ပထမရာစုတမန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာပြန်လည်ထူထောင်ရေး
ကျွန်ုပ်သည်ယေရှု၏ပြောဆိုချက်များဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်သည်ယေရှု၏ပြောဆိုချက်များဖြစ်သည်

ကျွန်ုပ်သည်ယေရှု၏ပြောဆိုချက်များဖြစ်သည်

ကျွန်ုပ်သည်ဖော်ပြချက်များ၊ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင်ယေရှုကိုမည်သို့ဖော်ပြခဲ့သနည်း

သခင်ယေရှုကတပည့်တော်များအား“ ငါဘယ်သူလဲလို့မင်းဘယ်သူလဲ” ဟုမေးသောအခါအဖြေမှာ“ ခရစ်တော်” (မာကု ၈:၂၉)၊ “ ဘုရားသခင်၏ခရစ်တော်” (လုကာ ၉:၂၀) သို့မဟုတ်“ ခရစ်တော်၏သားတော် အသက်ရှင်သောဘုရားသခင်” (မဿဲ ၁၆:၁၆) ။ “ ခရစ်တော်”၊ “ ဘုရားသခင့်သားတော်” နှင့်“ လူသား” တို့သည်ဆင်တူသောအသုံးအနှုန်းများဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်ယေရှုသည်လုကာ ၂၂:၇၀၊ ယောဟန် ၁၀:၃၆၊ မဿဲ ၂၇:၄၃ နှင့်မာကု ၈:၃၈ ၌လူသား၏သားတော်အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ ၁၂: ၈၊ ၂၂:၄၈ ။ John ၌အဓိကကိုးကားချက်များမှာ John 8: 29-9, John 20:16, John 16: 22-70 နှင့် John 10:36 ဖြစ်ပြီးယေရှုသည်သူ့ကိုယ်သူသတ်မှတ်ပြီး“ ခရစ်တော်”၊ “ လူသား” ဟုလည်းဖော်ပြသည်။ "ဘုရားသခင်၏သားတော်" တမန်တော်ကျမ်း၌ဟောပြောခြင်း၏အဓိကအချက်မှာခရစ်တော်ရွေးကောက်တော်မူသောသူများမှ“ ခရစ်တော်သည်ယေရှု” ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတမန်တော် ၂:၃၆၊ တမန်တော် ၅:၄၂၊ တမန်တော် ၉:၂၂၊ တမန်တော် ၁၇: ၃ နှင့်တမန်တော် ၁၈:၁၅ တို့တွင်ထပ်လောင်းဖော်ပြထားသည်။ 

မာကု ၈: ၂၉-၃၀ (ESV) သင်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်

ပြီးတော့သူက“ ငါဘယ်သူလဲလို့မင်းပြောတာဘယ်သူလဲ” လို့သူတို့ကိုမေးတယ်။ ပေတရုက“ မင်းမှန်ပါတယ် ခရစ်တော်တည်း။ ” သူ့အကြောင်းဘယ်သူ့ကိုမှမပြောဖို့သူတို့ကိုတင်းကြပ်စွာစွဲချက်တင်ခဲ့တယ်။

လုကာ ၉: ၂၀-၂၂ (ESV)၊ ဘုရားသခင်၏ခရစ်တော်-လူသား

ထို့နောက်သူက“ ဒါပေမယ့်ငါကဘယ်သူလဲလို့မင်းပြောမှာလား” ဟုသူတို့ကိုမေးသည်။ ပေတရုက“ဘုရားသခင်၏ခရစ်တော်။ ” သူသည်တင်းကြပ်စွာစွဲချက်တင်ပြီးမည်သူ့ကိုမျှမပြောရန်၎င်းတို့အားမှာထားခဲ့သည်။အချင်းလူသား၊ များစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရမည်၊ အကြီးအကဲများ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးများ၊ ကျမ်းတတ်များကငြင်းပယ်ခံရပြီးအသတ်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည်။ ”

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၁၆: ၁၅-၂၀၊ သင်သည်ခရစ်တော်တည်းဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်

15 သူက“ ဒါပေမယ့်မင်းကငါဘယ်သူလဲလို့မင်းပြောတာ” 16 Simon Peter က“သင်သည်ခရစ်တော်၊ အသက်ရှင်သောဘုရား၏သားတော်ဖြစ်သည်။ " 17 ယေရှုကလည်း၊ ရှိမုန်ဗာယောန၊ အကြောင်းမူကား၊ အသွေးအသားသည်ဤအရာအားသင်တို့အားမဖော်ပြဘဲကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ့ခမည်းတော်ဖြစ်သည်။ 18 ငါဆိုသည်ကား၊ သင်ပေတရုဖြစ်သည်၊ ဤကျောက်ပေါ်မှာငါ့အသင်းတော်ကိုငါတည်မည်။ 19 ငါကမင်းကိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့သော့တွေပေးမယ်၊ မြေကြီးပေါ်မှာမင်းချည်သမျှကိုကောင်းကင်မှာချည်နှောင်လိမ့်မယ်။ မြေကြီးပေါ်မှာမင်းချတဲ့အရာမှန်သမျှကိုကောင်းကင်မှာလွှတ်လိမ့်မယ်။ ” 20 ထို့နောက်သူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းမည်သူ့ကိုမျှမပြောရန်တပည့်များအားတင်းကြပ်စွာပညတ်ခဲ့သည်.

ယောဟန် ၄: ၂၅-၂၆ (ESV) မေရှိယသည် လာ၍“ ငါမင်းကိုပြောသောသူသည်ငါဖြစ်သည်”

အမျိုးသမီးကသူ့ကိုပြောတယ် "မေရှိယ (ခရစ်တော်ဟုခေါ်သောသူ) လာမည်ကိုငါသိသည်မရ။ သူလာတဲ့အခါသူကငါတို့အားလုံးကိုပြောပြလိမ့်မယ် " ယေရှုကသူမအား“ ငါပြောသောသူငါ သူလား။ "

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၂၈ (ESV)“ သင်လူသားကိုမြှောက်သောအခါငါသည်ထိုသူဖြစ်သည်ကိုသိရလိမ့်မည်။

ဒါကြောင့်ယေရှုကသူတို့ကို“သင်သည်လူသားကိုမြှောက်သောအခါငါသည်ထိုသူဖြစ်ကြောင်းကိုသင်သိရလိမ့်မည်, ငါ့အခွင့်အာဏာနဲ့ငါဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ခမည်းတော်သင်ပေးတဲ့အတိုင်းပြောပါ.

