “ဤကောက်ကျစ်သောလူမျိုးမှ ကယ်တင်ပါ” ဟူ၍ ဆက်လက်တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ (တ. ၂:၄၀) ထို့ကြောင့် နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူသူတို့သည် ဗတ္တိဇံကိုခံပြီး ထိုနေ့၌ လူသုံးထောင်ခန့် ထပ်လောင်းခံရသည်။ (တမန်တော် ၂:၄၁) တမန်တော်များ၏ သွန်သင်ဆုံးမခြင်းနှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ မုန့်ဖဲ့ခြင်း၊ ပဌနာပြုခြင်း၌ ဆည်းကပ်ကြ၏။ (တမန်တော် 2:37) ကယ်တင်ခြင်းခံရသောသူတို့ကို သခင်ဘုရားသည် နေ့စဥ်ထည့်သွင်းတော်မူ၏။ ( တ ၂:၄၇ )

ရှမာရိမြို့၌ယုံကြည်သူများအားနှစ်ခြင်းပေးခြင်း

ဖိလိပ္ပုသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့် ယေရှုခရစ်၏နာမတော်အကြောင်း သတင်းကောင်းဟောသည်ကို ကြားသိရသောအခါ ယောက်ျားရော မိန်းမပါ နှစ်ခြင်းခံကြသည်။ ( တ ၈:၁၂ ) ရှမာရိသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လက်ခံရရှိကြောင်းကို ယေရုရှလင်မြို့မှ တမန်တော်များကြားသိ၍ ပေတရုနှင့် ယောဟန်တို့ထံသို့ ဆင်းသက်ပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် ဆုတောင်းခဲ့ကြသည် (တ ၈း၁၄)။ :8) သူတို့သည် သခင်ယေရှု၏နာမ၌သာ ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (တမန်တော် ၈:၁၆) သူတို့အပေါ်၌ လက်တင်သောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ခံယူကြသည်။ (တမန် ၈:၁၇)၊

တစ်ပါးအမျိုးသားများအားယေရှု၏နာမ၌နှစ်ခြင်းခံရန်ပေတရုမိန့်မှာသည်

ပေတရုသည် တပါးအမျိုးသားတို့အား ဟောပြောသောအခါ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့ သက်ရောက်လေ၏။ (တ. ၁၀:၄၄) အရေဖျားလှီးဖြတ်ခံရသူများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးကို တစ်ပါးအမျိုးသားတို့အပေါ်၌ပင် သွန်းလောင်းသောကြောင့် အံ့သြကြသည်။ (တမန်တော် 10:44) အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြော၍ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းကြသည်ကို ကြားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ (တမန်တော် ၁၀:၄၆) ပေတရုက “ငါတို့ရှိသကဲ့သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ခံယူသော ဤလူတို့ကို ဗတ္တိဇံပေးခြင်းအတွက် ရေကို အဘယ်သူမျှ မဆီးတားနိုင်သလော။” (တမန်တော် ၁၀:၄၇) ထို့ကြောင့် ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ နှစ်ခြင်းခံရန် သူတို့ကို အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ (တမန်တော် ၁၀:၄၈)၊

ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံတရားကိုဟောကြားခြင်း

ပေါလုသည် ဧဖက်မြို့၌ တရားဟောသောအခါ၊ တပည့်တော်အချို့ကိုတွေ့၍ “သင်တို့သည် ယုံကြည်သောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ခံယူကြသလော” ဟုမေး၏။ (တ. ၁၉:၂) ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံ၌ နှစ်ခြင်းခံကြောင်း တုံ့ပြန်သောအခါ ပေါလုက “ယောဟန်သည် နောင်တရသောဗတ္တိဇံနှင့် ဗတ္တိဇံကိုပေး၍ သူ့နောက်ကြွလာမည့်သူတည်းဟူသော ယေရှုကို ယုံကြည်ရန် လူတို့အား ပြောပြသည်” ဟုပြောသည်။ (တမန်တော် ၁၉:၃-၄) ထိုစကားကိုကြားလျှင် သခင်ယေရှု၏နာမ၌ နှစ်ခြင်းခံခဲ့ကြသည်။ (တမန်တော် ၁၉:၅) ပေါလုသည် သူတို့အပေါ်၌ လက်ကိုတင်သောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့အပေါ်၌ သက်ရောက်သဖြင့်၊ သူတို့သည် ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြင့် ပြောဆို၍ ပရောဖက်ပြုကြ၏။ (တမန်တော် ၁၉:၆)

ငါတို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုသေခြင်း၌နှစ်ခြင်းခံသည်

ယုံကြည်သူများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးကို ရရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ခြင်းဖြင့် နောင်တရပြီး ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ နှစ်ခြင်းခံသင့်သည်။ (တမန်တော် ၂:၃၈) ယေရှုခရစ်၌ နှစ်ခြင်းခံခဲ့ကြသော ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကိုယ်တော်၏သေခြင်း၌ နှစ်ခြင်းခံခဲ့ကြသည်။ (ရောမ ၆:၃) ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်သည် ခမည်းတော်၏ဘုန်းတော်အားဖြင့် သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်နှင့်အညီ၊ ငါတို့သည်လည်း အသစ်သောအသက်တာ၌ ကျင်လည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ (ရောမ ၆:၄) အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် သူနှင့်တူသောသေခြင်း၌ စည်းလုံးခြင်းရှိလျှင် သူကဲ့သို့ ထမြောက်ခြင်း၌ ဧကန်မုချ စည်းလုံးကြလိမ့်မည်။ (ရောမ ၆:၅) ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၏ အရေဖျားလှီးခြင်းအားဖြင့် ဇာတိခန္ဓာကို ချွတ်ပစ်၍ လက်မပါသော အရေဖျားလှီးခြင်းကို ခံရသောအားဖြင့်၊ (ကောလောသဲ 2:38) သေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးကြီးသော လုပ်ဆောင်မှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့လည်း နှစ်ခြင်းခံခြင်းဖြင့် သူနှင့်အတူ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကို ခံရပါသည်။ (ကောလောသဲ ၂:၁၂)၊

ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံ၏ဝေဖန်ခြင်း

ခရစ်တော်သည် မကွဲပြားဘဲ၊ ငါတို့အတွက် အခြားမည်သူမျှ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံခြင်းမရှိသောကြောင့်၊ ငါတို့သည် အခြားသောနာမဖြင့် ဗတ္တိဇံကို မခံယူရပေ။ (၁ ကောရိန္သု ၁:၁၃) ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆေးကြောခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်းခံရပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ကြသည်။ (၁ ကောရိန္သု ၆:၁၁) နောဧ၏ကယ်တင်ခြင်းသည် ရေအားဖြင့်တွေ့ခဲ့ရပြီး ယင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံကို ယခုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ခန္ဓာမှအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ထံတော်၌ ပန်ကြားခြင်းအဖြစ်၊ ယေရှုခရစ်၏ (၁ ပေတရု ၃:၂၀-၂၁) ခရစ်တော်၏မူလတန်းအယူဝါဒသည် သေခြင်းမှနောင်တရခြင်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်အပေါ် ယုံကြည်ခြင်း၊ အယူဝါဒနှစ်ခြင်းပေးခြင်းနှင့် လက်တင်ခြင်း၏အခြေခံဖြစ်သည်။ (ဟေဗြဲ 1:1-13 Lamsa) တစ်ချိန်က နှစ်ခြင်းခံပြီး ကောင်းကင်ကပေးတဲ့ ဆုကျေးဇူးကို မြည်းစမ်းပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ခံယူပြီး ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်နဲ့ နောင်လာမည့်ခေတ်ရဲ့ တန်ခိုးကို မြည်းစမ်းဖူးသူတွေ၊ - နောင်တတရားတွင် ဆက်လက်ရှိနေရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ (ဟေဗြဲ 1:6-11 Lamsa) သင်၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက် နောင်တရပြီး ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ နှစ်ခြင်းခံပါ။ (တမန်တော် 1:3) ယေရှုသည် အုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီး၊ အခြားမည်သူ့ကိုမျှ ကယ်တင်ခြင်းမခံရပေ။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရရန် လူသားများကြားတွင် ပေးထားသော ကောင်းကင်အောက် အခြားနာမတော်မရှိပါ။ (တမန်တော် ၄:၁၁-၁၂) ယုံကြည်ပြီး နှစ်ခြင်းခံသူသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်၊ သို့သော် မယုံကြည်သူသည် အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ (မာကု ၁၆:၁၆)၊

 ,

ဗတ္တိဇံအကိုးအကားလက်စွဲ

တမန်တော်များ၏ အယူဝါဒအရ ခရစ်ယာန်ဗတ္တိဇံ၏ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် (တမန်တော် 2:38)၊ ယေရှုနာမ၌ နှစ်ခြင်းခံခြင်း၏ အရေးပါမှုနှင့် ဗတ္တိဇံအခမ်းအနားအတွက် အကျဉ်းချုပ်ကို ပေးဆောင်သည့် pfd တင်ပြချက်။


Sယေရှုနာမ၌ရေဗတ္တိဇံအတွက်အဓိကအခြေခံ 

လုကာ ၁၆:၁၆ (ESV) 

 “ ပညတ်တရားနှင့်အနာဂတ္တိကျမ်းများသည်ယောဟန်မတိုင်မီအထိဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သတင်းကောင်းကိုဟောကြားခဲ့ပြီးလူတိုင်းသည်သူ၏လမ်းကြောင်းသို့တွန်းပို့ခဲ့သည်။

လုကာ ၃: ၂-၃ (ESV) 

 တော၌ဇာခရိသားယောဟန်၏ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ရောက်လာသည်။ ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဝိုက်ဒေသအရပ်ရပ်သို့ကြွတော်မူလျှင်၊ အပြစ်များခွင့်လွှတ်ခြင်းအတွက်နောင်တတရား၏နှစ်ခြင်းခံခြင်းကိုကြေငြာသည်.