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၀ း ၂၄-၂၅

ထို့ကြောင့်ယုဒလူတို့သည်သူ့အားစုရုံး။ “ ငါတို့ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာနင်သံသယ ၀ င်အောင်စောင့်နေမှာလဲ။ သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် ခရစ်တော်တည်းငါတို့ကိုရှင်းရှင်းပြော " ယေရှုကလည်း၊ "ငါပြောပြီ၊ မင်းမယုံဘူး။ "

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၂၀:၃၁၊ ယေရှုခရစ်သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်ယုံကြည်စေခြင်းငှာဤအရာတို့သည်ရေးထားလျက်ရှိ၏

 ဒါပေမဲ့ ယေရှုသည်ခရစ်တော်တည်းဟူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့ယုံကြည်စေခြင်းငှါဤအရာတို့သည်ရေးထားလျက်ရှိ၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သူ၏နာမ၌အသက်ကိုရလိမ့်မည်။

တမန်တော် ၂:၃၆ (ESV) ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသခင်နှင့်ခရစ်တော်နှစ်ခုလုံးဖြစ်စေသည်

36 သို့ဖြစ်၍ Israelသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ထိုအကြောင်းကိုသေချာစွာသိစေ ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုသခင်နှင့်ခရစ်တော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်မင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားတဲ့ဒီယေရှုဘဲ။ ”

တမန်တော်ဝတ္ထု 5:42 သူတို့သည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသွန်သင်ခြင်းနှင့်ဟောပြောခြင်းတို့ကိုမရပ်စဲကြချေ

42 နေ့တိုင်း၊ ဗိမာန်တော်၌၎င်း၊ တစ်အိမ်မှတစ်အိမ်၊ သူတို့သည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသွန်သင်ခြင်းနှင့်ဟောပြောခြင်းတို့ကိုမရပ်စဲကြချေ.

တမန်တော် ၉:၂၂ တွင်ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်

22 ရှောလုသည်ခွန်အားကိုပိုတိုး။ သက်သေပြခြင်းဖြင့်ဒမာသက်မြို့၌နေသောဂျူးတို့ကိုအရှက်ရစေ၏ ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်.

တမန်တော် ၁၇: ၃၊ ဤယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည်

3 ခရစ်တော်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရန်နှင့်သေခြင်းမှထမြောက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရှင်းပြခြင်းနှင့်သက်သေပြခြင်း၊ငါမင်းကိုကြေညာတဲ့ဒီယေရှုဟာခရစ်တော်ပဲ။ "

တမန်တော် ၁၈: ၅ (ပေါလု) သည်ပေါလုသည်တံဆိပ်များနှင့်အတူနေရာယူခဲ့ပြီး၊ ခရစ်တော်သည်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းကိုဂျူးများအားသက်သေခံသည်။

5 သိလနှင့်တိမောသေတို့သည်မာကေဒေါနိပြည်မှရောက်လာသောအခါ၊ ပေါလုသည်ခရစ်တော်နှင့်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းကိုဂျူးများအားသက်သေခံသည်.

IamStatements.com

'ငါ' (ego eimi) အတွက်ဂရိစကားစုနှင့်လွဲမှားသောစကားများခြင်း

ခရစ်ယာန်များစွာသည်ဂရိဘာသာဖြင့် I εἰμι (ego eimi) ဟူသောယေရှု၏“ ငါ” ပြောဆိုချက်များကိုဘုရားသခင်အားသူ၏အမည်အား“ I AM WHO I AM” ဟုထုတ်ဖော်ပြသသည်။ သို့သော်ἐγώεἰμιပါ ၀ င်သောဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုဒ်များ၏ရိုးရှင်းသောဆက်စပ်ဖတ်ရှုခြင်းကဤအချက်ကိုရှင်းလင်းစွာပြသသည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်မှာ“ ငါ” ဟူသောစကားများပါ ၀ င်သောကျမ်းပိုဒ်များစွာသည်ယေရှုအားခမည်းတော်ဘုရားသခင်နှင့်တစ်ဆူတည်းခွဲခြားထားသည်။ ပုံမှန်သုံးနှုန်းမှုထက်အခြားစာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကိုမဖတ်ဖို့သတိထားရမယ်။ သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များစွာ၏ဆက်စပ်ချက်မှသက်သေခံချက်သည်သခင်ယေရှုနှင့်အခြားသူများ၏အတ္တ eimi ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ထွက်မြောက်ရာ ၃:၁၄ ၌သူ၏နာမကိုထုတ်ဖော်ပြသသောဘုရားသခင်နှင့်မပေါင်းရဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဥပမာ၊ လုကာ ၂၄:၃၉ တွင်သခင်ယေရှုသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူသောအခါကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ခြေတော်များကိုရည်ညွှန်းလျက်“ ငါသည်ငါကိုယ်တိုင် (အတ္တ eimi)” ဟုဆိုကာအရိုးနှင့်အသားမရှိသောဝိညာဉ်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ယောဟန်၏ဧဝံဂေလိတရား၏“ ငါ” ပြောဆိုချက်များသည်အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်နှင့်မပေါင်းသင့်ပါ။ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၂၀ း ၃၀-၃၁ မှ“ ယေရှုသည်ခရစ်တော်၊ ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုယုံကြည်စေခြင်းငှာ၎င်း၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်နာမတော်အားဖြင့်အသက်ကိုရစေခြင်းငှာ၎င်းသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည်။ 

လုကာ ၂၄:၃၉၊ ငါ့လက်နှင့်ခြေတို့ကိုကြည့်လော့၊ ငါဖြစ်သည်ကိုငါမြင်၏

“ ငါ့လက်နှင့်ငါ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပါ I ကိုယ့်ကိုကိုယ် (အတ္တ eimi) ငါ့ကိုတို့ထိကြည့်ပါ။ အကြောင်းမှာဝိညာဉ်၌ငါ့၌အသားမရှိ၊ အရိုးမရှိ။ "

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၂၀ း ၃၀-၃၁ (ESV)၊ ယေရှုသည်ခရစ်တော်တည်းဟူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်ယုံကြည်စေခြင်းငှာ၊

ယခုယေရှုသည်တပည့်တော်တို့ရှေ့၌အခြားနိမိတ်လက္ခဏာများစွာတို့ကိုပြုတော်မူပြီ။ ဒါပေမယ့် ယေရှုသည်ခရစ်တော်တည်းဟူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့ယုံကြည်စေခြင်းငှါဤအရာတို့သည်ရေးထားလျက်ရှိ၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်သူ၏နာမ၌အသက်ကိုရလိမ့်မည်။

IamStatements.com

မျက်မမြင်တစ်ယောက်က "ငါ"

ἐγώεἰμιသည်ဂရိဘာသာတွင်မိမိကိုယ်ကိုသက်သေခံရန်ယေဘုယျစကားစုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ မျက်မမြင်အမျိုးသားကသူ့ကိုယ်သူဖော်ထုတ်ရန်ဂျွန်၌ပြောသောစကားဖြစ်သည်။

ယောဟန် ၉: ၈-၁၁ (ESV) ငါသည်လူ (မျက်မမြင်)

8 အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့သူ့ကိုမြင်ဖူးတဲ့သူတွေပါ သူတောင်းစားအဖြစ်အရင် “ ဒီလူကအရင်ထိုင်ပြီးတောင်းရမ်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလား” လို့ပြောနေကြတယ်။ 9 အချို့က“ အဲဒါသူပဲ” အခြားသူများက“ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကသူ့လိုပါပဲ” သူကဆက်ပြောတယ် "ငါ (အတ္တ eimi) ထိုယောင်္ကျား။ " 10 ဒါကြောင့်သူတို့က“ ဒါဆိုမင်းမျက်လုံးဘယ်လိုမြင်လဲ” လို့သူ့ကိုမေးကြတယ်။ 11 သူက“ ယေရှုကိုခေါ်တဲ့လူကရွှံ့နဲ့လုပ်ပြီးငါ့မျက်စိကိုလိမ်းပြီး 'Siloam ကိုသွားပြီးဆေးပါ' လို့ငါ့ကိုပြောခဲ့တယ်။ ဒါဆို ငါ သွား၍ ရေဆေး။ ငါ့မျက်စိမြင်သည်။ "

IamStatements.com

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၂၄၊ 'ငါဟုမယုံကြည်လျှင်မင်းအပြစ်၌သေလိမ့်မည်' ။

အချို့ခရစ်ယာန်များသည်ယောဟန် ၈:၂၄ ပါ“ ငါဖြစ်သည်” ဟူသောစာကြောင်းကိုအလေးအနက်ထားပြီး“ ငါ (မင်း (ငါ)) မဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းမယုံရင်မင်းအပြစ်တွေကြောင့်သေလိမ့်မယ်လို့ငါပြောခဲ့တယ်။ သို့သော်ဂျူးများက“ မင်းကဘယ်သူလဲ” ဟုမေးသောအခါယေရှုကသူဆိုလိုသည်ကိုရှင်းလင်းပြီးသူက“ ငါနင့်ကိုအစကတည်းကပြောနေတာ” ဟုပြန်ဖြေသည်။ (ယောဟန် ၈:၂၅) ။ ယခင်အခန်းများတွင်ယေရှုကို“ လူသား” ဟုခုနစ်ကြိမ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ တူညီသောဆွေးနွေးမှုအတွင်း၌ယေရှုကယောဟန် ၈:၂၈ ၌“ သင်တို့သည်လူသားကိုမြှောက်သောအခါငါသည် (εἰμιεἰμι) ဖြစ်ကြောင်းကိုငါသိလိမ့်မည်၊ ငါသည်ငါ၏အခွင့်အာဏာဖြင့်ဘာမှမလုပ်ဘဲပြောမည်။ ခမည်းတော်သည်ငါ့အားသွန်သင်သည်အတိုင်း” ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုသည်ယောဟန် ၈:၂၄ ကိုသူ့အား“ လူသား” ဟုအရင်အခန်းများ၌ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထပ်လောင်းဖော်ပြသည်။ ယေရှုအားယောဟန်၏စာအုပ်၌“ လူသား” ဟုဆယ့်နှစ်ကြိမ်သတ်မှတ်ခဲ့သည် (ယောဟန် ၁ း ၅၁၊ ၃: ၁၃-၁၄၊ 8, 24:8, 25:8, 28:8, 24:1) ။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈ း ၂၄-၂၈ (ESV)၊ ငါဖြစ်သည်ဟုသင်မယုံကြည်လျှင်သင်၏အပြစ်များ၌သေလိမ့်မည်

24 မင်းရဲ့အပြစ်တွေကြောင့်သေရလိမ့်မယ်လို့ငါပြောခဲ့တယ် ငါသည်သူဖြစ်သည်ဟုသင်မယုံလျှင်သင်၏အပြစ်၌သေလိမ့်မည်။ " 25 Sသူတို့က“ မင်းဘယ်သူလဲ” လို့သူ့ကိုမေးကြတယ်။ ယေရှုက“ သင်တို့ကိုငါအစတည်းကပြောသောစကားသာဖြစ်သည်။ 26 ငါမင်းအကြောင်းပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ တရားစီရင်ဖို့အများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ကိုစေလွှတ်ခဲ့တဲ့သူကမှန်တယ်၊ ငါသူ့ဆီကကြားရတဲ့အရာတွေကိုကမ္ဘာကိုကြေညာတယ်။ ” 27 သူတို့ကခမည်းတော်အကြောင်းသူတို့ပြောနေတာကိုသူတို့နားမလည်ခဲ့ဘူး။ 28 ဒါကြောင့်ယေရှုကသူတို့ကို“                                                                                                    .

Sidney A. Hatch, Radical Reformation from A Journal, Fall 1992, Vol ။ ၂၊ အမှတ် ၁၊ ၃၇-၄၈

ထွက်မြောက်ရာ ၃:၁၄ နှင့်သခင်ယေရှု၏ပြောဆိုချက်ကြားဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ “ ဒီအသုံးအနှုန်းနှစ်ခုဟာထပ်တူမကျဘဲကဏ္ several အသီးသီးမှာကွဲပြားပါတယ်။ LXX (စက်ပ်တွားဂျင့်) သည်မှားယွင်းသောထွက်မြောက်ရာ ၃:၁၄ ကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြသကဲ့သို့ငါသည်တည်ရှိနေသောသူဖြစ်သည်ဟုယေရှုဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အတ္တ eimi ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်မေရှိယသို့လူသိများသည်ဟုဆိုသောခိုင်လုံသောအထောက်အထားများစွာရှိသည်။  

Edwin D. Freed၊ “ John viii ၌ Ego Eimi ၎င်း၏ဆက်စပ်မှုနှင့်ဂျူးမေရှိယယုံကြည်ချက်တို့၏အလင်း၌ ၂၄” Theological Studies ဂျာနယ်၊ ၁၉၈၂၊ အတွဲ။ ၃၃ း ၁၆၃