လုကာ ၃: ၂-၃ (ESV) 

လူတို့သည်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလူတိုင်းဖြစ်နိုင်သည်လားဟုယောဟန်အားစိတ်ထဲတွင်မေးခွန်းထုတ်နေကြသည် ခရစ်တော်ဖြစ်ပါစေ, ယောဟန်က၊ သူတို့အားငါရေဗတ္တိဇံကိုပေး၏ ငါထက်တန်ခိုးကြီးသောသူသည်လာမည်ငါ၏ခြေနင်းကြိုးကိုဖြည်ရန်ငါမထိုက်တန်။ He သင်တို့ကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်မီးဖြင့်ဗတ္တိဇံပေးမည်။

လုကာ ၃: ၂-၃ (ESV)

ယခုလူအပေါင်းတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံ။ ၊ ယေရှုနှစ်ခြင်းခံသည့်အခါ ဆုတောင်းနေရင်းကောင်းကင်ပွင့်လာခဲ့တယ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကိုယ်တော်၌ဆင်းသက်တော်မူ၏ချိုးကဲ့သို့၊ ကောင်းကင်ဘုံမှအသံတော်က၊ “ ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ချစ်သောသား၊ မင်းနဲ့အတူငါပျော်တယ်။ သူ၏ဓမ္မအမှုကိုစတင်သောအခါယေရှုသည်အသက်သုံးဆယ်ခန့်ရှိပြီ

လုကာ ၃: ၂-၃ (ESV) 

 "ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့အပေါ်မှာရှိတော်မူ၏, ငါ့ကိုဘိသိက်ပေးတော်မူပြီ ဆင်းရဲသားတို့အားသတင်းကောင်းကြေညာရန်။ သုံ့ပန်းတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့၊ မျက်မမြင်တွေကိုမျက်စိပြန်မြင်နိုင်ဖို့၊ အဖိနှိပ်ခံသူတွေကိုလွတ်မြောက်ဖို့၊ သခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နှစ်ကိုကြေငြာဖို့သူကငါ့ကိုစေလွှတ်ခဲ့တယ်။ ”

မာကု ၁၀: ၃၇-၄၀ (ESV)

သူတို့က၊ “ ငါတို့၏လက်ျာဘက်၌တယောက်၊ လက်ဝဲတော်ဘက်၌တ ဦး တည်းထိုင်ခွင့်ပေးပါ” ဟုဆို၏။ ယေရှုက၊ သင်တို့သည်အဘယ်သို့တောင်းပန်သည်ကိုသင်တို့မသိကြ။ ငါသောက်သောခွက်ကိုသောက်နိုင်သလော၊ ငါနှစ်ခြင်းခံသောဗတ္တိဇံကိုခံနိုင်သလော။ ” သူတို့က“ ငါတို့လုပ်နိုင်တယ်” လို့သူ့ကိုပြောခဲ့တယ်။ ယေရှုကလည်း၊ ငါသောက်သောခွက်ကိုငါသောက်။ ငါနှစ်ခြင်းခံသောဗတ္တိဇံအားဖြင့်သင်တို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်၊ ငါ့လက်ျာဘက်၌ထိုင်ခြင်း၊ ငါ့လက်ဝဲဘက်၌ထိုင်ခြင်းသည်ငါ့အဖို့မဟုတ်၊ ၎င်းသည်ပြင်ဆင်ထားသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ”

ယောဟန် ၃: ၅-၈ (ESV) 

သူတို့က“ မင်းမရှိရင်ဘာလို့ဗတ္တိဇံပေးတာလဲ” ဟုမေးကြသည် ခရစ်တော်တည်းဧလိယလည်းမဟုတ်၊ ပရောဖက်လား” ယောဟန်က၊ ငါရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏၊ သို့သော်လည်းသင်တို့တွင်တစုံတယောက်ကိုမျှမသိ ငါ့နောက်ကြွလာသောသူငါစီးသောသူ၏သိုင်းကြိုးကိုဖြည်ရန်မထိုက်တန်ပါ”

ယောဟန် ၃: ၅-၈ (ESV) 

နက်ဖြန်နေ့၌ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်။ ၊ ဤလောက၏အပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်ကိုကြည့်လော့။ ဤသူသည်ငါ့နောက်၌ငါ့ထက်သာသောသူသည်ငါ့ထက် သာ၍ ကြီးမြတ်သည်ဟုငါပြောသောသူသည်ဤသူပေတည်း။ ငါကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ကိုမသိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကအစ္စရေးတွေကိုထင်ရှားစေဖို့အတွက်ဒီရေနဲ့နှစ်ခြင်းခံခဲ့တယ်။ ” ယောဟန်ကသက်သေခံခဲ့သည် -“ ဝိညာဉ်သည်ချိုးငှက်ကဲ့သို့ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သည်ကိုငါမြင်၏။ ငါသူ့ကိုမသိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုရေနှစ်ခြင်းပေးဖို့ငါ့ကိုစေလွှတ်ခဲ့တဲ့သူကငါ့ကိုပြောတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သည်ကိုသင်တို့မြင်သောသူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုပေးသောသူဖြစ်၏။ ' ပြီးတော့ငါကဒီဘုရားသခင့်သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာငါမြင်ပြီးသက်သေခံခဲ့တယ်။ ”

ယောဟန် ၃: ၅-၈ (ESV) 

ထိုနောက်မှယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယုဒကျေးလက်သို့ကြွ။ သူတို့နှင့်အတူနေတော်မူ၏ ဗတ္တိဇံကိုပေး၏မရ။ Salim အနီး Aenon ၌ယောဟန်သည်ဗတ္တိဇံကိုခံ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုအရပ်၌ရေပေါများသောကြောင့်ဖြစ်သည်နှင့်လူများလာခဲ့ကြသည် ဗတ္တိဇံခံခြင်း၊ (ယောဟန်သည်ထောင်ထဲမရောက်သေး)

ယောဟန် ၃: ၅-၈ (ESV)

ယခုယေရှုလုပ်နေသည်ကိုဖာရိရှဲများကြားသိကြောင်းယေရှုသိသောအခါ ယောဟန်ထက်တပည့်တော်တို့ကိုဗတ္တိဇံကိုပေး၏ (ယေရှုကိုယ်တိုင်ဗတ္တိဇံမပေးခဲ့ပေမဲ့တပည့်တော်များသာ)

ယောဟန် ၆:၆၈ (ESV)

ယေရှုကသူ့ကို“ငါသည်လမ်းခရီး၊ သမ္မာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏။ ငါမှတပါးအဘယ်သူမျှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရ။ "

ယောဟန် ၆:၆၈ (ESV)

“ သို့သော်ယေရှုသည်ခရစ်တော်၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်ယုံကြည်စေခြင်းငှာဤအရာများသည်ရေးထားသည်။ သူ၏နာမ၌။ "

လုကာ ၃: ၂-၃ (ESV)

“ ခရစ်တော်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခခံ။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည် ဖြစ်၍၊ အပြစ်လွှတ်ခြင်းအတွက်နောင်တတရားကိုကြေညာရမည်။ သူ၏နာမ၌ ယေရုရှလင်မြို့မှ အစပြု၍ လူမျိုးအားလုံးတို့အား

တမန်တော် ၂: ၃၆-၄၁ (ESV)

ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသင်တို့အားလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားသောဤသခင်ယေရှုကို၎င်း၊ ဘုရားသခင်ဖြစ်စေတော်မူသည်ကိုIsraelသရေလအမျိုးအပေါင်းသည်သိစေကြလော့။ ” ယခုထိုစကားကိုကြားသောအခါသူတို့သည်စိတ်နှလုံးညှိုးငယ်။ ပေတရုနှင့်ကျန်တမန်တော်တို့အား“ ညီအစ်ကိုတို့၊ ငါတို့အဘယ်သို့ပြုရမည်နည်း။ ” ပေတရုကလည်း၊ နောင်တရကြလော့ သင်၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြလော့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးကိုသင်တို့ရရှိလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကားကတိတော်သည်သင်နှင့်သင်၏သားသမီးများနှင့်ဝေးကွာသောသူတိုင်းအားငါတို့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားခေါ်တော်မူသောသူတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ” အခြားစကားများစွာဖြင့်သူကသက်သေခံပြီးသူတို့ကိုဆက်လက်တိုက်တွန်းခဲ့သည်၊ “ ဒီကောက်ကျစ်တဲ့မျိုးဆက်ကနေကိုယ့်ကိုကိုယ်ကာကွယ်ပါ” ဟုဆိုသည်။ ထို့ကြောင့်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံသောသူတို့သည်နှစ်ခြင်းခံပြီး၊ ထိုနေ့၌ဝိညာဉ်သုံးထောင်ခန့်ထပ်တိုးလာခဲ့သည်။ သူတို့သည်တမန်တော်တို့၏ဆုံးမtheဝါဒနှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၊ မုန့်ဖဲ့ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းတို့၌သူတို့ကိုယ်သူတို့ဆည်းကပ်ခဲ့ကြသည်။

တမန်တော် ၂: ၃၆-၄၁ (ESV) 

ဤယေရှုသည်သင်ပယ်သောကျောက်၊ အုတ်မြစ်ဖြစ်လာသောတည်ဆောက်သူများဖြစ်သည်။ ထိုမှတပါး၊ ကယ်တင်ခြင်းမရှိ အခြားအမည်မရှိပါ ငါတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရမည်အကြောင်းလူတို့၌ပေးသောကောင်းကင်အောက်၌ရှိသည်။ ”

တမန်တော် ၂: ၃၆-၄၁ (ESV)

ဒါပေမယ့်သူတို့ကဖိလိပ္ပုကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်းဟောပြောတယ် ယေရှုခရစ်၏နာမကိုအမှီ ပြု၍ ယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏မရ။ ရှိမုန်ကိုယ်တိုင်ပင်ယုံကြည်ပြီးနှစ်ခြင်းခံပြီးနောက်သူသည်ဖိလိပ္ပုနှင့်ဆက်နေခဲ့သည်။ နိမိတ်လက္ခဏာများနှင့်ကြီးသောအံ့ဖွယ်အမှုတို့ကိုပြုသောအခြင်းအရာကိုမြင်လျှင်အံ့သြလေ၏။ ရှမာရိမြို့၌ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံကြောင်းတမန်တော်တို့သည်ကြားလျှင်၊ ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့သည်ဆင်း လာ၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံစေခြင်းငှါဆုတောင်းပဌနာပြု၏။ ဒါပေမယ့် သူတို့သည်သခင်ယေရှု၏နာမ၌နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်မရ။ ထို့နောက်သူတို့သည်သူတို့အပေါ်၌လက်ကို တင်၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံယူကြ၏။

တမန်တော် ၂: ၃၆-၄၁ (ESV)

ယောဟန်ကြေငြာသောဗတ္တိဇံခံပြီးနောက်ဂါလိလဲပြည် မှစ၍ ယုဒပြည်တစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်သိသည်။ ဘုရားသခင်သည်နာဇရက်မြို့သားယေရှုအားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်တန်ခိုးတော်ဖြင့်မည်သို့ဘိသိက်ပေးသနည်းမရ။ သူသည်ကောင်းမှုပြုရန်နှင့်မာရ်နတ်၏ဖိနှိပ်ခြင်းကိုခံရသောသူအားလုံးကိုကုသပေးခဲ့သည်၊ ဘုရားသခင်သည်သူနှင့်အတူရှိသည်။

တမန်တော် ၂: ၃၆-၄၁ (ESV)

ပေတရုသည်ဤအရာများကိုပြောနေသော်လည်းသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာသူအားလုံးအပေါ်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ပေတရုနှင့်အတူလာသောအရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံသောယုံကြည်သူများသည်တပါးအမျိုးသားများအပေါ်၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးသွန်းလောင်းသောကြောင့်အံ့သြသွားကြသည်။ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနှင့်ပြောသောစကားကိုကြား။ ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြသည်။ ထို့နောက်ပေတရုက“ဤလူများအားဗတ္တိဇံပေးရန်မည်သူမျှရေကိုတားနိုင်သနည်းငါတို့ကဲ့သို့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအဘယ်သူရသနည်း။ ” ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံစေဟုအမိန့်ရှိတော်မူ၏... 