၁:၂၀ ၌ John's Gospel ၌ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်ကခရစ်တော်မဟုတ်ကြောင်းငြင်းဆိုသည် - ego ouk eimi ho christos ("ငါသည်ခရစ်တော်မဟုတ်") ၄:၂၆ တွင်“ မေရှိယ (ခရစ်တော်) ကြွလာသည်ကိုငါသိသည်” (၄:၂၅) ၌ရှမာရိအမျိုးသမီး၏ပြောဆိုချက်ကိုတုန့်ပြန်သည့်အနေနှင့် (၄ း ၂၅) ယေရှုကတုံ့ပြန်သည်၊ အတ္တ eimi၊ ho lalon soi (“ ငါ၊ မင်းနဲ့စကားပြောတဲ့သူတစ်ယောက်) ဤအရာသည်စကားလုံးများဖြစ်ပေါ်သည့်အခြားစာပိုဒ်အားလုံးကိုနားလည်ရန်သဲလွန်စဖြစ်သည်။ Ego eimi ကို Synoptic ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင် Messianic ခေါင်းစဉ်အဖြစ်သုံးသည်။ ကယ်တင်ရှင်၏နှုတ်ဖျား၌တွေ့ရသောစကားစုမှာ 'ငါဖြစ်သည်၊ ငါ' ဘုရားသခင်မဟုတ် 'ဟုဆိုလိုသည်။ သမ္မာကျမ်းစာအထောက်အထားများသည်နောက်ဆုံးအနက်ကိုဆန့်ကျင်သည်။ ယောဟန် ၈:၂၄ နှင့် ပတ်သက်၍ မေရှိယသည်အပြစ်သားများအားဆုံးမပြစ်တင်ရန်မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ “ သူတို့၏စိတ်နှလုံးအကြံအစည်များအတွက်အပြစ်သားတို့ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးတော်မူမည်” (Ps ။ Sol ။ xvii ။ 1) ဂျူးများကသူတို့၏အတ္တ eimi ကိုမယုံကြည်လျှင်ဂျူးများသည်သူတို့၏အပြစ်များ၌သေရမည်ဟုသုံးကြိမ်ပြောသောအခါသူသည်မေရှိယမျှော်လင့်သည်အတိုင်းသာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အပြစ်ပြုသူများကိုဆုံးမပါ။ 

 

IamStatements.com

John 8:58 - 'အာဗြဟံမဖြစ်ခင်ကငါကဘာလဲ'

ယောဟန် ၈:၅၆ ၏စကားစုမှာ“ သင်၏အဘအာဗြံသည်ငါ့နေ့ကိုမြင်လျှင် ၀ မ်းမြောက်သည်။ သူဒါကိုမြင်ပြီး ၀ မ်းမြောက်တယ်။ ” ယေရှုသည်သူသည်ပရောဖက်ပြုချက်သဘောအရရှိခဲ့ဖူးကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။ အာဗြဟံသည်သူ၏နေ့ကိုကြိုမြင်သောသဘောဖြင့် သခင်ယေရှုပြောသောစကားရပ်ကိုနားလည်ရန်သော့ချက်မှာယောဟန် ၈ း ၅၆ ဖြစ်သည်။ ယောဟန်၏ပုံစံသည်ယေရှုအားဂျူးများအားစကားပြောသောအခါ၎င်းသည်မသင်္ကာဖွယ်နှင့်ရန်လိုသောနည်းလမ်းဖြင့်ရှိနေပြီးဂျူးများကအမြဲတစေနားလည်မှုလွဲသည်။ သို့သော်စကားစပ်၌ John ကသူ၏စကားများ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုရှင်းလင်းချက်အချို့ပေးသည်။ 

ယောဟန် ၈ း ၅၆-၅၈၊ အာဗြဟံမဖြစ်မီငါ

53 မင်းကငါတို့ရဲ့အဖေအာဗြဟံထက်ကြီးမြတ်တာလား။ ပရောဖက်တို့သည်သေကြ၏။ မင်းကိုယ်မင်းဘယ်သူလဲလို့မင်းထင်နေတာလဲ။ " 54 ယေရှုက“ငါ့ကိုယ်ငါချီးမြှောက်ရင်ငါ့ဂုဏ်ဟာဘာမှမရှိဘူး။ ငါ့ကိုခမည်းတော်ချီးမြှောက်တော်မူသောငါ့ခမည်းတော်သည်၊ သူသည်ငါတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုဆိုသည်။ 55 ဒါပေမယ့်မင်းသူ့ကိုမသိခဲ့ဘူး။ ငါသူ့ကိုသိတယ်။ သူ့ကိုငါမသိဘူးလို့ပြောရင်ငါမင်းလိုလူလိမ်တစ်ယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါသူ့ကိုသိတယ်၊ သူ့စကားကိုတော့ငါသိတယ်။ 56 မင်းအဖေအာဗြဟံကငါ့နေ့ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်။ သူမြင်လိုက်ရလို့ဝမ်းသာသွားတယ်။" 57 ထို့ကြောင့်ဂျူးများက“ မင်းအသက်ငါးဆယ်မပြည့်သေးပါဘူး၊ အာဗြဟံကိုမြင်ဖူးလား” 58 ယေရှုကသူတို့အား“ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ အာဗြဟံမဖြစ်မီငါဖြစ်၏။ "

“ အာဗြဟံမဖြစ်မီငါသည်” REV ဝေဖန်ချက်

အချို့ကယေရှုသည်အာဗြဟံထက်“ အရင်” ဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်ယေရှုသည်မာရိ၌သူ၏သန္ဓေတည်မှီစာသားမတည်ရှိခဲ့ပေ၊ သူသည်ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်၌“ တည်ရှိ” ခဲ့ပြီးပရောဖက်ပြုချက်၌ကြိုဟောခဲ့သည်။ လာမယ့်ရွေးနှုတ်သူ၏ပရောဖက်ပြုချက်များသည်အာဗြဟံမတိုင်မီကမ္ဘာ ဦး ၃:၁၅ တွင်အစောဆုံးစတင်ခဲ့သည်။ ယေရှုသည်အာဗြဟံထက်ရှေးရှေးတုန်းကကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ ဦး မတည်မီကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုရားသခင်ရွေးချယ်ရန်ဘုရားသခင့်လူမျိုးအဖြစ်စာသားရှိရန်မလိုအပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏စိတ်၌တည်ရှိသည်။ ထို့အတူယေရှုသည်အာဗြဟံလက်ထက်၌အမှန်တကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်မတည်ရှိခဲ့ပေ၊ လူသားကိုရွေးနှုတ်ရန်ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်အဖြစ်ဘုရားသခင်၏စိတ်၌“ တည်ရှိ” ခဲ့သည်။