တမန်တော် ၂: ၃၆-၄၁ (ESV)

ပြီးတော့သူက“ မင်းယုံကြည်တဲ့အခါသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရခဲ့သလား။ ” သူတို့က“ မဟုတ်ဘူး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဆိုတာငါတို့မကြားဖူးဘူး။ ” ပြီးတော့သူက“ ဒါဆိုမင်းကဘယ်လိုနှစ်ခြင်းခံတာလဲ” လို့မေးတယ်။ သူတို့က“ ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံသို့” ဟုဆိုသည်။ ပေါလုက“ယောဟန်သည်နောင်တတရား၏ဗတ္တိဇံကိုခံ။ လူနောက်တော်သို့လိုက်ရမည်ကိုဆိုလိုသည်ဟုယေရှုအားယုံကြည်ကြလော့။"ဒီလိုကြားရတာနဲ့ သူတို့သည်သခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်မရ။ ပေါလုသည်သူတို့အပေါ်၌လက်ကိုတင်သောအခါ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သူတို့အပေါ်မှာသက် ရောက်၍၊ လျှာနှင့်ပြောလျက်ပရောဖက်ပြုခြင်းကိုပြုကြ၏။ အားလုံး၌ယောက်ျားတစ်ဆယ့်နှစ်ယောက်ခန့်ရှိသည်။ 

ရောမ ၆: ၃-၄ (ESV)

အပြစ်ကြောင့်သေသောငါတို့သည်၎င်း၌မည်သို့နေနိုင်ပါသနည်း။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသင်တို့မသိကြ ယေရှုခရစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံ။ သေခြင်း၌ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ဗတ္တိဇံကိုခံခြင်းအားဖြင့်သေခြင်း၌သင်္ဂြိုဟ်ကြ၏ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ခမည်းတော်၏ဘုန်းတော်အားဖြင့်သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူသည်နည်းတူငါတို့သည်လည်းဘ ၀ သစ်၌ကျင်လည်ရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည်သူ၏သေခြင်း၌သူနှင့်အတူတကွစည်းလုံးတော်မူလျှင်၊ သူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတွင်သူနှင့်အတူတကွစည်းလုံးကြလိမ့်မည်။

ကောလောသဲ ၂: ၆-၁၀ (ESV)

“ ထိုသူ၌သင်တို့သည်လက်နှင့်မလုပ်သောအရေဖျားလှီးခြင်းအားဖြင့်၊ ဇာတိပကတိ၏ကိုယ်ကိုချွတ်။ ခရစ်တော်၏အရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံကြ၏။ နှစ်ခြင်းခံခြင်း၌သူနှင့်အတူသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံရ၏သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသခင်၏တန်ခိုးကြီးသောအမှုတော်၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့နှင့်အတူကြီးပြင်းတော်မူသည်။ သင်၏ပြစ်မှားခြင်း၌သင်သေ။ အရေဖျားလှီးခြင်းကိုမခံသောဘုရားသခင်သည်ငါတို့နှင့်ဆိုင်သောတရားမ ၀ င်ကြွေးများမှတ်တမ်းကိုပယ်ဖျက်ခြင်းအားဖြင့်သူနှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မူပြီ။ ဒါကိုသူကဖယ်ထားပြီးလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသံမှိုနဲ့ထိုးလိုက်တယ်။ ”

၁ ကောရိန္သု ၁:၁၃ (ESV) 

"ခရစ်တော်ကွဲပြားသလားပေါလုသည်သင့်အတွက်လက်ဝါးကပ်တိုင်တင်ခံရသလား? အိုး သင်သည်ပေါလု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံသလော?

၁ ကောရိန္သု ၁:၁၃ (ESV)

“ ဒါပေမယ့်မင်းဆေးကြောခံရတယ်၊ သန့်ရှင်းသွားတယ်၊ မင်းတရားမျှတတယ် သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ ငါတို့ဘုရားသခင်၏ ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။

၁ ပေတရု ၃: ၁၈-၂၂ (ESV)

“ အကြောင်းမူကား၊ ခရစ်တော်သည်ငါတို့အားဘုရားသခင်ထံသို့ခေါ်ဆောင်စေခြင်းငှါ၊ မတရားသောသူသည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်စေခြင်းငှါ၎င်း၊ ငါတို့သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၌အသေသတ်ခြင်းကိုခံရသော်လည်းဝိညာဉ်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ နောဧလက်ထက်၌ဘုရားသခင့်သည်းခံခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်၊ ၎င်းတို့သည်လူရှစ် ဦး ပါ ၀ င်သောလူအနည်းငယ်ကိုဆိုလိုသည်။ ရေမှတဆင့်လုံခြုံစွာခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ ဤအရာနှင့်ကိုက်ညီသောဗတ္တိဇံသည်ယခုသင့်ကိုကယ်တင်သည်ကိုယ်ခန္ဓာမှအညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားခြင်းမဟုတ်ဘဲကောင်းသောသိစိတ်ကိုဘုရားသခင်ထံအသနားခံခြင်းအဖြစ် ယေရှုခရစ်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းကင်သို့ သွား၍ ဘုရားသခင်၏လက်ျာဘက်၌နေတော်မူသောကောင်းကင်တမန်များ၊ အာဏာစက်များ၊ တန်ခိုးများနှင့်တကွလက်အောက်ခံသောသူဖြစ်သည်။

ဟေဗြဲ ၆: ၁-၈ (Aramaic Peshitta, Lamsa)

1 ထို့ကြောင့်၊ ငါတို့သည် ခရစ်တော်၏ မူလနှုတ်ကပတ်တော်ကို စွန့်၍ ပြီးပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်ကြကုန်အံ့။ အတိတ်က လုပ်ရပ်များမှ နောင်တရခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းအတွက် နောက်ထပ်အုတ်မြစ်ကို သင်အဘယ်ကြောင့် ထပ်မံချထားသနည်း။ ၂ ဗတ္တိဇံအယူဝါဒအဘို့ သေလွန်သောသူတို့၏ ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းနှင့် ထာဝရတရားစီရင်ခြင်းအတွက်၊ 3ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​ခွင့်ပြု​တော်​မူ​လျှင်​ငါ​တို့​ပြု​မည်။ 4 သို့ရာတွင် တစ်ကြိမ်နှစ်ခြင်းခံပြီးသူ 5 ကောင်းကင်ဘုံမှ ဆုကျေးဇူးကို မြည်းစမ်းပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ခံယူကာ၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းနှင့် နောင်လာမည့် လောကီတန်ခိုးများကို မြည်းစမ်းဖူးသူများအတွက် မဖြစ်နိုင်ပေ၊ 6 အကြောင်းမူကား၊ သူတို့အတွက်၊ နောက်တဖန် ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ နောင်တရခြင်းအားဖြင့် အသစ်တဖန်ပြန်လည်ခံရ၍ ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ဒုတိယအကြိမ် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထား၍ အရှက်ကွဲစေခြင်းငှာ၊ 7 အကြောင်းမူကား၊ ပေါများသောမိုးရေကို သောက်၍ စိုက်ပျိုးသောသူတို့၌ အသုံးဝင်သော အသီးအနှံများကို ပေါက်ဖွားစေသော မြေကြီးသည် ဘုရားသခင်ထံမှ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံရတတ်၏။ 8 သို့ရာတွင်၊ ဆူးပင်များနှင့် အချွန်အတက်များ ပေါက်ဖွားလာလျှင်မူကား၊ အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရခြင်းမှ ဝေးသည်မဟုတ်၊ အဆုံး၌ ဤသီးနှံသည် မီးလောင်လိမ့်မည်။ 

မာကု ၁၆:၁၆ (ESV) 

ယုံကြည်၍ ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူသည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်လတံ့။ မယုံကြည်သောသူမူကားအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလတံ့

ယေရှု၏နာမ

မူရင်းဘာသာစကားများတွင်ယေရှု

ဟီးဘရူး: Yeshua, Y'suah or Yehoshua (ישוע or יְהוֹשֻׁעַ)

Aramaic: Yeshuʿ သို့မဟုတ် Yisho ()

ဂရိ: Iēsous (Ἰησοῦς)

လက်တင်: Iesu

ယေရှုနာမ၏အဓိပ္ပာယ်

ယေဟောဝါ/Yehowah ကယ်တင်ခြင်း၊ ကယ်တင်ခြင်း၊ ကယ်တင်ခြင်း၊ ကယ်တင်ခြင်း၊ ကယ်တင်ခြင်း၊ ငိုခြင်း ကယ်ပါ၊ (အော်) အော်ဟစ်အကူအညီ၊ ကျွန်ုပ်၏အကူအညီ

ဂရိနာမည် တော်တယ် ဟေဗြဲ/အာရမိတ်မှဆင်းသက်လာပြီး“ ကုသသူ၊ ဆေးသမား၊ ကယ်တင်ရှင်” ဟုဆိုလိုသည်။

အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင်ယေရှု၏နာမတော်ပြောင်းလဲခြင်း

John Wycliffe (၁၃၈၀ ခုနှစ်များ) သည်စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကို Ihesus ကိုသုံးပြီး Ihesu ကိုလည်းသုံးသည်။ ၁၆ ရာစု၌ Tyndale တွင်ရံဖန်ရံခါ Iesu ရှိသည်။ ၁၆၁၁ King James Version သည် syntax မခွဲခြားဘဲ Iesus ကိုသုံးသည်။ 'J' သည်တစ်ချိန်က 'I' ၏မူကွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ 'J' နှင့် 'I' တို့ကို ၁၆၂၉ Cambridge 1380st Revision King James သမ္မာကျမ်းစာတွင် "Jesus" ပထမ ဦး စွာပေါ်ထွက်လာသည်အထိသီးခြားစာတစ်စောင်ဟုမယူဆခဲ့ပေ။ Jesu ကိုအထူးသဖြင့်ဓမ္မသီချင်းတွေမှာအင်္ဂလိပ်လိုသုံးလာခဲ့တယ်။

Jesu (/ ˈdʒiːzuː/ JEE-zoo၊ လက်တင် Iesu မှ) ကိုတစ်ခါတစ်ရံအင်္ဂလိပ်လိုယေရှု၏အသံထွက်အဖြစ်သုံးသည်။

ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်

ယေရှုသေ။ သင်္ဂြိုဟ်ပြီးသေခြင်းမှထမြောက်သည် (၁ ကောရိန္သု ၁၅: ၁-၄)

 • နောင်တသည်သေခြင်း၏သင်္ကေတဖြစ်သည်
 • ရေနှစ်ခြင်းသည်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း၏သင်္ကေတဖြစ်သည်
 • သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းသည်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်း (တစ်ဖန်မွေးဖွားခြင်း) ကိုပုံဆောင်သည်