လူများစွာသည်ယောဟန် ၈:၅၈ ကိုမှားဖတ်ပြီးယေရှုသည်အာဗြဟံကိုမြင်သည်ဟုပြောရန်သတိပြုမိရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သမ္မာကျမ်းစာကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ထိုသို့မပြောပါ။ ယေရှုကအာဗြဟံကိုမြင်တယ်လို့မပြောဘူး၊ အာဗြဟံကခရစ်တော်နေ့ကိုမြင်တယ်လို့ပြောတယ်။ ကျမ်းပိုဒ်၏ဆက်စပ်မှုကိုဂရုတစိုက်ဖတ်ခြင်းသည်ယေရှုသည်ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌အသိစိတ်၌“ ရှိပြီးသား” ဟုပြောကြောင်းပြသည်။ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၈:၅၆ က“ ငါ့အဘအာဗြဟံသည်ငါ့နေ့ရက်ကိုမြင်။ ၀ မ်းမြောက်။ ၎င်းကိုမြင်။ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏” ဟုဆိုသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင်အာဗြဟံသည်ခရစ်တော်နေ့ကို“ မြင်” သည် (ခရစ်ယာန်များအားခရစ်တော်အားကမ္ဘာကိုအောင်ပြီးသူ၏နိုင်ငံကိုတည်ထောင်သည့်နေ့) ဟုအများအားဖြင့်ယူဆကြသည်ဟုဆိုထားသည်။ ၎င်းသည်အာဗြဟံအကြောင်းဟေဗြဲကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည်နှင့်အညီ“ သူသည်ဗိသုကာနှင့်တည်ဆောက်သူဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်” (ဟေဗြဲ ၁၁ း ၁၀) ။ သမ္မာကျမ်းစာကအာဗြဟံသည်အနာဂတ်ရှိနေသောမြို့တစ်မြို့ကို“ မြင်” ခဲ့သည်။ အနာဂတ်၌အာဗြဟံကိုအဘယ်သဘောဖြင့်မြင်နိုင်သနည်း။ အာဗြဟံသည်ခရစ်တော်၏နေ့ရောက်လာပြီဟုဘုရားသခင်ပြောသောကြောင့်၊ အာဗြဟံသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မြင်ခဲ့သည်။ အာဗြဟံသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်၏နေ့ကိုမြင်သော်လည်းထိုနေ့သည်အာဗြဟံမတိုင်မှီကတည်းကဘုရားသခင်၏စိတ်၌တည်ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အစပိုင်း၌တည်ရှိနေသောဘုရားသခင့်အစီအစဉ်၏ရှေ့မှောက်တွင်ခရစ်တော်သည်အာဗြဟံ၏ရှေ့၌ရှိနေခဲ့သည်မှာသေချာသည်။ ခရစ်တော်သည်အာဗြဟံအသက်မရှင်မီလူသား၏ရွေးနှုတ်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။

ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိသောကျမ်းချက်များသည်ခရစ်တော်ခေတ်၌ဂျူးများသည်မေရှိယနှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်းပရောဖက်ပြုချက်များဖြစ်သည်။ သို့သော်ရှေးခေတ်ဂျူးများသည်သမ္မာကျမ်းစာကိုအခြေပြုသောသူတို့၏မေရှိယနှင့် ပတ်သက်၍ မျှော်လင့်ချက်များစွာရှိသည်ကိုငါတို့သိသည်။ ဂျူးလူမျိုးများသည်မေရှိယသည်ဧဝ (ဗိုလ်ချုပ် ၃:၁၅) နှင့်ယုဒအမျိုးမှအာဗြဟံ (ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ၂၂:၁၈) တို့မှဆင်းသက်လာသည်။ (၂ ရာ။ ၇:၁၂၊ ၁၃; ဟေရှာ။ ၁၁: ၁) ဒါဝိဒ်၏သားစဉ်မြေးဆက်သည်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်၏ကျေးကျွန်ဖြစ်လိမ့်မည် (ဆာ။ ၁၁၀: ၁)၊ သူသည်ထာဝရဘုရား၏ကျွန် (ဟေရှာယ ၄၂) (၁-၇) သူသည်“ သူတို့တစ် ဦး” ဖြစ်ကာယေဟောဝါထံချဉ်းကပ်နိုင်လိမ့်မည် (ယေ။ ၃၀:၂၁)၊ သူသည်ဗက်လင်မြို့မှထွက်လာလိမ့်မည်။

ဤမျှော်လင့်ချက်သည်ယေရှုအား“ ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်” (ယောဟန် ၁:၂၉၊ ဆိုလိုသည်မှာဘုရားသခင်ထံမှစေလွှတ်သောသိုးသငယ်) နှင့်ယေရှုသည်“ ဘုရားသခင်၏သားတော်” ဖြစ်ကြောင်းယောဟန်၏ပြောဆိုချက် အကယ်၍ ယောဟန်သည်ယေရှုမပြုမီတပည့်တော်များအားပြောခဲ့ပါကသူတို့သည်မေရှိယမတိုင်မီအယူဝါဒ၏ကြီးမားသောဆွေးနွေးမှုနှင့်ရှင်းပြချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုသူတို့ပြောသောအရာကိုသူတို့နားလည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ယောဟန်ကသူ့ရှေ့မှာယေရှုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုရိုးရှင်းစွာပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ ယောဟန်သည်သွန်သင်ခြင်းမခံရ၊ ဤသုံးပါးတစ်ဆူအကြောင်းကိုလည်းမပြောခဲ့ပါ။

ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၊ ယေရှုသည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌မေရှိယ၏ဟောကြားချက်များ၊ ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏စိတ်ထဲတွင်အနှစ်တစ်ထောင်ရှိနေခဲ့သည်မှာဖြစ်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏စိတ်၌ခရစ်တော်တည်ရှိခြင်းသည်အလွန်ရှင်းလင်းသည် ဖြစ်၍ အငြင်းပွားရန်မလိုပေ။ ကမ္ဘာမတည်ခင်ကသူ့ကိုကြိုသိခဲ့တယ် (၁ ပေ။ ၁:၂၀); ကမ္ဘာ ဦး မှစ၍ သူသည်အသေသတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသည် (ဗျာ ၁၃: ၈); လောကမတည်မှီငါတို့သည်ဘုရားသခင့်အထံတော်၌ရွေးကောက်ခြင်းကိုခံရကြ၏ (ဧ ၁ း ၄) ။ သူ့အကြောင်းပရောဖက်ပြုချက်များတွင်ဖော်ပြထားသောမေရှိယနှင့်ပတ်သက်သောသေချာမှုသည်မည်သည့်အရာမျှမဖြစ်ပေါ်မီသူ၏စိတ်၌သေခြင်းတရားသည်ဘုရားသခင်၏စိတ်၌ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသည်။