ငါတို့သည်သေခြင်းနှင့်အသစ်သောဘ ၀ ကိုလျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်ခရစ်တော်နှင့်အတူသင်္ဂြိုဟ်ခံရမည်။ (ရောမ ၆: ၂-၄)

 • ငါတို့သည်အပြစ်နှင့်နောင်တရ။ သေကြသည် (ရောမ ၆: ၂)
 • ငါတို့နှစ်ခြင်း၌ခရစ်တော်နှင့်သင်္ဂြိုဟ်ကြသည် (ရောမ ၆: ၂-၄၊ ကော ၂ း ၁၁-၁၄)
 • သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်ကိုအတည်ပြုသောသန့်ရှင်းသောစေ့စေ့ကိုလက်ခံခြင်းဖြင့်ငါတို့သည်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကိုခံရသည် (ရောမ ၆: ၄)
 • ငါတို့သေလျှင်ခရစ်တော်နှင့်အတူမြှုပ်နှံလျှင်ငါတို့သည်လည်းခရစ်တော်နှင့်ထမြောက်လိမ့်မည်ဟုငါတို့ယုံကြည်သည်

ယေရှုနာမ၌အဘယ်ကြောင့်ဗတ္တိဇံခံသနည်း။

 
 • ငါတို့နှစ်ခြင်း၌ခရစ်တော်နှင့်သင်္ဂြိုဟ်ကြသည် (ရောမ ၆: ၂-၄၊ ကော ၂ း ၁၁-၁၄)
 • ယေရှုသည်ဘုရားသခင့်သားတော်ခရစ်တော် (မေရှိယ) (လုကာ ၄:၄၁၊ ယောဟန် ၄: ၂၅-၂၆၊ ယောဟန် ၂၀:၃၁)
 • ယေရှုအားဖြင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားများအဖြစ်မွေးစားခြင်းကိုခံရသည် (ရောမ ၈:၂၉၊ ဂလ ၄: ၄-၅၊ ဧဖက် ၁: ၅၊ ဟေဗြဲ ၂: ၈-၁၃)
 • သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်မည့်လူတို့တွင်နာမည်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ (ယောဟန် ၄: ၁၁-၁၂၊ ယောဟန် ၄:၁၆၊ တမန်တော် ၄: ၁၁-၁၂၊ တမန်တော် ၁၀: ၄၂-၄၃)
 • ခမည်းတော်သည်ယေရှုကို ချစ်၍ အရာခပ်သိမ်းကိုသူ့လက်သို့အပ်ပေးတော်မူသည် (ယောဟန် ၃:၃၅၊ ယောဟန် ၁၃: ၃၊ ယောဟန် ၁၇: ၂၊ မဿဲ ၂၈:၁၈၊ ၁ ကော ၁၅ း ၂၇)
 • ယေရှုသည်ဘုရားသခင်နှင့်လူသားအကြားဖျန်ဖြေသူတစ် ဦး ဖြစ်သည် (၁ တိ ၂ း ၅-၆၊ ဟေဗြဲ ၈: ၆၊ ဟေဗြဲ ၉ း ၁၅၊ ဟေဗြဲ ၁၂ း ၂၄)
 • ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ခံခြင်း၏တမန်တော်နှင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းဖြစ်သည် (ဟေဗြဲ ၂ း ၁၇၊ ဟေဗြဲ ၃: ၁-၆၊ ဟေဗြဲ ၄: ၁၄-၁၅၊ ဟေဗြဲ ၅: ၅-၆၊ ဟေဗြဲ ၇ း ၂၆ ၉:၂၄၊ ဟေဗြဲ ၁၀: ၁၉-၂၁)
 • ဘုရားသခင်သည်ယေရှုအားအခြားနာမည်အားလုံးထက်ချီးမြှောက်တော်မူသည် (ဖိ ၂: ၈-၁၁၊ ဧ ၁: ၂၀-၂၂၊ တမန်တော် ၂:၃၆၊ တမန်တော် ၅: ၃၀-၃၁၊ ၁ ကော ၈ း ၅-၆၊ ရောမ ၁၀: ၉-၁၃)
 • ဘုရားသခင်သည်လောကကိုတရားစီရင်ရန်ယေရှုကိုခန့်အပ်ခဲ့သည် (တမန်တော် ၁၀:၄၂၊ တမန်တော် ၁၇: ၃၀-၃၁၊ ၂ ကော ၅ း ၁၀)
 • ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၌အရာခပ်သိမ်းကိုပေါင်းစည်းရန်ဘုရားသခင်၌ခေတ်အဆက်ဆက်သိုဝှက်ထားသောအစီအစဉ်ဖြစ်သည် (Eph 1: 3-11, Eph 3: 9-11, 1Thes 5: 9-10, 2 Tim 1: 8-10)

“ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုအဘယ်ကြောင့်မပေးပါသနည်း။ ”

 • အထက်ပါကဏ္notedများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းယေရှု၏နာမ၌နှစ်ခြင်းခံရန်ဆွဲဆောင်နိုင်သောအကြောင်းအရင်းများစွာရှိသည်
 • သုံးကြိမ်မြောက်ပုံစံအတိုင်းနှစ်ခြင်းခံခြင်းသည်သေခြင်းနှင့်ခရစ်တော်နှင့်အတူသင်္ဂြိုဟ်ခံရခြင်း၏သင်္ကေတအဓိပ္ပာယ်ကိုဆုံးရှုံးစေသည်
 • ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ခမည်းတော်ထံ ၀ င် ရောက်၍ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံယူသောအမည်ဖြစ်သည်
 • တမန်တော်များ၏တမန်တော်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များစာအုပ်၌အစောပိုင်းဘုရားကျောင်းကြီးထွားမှုအကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောတမန်တော်များသည်ယေရှုနာမခံခြင်းနှင့်ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံတရားကိုသာဟောကြားခဲ့သည်။
 • ပထမနှင့်အစောပိုင်း ၂ ရာစုအတွင်းအစောဆုံးခရစ်ယာန်များသည်ယေရှုနာမ၌နှစ်ခြင်းခံသည်
 • အစောပိုင်းချာ့ခ်ျအဖေများကယေရှု၏နာမည်နှစ်ခြင်းခံခြင်းကိုလက်ခံသည် (Matt 28:19 ၏သုံးဆူပုံသေနည်းကိုအစားထိုးသည်)
 • Matt 28:19 ၏သုံးမျိုးစလုံးဖော်မြူလာသည်မဿဲအတွက်မူလဖြစ်နိုင်ဖွယ်မရှိသော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်ဟုခေတ်သစ်ပညာသင်ဆုကအခိုင်အမာဆိုသည်

Eusebius ၏အထောက်အထား

 • Eusebius Pamphili (သို့) Caesarea ၏ Eusebius ကိုအေဒီ ၂၇၀ ခန့်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးအေဒီ ၃၄၀ ခန့်တွင်သေဆုံးခဲ့သည်။
 •  ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏သမိုင်းကြောင်းတွင်လူသိအများဆုံးအရာကိုအကြွေးတင်နေသော Eusebius” (Dr. Westcott၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်း Canon ၏သမိုင်းကြောင်းအထွေထွေစစ်တမ်း၊ စာမျက်နှာ ၁၀၈).
 • “ ချာ့ခ်ျ၏အကြီးမြတ်ဆုံးဂရိဆရာ Eusebius နှင့်သူ၏ခေတ်ပညာတတ်ဓမ္မပညာရှင်အများစုသည်တမန်တော်များထံမှလာသောဓမ္မသစ်ကျမ်း၏သန့်ရှင်းသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရန်မဆုတ်မနစ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ Eusebius …သည်ရှေးလက်ရေးစာမူများပေါ်တွင်သာလုံး ၀ မှီခိုနေသည်”Christadelphian Monatshefte ၌သြဂုတ် ၁၉၂၃၊ ပြည်ပဧည့်သည်၊ ဇွန်လ ၁၉၂၄)
 • “ ပါလက်စတိုင်းရှိ Caesarea ၏ဆရာတော်၊ Eusebius Pamphilius၊ စာဖတ်ခြင်းနှင့်ပညာအမြော်အမြင်ကြီးမားသူ၊ သာသနာ့သမိုင်း၌သူ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများဖြင့်မသေနိုင်သောကျော်ကြားမှုကိုရရှိခဲ့သောသူသည်ဘာသာရေးအာဇာနည်သမိုင်းကြောင်းနှင့်အခြားဘာသာရေးဆိုင်ရာလေ့လာသင်ယူမှုကဏ္inများ၌… Caesarea ရှိလေ့လာသင်ယူပြီးဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူ Pamphilius နှင့် Eusebius သည်သူ၏ကျယ်ပြန့်သောသင်ယူမှုသိုလှောင်ရာမှထိုတွင်ကျယ်ပြန့်သောစာကြည့်တိုက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ (JL Mosheim၊ အယ်ဒီတာ့အာဘော်အောက်ခြေ).
 • သူ၏စာကြည့်တိုက်တွင် Eusebius သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာကြည့်တိုက်များတွင်ယခုထက်နှစ်နှစ်ခန့်ပိုကြီးသောခရစ်ဝင်ကျမ်းများ၏ codices များကိုရေးလေ့ရှိသည်” (The Hibbert ဂျာနယ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၁၉၀၂)
 • Eusebius သည်မဿဲစာအုပ်၏မူရင်းမဿဲနှင့်အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည့်မပြောင်းလဲသောမဿဲစာအုပ်၏မျက်မြင်သက်သေဖြစ်ခဲ့သည်။
 • Eusebius သည် Caesarea ရှိသူ၏စာကြည့်တိုက်၌ရှိခဲ့သောမဿဲ၏အစောပိုင်းစာအုပ်ကိုကိုးကားသည်။ မဿဲ ၂၈:၁၉ ၌မူရင်းတပည့်တော်များအားယေရှု၏တကယ့်စကားများကို Eusebius ကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးသည် -“ စကားတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံးအသံဖြင့်မိန့်တော်မူသည်။ ငါမှာထားသမျှသောအရာမှန်သမျှ
 • Eusebius သည်ပါလက်စတိုင်းရှိ Caesarea တွင်သူ၏ယခင် Pamphilus ထံမှအမွေခံခဲ့သော MSS ဖြစ်ပြီးအချို့မှာအနည်းဆုံးနှစ်ခြင်း (သို့) ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။ ဤအရာသည် Eusebius တွေ့ရှိသောစာသားများဖြစ်သဖြင့်သူမမွေးဖွားမီနှစ်ပေါင်းငါးဆယ်မှတစ်ရာ့ငါးဆယ်အထိစုဆောင်းခဲ့သောရှေးစာလုံးများ (FC Conybeare, Hibbert Journal, 1902, p 105)

Eusebius (အေဒီ 300-336) မှကိုးကားချက်များ

ဧဝံဂေလိတရားသက်သေ (the Demonstratio Evangelica)