(Revised English Version (REV) Bible Commentary၊ https://www.revisedenglishversion.com/John/chapter8/58ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်သုံးသည်၊ ဝိညာဉ်နှင့်အမှန်တရားမိတ်သဟာယ)

IamStatements.com

ယောဟန် ၁၃:၁၉၊ 'ဖြစ်ပျက်သောအခါငါသည်ငါဖြစ်သည်ဟုသင်ယုံကြည်နိုင်သလော။

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၃:၁၉ တွင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်နောက်ဆက်တွဲကြေညာချက်တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ " ယောဟန် ၁၃:၁၇ နောက်ပိုင်းတွင်ယေရှုက“ သမ္မာကျမ်းစာသည်ပြည့်စုံလိမ့်မည်” ဟုဆိုသည်။ ဤအခြေအနေတွင်ယေရှုကတပည့်တော်များသည်သမ္မာကျမ်းစာတွင်ပြောသောအရာကိုပြည့်စုံသောအခါသူယုံကြည်လိမ့်မည်ဟုအခိုင်အမာဆိုထားသည်။ ထို့ကြောင့်ယောဟန် ၁၃:၁၉ တွင်ယေရှုသည်သူသည်သမ္မာကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ပြုသူဖြစ်ကြောင်းရိုးရှင်းစွာအတည်ပြုသည်။ 

ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၃ း ၁၇-၁၉

17 ဤအရာများကိုသင်သိလျှင်၎င်းကိုသင်လုပ်လျှင်မင်္ဂလာရှိ၏။ 18 ငါမင်းတို့အားလုံးအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ ငါဘယ်သူ့ကိုရွေးတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ သို့သော်သမ္မာကျမ်းစာသည်ပြည့်စုံလိမ့်မည်, 'ငါ့ပေါင်မုန့်ကိုစားတဲ့သူကငါ့ဖနောင့်ကိုဆန့်တယ်။ 19 ငါဒီအကြောင်းကိုမပြောခင်၊ အဲဒါမဖြစ်ပျက်ခင်မှာအဲဒါကိုငါပြောမယ် ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမင်းကငါဘဲဆိုတာသူယုံကြည်နိုင်တယ်.

IamStatements.com

ယောဟန် ၁၈: ၄-၈၊ 'ငါယေရှုဟုမိန့်တော်မူသောအခါသူတို့သည်နောက်သို့ဆုတ်။ မြေပေါ်သို့လဲကြ' သည်။

ယောဟန် ၁၈: ၄-၈ တွင်ယေရှုသည်“ နာဇရက်မြို့သားယေရှု” ကိုရှာဖွေနေသောအစောင့်များအားတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည်သူ့ကိုယ်သူနာဇရက်မြို့သားယေရှုဖြစ်ကြောင်းနှစ်ကြိမ်မေးခံရသောအခါရိုးရှင်းစွာသိသည်။ အစောင့်များသည်နောက်သို့လှည့ ်၍ မြေပေါ်သို့လဲကျသွားခြင်းသည်ယေရှုသည်အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ နာဇရက်မြို့သားယေရှုအဖြစ်ခရစ်တော်၏ဝိသေသလက္ခဏာသည်ရှေ့နောက်ဆက်စပ်နေသည်။  

ယောဟန် ၁၈: ၄-၈ (ESV) နာဇရက်မြို့သားယေရှု-ငါဖြစ်သည်

ထိုအခါယေရှုသည်ဖြစ်လတံ့သောအရာတို့ကိုသိတော်မူ။ အထံတော်သို့ကြွ။ “ သင်တို့သည်အဘယ်သူကိုရှာသနည်း” ဟုမေးတော်မူ၏။ သူတို့ကသူ့ကိုပြန်ပြောကြတယ် "နာဇရက်မြို့သားယေရှု။ ” ယေရှုကသူတို့အား“ငါသည်ထိုသူဖြစ်သည် (အတ္တ eimi) သူ့ကိုသစ္စာဖောက်သောယုဒသည်သူတို့နှင့်အတူရပ်နေသည်။ ယေရှုက၊ “ ငါကသူပဲ (ego eimi)” သူတို့သည်နောက်သို့ဆုတ်သွားပြီးမြေပေါ်သို့လဲကျသွားသည်။ ဒါနဲ့သူက“ မင်းဘယ်သူ့ကိုရှာတာလဲ” လို့သူတို့ကိုထပ်မေးတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကပြောတယ် "နာဇရက်မြို့သားယေရှု။ ” ယေရှုက“ငါမင်းကိုပြောခဲ့တယ် he (အတ္တ eimi) ဒါကြောင့်မင်းငါ့ကိုရှာရင်ဒီလူတွေကိုလွှတ်လိုက်ပါ။ ”

IamStatements.com

ယောဟန်၏ခရစ်ဝင်ကျမ်း၌ယေရှု၏အခြား“ ငါ” ပြောဆိုချက်များ

အောက်ပါတို့သည်ငါယောဟန်၏စာအုပ်၌ခရစ်တော်၏ (အတ္တ eimi) ပြောဆိုချက်များနှင့်အတူစာပိုဒ်များဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်များပြည့်စုံသောဆက်စပ်မှုသည်ဘုရားသခင်နှင့်ခမည်းတော်အားလေးစားသောကွဲပြားသည့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြင်းကိုညွှန်ပြသည်။

ယောဟန် ၄: ၂၅-၂၆ (ESV)၊ မေရှိယကြွလာနေတယ်၊ ​​ငါကသူ (အတ္တ eimi)

အမျိုးသမီးကသူ့ကိုပြောတယ် "မေရှိယ (ခရစ်တော်ဟုခေါ်သောသူ) လာမည်ကိုငါသိသည်မရ။ သူလာတဲ့အခါသူကငါတို့အားလုံးကိုပြောပြလိမ့်မယ် " ယေရှုကသူမအား“ ငါပြောသောသူငါ သူလား (အတ္တ eimi)

ယောဟန် ၆: ၃၅-၃၈ (ESV)၊ ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) ဘဝမုန့်

ယေရှုကသူတို့အား“ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) ဘဝမုန့်; ငါ့ထံသို့လာသောသူမည်သည်ကိုမငတ်ရ။ ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်မည်သည့်အခါမျှရေငတ်လိမ့်မည်မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်မင်းငါ့ကိုမြင်ဖူးတယ်၊ မယုံသေးဘူးလို့ငါပြောခဲ့တယ်။ ငါ့ခမည်းတော်ပေးသောအရာမှန်သမျှသည်ငါ့ထံသို့လာလိမ့်မည်၊ ငါ့ထံသို့လာသောသူမည်သည်ကိုမျှငါနှင်ထုတ်မည်မဟုတ်။ အကြောင်းမူကားငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သည် ဖြစ်၍ ငါ့အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်မဟုတ်ဘဲငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ဖြစ်သည်.

ယောဟန် ၆: ၃၅-၃၈ (ESV)၊ ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) ဘဝမုန့်

ထို့ကြောင့်သူက“ ဂျူးများကသူ့ကို အကြောင်းပြု၍ ညည်းညူကြသည်။ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောမုန့်။ ” သူတို့က“ ဒီအဖေနဲ့အမေကငါတို့သိတဲ့ယောသပ်ရဲ့သားယေရှုဘဲမဟုတ်လား။ သူက 'ငါကောင်းကင်ကဆင်းသက်လာပြီ' လို့ဘယ်လိုပြောလဲ။ " ယေရှုက“ သင်တို့သည်အချင်းချင်းမညည်းတွားကြနှင့်။ ငါ့ဆီကိုဘယ်သူမှလာလို့မရဘူး ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်သွေးဆောင်တော်မမူလျှင်မရ။ နောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါသူ့ကိုထမြောက်စေမည်။ အနာဂတ္တိကျမ်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ သူတို့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကသင်ပေးလိမ့်မယ်။ ခမည်းတော်ထံမှကြား။ သင်ယူသောသူတိုင်းငါ့ထံသို့လာ၏- ဘုရားသခင်ထံမှလာသောသူမှတပါးအဘယ်သူမျှခမည်းတော်ကိုမြင်ဘူးသည်မဟုတ်။ သူသည်ခမည်းတော်ကိုမြင်ပြီ။ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏။ ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) ဘဝမုန့်မရ။ မင်းရဲ့အဖေတွေကစားပြီးပြီလား တော၌မန္နသူတို့သည်သေကြ၏။ ဤအရာသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောမုန့်ဖြစ်သည်nသို့ဖြစ်။ သူသည်မသေဘဲစားရမည်။ ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) အသက်ရှင်သောမုန့် ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သည်။ မည်သူမဆိုဤမုန့်ကိုစားလျှင်ထာဝစဉ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ လောကီသားတို့အဘို့ငါငါပေးမည့်မုန့်သည်ငါ့အသားဖြစ်သည်။ ”

\ v 52 ထိုအခါယုဒလူတို့သည်အချင်းချင်းငြင်းခုံလျက်၊ ဤသူသည်ငါတို့အားမိမိအသားကိုငါတို့အားအဘယ်သို့ပေးနိုင်သနည်း။ ထို့ကြောင့်ယေရှုက“ သင်တို့အားအသားကိုမစားလျှင်ငါအမှန်အကန်ဆိုသည် အချင်းလူသား၊ သူ၏အသွေးကိုသောက်လျှင်သင်၌အသက်မရှိ။ ငါ၏အသားကို စား၍ ငါ့သွေးကိုသောက်သောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏၊ ငါသူ့ကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထမြောက်စေမည်။ အကြောင်းမူကားငါ၏အသားသည်စစ်မှန်သောအစာ ဖြစ်၍ ငါ့သွေးသည်စစ်မှန်သောသောက်စရာဖြစ်သည်။ ငါ့အသားကို စား၍ ငါ့အသွေးကိုသောက်သောသူသည်ငါ၌တည်၏၊ ငါသည်လည်းထိုသူ၌တည်၏။ အသက်ရှင်သောခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသည်နည်းတူ၊ ငါသည်ခမည်းတော်ကြောင့်အသက်ရှင်သည်ထို့ကြောင့်ငါ့ကိုကျွေးသောသူမည်သည်ကားငါ့ကြောင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ ဤအရာသည်ဘိုးဘေးတို့စားသောမုန့်ကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောမုန့်ဖြစ်သည်။ ဤပေါင်မုန့်ကိုစားသောသူမည်သည်ထာဝစဉ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ ”

ယောဟန် ၆: ၃၅-၃၈ (ESV)၊ ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) ကမ္ဘာ၏အလင်း

တဖန်ယေရှုက၊ "ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) ကမ္ဘာ၏အလင်းမရ။ ငါ့နောက်သို့လိုက်သောသူသည်မှောင်မိုက်၌မသွား၊ အသက်၏အလင်းကိုရလိမ့်မည်။ ” ထို့ကြောင့်ဖာရိရှဲတို့က“ သင်သည်သင်၏အကြောင်းကိုသက်သေခံ၏။ မင်းရဲ့သက်သေကမမှန်ပါဘူး " ယေရှုက“ ငါကငါ့အကြောင်းသက်သေခံရင်တောင်ငါသက်သေခံချက်ကမှန်တယ်၊ ငါဘယ်ကနေလာတယ်ဆိုတာ၊ ငါသွားနေတယ်ဆိုတာကိုငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်ကလာတာလဲ၊ ငါဘယ်သွားသွားမင်းမသိဘူး။ သင်တို့သည်ဇာတိပကတိအတိုင်းစီရင်။ ၊ ငါဘယ်သူ့ကိုမှမစီရင်ဘူးမရ။ ငါတရားသူကြီးလုပ်ရင်တောင်ငါ့ရဲ့စီရင်ချက်ကမှန်ပါတယ်၊ ငါတစ်ယောက်တည်းဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူး၊ ငါနဲ့ငါပဲ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောခမည်းတော်မရ။ မင်းရဲ့ဥပဒေမှာသက်သေခံချက်ကိုရေးထားတယ် လူနှစ် ဦး မှန်ပါတယ် ငါဖြစ်၏ (ego eimi) ငါနှင့် ပတ်သက်၍ သက်သေခံသောသူသည်၎င်း၊ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်ငါ့အကြောင်းကိုသက်သေခံတော်မူ၏။ "

ယောဟန် ၆: ၃၅-၃၈ (ESV)၊ ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) သိုးတံခါး

ထို့ကြောင့်ယေရှုကသူတို့ကိုတစ်ဖန်မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) သိုးတံခါးမရ။ ငါ့ရှေ့ရောက်လာသောသူအပေါင်းတို့သည်သူခိုးဓားပြများဖြစ်သော်လည်းသိုးတို့သည်နားမထောင်ကြချေ။ ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) တံခါးမရ။ ငါ့ထံသို့ဝင်လျှင်မည်သူမဆိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်၊ ထွက်၍ ထွက်၍ ကျက်စားရာကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ သူခိုးသည်ခိုးခြင်း၊ သတ်ခြင်းနှင့်ဖျက်ဆီးခြင်းငှါသာလာ၏။ သူတို့သည်အသက်ကိုရ။ ကြွယ်ဝစေခြင်းငှါငါလာ၏။ ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) ကောင်းသောသိုးထိန်းမရ။ ကောင်းသောသိုးထိန်းသည်သိုးများအတွက်သူ့အသက်ကိုစွန့်သည်။