စာအုပ် III၊ အခန်း ၇၊ ၁၃၆ (ကြော်ငြာ)၊ p ၁၅၇

“ သို့သော်ယေရှု၏တပည့်များသည်ဤကဲ့သို့ပြောရန်သို့မဟုတ်စဉ်းစားရန်ဖြစ်နိုင်ချေများရှိသော်လည်းဆရာကသူတို့၏အခက်အခဲများကို“ ငါ့နာမ၌” အောင်ပွဲခံသင့်သည်ဟုဆိုကာစကားစုတစ်ခု ထပ်၍ ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ တမန်တော်က“ ဘုရားသခင်ပေးတော်မူပြီ သူသည်နာမည်အားလုံး၏အထက်တွင်ရှိသောနာမည်တစ်ခုဖြစ်သည်, ထို ယေရှု၏နာမ၌ ဒူးထောက်သူတိုင်း၊ ကောင်းကင်၌ရှိသောအရာ၊ မြေကြီး၌ရှိသောအရာတို့၊ မြေကြီးအောက်၌ရှိသောအရာတို့ကို၎င်း၊ ဦး ညွှတ်သင့်သည်” ဟုတပည့်တော်များအားမိန့်တော်မူစဉ်လူအုပ်မှဖုံးကွယ်ထားတော်မူသောတန်ခိုးပါဝါကိုပြတော်မူသည်။သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကိုတပည့်ဖြစ်စေ ငါ့နာမ၌။ ” သူကပြောသောအခါအနာဂတ်ကိုလည်းအတိအကျတိကျစွာခန့်မှန်းသည် -“ ဒီဧဝံဂေလိတရားအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကို ဦး စွာတရားဟောရမယ်၊ လူမျိုးအားလုံးအတွက်သက်သေဖြစ်ရမယ်။ ”

စာအုပ် III, အခန်း 6, 132 (က), p ။ ၁၅၂

စကားတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံးအသံဖြင့်တပည့်တော်များအားမိန့်တော်မူသည်။သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကိုတပည့်ဖြစ်စေ ငါ့နာမ၌ငါမင်းကိုမိန့်မှာသမျှကိုစောင့်ထိန်းဖို့သူတို့ကိုသင်ပေးပါ။ ”

စာအုပ် III၊ အခန်း ၇၊ ၁၃၈ (ဂ)၊ စ။ ၁၅၉

ကျွန်ုပ်၏ခြေလှမ်းများကိုနောက်ပြန်လှည့်ရန်မဆန့်ကျင်ဘဲ၊ သူတို့၏အကြောင်းအရင်းကိုရှာဖွေရန်၊ သူတို့၏ရဲရင့်သောစွန့်စားမှု၌သာအောင်မြင်နိုင်ခဲ့သည်၊ မြင့်မြတ်သောတန်ခိုး၊ လူထက် သာ၍ အားကြီးသောသူနှင့်သူ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ဖြင့်အောင်မြင်နိုင်ကြောင်းဝန်ခံသည်။ သူတို့ကို; “လူမျိုးအပေါင်း၏တပည့်ဖြစ်စေ ငါ့နာမ၌။ "

စာအုပ် IX၊ အခန်း ၁၁၊ ၄၄၅ (ဂ)၊ p ၁၇၅

ပြီးတော့သူတို့ငြင်းပယ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့တပည့်တွေကိုခေါ်တယ်။သင်တို့ သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကိုတပည့်ဖြစ်စေကြလော့ ငါ့နာမ၌။ "

ဘုရားကျောင်းသမိုင်း

စာအုပ် III၊ အခန်း ၅

“…သို့သော် ဖျက်ဆီးခြင်းအလို့ငှာ အဆက်မပြတ် ကြံစည်၍ ယုဒပြည်မှ နှင်ထုတ်ခြင်း ခံရသော တမန်တော်များ သည် ဧဝံဂေလိတရား တော်ကို အားကိုး၍ လူမျိုးတကာ အရပ်ရပ်သို့ သွားကြသည်။ ခရစ်တော်က၊ သွား၍ ငါ့နာမကို အမှီပြု၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့်ဖြစ်စေဟု မိန့်တော်မူ၏။"

မဿဲ ၂၈:၁၉ နှင့် ပတ်သက်၍ ကျမ်းစာအောက်ခြေမှတ်ချက်များ

ဂျေရုဆလင်သမ္မာကျမ်းစာ၊ ၁၉၆၆

ဤဖော်မြူလာ၏ပြည့်စုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဤပုံသေနည်းသည်ဖြစ်နိုင်သည်၊ ရှေး ဦး အသိုင်းအဝိုင်းတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော liturgical အသုံးပြုပုံကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်မရ။ တမန်တော်များသည်“ ယေရှု၏နာမ၌နှစ်ခြင်းခံခြင်း” အကြောင်းပြောခဲ့သည်ကိုသတိရပါလိမ့်မည်။

Standard Revised Standard Version အသစ်

ခေတ်သစ်ဝေဖန်သူများကဆိုကြသည် ဤပုံသေနည်းသည်ယေရှုအားလွဲမှားစွာဖော်ပြပြီး၎င်းသည်နောက်ပိုင်း (ကက်သလစ်) ဘုရားကျောင်းအစဉ်အလာကိုကိုယ်စားပြုသည်တမန်တော်ကျမ်း (သို့မဟုတ်သမ္မာကျမ်းစာမှမည်သည့်စာအုပ်) ၌မျှဗတ္တိဇံကိုသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဟူသောအမည်ဖြင့်နှစ်ခြင်းခံသည်။

James Moffett ၏ဓမ္မသစ်ဘာသာပြန်ချက်

ဤ (သုံးပါးတစ်ဆူ) ပုံသေနည်းသည်၎င်း၏စကားအသုံးအနှုန်းပြည့်စုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ (ကက်သလစ်) liturgical use ၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ရှေး ဦး (ကက်သလစ်) အသိုင်းအဝိုင်းတွင်နောက်ပိုင်းတွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတမန်တော်များသည်“ ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံပေးသည်” ဟုပြောခဲ့သည်ကိုသတိရလိမ့်မည်။

နိုင်ငံတကာအဆင့်သမ္မာကျမ်းစာစွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ၊ ၄၊ စာမျက်နှာ ၂၆၃၇

“ မဿဲ ၂၈:၁၉ သည်အထူးသဖြင့်ကျမ်းဂန်များသာဖြစ်သည် နောက်ပိုင်းတွင်သာသနာပအခြေအနေ၊ ၎င်း၏စကြဝာဝါဒသည်အစောပိုင်းခရစ်ယာန်သမိုင်း၏ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူပုံစံသည် (ယေရှု၏နှုတ်တော်မှ) ဖြစ်သည်။။ "

Tyndale ဓမ္မသစ်ကျမ်းဝေဖန်ချက်များ၊ စာမျက်နှာ ၂၇၅

“ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၏နာမ၌ပါသောစကားများသည်ယေရှု၏ ipsissima verba (အတိအကျစကားလုံးများ) မဟုတ်သော်လည်းမကြာခဏအတည်ပြုခဲ့သည်။နောက်ပိုင်းတွင် liturgical ထပ်တိုးသည်။ "

ခရစ်တော်နှင့်ခရစ်ဝင်ကျမ်းများ၊ J Hastings၊ ၁၉၀၆၊ စာမျက်နှာ ၁၇၀

Matt ၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအမိန့်ကိုသံသယရှိသလား။ ၂၈:၁၉ ကိုယေရှုပြောသည့်အတိုင်းလက်ခံနိုင်သည်မရ။ သို့သော်ယေရှု၏ပါးစပ်၌သုံးပါးတစ်ဆူပုံသေနည်းသည်သေချာပေါက်မမျှော်လင့်ပါ။

Britannica စွယ်စုံကျမ်း၊ ၁၁ ကြိမ်မြောက်၊ အတွဲ ၃၊ စာမျက်နှာ ၃၆၅

"ဗတ္တိဇံကိုယေရှု၏နာမမှဒုတိယရာစု၌အဖေ၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟူသောစကားလုံးများသို့ပြောင်းခဲ့သည်။ "

The Anchor သမ္မာကျမ်းစာအဘိဓာန်၊ အတွဲ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ စာမျက်နှာ ၁၊ ၅၈၅

“ သမိုင်းပုစ္ဆာကိုမဿဲ ၂၈:၁၉ ကမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်၊ ပညာရှင်တို့၏သဘောတူညီမှုအရ၎င်းသည်ယေရှု၏စစ်မှန်သောစကားမဟုတ်ပါ"

၁၉၆၂ ခုနှစ်သမ္မာကျမ်းစာစကားပြန်အဘိဓာန်၊ စာမျက်နှာ ၃၅၁

မဿဲ ၂၈:၁၉“ …သည်စာအရေးအသားနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားခဲ့ကြသော်လည်းပညာရှင်များစွာ၏အမြင်၌ထိုစကားများကိုမဿဲ၏စစ်မှန်သောစာသား၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်သေးသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့သခင်ယေရှုရဲ့ ipsissima verba ဖြစ်မလားဆိုတာသံသယဖြစ်စရာအများကြီးရှိတယ်။ တမန်တော် ၂:၃၈ ၏အထောက်အထားများ၊ 2:38 (cf. 10:48; 8: 16), Gal မှထောက်ခံသည်။ ၃:၂၇; ရောမ ၆: ၃၊ အစောပိုင်းခရစ်ယာန်ဘာသာ၌နှစ်ခြင်းခံခြင်းကိုသုံးကြိမ်အမည်မဟုတ်ဘဲ“ ယေရှုခရစ်၏နာမ၌” သို့မဟုတ်“ သခင်ယေရှု၏နာမ၌တည်စေခြင်း” ဟုအကြံပြုသည်။။ ” ဤအရာသည်မဿဲအဆုံး၌စာပိုဒ်၏သီးခြားညွှန်ကြားချက်များနှင့်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းရန်ခက်ခဲသည်။ ”

သမ္မာကျမ်းစာအဘိဓာန်၊ ၁၉၄၇၊ စာမျက်နှာ ၈၃

“ နှစ်ခြင်းခံခြင်း၏အလေ့အကျင့်၏ဖွဲ့စည်းမှုကိုမဿဲ ၂၈:၁၉ တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောခရစ်တော်၏စကားများကိုခြေရာခံရန်အစဉ်အလာရှိသည်။ ဒါပေမယ့် ဤကျမ်းပိုဒ်၏စစ်မှန်မှုကိုသမိုင်းကြောင်းနှင့်စာသားအခြေခံများပေါ်တွင်စိန်ခေါ်ခဲ့သည်မရ။ ဤနေရာတွင်သုံးဆူနာမ်၏ဖော်မြူလာကိုအသိအမှတ်ပြုရမည်၊ ရှေး ဦး ဘုရားကျောင်းကအလုပ်ခန့်ပုံမရဘူး"

မဿဲ ၂၈:၁၉ နှင့်ဗတ္တိဇံနှင့် ပတ်သက်၍ အပိုဆောင်းကိုးကားချက်များ

ဓမ္မသစ်ကျမ်းဝေဖန်ရေးသမိုင်း၊ Conybeare၊ ၁၉၁၀၊ စာမျက်နှာ ၉၈-၁၀၂၊ ၁၁၁-၁၁၂

“ ထို့ကြောင့်၊ Eusebius သည်သူ၏ယခင် Pamphilus၊ ပါလက်စတိုင်းရှိ Caesarea တွင်အမွေခံခဲ့သော MSS ကိုရှင်းလင်းစွာပြသခဲ့သည်၊ အချို့မှာအနည်းဆုံးနှစ်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်အဘ၊ သား၊ သန့်ရှင်းခြင်းအကြောင်းမပါ ၀ င်ပါ။ တစ္ဆေ။ ”

ဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏သန့်ရှင်းသောကျမ်းစာများအပေါ်နိုင်ငံတကာဝေဖန်သုံးသပ်ချက်၊ S. ယာဉ်မောင်း၊ A. Plummer, C. Briggs; စိန့်မဿဲတတိယထုတ်ဝေမှု၊ ၁၉၁၂ ခုနှစ်၊ စာမျက်နှာ ၃၀၇-၃၀၈ ၏အရေးပါသော၊

“ Eusebius သည်ဤတိုတောင်းသောပုံစံ၌မကြာခဏကိုးကားသည်၊ ၎င်းကိုမကြာခဏစကားများလွန်းစေသောဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းအရင်းများကိုတီထွင်ခြင်းထက်၊ ဧဝံဂေလိတရား၏စကားကိုကိုးကားရန်လွယ်ကူသည်ဟုယူဆရန်လွယ်ကူသည်။ အကယ်၍ ငါတို့သည်သူ၏တိုတောင်းသောပုံစံသည် MSS တွင်လက်ရှိရှိနေခဲ့သည်ဟုဆိုပါစို့။ ဧဝံဂေလိတရား၏ခန့်မှန်းချက်သည်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၏မူလစာသားဖြစ်နိုင်ချေများစွာရှိသည်၊ နောက်ပိုင်းရာစုနှစ်များ၌“ နှစ်ခြင်းခံခြင်း…ဝိညာဉ်” ဟူသောအတိုသည်“ ငါ့နာမ၌” မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းမှရရှိသောဤအမျိုးအစားကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်ကူးယူသူများနှင့်ဘာသာပြန်သူများကအလွန်လျင်မြန်စွာလက်ခံလိမ့်မည်။ ” 

သမ္မာကျမ်းစာ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ Hastings အဘိဓာန်၊ စာမျက်နှာ ၁၀၁၅

“ NT ၌သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူစာသားသည် Mt 28: 19 ၌ဗတ္တိဇံဖော်မြူလာဖြစ်သည်…ဤရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှောင်းပိုင်းတွင်အခြားမည်သည့်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၌မဆို၊ NT တွင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတွေ့ရသည်ဟုပညာရှင်အချို့ကမဿဲသို့ဘာသာပြန်ဆိုမှုအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ တပည့်ဖြစ်စေခြင်း၏စိတ်ကူးသည်၎င်းတို့အားသွန်သင်ရာတွင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်ကိုထောက်ပြသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်း၏ Trinitarian ပုံသေနည်းနှင့်နှစ်ခြင်းခံခြင်းဆိုင်ရာကြားဝင်ရည်ညွှန်းချက်သည်နောက်ပိုင်းတွင်ထိုစကား၌ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏နာမ (Eusebius) ၏ (ရှေး) စာသား၏ပုံစံ (ထောက်ခံသူ) သည်အချို့ထောက်ခံသူများရှိခဲ့သည်။ Trinitarian ပုံသေနည်းကိုယနေ့ခေတ် Matthew စာအုပ်တွင်တွေ့ရှိသော်လည်း၎င်းသည်ယေရှု၏သမိုင်းသွန်သင်ချက်တွင်၎င်း၏အရင်းအမြစ်ကိုအာမမခံနိုင်ပါ။ (Trinitarian) ပုံသေနည်းကိုအစောပိုင်း (ကက်သလစ်) ခရစ်ယာန်၊ ဆီးရီးယား၊ ပါလက်စတိုင်း၊ နှစ်ခြင်းသုံးခြင်း (cf Didache 7: 1-4) နှင့် (ကက်သလစ်) ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏သွန်သင်ချက်အကျဉ်းချုပ်အဖြစ် ဘုရားသခင်၊ ခရစ်တော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်…”

နှုတ်ကပတ်တော်သမ္မာကျမ်းစာဝေဖန်ချက်၊ Vol 33B, Matthew 14-28; Donald A. Hagner၊ ၁၉၇၅၊ စာမျက်နှာ ၈၈၇-၈၈၈

“ နှစ်ဆယ့်သုံးကြိမ်အမည် (အလွန်ဆုံးသုံးပါးတစ်ဆူဝါဒ) သာဖြစ်ပြီးနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာကိုလုပ်ဆောင်မည့်သူသည်ယနေ့ခေတ်ဧဝံဂေလိဆရာများ၏ဗျည်းကိုတောက်လောင်စေသောစကားတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသိသာထင်ရှားသည်။ ။ ့ ၇.၁) ။ Nicene Eusebian ပုံစံဖြင့်မျက်မြင်တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်း၏မူရင်းပုံစံ၌စာသားက“ ငါ့နာမကိုအမှီ ပြု၍ တပည့်ဖြစ်စေကြလော့” ဟူသောစာသားကိုဖတ်ပါ။ ဤတိုတောင်းသောဖတ်ခြင်းသည်ကျမ်းပိုဒ်၏ symmetrical rhythm ကိုထိန်းသိမ်းပေးသည်၊ triadic ဖော်မြူလာသည်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်နှင့်အမျှအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် Kosmala ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းခရစ်ယာန်တရားဟောရာတွင်“ ယေရှု၏နာမ” ၏အရေးပါပုံ၊ ဟေရှာယလူမျိုးများ၏မျှော်လင့်ချက်ကိုရည်ညွှန်းလျက်“ သူ၏နာမ၌နှစ်ခြင်းခံခြင်းအလေ့အကျင့်” နှင့်“ သူ့နာမ၌တစ်ထပ်တည်းကျခြင်း” ၁၂: ၁၈-၂၁ တွင်မဿဲ၏ကိုးကားချက် ၄၂: ၄ ခ၊ Carson သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျမ်းပိုဒ်ကိုမှန်ကန်စွာမှတ်သားသည်နှင့်အမျှ“ ငါတို့မှာယေရှုရဲ့ ipsissima verba ရှိတယ်ဆိုတာအထောက်အထားမရှိဘူး” (၅၉၈) ။ တမန်တော်များ၏ဇာတ်ကြောင်းသည်ဗတ္တိဇံခံရာတွင်“ ယေရှုခရစ်” ဟူသောအမည်ကိုသာအသုံးပြုသည်ကိုသတိပြုပါ (တမန်တော် ၂:၃၈; ၈:၁၆; ၁၀:၄၈; ၁၉: ၅; ရော။ သို့တည်းမဟုတ်“ သခင်ယေရှု” (တမန်တော် ၈:၁၆; ၁၉: ၅)

ဘာသာရေးဗဟုသုတဆိုင်ရာ Schaff-Herzog စွယ်စုံကျမ်း၊ စာမျက်နှာ ၄၃၅

“ သို့သော်ယေရှုသည်သူ၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပြီးနောက်ဤသုံးပါးတစ်ဆူနှစ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပေးတော်မမူနိုင်ပါ။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံတစ်ခုတည်းသာသိသည် (တမန်တော် ၂:၃၈; ၈:၁၆; ၁၀:၄၃; ၁၉: ၅; ဂလ။ ၃:၂၇; ရော။ ၆: ၃; ၁ ကော။ ၁: ၁၃- ၁၅) ဒုတိယနှင့်တတိယရာစုများတွင်ပင်ဖြစ်ပေါ်ဆဲဖြစ်ပြီး Trinitarian formula သည် Matt ၌သာဖြစ်ပေါ်သည်။ ၂၈:၁၉၊ ထို့နောက် (Didache 2: 38 နှင့် Justin, Apol) တို့တွင်တစ်ဖန်သာ 8: 16 …နောက်ဆုံးတွင်ပုံသေနည်း၏ထူးခြားသော liturgical character သည်ထူးဆန်းသည်။ Matt ၏တရားဝင်စစ်မှန်မှုကိုဖော်ကျူးရန်သခင်ယေရှု၏နည်းလမ်းမဟုတ်ပါ။ ၂၈:၁၉ တွင်အငြင်းပွားရမည်။ ”

ဘာသာရေးနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစွယ်စုံကျမ်း

မဿဲ ၂၈:၁၉ နှင့်အညီ၎င်းသည်၎င်းသည်အစဉ်အလာ (သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ) အမြင်အတွက်အဓိကသက်သေဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အငြင်းပွားစရာမရှိလျှင်၎င်းသည်အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည်စာသားဝေဖန်မှု၊ စာပေဝေဖန်မှုနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာဝေဖန်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အလားတူစွယ်စုံကျမ်းတွင်ဤသို့ထပ်ဆင့်ဖော်ပြသည် -“ ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏တိတ်ဆိတ်မှုကိုရှင်းလင်းသောရှင်းလင်းချက်နှင့်တမန်တော်နှင့်ပေါလုတို့တွင်အခြား (ယေရှုနာမ) ပုံသေနည်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဤအခြားပုံသေနည်းသည်အစောပိုင်းနှင့်သုံးချက်ဖြစ်သည်။ ဖော်မြူလာသည်နောက်မှထပ်ဖြည့်သည်။ ”

ဂျေရုဆလင်သမ္မာကျမ်းစာ၊ ပညာရှင်ကက်သလစ်လက်ရာ

“ ဤပုံသေနည်း (Triune Matthew 28:19) သည်၎င်း၏ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည့်စုံမှုသည်ရှေး ဦး (ကက်သလစ်) အသိုင်းအဝိုင်းတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော (လူလုပ်) ဘုရားဝတ်ပြုမှုအသုံးပြုမှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ တမန်တော်များသည်“ ယေရှု၏နာမ၌” နှစ်ခြင်းခံခြင်းအကြောင်းပြောသောအခါသတိရလိမ့်မည်။

နိုင်ငံတကာစံကျမ်းစာစွယ်စုံကျမ်း၊ James Orr၊ ၁၉၄၆၊ စာမျက်နှာ ၃၉၈

“ Feine (PER3, XIX, 396 f) နှင့် Kattenbusch (Sch-Herz, I, 435 f ။ ) တို့ကမဿဲ ၂၈:၁၉ တွင်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူဖော်မြူလာသည်လျှို့ဝှက်ထားသည်ဟုငြင်းခုံသည်။ သို့မဟုတ်တမန်တော်များ၏စာများ”