ယောဟန် ၆: ၃၅-၃၈ (ESV)၊ ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) ကောင်းသောသိုးထိန်း

"ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) ကောင်းသောသိုးထိန်းမရ။ ငါ့ကိုယ်ငါသိတယ်၊ ငါ့ကိုယ်ငါလည်းသိတယ်၊ ခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုသိသကဲ့သို့ခမည်းတော်ကိုလည်းငါသိသည်; သိုးတို့အဘို့အကျွန်ုပ်အသက်ကိုစွန့်ပါ၏။ ငါ့မှာဒီသိုးမဟုတ်တဲ့အခြားသိုးတွေရှိတယ်။ သူတို့ကိုငါခေါ်ခဲ့ရမယ်၊ ငါ့အသံကိုလည်းသူတို့နားထောင်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သိုးထိန်းတစ်ယောက်၊ သိုးထိန်းတစ်ယောက်ရှိလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် ခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုချစ်၏အကြောင်းမူကား၊ ငါ ပြန်၍ ယူနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုစွန့်ခဲ့သည်။

ယောဟန် ၆: ၃၅-၃၈ (ESV)၊ ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်အသက်

ယေရှုကသူမအား“ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်အသက်မရ။ ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူသည်သေသော်လည်းအသက်ရှင်လိမ့်မည်။ ငါ့ကိုယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည်သေရကြလိမ့်မည်။ ဒါကိုမင်းယုံလား။ " သူမက“ ဟုတ်ပါတယ်သခင်။ ကျွန်တော်ယုံတယ် သင်သည်ဤလောကသို့ကြွလာသောဘုရားသခင်၏သားတော်၊ ခရစ်တော်ဖြစ်သည်။ "

ယောဟန် ၆: ၃၅-၃၈ (ESV)၊  ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) လမ်း၊ သမ္မာတရားနှင့်အသက်

“ သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်းမရှိစေနှင့်။ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပါ။ ငါ့ကိုလည်းယုံကြည်ပါ။ In ငါ့အဖေရဲ့အိမ် အခန်းများစွာရှိသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ငါမင်းအတွက်နေရာတစ်ခုပြင်ဆင်ဖို့သွားမယ်လို့ငါပြောဖူးသလား။ ငါ သွား၍ သင်တို့အဘို့နေရာတစ်ခုကိုပြင်ဆင်လျှင်ငါလာလိမ့်မည်၊ ငါရှိရာအရပ်သို့သင်တို့လည်းရောက်လိမ့်မည်။ ပြီးတော့ငါသွားမယ့်လမ်းကိုမင်းသိတယ်။ ” သောမတ်ကသူ့ကို“ သခင်၊ မင်းဘယ်သွားနေလဲဆိုတာငါတို့မသိဘူး။ လမ်းကိုငါတို့ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) လမ်း၊ သမ္မာတရားနှင့်အသက်မရ။ ဘယ်သူမှမလာဘူး tငါ့ခမည်းတော်မှတပါးအဖ။ "

ယောဟန် ၆: ၃၅-၃၈ (ESV)၊ ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) အစစ်အမှန်စပျစ်နွယ်ပင် ဖြစ်၍ ငါ့ခမည်းတော်သည်စပျစ်ဥယျာဉ်စောင့်ဖြစ်တော်မူ၏

"ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) အစစ်အမှန်စပျစ်နွယ်ပင် ဖြစ်၍ ငါ့ခမည်းတော်သည်စပျစ်ဥယျာဉ်စောင့်ဖြစ်တော်မူ၏မရ။ ငါ၌ရှိသောအကိုင်းအခက်တိုင်းသည်အသီးမသီး သူထွက်သွားသည်အသီးကိုသီးသောအကိုင်းအခက်ရှိသမျှတို့ကို၎င်း၊ သူသည် prunesအသီးကိုသီးစေခြင်းငှါ၎င်း၊ ငါပြောသောစကားကြောင့်သင်စင်ကြယ်နေပြီ။ ငါ၌တည်။ ငါသည်လည်းသင်၌တည်၏။ စပျစ်နွယ်ပင်၌မတည်လျှင်အကိုင်းသည်အလိုအလျောက်အသီးမသီးနိုင်သဖြင့်သင်တို့သည်ငါ၌မတည်လျှင်အသီးမသီးနိုင်။ ငါဖြစ်၏ (အတ္တ eimi) စပျစ်နွယ်ပင်; သင်ဟာအကိုင်းအခက် ငါ၌၎င်းငါ၌တည်သောသူမည်သည်ကား၊ များစွာသောအသီးကိုသီးသောသူဖြစ်၏။ ငါမှတစ်ပါးအဘယ်အရာကိုမျှသင်မတတ်နိုင်။ မည်သူမဆိုငါ့၌မတည်လျှင်ထိုသူသည်သစ်ကိုင်းကဲ့သို့ပစ်။ ညှိုးနွမ်းစေလိမ့်မည်။ သစ်ကိုင်းများကိုစုသိမ်း။ မီးထဲသို့ပစ်ချ။ လောင်ကျွမ်းစေ၏။ သင်သည်ငါ၌တည်။ ငါ့စကားသည်သင်၌တည်လျှင်သင်အလိုရှိရာကိုတောင်းပါ၊ ၎င်းသည်သင်တို့အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသို့အားဖြင့် ငါ့ခမည်းတော်သည်ဘုန်းပွင့်တော်မူ၏သင်သည်များစွာသောအသီးကိုသီး။ ငါ့တပည့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေပြလော့။ ခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုချစ်တော်မူသကဲ့သို့ငါလည်းသင်တို့ကိုချစ်၏မရ။ ငါ့အချစ်ကိုတည်ပါစေ။ ၁၀ သင်တို့သည်ငါ့ပညတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျှင်ငါ့မေတ္တာ၌တည်နေလိမ့်မည်။ ငါသည်ငါ့ခမည်းတော်၏ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်။ သူ၏မေတ္တာ၌တည်နေသကဲ့သို့၊.

IamStatements.com
IamStatements.com

PDF ဒေါင်းလုပ်များ

Unitarian Perspective မှ Trinitarian Dogma

Mark M Mattision

pdf ဒေါင်းရန်https://focusonthekingdom.org/Trinitarian%20Dogma%20from%20a%20Unitarian%20Perspective.pdf

ဘုရားသခင်ကဘယ်သူလဲ

William C. Clark

pdf ဒေါင်းရန် https://focusonthekingdom.org/Who%20Is%20God.pdf

IamStatements.com