ချာ့ခ်ျအဖေများ၏ဒဿန၊ Vol ။ Harry Austryn Wolfson၊ ၁၉၆၄၊ စာမျက်နှာ ၁၄၃

ခြုံငုံသုံးသပ်ရလျှင်ပညာသင်ဆုသည်ယေရှုအားသုံးလပတ်ဗတ္တိဇံဖော်မြူလာ၏ရိုးရာထည့်သွင်းမှုကိုငြင်းပယ်ပြီး၎င်းကိုနောက်ပိုင်းဇာစ်မြစ်အဖြစ်မှတ်ယူသည်။ သို့ဖြစ်၍ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာဖော်မြူလာသည်မူလတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါ ၀ င်သည်နှင့်၎င်း၏သုံးပုံတစ်ပုံပုံစံသို့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာသည်မှာသေချာသည်။

GR Beasley-Murray, ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌နှစ်ခြင်းခံခြင်း၊ Grand Rapids: Eerdmans, 1962, စာမျက်နှာ 83

“ ကောင်းကင်၌၎င်း၊ မြေကြီးပေါ်၌ရှိသမျှသောအခွင့်အာဏာကိုငါပေးပြီ” ဟူသောအကျိုးဆက်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားမျှော်လင့်ရန်မှာ“ ငါ သွား၍ လူမျိုးတကာတို့၌ငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျက်ငါ့နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့။ ” အမှန်အားဖြင့်ပထမနှင့်တတိယအပိုဒ်များသည်အရေးကြီးသည့်အရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် liturgical အစဉ်အလာ၏အကျိုးစီးပွားအတွက်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူပုံစံကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။

ကက်သလစ်စွယ်စုံကျမ်း၊ ဒုတိယ၊ ၁၉၁၃၊ နှစ်ခြင်း

ခရစ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခိုင်လုံစွာကျင်းပခဲ့သလားဟူသောမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာများရှိနေကြောင်းစာရေးသူဝန်ခံသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းရှိစာသားများသည်ဤအခက်အခဲကိုဖြစ်စေသည်ဟုသူတို့အသိအမှတ်ပြုသည်။ တမန်တော်မင်းသား၏ရှင်းလင်းပြတ်သားသောအမိန့်ကိုသူတို့ကဖော်ပြသည် -“ သင်တို့အပြစ်များလွှတ်ခြင်းအလို့ငှာယေရှုခရစ်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြလော့။ …ဤကျမ်းချက်များကြောင့်တမန်တော်အချို့ကခရစ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံယူကြသည်။ စိန့်သောမတ်စ်၊ St. Peter Lombard နှင့် St. Victor of Hugh ကဲ့သို့သောအခြားစာရေးဆရာများသည်လည်းထိုကဲ့သို့နှစ်ခြင်းခံခြင်းသည်မှန်ကန်လိမ့်မည်၊ သို့သော်တမန်တော်များအတွက်တရား ၀ င်ကာလကိုမပြောပါ။

သူတို့ကဆက်လက်ဖော်ပြသည်မှာ“ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးစတီဖင် ၁ ၏အခွင့်အာဏာသည်ခရစ်တော်၏နာမ၌ပေးသောဗတ္တိဇံ၏မှန်ကန်မှုအတွက်စွပ်စွဲခြင်းဖြစ်သည်။ စိန့် Cyprian က (Ep ။ ad Jubaian) ကဤပုပ်ရဟန်းမင်းအားယေရှုခရစ်၏နာမ၌ပေးထားသည့်ခိုင်လုံသောနှစ်ခြင်းခံကြောင်းအားလုံးကိုကြေငြာသည်။ ပိုခက်သည်။ ၊ VIII) ၌တမန်တော်များ၏တမန်တော်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ခဲ့သည့်အတိုင်းသန့်ရှင်းသောသုံးပါးတစ်ဆူ (သို့) ခရစ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံထိုက်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။

Joseph Ratzinger (ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Benedict XVI) ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုနိဒါန်း: ၁၉၆၈ ခုနှစ်ထုတ်ဝေမှု၊ စာမျက်နှာ ၈၂၊ ၈၃

“ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်သက်ဝင်မှု၏အခြေခံပုံစံသည်နှစ်ခြင်းခံခြင်းအခမ်းအနားနှင့် ဆက်စပ်၍ ဒုတိယရာစုနှင့်တတိယရာစုများအတွင်းပုံသဏ္န်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏မူလနေရာနှင့် ပတ်သက်၍ စာ (မဿဲ ၂၈:၁၉) သည်ရောမမြို့မှလာသည်။

Wilhelm Bousset၊ Kyrios ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ စာမျက်နှာ ၂၉၅

“ ရိုးရှင်းသောနှစ်ခြင်းမင်္ဂလာဖော်မြူလာပုံစံကိုကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ဝေခြင်းအတွက်သက်သေသည်ဒုတိယရာစုသို့မဿဲ ၂၈:၁၉ ၌ပင်သုံးပါးပေါင်းဖော်မြူလာကိုနောက်ပိုင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ”

ခရစ်တော်အတွက်၊ Tom Harpur၊ စာမျက်နှာ ၁၀၃

“ ရှေးရိုးစွဲပညာရှင်အများစု မှလွဲ၍ အနည်းဆုံးဤအမိန့်၏နောက်ဆုံးအပိုင်း (မဿဲ ၂၈:၁၉ တွင်ပါသောအပိုင်း) ကိုနောက်ပိုင်းတွင်ထည့်သွင်းသည်ကိုသဘောတူသည်။ [Trinitarian] ပုံသေနည်းသည်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မျှမတွေ့ရပါ၊ အစောဆုံးချာ့ခ်ျသည်ဤစကားလုံးများကို သုံး၍ လူများအားဗတ္တိဇံမပေးခဲ့ကြောင်း (ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ကျန်) မှသာကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၏) ဗတ္တိဇံသည်ယေရှုတစ် ဦး တည်း၏နာမ၌ "သို့" သို့ "၌" ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အပိုဒ်ငယ်သည်“ ငါ့နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး” ဟုစောဒကတက်ခဲ့ပြီး၎င်းနောက် [နောက်ပိုင်းကက်သလစ်သုံးပါးတစ်ဆူ] အယူဝါဒ၌အလုပ်လုပ်ရန်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ အမှန်အားဖြင့်၊ ၁၉ ရာစုမှဂျာမန်ဝေဖန်ပညာရှင်များနှင့် Unitarians တို့၏ပထမအမြင်သည် Peake ၏ဝေဖန်ချက်ကိုပထမဆုံးထုတ်ဝေသောအခါ ၁၉၁၉ ခုနှစ်၌ပင်တိုင်ပညာသင်ဆုလက်ခံသည့်အနေအထားအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ရက်ပေါင်း (အေဒီ ၃၃) သည်ဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ (သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ) ပညတ်ကိုသူတို့သိခဲ့လျှင်ပင်မလိုက်နာခဲ့ပေ။ သုံးဆူ [သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ] အမည်၌နှစ်ခြင်းခံရန်အမိန့်သည်နှောင်းပိုင်းအယူဝါဒဆိုင်ရာချဲ့ထွင်မှုဖြစ်သည်။ ”

ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသမိုင်း၊ Williston Walker၊ ၁၉၅၃၊ စာမျက်နှာ ၆၃၊ ၉၅

“ အစောပိုင်းတပည့်များနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်နှစ်ခြင်းခံခြင်းသည်“ ယေရှုခရစ်၏နာမ၌” မဿဲ ၂၈:၁၉ ၌ခရစ်တော်၏အမိန့်တော်မှတပါးဓမ္မသစ်ကျမ်း၌သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုမဖော်ပြထားပါ။ သို့သော်ထိုစာသားသည်စောစောက (ဒါပေမယ့်မူရင်းမဟုတ်ပါ) ။ ၎င်းသည်တမန်တော်များ၏ယုံကြည်ချက်ကိုအခြေခံသည်၊ သင်ကြားမှု (သို့မဟုတ် Didache) နှင့် Justin တို့၌မှတ်တမ်းတင်ထားသောအလေ့အကျင့်ကိုအခြေခံသည်။ တတိယရာစုခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များသည်အစောပိုင်းပုံစံကိုအသိအမှတ်ပြုထိန်းသိမ်းထားပြီးရောမ၌အနည်းဆုံးခရစ်တော်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုဆရာတော်စတီဖင် (၂၅၄-၂၅၇) လက်ထက် မှစ၍ မမှန်ဟုယူဆသည်။ ”

ဘာသာတရား၏အာဏာပိုင်နေရာ၊ James Martineau၊ ၁၉၀၅၊ စာမျက်နှာ ၅၆၈

“ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြီးမှာသူကတမန်တော်တွေကိုတာဝန်ပေးပြီးတိုင်းနိုင်ငံအားလုံးမှာသွားပြီးနှစ်ခြင်းပေးဖို့ပြောထားတယ်။ (မဿဲ ၂၈:၁၉) နောက်ရာစုမှာသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူသုံးဘာသာစကားနဲ့ပြောပြီးငါတို့ကိုသစ္စာဖောက်ဖို့ငါတို့ကိုပြောခဲ့တယ်။ သာသနာပြုအယ်ဒီတာ၊ ဧဝံဂေလိဆရာမဟုတ်၊ တည်ထောင်သူကိုယ်တိုင်ထက်အများကြီးနည်းသည်ကိုကြည့်ပါ။ “ နှစ်ဆယ့်တစ်တမန်တော်များသွန်သင်ခြင်း” (ch ။ ၇: ၁၊၃ The Oldest Church Manuel, ed ။ Philip Schaff, 28) နှင့် Justin ၏ပထမဆုံးတောင်းပန်ခြင်း (Apol ။ i) ၆၁။) ဒုတိယရာစုအလယ်လောက်တွင်၊ နှင့်ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်အကြာတွင် Cyprian သည် "ခရစ်တော်ယေရှု၌နှစ်ခြင်းခံသော" သို့မဟုတ် "သခင်ယေရှု၏နာမ" ဟူသောအသုံးအနှုန်းဟောင်းကိုသုံးရန်လိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ။ ” (ဂလ။ ၃:၂၇; တမန်တော် ၁၉: ၅; ၁၀:၄၈ ။ Cyprian Ep ။ 19, 7-1,3, တိုတောင်းသောပုံစံကိုသုံးနေသေးသူများကိုပြောင်းပေးရန်လိုအပ်သည်။ ) ပေါလ်တစ်ယောက်တည်းသာတမန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ သူသည်နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ “ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝလျက်” သူသည်“ ယေရှုခရစ်” ၌ရိုးရှင်းစွာနှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ (ရော။ ၆: ၃) သို့ရာတွင်သမိုင်းမပါသည့်သုံးကိုယ်ရေးကိုယ်တာပုံစံကိုခရစ်ယာန်ဘောင်ရှိဘုရားရှိခိုးကျောင်းတိုင်းနီးပါးတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပြီး၊ အကယ်၍ မင်းကအဲဒါကိုမင်းအပေါ်မှာအသံထွက်မထားခဲ့ရင်သာသနာအာဏာပိုင်တွေကမင်းကိုနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်။ သာသနာပလူအဖြစ်နှင့်သင်၏အသက်တာ၌ခရစ်ယာန်အသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိသလိုမင်းသေဆုံးခြင်း၌ခရစ်ယာန်သင်္ဂြိုလ်ခြင်းကိုလည်းသဘောတူမည်မဟုတ်။ ၎င်းသည်တမန်တော်တစ် ဦး ပြုလုပ်သောမှတ်တမ်းတင်ထားသောနှစ်ခြင်းတိုင်းကိုတရားမ ၀ င်ဟုရှုတ်ချမည့်စည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကြောင်းမူကား၊ တမန်တော်ကျမ်းကိုယုံကြည်လျှင်မလွှဲမရှောင်သာအသုံးပြုခြင်းသည်“ ခရစ်တော်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံ” (တမန်တော် ၂ း ၃၈) မဟုတ်ဘဲ“ အဘ၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ဖြစ်သည်။ ။ ”

သမ္မာကျမ်းစာရှိ Peake ၏မှတ်ချက်၊ ၁၉၂၉၊ စာမျက်နှာ ၇၂၃

မဿဲ ၂၈:၁၉၊ “ ပထမနေ့၏အသင်းတော်သည်ဤအမိန့်ကိုသိခဲ့လျှင်ပင်ဤကမ္ဘာအနှံ့အမိန့်ကိုမလိုက်နာခဲ့ပေ။ သုံးကြိမ်အမည်၌နှစ်ခြင်းခံရန်အမိန့်သည်နှောင်းပိုင်းအယူဝါဒချဲ့ထွင်မှုဖြစ်သည်။ “ ဗတ္တိဇံ…ဝိညာဉ်” ဆိုသောစကားအစား“ ငါ့နာမ၌” ဟုရိုးရှင်းစွာဖတ်သင့်သည်။

Edmund Schlink၊ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ စာမျက်နှာ ၂၈

“ ၎င်း၏မဿဲ ၂၈:၁၉ ပုံစံ၌နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာအမိန့်သည်ခရစ်ယာန်နှစ်ခြင်း၏သမိုင်းဇစ်မြစ်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အနည်းဆုံးတော့စာသားကို [ကက်သလစ်] ဘုရားကျောင်းကချဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ပို့ခဲ့တာလို့ယူဆရမယ်။ ”

Dogma ၏သမိုင်း၊ Vol ။ ၁၊ Adolph Harnack၊ ၁၉၅၈၊ စာမျက်နှာ ၇၉

“ တမန်တော်ခေတ်၌ဗတ္တိဇံသည်သခင်ယေရှု၏နာမ၌ (၁ ကော ၁ း ၁၃၊ တမန်တော် ၁၉: ၅) ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ပုံသေနည်းပေါ်ထွက်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ”

သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်၊ ဗျာဂျွန် C Kststen၊ SVD၊ ကက်သလစ်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကုမ္ပဏီ၊ နယူးယောက်၊ NY; l973, စ။ ၁၆၄

“ ခရစ်တော်၌။ သမ္မာကျမ်းစာကခရစ်ယာန်များသည်ခရစ်တော်၌နှစ်ခြင်းခံသည် (နံပါတ် ၆) ဟုဆိုသည်။ သူတို့သည်ခရစ်တော်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ တမန်တော်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ (၂:၃၈; ၈:၁၆; ၁၀:၄၈; ၁၉: ၅) "ယေရှု၏နာမ (လူ)" ၌နှစ်ခြင်းခံခြင်းအကြောင်းပြောထားသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘာသာပြန်ဆိုချက်မှာ“ ယေရှု၏နာမ (လူ)” ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၄ ရာစု၌သာ“ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌” ပုံသေနည်းကိုဓလေ့ထုံးတမ်းဖြစ်လာသည်။

Didache ကော။

 • Didache ဘာသာပြန်သည်။ Didakhéသည်“ သွန်သင်ခြင်း” ကိုဆိုလိုသည်နှင့်တပါးအမျိုးသားများအားတမန်တော်တစ်ဆယ့်နှစ်ပါးအားဖြင့်သခင်ဘုရား၏သွန်သင်ချက်ဟုလည်းလူသိများသည်
 • ခေတ်သစ်ပညာရှင်အများစုကပထမရာစု (အေဒီ ၉၀ မှ ၁၂၂၀) ကိုရက်စွဲမပါသော်လည်းမူရင်းစာအုပ်၏မူရင်းရက်စွဲ၊ ရေးသားမှုနှင့်အထောက်အထားများကိုမသိရသေးပါ။
 • Didache ၏စာသားအတွက်အဓိကသက်သေခံချက်သည်အေဒီ (၁၀၅၆) Codex Hierosolymitanus (သို့) Codex H (၁၁၅၆) 
 • Codex H ကို Codex H နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်နှစ်ပေါင်း ၉၅၀ ခန့်အတွင်း Didache ကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်ဖြစ်နိုင်ချေအလွန်မြင့်မားသည်။
 • Didache သည်နောင်တရခြင်းနှင့်ခရစ်တော်၌ပုံဆောင်သေခြင်းတရားတို့ကြောင့်နှုတ်ဆိတ်နေသည်
 • Didache 7 ကဤသို့ဖော်ပြသည် -“ နှစ်ခြင်းခံခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်တို့နှစ်ခြင်းပေးရမည်။ ဤအရာများအားလုံးကိုပထမဆုံးရွတ်ဖတ်ပြီးအသက် (ရေ) စီးဆင်းနေသောခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ခြင်းပေးပါ။ သင်၌ရေမရှိလျှင်အခြားရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးလော့။ သင်အအေးမခံနိုင်လျှင်နွေးအောင်နေပါ။ သို့သော်မင်းမရှိလျှင် ဦး ခေါင်းပေါ်၌သုံးကြိမ်ရေလောင်း (ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမကိုအမှီ ပြု၍) ။
 • အတွင်းပိုင်းအထောက်အထားများသည် Didache 7 ကိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအဖြစ်ထောက်ပြသည်ဒါမှမဟုတ်နောက်မှထပ်တိုးမယ်။ မိတ်သဟာယနှင့်ပတ်သက်သော Didache 9 တွင်စာရေးဆရာက“ ဒါပေမယ့်ဒီ eucharistic ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုဘယ်သူမှမစားမသောက်ပါနဲ့၊ ဒါပေမယ့်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူတွေ သခင်ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏"(ဂရိစာသားသည်ယေရှုအတွက်ဂရိဖြစ်သည်" Iesous "ဟုဆိုသည်)
 • နှစ်ခြင်းခံခြင်းကိုအဖေ၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ခေါင်းစဉ်များဖြင့်လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်းပြောပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် Didache သည်သခင်ယေရှု၏နာမ၌နှစ်ခြင်းခံရန်လုံးဝလိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည် (ဆိုလိုသည်မှာ“ Iesous” - တမန်တော် ၂ း ၃၈ တွင်ပါသောဂရိစကားဖြစ်သည်။ တမန်တော် ၈:၁၆၊ တမန်တော် ၁၀:၄၈၊ တမန်တော် ၁၉: ၅) Tသူသည်သိသာထင်ရှားသောဆန့်ကျင်ဘက်တစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုပြီး Didache 7 သည်အပြန်အလှန်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟူသောအငြင်းပွားမှုကိုခိုင်လုံစေသည်။
 • ဒုတိယရာစုအစောပိုင်းတွင်ရေးဖွယ်ရှိသည့် Didache အတွင်း၌စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာအချို့ရှိနေသော်လည်း၎င်းသည် Didache သို့နောက်ပိုင်းဘာသာပြန်မှုများနှင့်ထုတ်ဝေမှုများသည်၎င်း၏အကြောင်းအရာများ၏မှန်ကန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာမရေရာကြောင်းသိသာထင်ရှားသည်။

Didache အပေါ်မှတ်ချက်များ

John S. Kloppenborg Verbin, Excavating Q, pp ။ ၁၃၄-၁၃၅

ဒုတိယရာစုနှစ်အစောပိုင်းခရစ်ယာန်တေးရေးအဖွဲ့ The Didache သည်“ နည်းလမ်းနှစ်ခု” အပိုင်း (အခန်း ၁-၆)၊ liturgical manual (၇-၁၀)၊ နယ်လှည့်ပရောဖက်များလက်ခံခြင်းဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များပါ ၀ င်သည်။ ၁၁-၁၅) နှင့်ကမ္ဘာပျက်အကျဉ်း (၁၆) ။ Mပုံစံကွဲ၊ အကြောင်းအရာကွဲလွဲမှုများအပြင်သံသယကင်းကင်းနှင့်သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုများရှိနေခြင်း၊ Didache သည်အ ၀ တ်တစ်ခုလုံးကိုမဖြတ်တောက်ခြင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပါ။ ယနေ့လွှမ်းမိုးသောရှုထောင့်သည်စာတမ်းကို redactor တစ် ဦး (သို့) နှစ် ဦး စလုံးမှစုစည်းထားသောလွတ်လပ်သော preredactional ယူနစ်များစွာပေါ်တွင်အခြေခံထားသည်။s (Neiderwimmer 1989: 64-70, ET 1998: 42-52) ။ “ နည်းလမ်းနှစ်ခု” အပိုင်းကိုအခြား“ နည်းလမ်းနှစ်ခု” စာရွက်စာတမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းက Didache 1-6 သည်၎င်းသည်အစုံလိုက်တည်းဖြတ်ခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ စာရွက်စာတမ်းသည်အဆင်သင့်အဖွဲ့အစည်း (Barnabas 18-20) နှင့်စတင်ခဲ့သော်လည်း Didache အတွက်အသုံး ၀ င်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုတွင်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။Doctrina apostolorum နှင့် Apostolic Church ၏အမိန့် ... "

Johannes Quasten, Patrology Vol ။ ၁၊ စာမျက်နှာ ၃၆

 Quasten က Didache သည်မူလတမန်တော်များ၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင်မရေးခဲ့ဟုရေးသားခဲ့သည်။စာရွက်စာတမ်းများကိုနောက်ပိုင်းတွင်ထည့်သွင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်... မှတ်တမ်းသည်တမန်တော်ခေတ်သို့ပြန်မသွားပါ …ထို့ပြင်သာသနာ့ဓမ္မသတ်များစုဆောင်းခြင်းသည်အချို့သောကာလတစ်ခု၏တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းပေးသည်။ ပြန့်ကျဲနေသောအသေးစိတ်အချက်များကတမန်တော်ခေတ်သည်ခေတ်ပြိုင်မဟုတ်တော့ဘဲ၊ သမိုင်းသို့ကူးပြောင်းသွားပြီဖြစ်သည်။

Eusebius သမိုင်း ၃:၂၅

လေးရာစုအစောပိုင်းတွင်ကဲသရိမြို့သားယူရှေဘီယပ်စ်ကဤသို့ရေးသားခဲ့သည်။ တမန်တော်များ၏သွန်သင်ချက်ဟုခေါ်ဆိုခြင်းမှာအံ့မခန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ "